Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnguinal Herni Onarımında Yeni Bir Teknik: Coşkun Herni Onarımı Lichtenstein Ve Preperitoneal Mesh Tekniği İle Prospektif Randomize Karşılaştırma Faruk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnguinal Herni Onarımında Yeni Bir Teknik: Coşkun Herni Onarımı Lichtenstein Ve Preperitoneal Mesh Tekniği İle Prospektif Randomize Karşılaştırma Faruk."— Sunum transkripti:

1 İnguinal Herni Onarımında Yeni Bir Teknik: Coşkun Herni Onarımı Lichtenstein Ve Preperitoneal Mesh Tekniği İle Prospektif Randomize Karşılaştırma Faruk COŞKUN, M.M. ÖZMEN,M. MORAN,Ö.ÖZOZAN Ankara Numune Hastanesi 3. Cerrahi Kliniği

2

3 İnguinal Herni-1 Herni, Latince rüptür, Yunanca ise “tomurcuklanma” anlamına gelir. Tüm inguinal herniler myoaponörotik arkın altından miyopektineal orifisten kaynaklanır.

4 İnguinal Herni-2 Etiyoloji: Patent Prosessus Vaginalis
Kepenk Mekanizmasındaki bozukluk Fasya Transversalisteki zayıflama

5 İnguinal Herni Onarımları
Gerilimli- Endojen Onarımlar Bassini _ Mc Vay- Cooper Shouldice Gerilimsiz- Eksojen Onarımlar Lichtenstein Nyhus Laparoskopik

6 AMAÇ Gerilimli-Endojen, yeni bir teknik olan ‘COŞKUN HERNİ ONARIMI’ nın mesh onarım teknikleri kadar etkin olup olmadığını test etmektir.

7 Hastalar ve Yöntem-1 250 hasta Coşkun 83 Lichtenstein 83
Preperitoneal 84

8 Nüks ve Nyhus-1 hernilere Coşkun Herniorafi uygulanmadı.
Hastalar ve Yöntem-2 Nüks ve Nyhus-1 hernilere Coşkun Herniorafi uygulanmadı.

9 Hastalar ve Yöntem-3 Yaş Cinsiyet Operasyon süresi Anestezi tipi
Cerrahın deneyimi Komplikasyonlar Hastanede kalış süresi Takip süresi Nüks

10 COŞKUN HERNİ ONARIM TEKNİĞİ

11 Fasyanın sürekli sütürlerle pilikasyonu

12 İnguinal ligamanla conjoint tendon arasının sürekli sütürlerle yaklaştırılması (ikinci tabaka)

13 Hastalar ve Yöntem-4 Postoperatif ilk yıl 3, 6, 9,12 . aylarda ve sonra yılda bir kez kliniğe çağırılarak FM ile kontrol edildiler.

14 Hastalar ve Yöntem-5 Datalar SPSS 11.0 Windows kullanılarak depolandı ve ortalama değerler SD olarak verildi. Gruplar arası farklar Fisher exact test ve X2 testleri ile yapıldı. İki grup tek yollu varyans analizi ve Tukey’s post-hoc testi kullanılarak karşılaştırıldı. 0.05’ in altındaki değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

15 Sonuçlar-1 Lichtenstein Gruplar Coşkun (n=83) (n=83) Preperitoneal
Yaş (yıl) Cins (E/K) Op Süre (dakika) Hast kalış (gün) Coşkun (n=83) 48(19) 77/6 41(19-60) 2(0-6) Lichtenstein (n=83) 54(16) 75/8 40(20-59) 2(0-8) Preperitoneal (n=84) 51(17) 76/8 65(30-90) 3(1-7) p ns <0.05

16 Sonuçlar-2 (Komplikasyonlar)
Erken komplikasyonlar ; kanama, üriner retansiyon, skrotal hematom, skrotal seroma, yara enfeksiyonu Geç Komplikasyonlar; kronik ağrı, sinir hasarına bağlı parestezi ve testiküler atrofi) olarak sınıflandırılmıştır

17 Sonuçlar-3 Gruplar Erken komp Geç komp Nüks Takip(ay) Coşkun (n=83)
5 1 43(16-66) Lichtenstein 12 7 2 43(19-65) Preperitoneal (n=84) 31 45(16-65) p <0.05 <0.01 ns

18 Sonuçlar-4 Operatör Asistan/Uzman (%)

19 Sonuçlar-5 (n=250)

20 Sonuçlar-6 Erken ve Geç komplikasyonlar COŞKUN herni onarım grubunda anlamlı olarak daha azdır.

21 Sonuç olarak yeni bir herni onarım tekniği olan Coşkun herni onarımı, mesh onarım teknikleri kadar düşük nüks oranlarına ve daha düşük komplikasyon oranlarına sahip olmasıyla kabul edilebilir bir tekniktir.

22 Üstelik endojen dokuları kullanması nedeniyle daha ucuz ve kolay öğrenilip, kolayca uygulanabildiğinden dolayı da özelleşmiş kliniklerin dışında da güvenle kullanılabilecek bir tekniktir.


"İnguinal Herni Onarımında Yeni Bir Teknik: Coşkun Herni Onarımı Lichtenstein Ve Preperitoneal Mesh Tekniği İle Prospektif Randomize Karşılaştırma Faruk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları