Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YBS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YBS)"— Sunum transkripti:

1 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YBS)

2 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YBS)
Genellikle, YBS modeli taktik karar verme ve işlemsel denetim üzerinde etkilidir.

3 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YBS)
YBS’nin amacı işlemsel, taktik ve stratejik kararları vermek için gereken desteği sağlayacak raporların üretilmesidir.

4 YBS Raporlarının Türü Listelenmiş raporlar İstisna raporları
Talep raporları

5 Yönetim bilişim sistemi (YBS) raporları yöneticilerin karar vermelerini birçok yönden kolaylaştırır. Örneğin bir YBS raporu, mevcut pazarda genişleme fırsatını görmeye yardımcı olabilir. Pazar tanımlandıktan sonra, satışlar, fiyatlar ve ürün maliyetine ait raporlar arasındaki ilişkilerin incelenmesiyle, fiyatların belirlenmesinde izlenecek strateji konusunda pek çok yön gösterebilir.

6 PAZARLAMA YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMİ
Bir şirketin “pazarlama yönetimi”, ürününü veya servisini müşteriye iletmek için YBS’ ne ihtiyaç duyar. İşletme, “Pazarlama Yönetim Bilişim Sistemi” ile pazar özelliklerine uygun ürünler geliştirebilir ve müşterinin eline ulaştırabilir.

7 Pazarlama faaliyetleri
1.      Ürün geliştirme kararları 2.      Pazar araştırması ve üretim kararları 3.      Tanıtım, reklam vb. kararları 4.      Fiyat saptama kararları 5.      Dağıtım kararları

8 Satış ve pazarlama destek otomasyon sistemlerinin temel faaliyetleri
Veri tabanı yönetimi, Pazar istihbaratı (elektronik araştırma), Fırsatları saptama, Pazarlama hedef kitlesi, Satış planı ve gelecek tahmini,

9 Satış ve pazarlama destek otomasyon sistemlerinin temel faaliyetleri
Satış kaynaklarının yerlerini planlama ve yerleştirme, Pazarlama desteği (elektronik pazarlama, toplu postalama, elektronik satışlar), Satış yönetimi, Başarım ölçümü ve destekleme.

10 Pazarlama Yönetimi Bilişim Sisteminin Veri Tabanı
Ürün özellikleri Pazar özellikleri Rekabet bilgisi Üretim planları Envanter verisi Personel verisi Stok verisi

11 Pazarlama Yönetimi Bilişim Sisteminin Veri Tabanı
Satış siparişleri Müşteri verisi Fiyat ve maliyet verisi Alacak hesapları Kredi

12 Pazarlama Yönetimi Bilişim Sistemi
Tasarımı iyi yapılmış bir Pazarlama YBS, pazarlama yönetiminin ve satış elemanlarının işletme ürünlerini desteklemesinde, satışta, dağıtımda ve bakım hizmetinde çok önemlidir.

13 ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMİ
Üretim YBS’i ürün geliştirme ve imalat yönetimine, karar almada yardımcı olacak bilgileri sağlamak suretiyle destek olur. Bu kararlar ürün tasarımı ve geliştirilmesi, tesisatın tasarımı, üretim planlama ve programlama, üretim işlemleri, kalite kontrolü ve stok bilgilerini kapsar.

14 ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMİ
YBS, yönetim tarafından raporlar istendiğinde, çevrimiçi bir terminalden gösterebilecek şekilde tasarlanabilir. Böylece yöneticiler, üretim işlemlerini yakından izleyerek denetleyebilirler ve herhangi bir problemde yapılması gereken değişiklikleri süratle sağlayabilirler.

15 Üretim Yönetimi Bilişim Sistemi Veri Tabanı Unsurları
İmalat özellikleri Ürün tasarım özellikleri Üretim plan ve programı Başarı standartları Envanter bilgisi Çalışanlarla ilgili bilgi İş istekleri

16 Üretim Yönetimi Bilişim Sistemi Veri Tabanı Unsurları
Maliyet verisi Tesis ve teçhizat bilgisi Satın alma fiyat değişim verisi Satıcı ve satın alma sipariş verisi Uzun dönemli yasal bağlantılar Kalite standartları Üretkenlik ve maliyet belirleyiciler

17 Üretim Stratejik Planı
Üretim stratejisi planlama sistemleri kullanılır. Bu sistemler aşağıda belirtilen görevlerde yönetime yardımcıdır: Kapasite planlama Süreç seçenekleri Lojistik planlama Kaynak/fiyat stratejisi belirleme

18 Ürün Tasarımı Her imalat, ürünün tasarlanmasıyla başlar. Bu işlem sırasında: Ürünün özellikleri geliştirilir, İmalat işlemleri ve standartları belirlenir, Kullanılacak malzemeler ve parçalar tespit edilir, 4- Maliyetlerin tahmini yapılır, 5- Kalite düzeyi belirlenir.

19 Bilgisayar Destekli Tasarım-BDT (Computer Aided Design-CAD)
Ürün tasarım mühendisi taslağı girdi olarak verebilir, çizimin bilgisayarda taranarak elde edilen kopyasını kabaca taslak olarak programa verebilir veya benzer bir ürüne ait bir fotoğrafı ilk taslak olarak girebilir.

20 Bilgisayar Destekli Tasarım-BDT (Computer Aided Design-CAD)
CAD programı ürün için en son tasarımı oluşturarak gönderir. Bilgisayar otomatik olarak tasarımda yapılan değişiklikleri sunan denklemleri üretir.

21 Bilgisayar Destekli Tasarım-BDT (Computer Aided Design-CAD)
Yeni tasarım için malzeme özelliklerini saptar. Üretim işlemleri için fabrikada bulunan teçhizatın şekillendirmesini yapar. Bu işlem için yapay zeka kullanılır.

22 Esnek İmalat Sistemleri-EİS
EİS, üretim iş istasyonları ve makineleri, bir işlemden diğer bir işleme veya bir üründen diğer bir ürüne en kısa kesinti süresiyle geçirilebilir. Bu kesinti süresi, tesisatı kurma işlemi için gereken zamanı belirtir. Bir çok işlem bilgisayarlar veya sayısal denetim yöntemiyle idare edilir. Ürün değişimi sadece bir program değişikliğinden ibarettir.

23 Esnek İmalat Sistemleri-EİS
Böyle esnek sistemler, tesisatı kurmak için gereken zamanı en aza indirirler ve birçok ürünün aynı tesisatı kullanmasını olanaklı kılarlar. Nümerik kontrol makineleri ve endüstriyel robotlar gibi.

24 Malzeme Gereksinimini Planlama Sistemleri-MGP
MGP sistemi bütün üretim işlemi boyunca yapılan her işi izlemek için kullanılır. İş talebinden başlar, imalatın başlaması için malzemelerin siparişinin yapılması ve üretimin programlanması, üretim işleminin tamamlanması ve işin bitirilmiş ürünlere aktarılması MGP işlemleridir.

25 Malzeme Gereksinimini Planlama Sistemleri-MGP
MGP yazılımı kullanılarak, istenen üretim programı hazırlanır. Bunlar, 1- Programlanması gereken yeni iş istekleri, 2- Malzemelerin listesi ve kayıp parçalar için satın alma siparişleri, 3- Üretim faaliyetlerini yerine getirecek eleman ve tesisatın dikkate alınması, 4- Teslim tarihi, miktar ve kalite özellikleri bakımından müşterinin talebine en iyi uyum

26 Tam Zamanında Sistemi-TZS
TZS, her ürünü bir sonraki iş istasyonunun satış veya dağıtım sisteminin bu ürüne ihtiyacı olduğu zaman üretim sistemine çeker. Malzemeler, parçalar veya bir işlem aşamasındaki mallar, işlemin bir sonraki aşaması veya müşteri tarafından ihtiyaç duyulana kadar ısmarlanmaz ve yapılmaz.

27 Bilgisayar Destekli İmalat-BDİ Computer Aided Manufacturing
Üretim faaliyetlerinin bilgisayarla programlanmasını ve her iş istasyonunun ayrı ayrı bilgisayarla denetlenmesini kapsar. Üretim faaliyetlerinin bilgisayarla kontrolü ve programlanması çok sayıda denetimin yapılmasına imkan vererek üretim sistemine esneklik kazandırır.

28 Bilgisayarla Tümleşik İmalat Computer Integrated Manufacturing
Bilgisayar destekli imalat ve diğer bilgisayar denetimli faaliyetler, tasarım aşamasından sonuçtaki çıktının alınmasına kadar olan bütün işlemi kontrol etmek için birbirleriyle bağlantılı olarak çalıştırılır. Bu sistem sayesinde yönetim, kalite ölçülerini yükseltmeyi, müşteri isteklerini girmeyi, ürün tasarımını yenilemeyi, malzeme özelliklerini değiştirmeyi, üretim faaliyetlerini yeniden programlamayı ve bütün işlemi denetlemeyi başarır.

29 MALİ İŞLER YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ
Mali İşler Yönetim Bilişim Sistemi aşağıda belirtilen yönetim faaliyetlerini destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır: Mali işlerin planlaması ve bütçe hazırlama, Nakit yönetimi, Sermaye sağlama ve kaynak yönetimi, Sermaye bütçesi, Hesapların kontrolü.

30 Mali İşler Yönetim Bilişim Sisteminin Veri Tabanı Unsurları
Muhasebe verisi Stratejik plan Sermaye pazarı bilgisi Yatırım verisi Yönetmelikler

31 Mali İşler Yönetim Bilişim Sisteminin Veri Tabanı Unsurları
Pazarlama planı Üretim planı Mevcut tesisler Satış tahminleri İşletim politikaları


"YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ (YBS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları