Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI"— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI

2 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Neden Mesleki Sorumluluk Sigortası?.? Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin, mesleklerini icra ederken yaptıkları hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ortaya çıkan tazminat ödemeleri yüksek maliyetlere ulaşmaktadır.

3 Kimler Faydalanabilir ?.?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Kimler Faydalanabilir ?.? Bağımsız Çalışan Tüm Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler, NEOVA Sigorta, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere özel Mesleki Sorumluluk Sigortasından faydalanabilirler.

4 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Neden Neova Sigorta ?.? NEOVA Sigorta Mesleki Sorumluluk Sigorta Poliçesi, sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan, üçüncü şahıslara verilen zararları teminat altına alır.

5 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Sorumluluk Süresi.? Poliçe Süresince Meydana gelen olaylar ve geçmiş 5 yıllık dönemde oluşmuş, ancak poliçe süresinde ortaya çıkan veya farkedilen olaylar poliçe kapsamındadır.

6 Muafiyet Oranı.? SEÇMELİ OLARAK,
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Muafiyet Oranı.? SEÇMELİ OLARAK, 200 TL VEYA 400 TL DEN AZ OLMAMAK KAYDI İLE HASARIN % 1’ İ

7 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Vergi Cezaları Klozu.? TÜM VERGİ CEZALARI (ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI, USULSÜZLÜK CEZASI, VERGİ ZİYA-I CEZASI vb.) - Beyanname vermeyi unutmaktan, - Evrakların Tekdüzen Hesap Planına uymamasından, vs. kaynaklanan, Özel Usulsüzlük, Usulsüzlük Cezası, Vergi Ziya-ı Cezası teminat kapsamındadır.

8 İdari Para Cezaları Klozu
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI İdari Para Cezaları Klozu RESMİ KURUMLAR TARAFINDAN KESİLEN HER TÜRLÜ ADLİ VE İDARİ PARA CEZALARI - SGK Aylık Prim Hizmet Belgesinin verilmesinin unutulmasından, - Normal işyerlerinde işçi giriş ve çıkışlarının unutulmasından, - İşyeri Bildirgesinin verilmesinin unutulmasından, - SGK Müfettişlerince yapılan teftişlerde kayıt geçersizliğinden, vs. kaynaklanan İdari Para cezaları ile Ayrıca Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin unutulmasından kaynaklanan teşvik indirimi veya 5510 sayılı yasadan kaynaklanan indirim de poliçe teminatı kapsamındadır.

9 Müteselsil Sorumluluk Klozu
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Müteselsil Sorumluluk Klozu MÜTESELSİL SORUMLULUK GEREĞİ ÖDENMESİ GEREKEN VERGİ, SSK PRİMİ, GECİKME ZAMMI, PİŞMANLIK ZAMMI, ÖZEL USULSÜZLÜK USULSÜZLÜK, GECİKME FAİZİ - Defterlerin incelenmesi neticesinde Meslek Mensubuna Vergi Denetmeni tarafından yazılan Müteselsil sorumluk gereği ödenmesi gereken, Vergi, Gecikme zammı, Vergi Ziya-ı cezası ve Usulsüzlük Cezası teminat kapsamındadır.

10 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Hukuksal Koruma Klozu Hasarın önlenebilmesi için mahkemeye gidildiği takdirde yapılacak olan yargılama giderleri ve Avukatlık ücretleri teminat kapsamındadır.

11 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Belge Kaybı Klozu Mükellefin defter ve belgelerinin kaybolmasından kaynaklanacak ,00 TL ye kadar tazminat talepleri teminat altındadır.

12 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Hasar Ödemeleri Hasar evrakları 5 gün içerisinde hazırlanırsa hasar ödemesi en geç 15. gün Neova Sigorta tarafından sigortalıya yapılır.

13 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
SGK Hasarları SGK hasarlarının ödenebilmesi için meslek mensubu ile mükellef arasındaki hizmet sözleşmesinin yanı sıra, mükellefin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde meslek mensubunun isminin yazılı olması mükellefin tüm muhasebe ve SGK işlerinin meslek mensubu tarafından yapıldığının ispatıdır.

14 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
Hasar Servisi Neova Sigorta Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası “Ön Hasar Servisi” görevini, TUNÇHAN SİGORTA yerine getirmektedir. Bu durum size hasar ödemelerinde eksiksiz ve kısa zamanda evrak hazırlama ve bilgi alabilme imkanı sağlamaktadır.

15 Hasarlarda İstenen Evraklar
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI Hasarlarda İstenen Evraklar NEOVA SİGORTA, Ba Bs FORMU, AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ GİBİ RUTİN HASARLARDA İSTENEN EVRAKLAR,   - VERGİ VEYA CEZA İHBARNAMESİNİN FOTOKOPİSİ - TEBLİĞ ZARFININ FOTOKOPİSİ - MÜKELLEFİN İMZA SİRKÜLERİ VE VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ - MUHASEBECİNİN İMZA SİRKÜLERİ VE VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ - MUVAFAKATNAME - SÖZLEŞME BUNLARIN HARİCİNDE OLACAK HASARLARDA İLAVE İSTENEBİLECEK EVRAKLAR ÇOK KISA SÜREDE HAZIRLANACAK BASİT EVRAKLARDIR

16 MAHKEMELİK DURUM KARŞILAŞTIRMA
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI MAHKEMELİK DURUM KARŞILAŞTIRMA NEOVA SİGORTA DİĞER SİGORTA MAHKEMEYE GİDİLİP DAVA KAYBEDİLDİĞİNDE, MAHKEME MASRAFLARI DA DAHİL, ÖDENMESİ GEREKEN TUTARIN TAMAMI MUAFİYET DÜŞÜLDÜKTEN SONRA ÖDENİR. MAHKEMEYE GİDİLİP DAVA KAYBEDİLDİĞİNDE, MAHKEMEYE GİDİLMEMİŞ GİBİ YASAL İNDİRİM VE MUAFİYET DÜŞÜLDÜKTEN SONRAKİ TUTAR ÖDENİR.

17 PRİM TARİFESİ NEYE GÖRE HESAPLANIR?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİM TARİFESİ NEYE GÖRE HESAPLANIR? MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİM TARİFESİ; EN SON GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİNDEKİ CİRONUZA VE İSTEMİŞ OLDUĞUNUZ TEMİNAT TUTARINA GÖRE HESAPLANMAKTADIR.

18 PRİM ÖDERKEN TAKSİT İMKANI VAR MI?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI PRİM ÖDERKEN TAKSİT İMKANI VAR MI? POLİÇE PRİM BEDELİNİ KREDİ KARTINIZLA 9 EŞİT TAKSİTTE ÖDEYEBİLİRSİNİZ.

19 BAŞVURU İÇİN NELER GEREKLİ ?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI BAŞVURU İÇİN NELER GEREKLİ ? EN SON VERİLEN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1.SAYFA FOTOKOPİSİ ESKİ POLİÇENİN 1.SAYFA FOTOKOPİSİ (VARSA)

20 FARKLI ŞİRKETTEN GEÇİŞ NASIL OLACAK ?
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI FARKLI ŞİRKETTEN GEÇİŞ NASIL OLACAK ? EĞER FARKLI BİR ŞİRKETTEN DAHA ÖNCE SİGORTALIYSANIZ, ESKİ POLİÇENİZİN 1. SAYFASININ FOTOKOPİSİNİ BAŞVURU ESNASINDA VERİP, ESKİ YILA AİT POLİÇENİZİ YENİ POLİÇENİZİN KAPSAMINA AKTARIMI SAĞLANACAKTIR.

21 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
UNUTMAYIN! “SİGORTACI HASARDA BELLİ OLUR” Neova Sigorta Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası “ÖN HASAR SERVİSİ” görevini, TUNÇHAN SİGORTA yerine getirmektedir. Poliçelerinizi TUNÇHAN SİGORTA ya yaptırarak, Hasar ödemelerinde, kısa zamanda evrak hazırlama ve bilgi alabilme olanağına sahip olacaksınız.

22 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI
2005 yılından bugüne sektörde faaliyet gösteren firmamız,uzman kadrosuyla Türkiye genelinde 18 ildeki temsilcilikleriyle ve güçlü sermaye yapısıyla tüm Türkiye'de sorumluluk ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.


"MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları