Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşırı Düşük Teklif 30.07.2010 tarihli Kamu İhale Genel Tebliği, ile Sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Aşırı düşük teklif veren firmaların.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşırı Düşük Teklif 30.07.2010 tarihli Kamu İhale Genel Tebliği, ile Sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Aşırı düşük teklif veren firmaların."— Sunum transkripti:

1 Aşırı Düşük Teklif tarihli Kamu İhale Genel Tebliği, ile Sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Aşırı düşük teklif veren firmaların tüm kalemlere açıklama getirmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

2 Dayandığı Mevzuat Nedir?
4734 KAMU İHALE KANUNU Madde 38-Aşırı Düşük Teklifler YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Madde 60-Aşırı Düşük Teklifler AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME Madde 33-Aşırı Düşük Teklifler KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ Madde 38-Yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere İdarece yapılacak işlemler Madde 45-Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesi

3 Bir Yapım İşi İhalesi Sürecinde Aşırı Düşük Sorgulaması’nın Toplam 4 Aşamada Gerçekleştiğini Söyleyebiliriz: 1. Aşama: Yaklaşık maliyeti hazırlayan birimce yapılması gereken işlemler. 2. Aşama: İhale komisyonunun isteklilerden yazılı açıklama istemeden önce yapması gerekenler. 3. Aşama: Teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerin yapması gerekenler. 4. Aşama: İhale komisyonunun isteklilerin aşırı düşük açıklamasını değerlendirmesi.

4 Genel Tebliğe Giriş

5 Kamu Kurumlarının “Yaklaşık Maliyetin Hazırlık Aşamasında” yapması gerekenler?

6 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler
1.-Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosu 2.-Sıralı iş kalemleri listesi 3.-İş kalemi Analizler Tabloları 4.-Sıralı analiz girdileri tablosu Genel Tebliğ Madde !!!Bu evraklar Onay Belgesi Ekidir.

7 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler
Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosu Yaklaşık Maliyetin, Resmi Birim Fiyatlara veya özel fiyatlara göre hazırlanmasının ardından Yaklaşık Maliyet Tablosu idare tarafından hazırlanacaktır. Örn: Tablo 1

8 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

9 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler
2.“Sıralı İş Kalemleri Listesi” Yaklaşık Maliyet Hesap Tablosunun ardından, Sıralı İş Kalemleri Listesi idare tarafından Hazırlanır

10 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler
Sıralı İş kalemleri Listesinde, tüm girdilerin Yaklaşık Maliyete Oranı ve Kümülatif toplamları gösterilecektir. Tablo 2

11 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

12 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler
3- İş kalemleri Analiz Tablosu Genel tebliğ Madde !!! Her analizde kar ve genel giderler hariç toplam yer almalıdır.

13 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

14 4- Sıralı Analiz Girdileri Tablosu
Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler 4- Sıralı Analiz Girdileri Tablosu !!! Tutarlar üzerinden sıralanmış şekilde

15 Onay Belgesi Ekinde Olması Gereken Belgeler

16 3) TEKLİFLERİN OKUNMASI VE AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABI
Aşırı Düşük Sorgulama 3) TEKLİFLERİN OKUNMASI VE AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABI

17 1.Adım Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır

18 Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir.
2. Adım Aritmetik ortalamadan standart sapma çıkartılır ve eklenir. Tort1- σ Tort1+ σ

19 3. Adım Aritmetik ortalama değerinin standart sapma kadar aşağısı ve standart sapma kadar yukarısı arasında kalan bölgede yer alan tekliflerin tekrar ortalaması alınmak suretiyle, ikinci aritmetik ortalama bulunur.

20 4. Adım Hesaplanan ikinci aritmetik ortalama yaklaşık maliyete bölünmek suretiyle (C) değeri elde edilir. C : Tort2/YM → 5.Adım (C) değeri eşitliklerin ilgili olanında yerine konularak (K) değeri bulunur.

21 6. Adım Daha sonda Sınır değer aşağıdaki eşitlikten bulunur ve işlem tamamlanır SD: KxTort2/C N Sınır Değer belirlenmiş olur. N katsayısı tarihide getirilmiştir

22 N Sınır Değer Katsayısı
Üstyapı (Bina) Grubu İşler”, “Elektrik İşleri”, “Mekanik Tesisat İşleri” ve “Telekomünikasyon ve Otomasyon İşleri” grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde (1,00), diğer yapım işlerinde (1,20)’dir. İhale konusu yapım işinin kapsamında farklı katsayılara tabi iş kısımlarının bulunması durumunda; sınır değer katsayısı, söz konusu kısımlardan toplam yaklaşık maliyeti içindeki ağırlık oranı en fazla olana göre belirlenir. Madde

23 N Sınır Değer Katsayısı
Gerekli görülmesi durumunda, (1,00) den küçük, (1,20)’den büyük olmamak üzere (N) sınır değer katsayıları belirlenebilir. 30 Nisan 2011 tarihinden sonra geçerli olmak üzere

24 Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi
4) “Sınır Değer altında kalan firmalar için” yapılması gereken prosedür?

25 *1. Adım; Açıklama İstenecek İş kalemlerinin belirlenmesi;
Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi *1. Adım; Açıklama İstenecek İş kalemlerinin belirlenmesi; “Açıklama istenecek İş kalemleri” İhale komisyonu tarafından belirlenir.

26 Bunun için “Sıralı iş kalemleri
Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi Bunun için “Sıralı iş kalemleri listesi kullanılır” İş kalemleri bu listede büyükten küçüğe doğru sıralanmış ve İş kalemlerinin Oranları kümülatif olarak tabloya yazılmıştı.

27 Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi
İş kalemlerinin kümülatif toplamı % 80 oranına kadar olan ve % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemleri sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri olarak belirlenir.

28 Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi

29 % 80 dışında kalan kalemler için sorgulama yapılabilir mi?
Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi % 80 dışında kalan kalemler için sorgulama yapılabilir mi?

30 Açıklama istenen İş kalemlerinin Belirlenmesi
“% 80 dışında kalan iş kalemleri için sorgulama yapılmayacaktır” ifadesi Genel Tebliğde yer almaktadır. Madde Bu nedenle % 80’e girmeyen kalemler için açıklama istenemez. 

31 Bu işlemi yapmak için “Sıralı Analiz Girdileri Tablosunu” kullanır.
Açıklama İstenen ve İstenmeyen Girdilerin Belirlenmesi 2. Adım; Açıklama istenmesi ve açıklama istenmemesi gereken girdilerin belirlenir. Bu işlemi yapmak için “Sıralı Analiz Girdileri Tablosunu” kullanır.

32 Analiz girdilerinin; karsız tutarı, Analizin karsız tutarının % 3’üne
Açıklama İstenen ve İstenmeyen Girdilerin Belirlenmesi Analiz girdilerinin; karsız tutarı, Analizin karsız tutarının % 3’üne eşit veya altında olan Analiz girdileri Açıklama Yapılması İstenilmeyecek Analiz girdileri olarak belirlenecek. Madde

33 Karsız Tutar= 18.49 TL ve % 3 = 0,55 TL belirlenir.
Örnek Uygulama Karsız Tutar= TL ve % 3 = 0,55 TL belirlenir.

34 Analiz Üzerinde; 0,55 TL altında kalan girdileri belirlenir.
Örnek Uygulama Analiz Üzerinde; 0,55 TL altında kalan girdileri belirlenir.

35 Analizin % 15’i bulunur. (18,49x0,15= 2,77 TL)
Daha sonra; Analizdeki %3 altında kalan girdiler toplanır. ( = 2.81 TL) Analizin % 15’i bulunur. (18,49x0,15= 2,77 TL) Açıklama Yapılması istenmeyecek girdilerin toplamı, analiz toplamının %15’ini geçemez. Madde Örnek Uygulama

36 Açıklama İstenen ve İstenmeyen Girdilerin Belirlenmesi
2.81 >2.77 olduğu için ; Kümülatif toplamda % 15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi açıklama istenmeyecek girdiler listesinden çıkartılır. Açıklama istenilmesi zorunlu girdiler listesine aktarılır. Madde,

37 Analizdeki % 3 altında olan, en büyük girdi çıkartılır.
Örnek Uygulama Analizdeki % 3 altında olan, en büyük girdi çıkartılır. 2.81den 0,54 çıkartılır. 2.27 2.77 den küçük olduğu için işlem bitirilir.

38 İşçilik Rayiçlerinin Kontrol edilmesi
İşçilik girdilerinin karsız oranı %3 oranının altında olsa dahi işçilik girdileri Açıklama istenilmeyecek girdiler listesinde yer alamaz. Madde

39 1) Açıklama istenen iş kalemleri;
(Yaklaşık Maliyetin % 80’lik kısmını oluşturan iş kalemler)

40 2 ) Açıklama istenmeyen girdiler Listesi.
Sorgulamaya giren firmaya verilmek zorundadır. Madde;

41 Soru: Aşırı Düşük Sorgulamaya giren firmalara ne kadar zaman verilmelidir?

42 Tarihindeki Aşırı Düşük Sorgulamada en az 3 (üç) iş günü olan süre tarihinde en az 5 (Beş) iş günü olarak değiştirilmiştir.

43 5) SAVUNMA DOSYASINI OLUŞTURACAK BELGELER
Madde

44 1. Proforma faturalar, 2. Fiyat teklifleri, 3. Çimento ve demir ürünleri için ilan edilmiş fiyatlar

45 4. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilmiş fiyatlar …,
5. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilan edilen asgari fiyatlar,

46 6. İsteklinin kendi Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin tutanaklar,
7. Stok tespit tutanakları,

47 Seminer Konu Başlıkları
Karsız fiyatı; Resmi kurum fiyatına eşit veya yüksek olan pozlara analiz verilmeyecek olup; bu durumdaki pozların listesi ayrıca savunma dosyasına konacaktır.

48 Müteahhit Kârı ve Genel Giderler İdare tarafından sorgulanabilir mi?
Örnek Uyuşmazlık Kararı Müteahhit Kârı ve Genel Giderler İdare tarafından sorgulanabilir mi?

49 Müteahhit Kârı ve Genel Giderler için sorgulama yapılamaz;
Örnek Uyuşmazlık Kararı Müteahhit Kârı ve Genel Giderler için sorgulama yapılamaz; (% 3, % 5 …. ) Örnek uyuşmazlık kararı tarih ve 2011/UY.II-2588


"Aşırı Düşük Teklif 30.07.2010 tarihli Kamu İhale Genel Tebliği, ile Sorgulama süreçlerinde köklü değişiklikler yapılmıştır. Aşırı düşük teklif veren firmaların." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları