Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDS DECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDS DECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS"— Sunum transkripti:

1 KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDS DECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS
KARAR VERME VE YÖNETİM

2 En önemli yönetsel faaliyetlerden biri karar vermedir.
Problemleri tanımak Problemlere çözüm yolları üretmek Çözüm yollarından birini seçmek Bu seçimi uygulamak hepsi birer karar vermedir.

3 Yöneticinin Başarısı Yöneticinin başarısının derecesi çoğu zaman çıktıyla sorumlu olduğu girdiler arasındaki oranla ölçülür. Bu oran işletmenin üretkenlik göstergesidir. Bütün bunların sağlanmasında yöneticilerin verdikleri kararların çok önemli payı vardır.

4 Değer odaklı düşünme Esas olarak iki eylemden ibarettir:
Önce ne istediğine karar verme Daha sonra nasıl elde edeceğini hesaplama. Bütün bunları yapabilmek için bilgiye büyük gereksinim olacaktır.

5 Yöneticinin Rolleri Genel olarak üç sınıfa ayrılmıştır:
1. Kişiler arası roller 2. Bilgi iletimi ve işlenmesiyle ilgili roller 3. Kararlarla ilgili roller Yeni bilişim sistemlerinin amacı bu üç gruptaki rolleri desteklemektir.

6 Karar Verme Süreçleri Etkili bir bilişim ve karar destek sisteminin tasarlanmasında karar verme süreci ve örgütün yapısı çok önemlidir.

7 Strateji & KDS Genellikle yönetim örgütsel amaçları oluşturur, bu amaçlara ulaşmak için bir strateji belirler ve stratejisini yürütmek için kaynaklarını planlar. İşletmenin tek bir amacı olabileceği gibi birden fazla amacı da olabilir. Farklı stratejiler farklı örgüt yapısına götürür ve farklı bilişim sistemi ihtiyaçları oluşturur.

8 Karar vermenin üç adımı
1-  Bütün strateji seçeneklerinin listelenmesi, 2-     Her stratejiyi takip eden bütün sonuçların saptanması, 3-     Sonuçların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. (H.A. Simon)

9 Karar Verme Süreci

10 Karar Verme Süreci & BS  Karar vermenin genel bir işlemi olmasına rağmen, standart hale getirilmekten uzaktır. Kişiler değişik şekilde kararlar verirler. Karar verme sırasında bilgi çok önemli bir rol oynar. Bilişim sistemleri, karar vericinin bilinen karar verme tarzıyla uyum içinde olmalıdır.

11 Karar Tarzı Yöneticilerin karar verme ve diğer insanlarla etkileşim şekli yöneticinin “karar tarzı” olarak tanımlanır. Pek çok karar tarzı vardır.

12 Karar Verme Tarzları Çözümsel Araştırmacı Baskıcı Demokratik Danışan

13 Karar Tarzı & KDS Burada önemli olan kullanıcıların karar verme tarzıyla “karar destek sistemleri-KDS” arasında nasıl bir ilişki olduğu ve bu sistemlerin kararları nasıl desteklediğidir. KDS pek çok kullanıcı tarafından kullanılabilmeli ve gerektiğinde sisteme yeni kullanıcılar da katılabilmelidir.

14 Karar Modelleri Karar modelleri aşağıda belirtilen sınıflara ayrılabilir: 1. Yüksek derecede yapısal 2. Orta derecede yapısal 3. Yapısal olmayan

15 Karar Destek Sistemleri-KDS
Karar Destek Sistemleri-KDS oluşturulmadan önce cevaplanması gereken önemli sorular şunlardır: 1.      Karar ya da görev nedir?, 2.      Yönetici bunu nasıl icra eder?, 3.      Yönetici hangi bilgiyi kullanır?, 4. Bu işlemin daha etkili hale getirilmesinden kastedilen nedir?.

16 KDS yarı yapısal kararları destekler.

17 “Yönetim bilimi/işlem araştırması” Yaklaşımı
Yöneticilerin problemleri çözmek için sistematik bir işlemi takip edebileceklerini kabul eder. Bu nedenle, yönetsel karar vermede bilimsel yaklaşım kullanmak mümkündür.

18 “Yönetim bilimi/işlem araştırması” Yaklaşımı
1.      Problemi tanımlama (durumun bir sorun veya bir fırsatla ilgili karar durumu olduğunun tanımlanması), 2.      Sorunu standart bir sınıfa yerleştirme, 3.      Gerçek yaşamdaki sorunu tanımlayan matematik modeli kurma, 4.      Modeli oluşturulan sorunun olası çözümlerini bulma ve bunları değerlendirme, 5.      Soruna bir çözüm seçme ve bu çözümü tavsiye etme.

19 Karar Modelleriyle Bilişim Sistemi Arasındaki İlişki
“Yönetim bilimi/işlem araştırması” yaklaşımı doğal olarak model oluşturma etrafında toplanır. Karar Destek Sistemlerinin Model Tabanını oluşturur.


"KARAR DESTEK SİSTEMLERİ - KDS DECISION SUPPORT SYSTEMS-DSS" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları