Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.5(a) Test ve Tartışma Varlıklar Bölümler 13,16 –18 & 27.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.5(a) Test ve Tartışma Varlıklar Bölümler 13,16 –18 & 27."— Sunum transkripti:

1 © 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.5(a) Test ve Tartışma Varlıklar Bölümler 13,16 –18 & 27

2 2 This PowerPoint presentation was prepared by IFRS Foundation education staff as a convenience for others. It has not been approved by the IASB. The IFRS Foundation allows individuals and organisations to use this presentation to conduct training on the IFRS for SMEs. However, if you make any changes to the PowerPoint presentation, your changes should be clearly identifiable as not part of the presentation prepared by the IFRS Foundation education staff and the copyright notice must be removed from every amended page. This presentation may be modified from time to time. The latest version may be downloaded from: http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/SME+Workshops.htm The accounting requirements applicable to small and medium ‑ sized entities (SMEs) are set out in the International Financial Reporting Standard (IFRS) for SMEs, which was issued by the IASB in July 2009. The IFRS Foundation, the authors, the presenters and the publishers do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this PowerPoint presentation, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

3 © 2011 IFRS Foundation 3 Bölüm 13 – Tartışma soruları Soru 9*: Bir perakendeci, çabuk bozulan ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmesini engellemek için tüketicilerin önce en eski stokları alma olasılığını arttıracak şekilde ürünlerini düzenlemektedir. Bu işletme için en uygun maliyet yöntemi hangisidir? : a.ilk giren ilk çıkar FIFO? b.son giren ilk çıkar LIFO? c.ağırlıklı ortalama? d.gerçek parti maliyet yöntemi? * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 13 soru 9

4 © 2011 IFRS Foundation 4 Bölüm 13 – Tartışma soruları Soru 10*: Bir emlakçı işin normal akışı içinde satmak üzere elinde tuttuğu gayrimenkulleri ne olarak sınıflandırır? a.stok? b.maddi duran varlık? c.finansal varlık? d.yatırım amaçlı gayrimenkul? * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 13 soru 10

5 © 2011 IFRS Foundation 5 Bölüm 16 – Tartışma soruları Soru 3*: A kendi sahip olduğu binada oda+kahvaltı faaliyeti göstermektedir. Ayrıca konuklarına oda hizmeti, uydu tv ve geniş bantlı internet erişimi içeren diğer hizmetleri de sağlamaktadır. Günlük oda kirası bu hizmetleri içermektedir. Bunun dışında, isteğe bağlı olarak, A konuklarına civar yerler için tur ayarlamaktadır. Tur hizmeti ayrı ücretlendirmektedir. * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 16 soru 3

6 © 2011 IFRS Foundation 6 Bölüm 16 – Tartışma soruları Soru 3 devamı : A binayı ne olarak muhasebeleştirir: a.stok? b.yatırım amaçlı gayrimenkul? c.maddi duran varlık? d.maddi olmayan duran varlık?

7 © 2011 IFRS Foundation 7 Bölüm 16 – Tartışma soruları Soru 6*: Bağlı ortaklık (kiraya veren), faaliyet kiralaması kapsamında ana şirketten (kiracı) kira geliri elde etmek amacıyla bir binaya sahiptir. Ana şirket ürünlerini kiraladığı binada üretmektedir. Binanın gerçeğe uygun değeri fazla çabaya ve maliyete katlanılmadan güvenilir bir şekilde ölçülebilmektedir. Bina ne olarak muhasebeleştirilir: * bakınız IFRS Foundation’ın eğitim materyali Modül 16 soru 6

8 © 2011 IFRS Foundation 8 Bölüm 16 – Tartışma soruları Soru 6 devamı : a.Bağlı ortaklık tarafından maddi duran varlık olarak muhasebeleştirir & grup tarafından yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirilir? b.Bağlı ortaklık tarafından yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirir & grup tarafından maddi duran varlık olarak muhasebeleştirilir? c.Hem bağlı ortaklık hem de grup tarafından yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirilir? d.Hem bağlı ortaklık hem de grup tarafından maddi duran varlık olarak muhasebeleştirilir?

9 © 2011 IFRS Foundation 9 Bölüm 17 – Tartışma soruları Soru 8: 1/1/20X1’de A 100 değerinde bir bina satın almıştır ve yerleşmiştir. Yararlı ömrü = 40 yıl. Artık değer = 20. A, binanın faydasını tam olarak 40 yıl içinde tüketmeyi planlamaktadır. 31/12/20X1 tarihinde binanın gerçeğe uygun değeri = 130. 31/12/20X1’de defter değeri kaçtır? a.100. b. 98 c. 130 d. 127

10 © 2011 IFRS Foundation 10 Bölüm 17 – Tartışma soruları Soru 10: 1/1/20X1’de A belirli olmayan bir amaç için bir arsa almıştır. 1/1/20X4’de A bu arsa üzerine merkez bürosunu inşa etmeye başlamıştır. 1/1/20X8’de A’nın personeli taşınmış & bina faaliyet kiralaması kapsamında kiraya verilmiştir. 31/12/20X9’da A, kiracı tarafından verilen acil satın alma önerisini kabul etmiştir. Binanın gerçeğe uygun değeri fazla çabaya ve maliyete katlanılmadan güvenilir olarak ölçülebilmektedir. A binayı ne olarak muhasebeleştirir:

11 © 2011 IFRS Foundation 11 Bölüm 17 – Tartışma soruları Soru 10 devamı : a.1/1/20X1’den 31/12/20X9’e kadar yatırım amaçlı gayrimenkul? b.20X1–20X3 arası yatırım amaçlı gayrimenkul & 20X4–20X10 arası maddi duran varlık? c.20X1–20X3 arası yatırım amaçlı gayrimenkul & 20X8–20X9 ve 20X4–20X7 arası maddi duran varlık? d.20X1–20X7 arası maddi duran varlık & 20X8–20X9 arası yatırım amaçlı gayrimenkul?

12 © 2011 IFRS Foundation 12 Bölüm 18 – Tartışma soruları Soru 1: Bir maddi olmayan duran varlığın maliyeti ilk muhasebeleştirmede aşağıdaki durumların hangisinde gerçeğe uygun değeri ile ölçülür? a.işletme içinde yaratılması? b.ayrı olarak elde edildiyse? c.işletme birleşmesi kapsamında elde edilmişse?

13 © 2011 IFRS Foundation 13 Bölüm 18 – Tartışma soruları Soru 2: A bir ticari marka satın almıştır. Kalan yasal ömür = 5 yıl. Ancak, küçük bir ücret karşılığı her 10 yılda bir yenilebilmektedir. A, ticari markayı devamlı olarak yenilemeye meyillidir & kanıtlar bunu yapabileceğini desteklemektedir. (i)ürün yaşam seyri çalışmaları, (ii) pazar, rekabet ve çevresel eğilimler & (iii) marka genişlemesi fırsatları analizleri, ticari marka ürününün A için sınırsız bir süre için nakit akımı yaratacağına destek sağlamaktadır. Maddi olmayan duran varlığın yararlı ömrü ne kadardır? a.5 yıl b. 10 yıl c. 15 yıl d. 100 yıl

14 © 2011 IFRS Foundation 14 Bölüm 18 – Tartışma soruları Soru 3: 1/1/20X1’de A devletten koşulsuz transfer edilebilir 9 ‑ yıllık taksi lisansı almıştır (bedava). (gerçeğe uygun değer= 120). 1/1/20X1’de A ne muhasebeleştirmelidir: a.120 maddi olmayan duran varlık & 120 gelir? b.120 maddi olmayan duran varlık & 120 borç? c.0 maddi olmayan duran varlık& 0 gelir & 0 borç?

15 © 2011 IFRS Foundation 15 Bölüm 18 – Tartışma soruları Soru 4: 1/1/20X1’de A devletten transfer edilemez 9 ‑ yıllık taksi lisansı almıştır (bedava). (gerçeğe uygun değer= 90). Eğer A şehrin mahrum bölgelerine en az 10 taksi çalıştırmazsa, lisans derhal iptal edilecektir. 1/1/20X1’de A ne muhasebeleştirmelidir: a.90 maddi olmayan duran varlık & 90 gelir? b.90 maddi olmayan duran varlık & 90 borç? c.0 maddi olmayan duran varlık & 0 gelir & 0 borç?

16 © 2011 IFRS Foundation 16 Bölüm 27 – Tartışma soruları Soru 1: Raporlama tarihinde hammaddelerin defter değeri (maliyeti) = 200; taşıma maliyeti = 130; mamüllerin tahmini satış fiyatı = 300; hammaddeyi mamüle dönüştürme tahmini maliyeti= 100; mamullerin tahmini satış maliyeti = 50. A ne kadar değer düşüklüğü muhasebeleştirmelidir? a.yok. b. 70 c. 50 d. 170

17 © 2011 IFRS Foundation 17 Bölüm 27 – Tartışma soruları Soru 2: 31/12/20X1’de NYB varlığının DD= 500 (yani 200 kayık, 200 balıkçılık lisansı & 100 şerefiye) Değer düşüklüğü göstergesi & tahmini GKT= 350. Kayığın gerçeğe uygun değeri= 180. 150 değer düşüklüğünün ne kadarı balıkçılık lisansına dağıtılır? a.25. b. 30 c. 60 d. 150

18 © 2011 IFRS Foundation 18 Bölüm 27 – Tartışma soruları Soru3: Soru 2 ile aynı. 31/12/20X2 NYB varlığının DD= 175 (yani 90 kayık & 85 balıkçılık lisansı) Değer düşüklüğü iptal göstergesi & tahmini GKT = 375. Muhasebeleştirilen gelirin ne kadarı NYB’in değer düşüklüğü zararının iptalidir? a.25. b. 50 c. 150 d. 200


"© 2011 IFRS Foundation 1 IFRS for SMEs Konu 2.5(a) Test ve Tartışma Varlıklar Bölümler 13,16 –18 & 27." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları