Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER"— Sunum transkripti:

1 İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER

2 Yapım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED 2 ED ≤YM< ED YM<ED 10 İsteklinin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Tic. ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi Zorunlu İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri İş deneyim belgesi

3 Yapım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED 2 ED ≤YM< ED YM<ED 10 Banka referans mektubu Zorunlu İstenilebilir İstenemez Yıl sonu bilançosu ve bilançosunun gerekli görülen bölümleri ile bunlara eş değer belgeler. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler Anahtar teknik per. İlşk. belgeler Kalite Yön.Sist. Bel. ve Çev. Yön. Sist. Bel. Taahhütname

4 Mal Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED YM < ED YM ≤ 13/b-2 İsteklinin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Tic. ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi Zorunlu İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri İş deneyim belgesi İst. Bağlı İstenemez (BİAİU de İstenebilir) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler İstenemez (BİAİU İstenebilir)

5 Mal Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED YM < ED YM<13/b-2 Yet.satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler İst. Bağlı Malın piyasaya arzı için zorunlu olan izin veya benzeri belgeler Malın ulusal veya uluslar arası standarda uygunluğunu gösteren belgeler Üretim kapasitesi raporu (MAİUY, Md.40/7) Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin belgeler Satış sonrası yedek parçasının sağlanmasına ilişkin belgeler İstenemez

6 Mal Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED YM < ED YM<13/b-2 Alım konusu malı teklif etmeye yetkili olup olmadığına ilişkin belgeler İstenebilir istenebilir Deney, analiz, kalibrasyon laboratuarları veya muayene kuruluşlarına ilişkin belgeler İstenemez Personel durumuna ilişkin belgeler Taahhütname

7 Sadece Özel İmalat Süreci Gerektiren Yukarıdaki Düzenlemelere İlaveten
Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED YM < ED YM<13/b-2 İş deneyim belgelerinin istenilmesi durumunda üretim kapasite raporu Zorunlu İmalat yeterlik belgesi İst. Bağlı İş deneyim belgesi istenilmemesi durumunda üretim kapasite raporu Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve Çevre Yönetim Sistem Belgesi Hizmet yeterlik belgesi Makine teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler

8 Hizmet Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED Muhasebe Mesleki Eğitim, Fotoğraf, Film vb 13/b-2< YM ≤ ED YM < 13/b-2 İsteklinin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Tic. ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkar odası belgesi Zorunlu İsteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri Banka referans mektubu İsteğe bağlı İst. Bağlı İstenemez İş deneyim belgesi

9 Hizmet Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED Muhasebe Mesleki Eğitim, Fotoğraf, Film vb 13/b-2 < YM ≤ ED YM < 13/b-2 Yayınlanması zorunlu olan bilançosu ve bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eş değer belgeler. İsteğe bağlı Zorunlu İst. Bağlı İstene-mez İş hacmini gösteren toplam ciro ve hizmet işleri ile ilgili taahhüt altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. Makine teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. Kapasite raporu

10 Hizmet Alım İhalelerinde İşin Yaklaşık Maliyetine Göre Yeterlik Kriteri Olarak İstenilmesi Zorunlu Veya İsteğe Bağlı Belgeler Belgeler Yaklaşık Maliyeti YM ≥ ED Muhasebe Mesleki Eğitim, Fotoğraf, Film vb 13/b-2 < YM ≤ ED YM < 13/b-2 Personel durumuna ilişkin belgeler İstenemez İstene-mez Taahhütname Taşımalı ilk öğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ve sigortacılık hizmet alımları ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenilemez.


"İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları