Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİGORTA TÜRLERİ 4. HAFTA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİGORTA TÜRLERİ 4. HAFTA."— Sunum transkripti:

1 SİGORTA TÜRLERİ 4. HAFTA

2 SOSYAL SİGORTA-ÖZEL SİGORTA
Sosyal sigorta, toplumun karşılaştığı birtakım temel risklere karşı güvence sağlanabilmesi amacıyla devlet desteği ile uygulamaya konulan sigorta türüdür. Diğer taraftan, özel sigorta gerçek ya da tüzel kişilerin sahip olduğu riskleri transfer etmek için ihtiyari ya da zorunlu olarak alınan sigortadır. Özel sigortaları çeşitli şekilde sınıflandırmak mümkündür. Bu konuda kullanılan bir sınıflandırma, ihtiyacın karşılanması kıstası açısından Bedel “(Meblağ) Sigortası” ve “Tazminat sigortası” şeklinde yapılmaktadır.

3 Tazminat sigortalarında amaç uğranılan gerçek ekonomik kaybın karşılanmasıdır. Poliçede yazılı sigorta bedeli, sigortacının sorumluluğunu sınırlar. Tazminat prensibinin doğal bir sonucu olarak, tazminat sigortası gerçek değerin üzerinde yaptırılamaz, yaptırılırsa aşan kısım geçerli olmaz. Yangın, hırsızlık, sorumluluk, tarım sigortaları vb. bu gruba girer. Bedel sigortalarında poliçede yazılı sigorta bedeli tazminata esas teşkil eder. Örneğin bedel sigortalarından olan hayat sigortalarında insan hayatının değeri para ile ifade edilmekle beraber sınırlandırılamamaktadır. Bu nedenle, fertler istediği sigorta bedeli üzerinden sigorta yaptırabilir ve tazminata bu bedel esas teşkil eder.

4

5

6 Sigorta türlerini rizikonun niteliği açısından deniz sigortaları, kara sigortaları olarak; primin tespiti ve ödenmesi açısından sabit primli sigorta ve değişir primli sigorta olarak; rizikonun yönelik olduğu şey açısından malvarlığı sigortaları, şahıs sigortaları olarak sınıflandırmak mümkündür.

7

8

9 Diğer yandan sigorta konusu işlevsel bir bölümlendirme yapıldığında;
• Poliçe sahibinin malı ile ilgili sigortalar, • Poliçe sahibinin sorumluluğu ile ilgili sigortalar, • Poliçe sahibinin şahsı ile ilgili sigortalar, • Poliçe sahibinin hakları ve mali menfaati ile ilgili sigortalar, şeklinde gruplandırılabilir.

10

11 Sigortanın sınıflandırılmasında yaygın olarak kullanılan bir diğer ayrım ise aşağıdaki üçlü sınıflandırmadır: − Mal sigortaları (örneğin yangın, hırsızlık, deprem vb) − Can sigortaları (örneğin hayat, ferdi kaza) − Sorumluluk sigortaları (örneğin üçüncü kişiler mali sorumluluk, mesleki sorumluluk)

12 Hayat Sigortaları 1- Hayat Sigortası
2- Evlilik Sigortası, Doğum Sigortası 3- Yatırım Fonlu Sigortalar 4- Sermaye İtfa Sigortası 5- Kaza Sigortası 6- Kaza Sigortası 7- Hastalık, Sağlık Sigortası

13 Hayat Dışı Sigortalar 1- Kaza Sigortası 2- Hastalık, Sağlık Sigortası
3- Kara Araçları Sigortası 4- Raylı Araçlar Sigortası 5- Hava Araçları Sigortası 6- Su Araçları Sigortası 7- Yangın ve Doğal Afetler Sigortası 8- Kara Araçları Sorumluluk Sigortası 9- Hava Araçları Sorumluluk Sigortası 10- Su Araçları Sorumluluk Sigortası

14

15 11- Kredi Sigortaları 12- Emniyeti Suistimal Sigortaları 13- Finansal Kayıplar Sigortası 14- Hukuksal Koruma Sigortası 15- Destek Sigortası 16- Sorumluluk Sigortası


"SİGORTA TÜRLERİ 4. HAFTA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları