Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON DERS NOTLARI – IX

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON DERS NOTLARI – IX"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON DERS NOTLARI – IX
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON DERS NOTLARI – IX Meral Sayın Girişimcilik ve İnovasyon Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü 1

2 DERS KAPSAMI 1. İŞLETME ÇEŞİTLERİ 2. İŞ KURMA SÜRECİ AŞAMALARI
1.1 Özel İşletmeler Tek Kişi İşletmeleri Şirketler (Ortaklıklar) A. Adi şirket B. Ticari Şirket B1. Şahıs Şirketi B2. Sermaye Şirketi 1.2. Kamu İşletmeleri 1.3. Karma İşletmeler 2. İŞ KURMA SÜRECİ AŞAMALARI 2.1 İş Kurma Süreci Aşamaları 2.2 Yasal İşlemler Süreci 2.2.1 Maliye Bakanlığı 2.2.2 Sosyal Güvenlik Kurumu 2.2.3 Belediye 2.2.4 Ticaret odası 2.2.5 Meslek Kuruluşları 2.3 Muhasebe işlemleri için gerekli belgeler

3 1. İŞLETME ÇEŞİTLERİ (I) Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletmeler : Özel işletmeler Kamu işletmeleri Karma işletmeler Yasalar açısından işletmeler: Tek kişi işletmeleri Şirketler Kooperatifler

4 1. İŞLETME ÇEŞİTLERİ (II)
Büyüklüklerine göre işletmeler Küçük ve orta işletmeler Büyük işletmeler Çok uluslu işletmeler Üretilen mal cinsine göre işletmeler Dayanıklı mal üreten işletmeler Dayanıksız mal üreten işletmeler Tüketim malı üreten işletmeler Endüstri malı üreten işletmeler

5 İŞLETME ÇEŞİTLERİ (III)
Sektörler açısından işletmeler Tarım işletmeleri Sanayi işletmeleri Ticaret işletmeleri Hizmet işletmeleri

6 1.1. ÖZEL İŞLETMELER 1.1.1. TEK KİŞİ İŞLETMELERİ
Esnaf Sanatkar Tacir Sanayici Serbest Meslek Erbabı ŞİRKETLER ( ORTAKLIKLAR) KOOPERATİFLER 1.2. KAMU İŞLETMELERİ 1.3. KARMA İŞLETMELER

7 1.1.2. ŞİRKETLER / ORTAKLIKLAR
A. Adi Şirketler (Ortaklıklar) B. Ticaret Şirketleri

8 B. Ticaret Şirketleri B1. Şahıs Şirketleri Kollektif Şirket Adi Komandit Şirket B.2 Sermaye Şirketleri a) Limited Şirket b) Anonim Şirket c) Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket

9 2. İŞ KURMA SÜRECİ İş fikrini hayata geçirecek üretim planınızı destekleyecek şekilde diğer faaliyetler; İş yerini kiralama, Yasal kuruluş işlemleri, Makine-ekipman ve malzeme satın alınması, Personel temini, Kredi işlemleri, Deneme üretim vb. işletmenin faaliyete geçirilmesi.

10 2.1. İŞ KURMA SÜRECİ TEMEL ADIMLARI (*)
MOTİVASYON İŞ FİKRİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖN DEĞERLENDİRME YAPILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI İŞ PLANI İŞİ KURMAK (*): Kaynak; KOSGEB İş Planı Rehberi İŞİ GELİŞTİRME

11 2.2.1. Mükelleflerin Maliye Bakanlığına Karşı Sorumlulukları
2.2. İşletmenin Yasal Kuruluş İşlemleri (İş Yeri Kurulurken Resmi Kuruluşlarla Olan İlişkiler) Mükelleflerin Maliye Bakanlığına Karşı Sorumlulukları Bildirimlerde bulunma Gerekli bildirge ve beyannameleri verme Defter tutma Ödeme kaydedici cihaz kullanma Vergi levhası asma Geçici vergi ödeme Stopaj yapma Devamlı bilgi verme Beyanname tasdiki Muhafaza,ibraz

12 Gerekli bildirge ve beyannameleri verme
Bildirimler vergi dairelerine öngörülen zamanda ve yazılı olarak yapılmalıdır.Mükelleflerin vergi dairesine bildirmekle yükümlü olduğu hususlar VUK’ da şu şekilde belirtilmiştir. İşe başlama Adres ve iş yeri sayısındaki değişiklikler İşi bırakma İşe başlamayı bildirme 12

13 2.2.2. Sosyal Güvenlik Kurumu’na Karşı Sorumluluklar
Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmak Bir meslek grubuna girmek veya belli şirketlerin ortaklarından olmak Başka bir güvenlik kurumu dışında olmak gerekir.

14 2.2.3. Belediyeye Karşı Sorumluluklar
İş yeri açma,çalışma ruhsatı alma ve çeşitli harçları ödeme İlan ve reklam vergisi ödeme Çevre ve temizlik vergisi ödeme

15 İş yeri açma ve çalışma ruhsatı için gerekli belgeler :
Vergi levhası Kira sözleşmesi-tapu sureti Çevre temizlik vergisinin ödendiğine ilişkin makbuz Sicil tasdiknamesi veya ticaret odası sicil kaydı İlan ve reklam vergi kaydı yazısı Ticaret sicili gazetesi İmza sirküleri

16 2.2.4. TİCARET / SANAYİ ODASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER (I)
A) Gerçek kişilerin tescili için gerekli belgeler: Dilekçe Noterden ticari unvan tasdiknamesi ( Bu tasdiknamede gerçek kişinin ev ve iş adresi,işe başlama tarihi,uyruğu,imzası bulunur) Resimli nüfus hüviyeti cüzdanı sureti (noter onaylı) Vergi levhası fotokopisi Tutulan defterlerin noter tasdikli sayfa fotokopisi Taahhütname 16

17 2.2.4. TİCARET / SANAYİ ODASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER (II)
B) Tüzel kişilerin tescili için gerekli belgeler: Dilekçe Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onayından geçmiş ana sözleşme Noter onaylı imza beyannamesi Taahhütname Ortakların resimli nüfus cüzdanı suretleri 17

18 2.3. Muhasebede Kullanılan Belgeler (I)
Vergi Usul Kanununda Yer Alan Belgeler Fatura Sevk irsaliyesi İrsaliyeli fatura Perakende satış belgeleri Gider pusulası Müstahsil makbuzu Serbest meslek makbuzu

19 Muhasebede Kullanılan Belgeler (II)
Türk Ticaret Kanununda Yer Alan Belgeler Bono Poliçe Çek Hisse senedi Tahvil


"GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON DERS NOTLARI – IX" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları