Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI"— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI
/ ŞİFRE : rize2011

2 Program Geliştirmenin Planlanması Süreci
Üç adımdan oluşur ; Program geliştirme gruplarının oluşturulması Hedeflere kaynaklık edecek ihtiyaçların belirlenmesi ve Diğer planlama çalışmaları adımlarından oluşur / ŞİFRE : rize2011

3 Bir program geliştirme çalışmasında genel olarak şu yol izlenir
Grupların oluşturulması Çalışma planının yapılması İhtiyaç analizi ve değerlendirme Kesinleşmiş hedeflere ulaşılması ile birlikte program tasarısı hazırlama, içerik seçme ve düzenleme Programın denenmesi ve düzeltilmesi Ülke geneline yaygınlaştırılması / ŞİFRE : rize2011

4 Program Geliştirme Grupları 3 Tanedir
Program karar ve koordinasyon grubu Program çalışma grubu Program danışma grubu / ŞİFRE : rize2011

5 Program Karar ve Koordinasyon Grubu
Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü temsilcileri Program Geliştirme Alan Uzmanı ( Üniversiteden ) Öğretmen örgütlerinin temsilcisi Konu alanı uzman ve temsilcisi ( Bakanlık ve Üniv.) Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri İşçi ve işveren temsilcileri Meslek odası ve birliğinin temsilcileri Veli temsilcileri Öğrenci temsilcileri / ŞİFRE : rize2011

6 Program Karar ve Koordinasyon Grubunun Görevi
Ülkede hangi alanlarda program geliştirme çalışmaları yapılacağına karar vermek, Ülkede başat olan eğitim felsefesinin programlara yansıtılmasını sağlamak, Hazırlanan programları kabul etmek ya da değiştirilmesine karar vermek, Tüm program geliştirme çalışmalarını koordine etmektir. / ŞİFRE : rize2011

7 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
Program Çalışma Grubu Program geliştirme uzmanı Ölçme değerlendirme uzmanı Konu alanı uzmanı ( Üniversiteden) Branj ( Alan ) öğretmeni / uygulayıcı Program Çalışma Grubu Görevi: Eğitim programının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarında sürekli ve tam zamanlı olarak görev yapmaktır. / ŞİFRE : rize2011

8 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
Program Danışma Grubu Eğitim psikoloğu Eğitim felsefecisi Eğitim sosyoloğu Eğitim ekonomisti Eğitim denetçisi (müfettiş) Eğitim teknoloğu Okul yöneticisi İletişim uzmanı Konu alanı uzmanları / ŞİFRE : rize2011

9 Program Danışma Grubu Görevi
Eğitim programlarının hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme öğelerinin belirlenmesinde çalışma grubuna danışmanlık hizmeti vermektir. Program geliştirme çalışmalarında sürekli olarak bulunmazlar. ihtiyaç duyulduğu durumlarda fikirleri alınır. / ŞİFRE : rize2011

10 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

11 PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI
Program geliştirme çalışmalarına başlamadan önce bu çalışmaların planlanması gereklidir. Bu planın ise bir kart üzerinde gösterilmesinde yarar vardır. Bu çalışmaları; İşlem – zaman, PERT- işlem ağı ya da Akış şeması şeklinde göstermek mümkün olabilir / ŞİFRE : rize2011

12 PROGRAM GELİŞTİRME İŞLEM – ZAMAN ÇİZELGESİ
AYLAR MART NİSAN MAYIS HAFTALAR 1 2 3 4 İşlem-Basamakları Planlama İhtiyaç Analizi Hedef Yazımı Davranış Yazımı İçerik Analizi Belirtke Tablosu Eğitim Durumu Düzey Belirleme Testi İzleme Testleri Uygulama Kılavuzu Raporlaştırma / ŞİFRE : rize2011

13 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
PERT İŞLEM AĞI ŞEMASI / ŞİFRE : rize2011

14 PROGRAM GELİŞTİRMEDE AKIŞ ŞEMASI ÖRNEĞİ
/ ŞİFRE : rize2011

15 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNDE İHTİYAÇ BELİRLEME ( SAPTAMA ) VE DEĞERLENDİRME / ŞİFRE : rize2011

16 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

17 İHTİYAÇ SAPTAMADA TEMEL SORUNLAR
Genel durum nedir? Öğrenciler ile ilgili veriler nelerdir? Ders kitaplarının içeriği nasıldır? Sorularına yanıt aranmalıdır / ŞİFRE : rize2011

18 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

19 İHTİYAÇ BELİRLEME YAKLAŞIMLARI
/ ŞİFRE : rize2011

20 arasındaki farkı ortaya çıkarır. Olması gereken - olan = ihtiyaç
1. Farklar Yaklaşımı: Var olan başarı durumu ile beklenen başarı durumu arasındaki farkı ortaya çıkarır. Olması gereken - olan = ihtiyaç / ŞİFRE : rize2011

21 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
2. Demokratik Yaklaşım: İhtiyaç, toplumdaki baskı gruplarının isteklerinden hareketle ortaya çıkar. Toplumdaki çoğunluk ne isterse o alanda çalışma yapılır. / ŞİFRE : rize2011

22 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
3. Analitik Yaklaşım: Gelecekte ortaya çıkması muhtemel durumlardan yola çıkarak ihtiyacın belirlenmesidir. Eleştirel düşünceden yola çıkılarak çözüm aranılır. / ŞİFRE : rize2011

23 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

24 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
4. Betimsel Yaklaşım: Bir nesnenin yokluğu ile ortaya çıkacak zararlar ve o nesnenin varlığının ortaya koyacağı yararlardan hareketle ihtiyaç belirlenir. Eğitimde kullanılan bazı materyallerin olmaması durumunda nelerin olabileceği üzerinde durur ve ihtiyacı buna göre belirler. / ŞİFRE : rize2011

25 İHTİYAÇ BELİRLEME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ
/ ŞİFRE : rize2011

26 İhtiyaç değerlendirmesinde kullanılan başlıca teknikler şunlardır:
1. Delphi ( Anket ) Tekniği 2. Progel / Dacum Tekniği 3. Gözlem Tekniği 4. Meslek İş Analizi 5. Ölçme Araçları-Testler 6. Görüşme-Grup Toplantıları 7. Kaynak Tarama / ŞİFRE : rize2011

27 1. Delphi Tekniği ( Anket Tekniği ) :
Konu ile ilgili seçilmiş uzmanların ( en az 100 ) görüşlerinin alınması ve ortak görüş sağlanmasıdır. Konu ile ilgili uzman kişilere mektup veya gönderilir ve görüşleri alınır. Alınan cevaplarda bir gruplama yapılır. Daha çok geleceğe yönelik tahminlerde bulunma için yapılır / ŞİFRE : rize2011

28 2. Progel - Dacum Tekniği:
Bir işin yapılabilmesi için bireylerin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ortaya çıkaran bir tekniktir. Uzmanları tarafından işin gerekleri çıkarılır. Daha kısa zamanda sonuçları alınır. / ŞİFRE : rize2011

29 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

30 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
3. Gözlem: Kişileri gözleyerek bilgi toplama yoludur. Okul merkezlidir. Gözlem yaparken doğal gözlem tercih edilmelidir. Özellikle psikomotor becerilerin belirlenmesinde kullanılır. Gözlemler gözlem formuna işlenir. / ŞİFRE : rize2011

31 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
4. Meslek ( İş ) Analizi: Söz konusu mesleğe ait iş ve işlem basamaklarını belirlemek için yapılır. İş alt basamaklara ayrılır. Alt basamaklar bilişsel, duyuşsal ve devinişsel basamaklardan oluşur. / ŞİFRE : rize2011

32 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
5. Testler / Ölçme Araçları Eğitimde test, bireyde aranan özelliklerin ne miktarda var olduğunu belirlemek üzere yapılan işlemlerdir. Programın girişinde ya da sonunda öğrenciye uygulanan (Başarı Testi) veya program sürecinde uygulanan (İzleme Testleri) sayesinde öğrenme ihtiyaçlarını belirlemek mümkündür. / ŞİFRE : rize2011

33 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
6. Görüşme / Grup Toplantıları Görüşme yoluyla öğrenenlerin ve programla ilgili olabilecek tüm katılımcıların program hakkındaki görüş ve tepkileri belirlenir. Görüşme, yüz yüze olabileceği gibi anket formları, tele konferans ya da internet aracılığı ile de olabilir. / ŞİFRE : rize2011

34 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
7. Kaynak / Literatür Tarama Son yıllarda yurt içi ve yurt dışındaki eğilimler, bilimsel çalışmalar, mevcut programa ilişkin verilen raporlar değerlendirilerek mevcut program incelenmektedir. / ŞİFRE : rize2011

35 Raporların değerlendirilmesi
İhtiyaç değerlendirme çalışmalarında en etkin yollardan biriside denetçilerin hazırladıkları raporların değerlendirilmesidir. Sağlıklı bir değerlendirme gerçek ihtiyaçların ortaya çıkmasını sağlayabilir. / ŞİFRE : rize2011

36 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

37 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

38 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

39 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

40 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

41 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

42 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
/ ŞİFRE : rize2011

43 rizeformasyon@gmail.com / ŞİFRE : rize2011
TEŞEKKÜRLER / ŞİFRE : rize2011


"PROGRAM GELİŞTİRMENİN PLANLANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları