Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Toplumda Gelişen Pnömoni Hastalarında Tedavi Başarısı Göstergesi Olarak Serum Prokalsitonin ve C-Reaktif Protein Düzeyleri Mehmet Sezai Taşbakan1, Canan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Toplumda Gelişen Pnömoni Hastalarında Tedavi Başarısı Göstergesi Olarak Serum Prokalsitonin ve C-Reaktif Protein Düzeyleri Mehmet Sezai Taşbakan1, Canan."— Sunum transkripti:

1 Toplumda Gelişen Pnömoni Hastalarında Tedavi Başarısı Göstergesi Olarak Serum Prokalsitonin ve C-Reaktif Protein Düzeyleri Mehmet Sezai Taşbakan1, Canan Gündüz1, Abdullah Sayıner1, Aykut Çilli2, Burcu Çelenk2, Ayşın Şakar3, Feride Durmaz3 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, İzmir 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Antalya 3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD, Manisa

2 Giriş Toplumda gelişen pnömonili (TGP) olguların tanısında, antibiyotik başlama ve kesme kararında; Ateş Lökosit sayısı C-Reaktif Protein (CRP) Prokalsitonin (PCT) düzeyleri kullanılmaktadır

3 TGP olgularında prognostik değerlerinin belirlenmesi
Amaç Ateş Lökosit sayısı C-Reaktif Protein (CRP) Prokalsitonin (PCT) TGP olgularında prognostik değerlerinin belirlenmesi

4 Yöntem TTD Pnömoni Veritabanı Hastanede yatarak tedavi gören hastalar
Başvuru ve 3-5. günlerde (G3-5) Ateş Lökosit sayısı C-Reaktif Protein (CRP) Prokalsitonin (PCT) Tedavi başarısızlığı, 30 gün içinde ölüm ya da başka bir antibiyotik tedavisi uygulanması gerekliliği olarak tanımlanmıştır

5 TTD pnömoni veri tabanı
Bulgular TTD pnömoni veri tabanı 1100 hasta 997 hasta veri yetersiz 103 hasta Tedavi başarısı 83 hasta (%80.6) Tedavi başarısızlığı 20 hasta (%19.4) Mortalite 13 hasta (%12.6)

6 Bulgular Tedavi başarısı (+) (n=83) Tedavi başarısı (-) (n= 20) p
Tedavi başarısı (+) (n=83) Tedavi başarısı (-) (n= 20) p değeri Yaş (yıl) 60.3±16.8 66.5±15.7 NS Cinsiyet (E), n (%) 49 (59.0) 8 (40.0) Ek hastalıklar, n (%) 65 (78.3) 15 (75.0) CURB-65 2.2±1.0 2.5±0.9 PSI 94.6±33.2 131.4±34.2 <0.001 CRP (mg/dl) 17±12.1 26.2±13.5 0.005 PCT (ng/dl) 3.6±7.8 17.1±26.0 0.002 Ateş (C°) 37.6±1.0 37.6±1.1 Lökosit /mm3 12703±6687 15510±7231

7 Bulgular AUC p değeri CURB-65 0.603 0.153 PSI 0.793 <0.001
AUC p değeri CURB-65 0.603 0.153 PSI 0.793 <0.001 CRP (mg/dl) 0.706 0.007 PCT (ng/dl) 0.770 0.002 Ateş (C°) 0.479 0.073 Lökosit /mm3 0.628 0.076

8 Bulgular Başvuru 3-5. gün CRP (mg/dl) Tedavi başarısı (+) 17±12.1¹
Başvuru 3-5. gün CRP (mg/dl) Tedavi başarısı (+) 17±12.1¹ 9.1 ±6.9² Tedavi başarısı (-) 26.2±13.5 20.7 ±14.5 PCT (ng/dl) 3.6±7.83 1.7 ±4.44 17.1±26.0 9.4 ±11.2 Ateş (C°) 37.6±1.0 36.9±0.65 37.6±1.1 37.4±0.7 Lökosit /mm3 12703±6687 10052±42706 15510±7231 16201±7498 ¹p=0.005, ²p<0.001, ³p=0.002 , 4p<0.001, 5p=0.004, 6P<0.001

9 Bulgular-CRP * * *p<0.05

10 Bulgular-PCT * * *p<0.05

11 Bulgular-Ateş * *p<0.05

12 Bulgular-Lökosit * *p<0.05

13 Bulgular CRP’nin bazal düzeyinin 17.5 mg/dl’nin altında olmasının tedavi başarısı için duyarlılık ve özgüllük değerleri %78.8 ve %59.7’dir PCT bazal düzeyinin <2 ng/dl’nin olması durumunda tedavi başarısı için duyarlılık ve özgüllük değerleri %71.4 ve %69.6 PCT’nin G3-5’te >%30 düşmesi durumunda duyarlılık ve özgüllük değerleri %91.7 ve %54.5’tir

14 Sonuç Tedavi başarısını öngörmede; Bazal CRP ve PCT değeri
3-5. günde CRP, PCT, ateş ve lökosit düzeylerinde düşme düzeyi daha doğru bilgi vermektedir

15 Teşekkürler…


"Toplumda Gelişen Pnömoni Hastalarında Tedavi Başarısı Göstergesi Olarak Serum Prokalsitonin ve C-Reaktif Protein Düzeyleri Mehmet Sezai Taşbakan1, Canan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları