Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.3 ve 3.4(b) Test ve Tartışmalar Borçlar Bölüm 20 & 29.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.3 ve 3.4(b) Test ve Tartışmalar Borçlar Bölüm 20 & 29."— Sunum transkripti:

1 © 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.3 ve 3.4(b) Test ve Tartışmalar Borçlar Bölüm 20 & 29

2 2 This PowerPoint presentation was prepared by IFRS Foundation education staff as a convenience for others. It has not been approved by the IASB. The IFRS Foundation allows individuals and organisations to use this presentation to conduct training on the IFRS for SMEs. However, if you make any changes to the PowerPoint presentation, your changes should be clearly identifiable as not part of the presentation prepared by the IFRS Foundation education staff and the copyright notice must be removed from every amended page. This presentation may be modified from time to time. The latest version may be downloaded from: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/SME+Workshops.htm The accounting requirements applicable to small and medium ‑ sized entities (SMEs) are set out in the International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs, which was issued by the IASB in July 2009. The IFRS Foundation, the authors, the presenters and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this PowerPoint presentation, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

3 © 2011 IFRS Foundation 3 IFRS for SMEs Bölüm 20 Kiralamalar

4 © 2011 IFRS Foundation 4 Bölüm 20 – Tartışma soruları Soru 1: Bir bina için 10 yıllık feshedilemez faaliyet kiralaması sözleşmesi yapılmıştır. 1–5 yıllar arası kira ödemeleri = 0 Ve 6-10 yıllar arası her yıl 5.000 PB.1. Yılda kiracı ne kadar gider kayda almalıdır? a.0 PB? b.2.000 PB? c.2.500 PB? d.5.000 PB?

5 © 2011 IFRS Foundation 5 Bölüm 20 – Tartışma soruları Soru 2: 1/1/20X1’de A bir bankaya makine satmış ve aynı makineyi 3 yıllığına bankadan tekrar kiralamıştır. Makine ve geri kiralama ile ilgili bilgiler şöyledir: SF = 200.000 PB; DD = 70.000 PB; GUD= 200.000 PB; kalan ekonomik ömür= 3 yıl; artık değer= 0; kira ödemeleri = 77.606 yıllık (vade sonlarında ödenecek); kiralama işlemindeki zımni faiz oranı = yıllık %8. 31/12/20X1 tarihinde kâr veya zararda A ne muhasebeleştirmelidir?

6 © 2011 IFRS Foundation 6 Bölüm 20– Tartışma soruları Soru 2 devamı : a.130.000 MDV satışı kazancı & 77.606 PB kiralama gideri. b.23.333 PB amortisman gideri & 16,000 PB finansman gideri (gelir yok). c.43.333 PB gelir (MDV satışından elde edilen ertelenmiş gelirin itfası); 23.333 PB amortisman gideri; & 16.000 finansman gideri. d.43.333 gelir (MDV satışından elde edilen ertelenmiş gelirin itfası); 66.667 amortisman gideri; & 16.000 PB finansman gideri.

7 © 2011 IFRS Foundation 7 Bölüm 20– Tartışma soruları Soru 3: Soru 2’deki bilgiler aynı olmakla birlikte farklılık; makinenin kalan ekonomik ömrü= 30 yıl & kira ödemeleri = 3 yıllık kira süresinin her yılı 23.000PB’dir. 31/12/20X1 tarihinde kâr veya zararda A ne muhasebeleştirmelidir?

8 © 2011 IFRS Foundation 8 Bölüm 20– Tartışma soruları Soru 3 devamı : a.130.000 MDV satışı kazancı & 23.000 PB kiralama gideri. b.23.333 PB amortisman gideri & 16,000 PB finansman gideri (gelir yok). c.43.333 PB gelir (MDV satışından elde edilen ertelenmiş gelirin itfası); 23.333 PB amortisman gideri; & 16.000 finansman gideri. d.43.333 gelir (MDV satışından elde edilen ertelenmiş gelirin itfası); 66.667 amortisman gideri; & 16.000 PB finansman gideri.

9 © 2011 IFRS Foundation 9 IFRS for SMEs Bölüm 29 Gelir Vergileri

10 © 2011 IFRS Foundation 10 Bölüm 29 – Test ve tartışma Soru 1: Bir işletmenin 20X8 yılında 30.000 PB mali zararı ve 2007 yılında 20.000 PB vergilendirilebilir kârı vardır. Vergi oranı %40’tır. Vergi zararı sadece bir yıl geri taşınabilmektedir. (daha ileri taşınamaz). Doğru kayıt hangisidir? a. Borçlu Dönem vergi varlığı8.000 Alacaklı Dönem vergi geliri8.000 b. Borçlu Dönem vergi varlığı 12.000 Alacaklı Dönem vergi geliri 12.000 c. Borçlu Dönem vergi gideri 8.000 Alacaklı Dönem vergi yükümlülüğü 8,000 d. Borçlu Dönem vergi gideri 12.000 Alacaklı Dönem vergi yükümlülüğü 12.000

11 © 2011 IFRS Foundation 11 Bölüm 29 – Test ve tartışma Soru 2: Ertelenmiş verginin muhasebeleştirilmesi için aşağıdaki adımların doğru sıralaması ne olmalıdır? 1.Geçici farkların ve kullanılmamış mali zararların ve vergi avantajlarının hesaplanması 2.Raporlama tarihindeki vergi matrahının belirlenmesi 3.Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğünün muhasebeleştirilmesi 4.Defter değeri geri kazanıldığında ya da ödendiğinde hangi varlık ve yükümlülüklerin vergilendirilebilir mali kârı etkileyeceğinin belirlenmesi. a. 1-2-3-4 b. 4-2-1-3 c. 2-1-4-3 d. 4-1-2-3

12 © 2011 IFRS Foundation 12 Bölüm 29 – Test ve Tartışma Soru 3: İşletmenin 31/12/X2’de X3’de tahsil edildiğinde vergilendirilecek 4.000 faiz alacağı vardır. Faiz oranı ilk 500.000 gelir için %20 and fazlası için %30’dur. X2’de vergilendirilebilir kâr = 450.000. X3’de tahmini vergilendirilebilir kâr = 550.000. 31/12/X2’de alacaklar için ertelenmiş vergi yükümlülüğü ne kadardır? a. 1.200 b. 1.000c. 940 d. 836 e. 800 İpucu: Ölçüm 20X3 yılı tahmini efektif vergi oranına göre yapılmıştır.

13 © 2011 IFRS Foundation 13 Bölüm 29 – Test ve Tartışma Soru 4: Faaliyet kârı üzerinden vergi oranı %30, sermaye kazancı üzerinden %0’dır. İşletme 20X1 50.000 vergi öncesi kâr elde etmiştir ve bir varlığın satışından 5.000 kazanmıştır. İşletme kazancın sermaye kazancı olduğuna inanmaktadır ama küçük bir olasılıkla ( %20 olarak tahmin edilmiştir) vergi otoritesi bu kazancı faaliyet kârı olarak kabul edebilir. 31/12/X1’deki dönem vergi yükümlüğü ne kadardır? a. 16.500 b. 16.200 c. 15.300 d. 15.000

14 © 2011 IFRS Foundation 14 Bölüm 29 – Test ve Tartışma Soru 5: Vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin ölçülmesinde kullanılan doğru iskonto yöntemi hangisidir? Şıklar Dönem vergi varlığı ve yükümlülüğü Ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü aİskonto edilirİskonto edilmez b İskonto edilir c dİskonto edilmez

15 © 2011 IFRS Foundation 15 Bölüm 29 – Test ve Tartışma Soru 6: Dağıtılmamış kârlar üzerinden vergi oranı %20 ve dağıtılmış kârlar üzerinden ise %30’dur (fazladan %10). 20X1’de vergilendirilebilir kâr = 100.000. Ayrıca 20X1 yılında gelecekteki vergilendirilebilir kârı arttıracak 30.000 geçici fark ortaya çıkmıştır. 31/12/20X1’de işletme ….. muhasebeleştirecektir? şıklar bir sonraki slayttadır...

16 © 2011 IFRS Foundation 16 Bölüm 29 – Test ve Tartışma Soru 6: Şıklar: Dönem vergi yükümlülüğü ve gideri Ertelenmiş vergi yükümlülüğü ve gideri Şık a20.0006.000 Şık b20.0009.000 Şık c22.0006.000 Şık d25.0007.500 Şık e30.0009.000

17 © 2011 IFRS Foundation 17 Bölüm 29 – Test ve Tartışma Soru 7: Vergi yılı 30 Haziran’da bitmektedir. 31 Mart’ta geçmiş yılın vergisine bağlı olarak geçici vergi ödemelidir. Vergi oranı %30’dur. 30/6/X4 dönem sonu için vergilendirilebilir mali kâr 50,000, ve ödenmiş vergi 15.000’dir. Buna bağlı olarak, 31/3/X5’de 30/6/X5 dönem sonu için işletme 15.000 ödemiştir. 30/6/X5 dönem sonu için vergilendirilebilir mali kâr= 40,000. •30/6/X5 dönem sonu için vergi gideri nedir? •30/6/X5’de dönem vergisi nedir? •30/6/X5’de yevmiye kaydı nasıl yapılmalıdır?


"© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 3.3 ve 3.4(b) Test ve Tartışmalar Borçlar Bölüm 20 & 29." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları