Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEVRE SORUNLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEVRE SORUNLARI."— Sunum transkripti:

1 ÇEVRE SORUNLARI

2 Çevreye ilişkin tanımlar özge gizem erdem 20111603002
Çevre: kısaca canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri ortamı çevre olarak tanımlayabiliriz. Çevre kirliliği:çevrenin dogal yapısını ve bileşiminin bozulmasını degişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesini çevre kirlenmesi olarak tanımlarız.

3 Ekoloji:organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bir bilimdir.
Doğa:insan etkinliginin dışında kendi kendini sürekli olarak yenileyen ve degiştiren canlı ve cansız maddelerden oluşan varlıklar bütünüdür. Yaşam kalitesi:kişinin içinde yasadıgı çevrede kendi sağlığını kişisel olarak alğılayışını tanımlar.

4 Sürdürülebilir kalkınma:bugün ki ve gelecek kusakların çevreyi koruyarak sağlıklı ve dengeli bir evrede yaşamasını güvence altına alan kalkınma politikalarının bütünüdür. Çevre koruma:ekolojik dengenin tahribini bozulmasını yok olmasını önlemeye mevcut bozulmaları gidermeye çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmalardır. Alıcı ortamlar:hava toprak ve su.

5 Atık :herhangi bir faaliyet sonucunda çevreye bırakılan her türlü maddelerdir.
Endüstriyel atık:teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortaya çıkan çevre ve insan sağlığını tehtit eden atıklardır. Evsel atık:evlerden atılan tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen mutfak bahçe gibi yerlerden gelen katı atıklardır.

6 Plastikler:henüz atmış yıllık gelişmeye sahip olan plastikler diger ürünlerle tüketim seviyesi aynıdır.Türkiyede kişi basına yılda yaklaşık altı buçuk kğ plastik tüketilmelidir. Hastane atıkları:hastanekerde kullanılan tıbbi enfekte patojen ve potolojik atıklardır. Radyoaktif atık:ilgili mevduat uyarınca yetkili kılınan kuruluşlarca dogru belirlenen serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyon da radyo izotopları bulunduran maddelerdir.

7

8 Çevre kirliligi nedir?

9 Elektrik ve enerji sektörü sinem dogan 20111603022
Ekonomik gelişmeyle ilgili enerji ve özellikle elektrik enerjisi kullanımı arasındaki güçlü ilişki günümüzde elektrik enrjisini ekonomi ve sosyal yasamın vazgeçilmez bir ögesidir.elektrik enerjisi sektörü ekonomideki bütün kesimlere girdi veren ancak bütün kesimlerden girdi almayan bir sektördür.

10 Kendine özgü özelliklerie sahip olan sektörün hemen hemen bütün asamaları sermaye ve yoğun yatırımlar gerektirmektedir.tesislerin kurulmasını uzun zaman aldıgı sektörde fininsman ihtiyacı ve bu ihtiyacın karsılanması en önemli sorunlardandır.

11 Turizm sektörü Birbirinden farklı çok sayıda üretim biriminin bir araya gelebildigi bir sektördür. Farklı özellikteki üretim birimlerinin yanyana gelmesi bu alanda iş hacmini artırırken yeni pazarların gelişmesinede katkıda bulunur. Turizm sektörü ekonomik bir faaliyet alanı olarak yabancıların ziyaretlerinden dogan faydaya yönelmiştir. Bu sektör ürünü tüketiciyi götürmek yerine tüketiciyi üretim yerine getirmektedir.

12

13 Turizmin hayatımızdakı yeri nedir?

14 Tekstil sektörü NEZİHE ÇOŞKUN 20111603027
Tekstil:elyaftan başlayarak iplik dokuma örme boya ve baskı gibi süreçleri içerir. Hazır giyim:tekstil sürecini giyim eşyasına dönüstüren işlemleri kapsamaktatır.

15 Tekstil sektörünün türkiyedeki gelişimi
Tekstil ve hazır giyimin temeli OSMANLI İMPARATORLUGU döneminde atılmıştır Dokunma konusunda denizli ve tokat ipekli ürünler konusunda bursa bölgesinde küçük işletmeler halinde üretim yapılmıstır. 1915 yılında 22 kamu sanayi işletmesinin 18’ i 28 anonim şirketinin 10’u 214 özel sektör iş yerinin 45’i toplam 264 sanayi iş yerinin 73’ü bu sanayide faaliyet göstermiştir.

16 Cumhuriyetin ilanından sonra sümer bankın kurulmasıyla birlikte bütün tekstil ve konfeksiyon fabrikaları ve atölyeleri bu kurulusun catısı altında toplanmıştır. sümer bank yaptıgı yatırımlar ve yetiştirdigi personelle özel sektöre öncülük etmiş ve içerisinde olusan birikimin zaman içinde özel sektöre aktarılmasını saglamıştır.

17 Tekstil sektörünün güçlü tarafları
İmalat sanayı üretiminde ve ihracatta itici güclerden birisi olması Türkiyenin avrupa birliginin çinden sonra 2. büyük tedarikçisi olması Cografi konum nedeniyle ihraç pazarlarına yakınlık Türkiyenin iplikte kullanılan teknoloji acısından ilk sırayı paylasması Kalite ham madde girdi, dinamik ve genç nüfus

18 Tekstil sektörünün zayıf tarafları
Küresel rekabetin hızla artması Enerji fiyatları ve işçilik faaliyetlerinin rakiplere göre yüksek olması ar-ge ve marka kurmada eksiklik Kayıt dışılıgın önüne geçilememesi döviz kurlarındaki dalgalanma

19 Makine ve metal sektörü
makina:herhangi bir enerji türünü baska bir enerjiye dönüstürmek veya belli bir etkiyi oluşturmak için birlestirilmiş aletler bütünüdür. her gecen gün her alanda her işi makinalar yapıyor.sayıca fazladır. Bir ülkenin gelişmisligine dahi ürettigi ve ihrac ettigi makine rakamlarını anlayabiliriz.

20 2008 verilerine göre bazı ülkelerin makine sektörüne ilişkin rakamlar sunlardır:
Almanya%18 Japonya%19 TÜRKİYE% 8 Gelişmiş ülkelerin ihracatını ortalama %20lik bölümü makine ihracatıdır. Türkiyenin toplam ihracatı içinde %8 olan makine payına %20 ye çıkatmaktır.

21

22 Cumhuriyetin ilanından sonra hangi kuruluşla tekstil sektörü gelişme olmuştur?

23 Motorlu taşıtlar sektörü FATMA ÖZTÜRK 20111603035
Ülkemizde motorlu taşıtlar sektörü ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke ekonomisine özellikle istihdam düzeyinde önemli katkılar saglamaktadır. Motorlu tasıtlar sektörü küresel düzeyde hızlı bir gelişim içinde bu özelliklri nedeniyle motorlu tasıtlar stratejik bir sektör olarak ülkelerin yakın ilgisini cekmektedir. Bugün dünyada motorlu tasıtlar sektörünün ürettigi motorlu arac sayısı yaklasık 58 milyon civarındadır.

24 Motorlu tasıtlar sektörünün cevreye olan zararları:
Boya ve metel yag atıkları bazı firmalar tarafından kanalizasyona verilmektedir. Bu maddeler suya ve topraga karışarak su ve hava kirliligine neden olur.

25 Hizmet ve diger sektörlerin yol actıgı çevre sorunları
Eğlence hizmetlerinde yüksek sesle yapılan gösteriler insanlarda işitme problemine yol acar.çevrede bulunan insanların rahatsız olmasına neden olur. Hastahanelerde n veya sağlık kuruluşlarından tıbbi atıklar çevre kirliliğine neden olurlar. Bu mazemelerle temas etmek insan sağlığı için son derece tehlikelidir

26

27 Motorlu tasıtlar sektörünün çevreye olan zararları?

28 İnşaat sektörü BİRGÜL BİLGİLİ 20111603016
Bilindiği gibi çevre kirliliği; günümüzün en büyük toplumsal sorunlarından birisidir. Böyle büyük bir sorun olmasıyla beraber birçok sektör tarafından da pek dikkate alınmayan bir öğedir. Makine ve İnşaat Sektörü de bunlardan birisidir. Bazıları bu konuya oldukça duyarlıyken geri kalan çoğu kanadı bu konu hakkında pek bilgi sahibi değil ve bu nedenle de çevreye verdikleri zarar oldukça etkilidir. Sürekli olarak bir gelişme içerisinde olan İnşaat Sektörü, daha zararlı veya daha yararlı teknolojiler ortaya çıkarabiliyor.

29 Aslında bu etkenlerde biz tüketicilerin de katkısı oldukça büyük
Aslında bu etkenlerde biz tüketicilerin de katkısı oldukça büyük. Çünkü gelişen teknoloji ve yılların birbiri ardına hızla geçmesi nedeniyle hepimizde garip bir doyumsuzluk hissi ortaya çıkıyor. Sürekli bir memnuniyetsizlik ve ‘daha fazlasını istemek’ düşüncesi hakim. Dolayısıyla inşaat firmaları da bizlerin bu düşüncelerini görüp, daha fazlasını vermeye çalışıyorlar. Bundan biz tüketiciler çok hoşnut oluyoruz fakat aynı zamanda çevreye verdikleri zararı da göremiyoruz.

30 El sanatları sektörü ALAN : EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
ALANIN TANIMI : El sanatları teknolojisi alanı altında yer alan el dokuma, halı desinatörlüğü, dekoratif el sanatları, el ve makine nakışları, sanayi nakışları, dekoratif ev tekstili dallarının yeterliklerinden; dokuyacağı halının iplerini boyama, desenini çizme, geleneksel ve yöresel ürünler hazırlama, tekniğe uygun olarak elde ve makinede nakış işleme, desen programını kullanma ve sanayi makinesinde tekniğe uygun işleme, tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlama gibi kazanımlara yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

31 ALANIN AMACI : El sanatları teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır

32

33 El sanatlarının hayatımızdaki yeri nedir?

34 Çevrenin tarihi gelişimi ve tanımı gamze karaca 20111603028
Dünyamızın oluşumu ve bugünkü haline dönüşümünde, temel maddeler diye tanımladığımız elementler ve türlü kimyasal bileşikler, belirli bir olasılıkla belirli yörelerde toplanmış jeolojik değişimlere de bağlı olarak birikimleri veya dağılımları ortaya çıkmıştır. Bu şekilde insan ölçüsü ve zaman idraki sınırları içinde milyonlarca yıllık oluşum süreci sonunda “doğal denge” adı verilen bir denge oluşmuştur. İnsanoğlu, dünyada 1,5 milyon yıl önce yaşamaya başlamıştır. Oysa yer küre 5,5 milyar yaşındadır. Son 1,5 yıl içinde insanoğlu, doğayı büyük ölçüde zorlamış, doğal varlıkları aşırı ölçüde değiştirmiş, kaynakları büyük boyutlarda sömürmüş, tüketmiş ve günümüzün en önemli sorunu olan çevre (ortam) kirlenmesine giden yolu açmıştır.

35 Özellikle 18. yüzyılda, başlayan “Endüstri Devrimi” sürecinin hızla tüm dünyaya
yayılması ile birlikte daha fazla üretim için endüstrinin doğal aracı durumundaki hammadde tüketimi de hızla artmıştır. Doğal kaynaklar hiç bitmeyecekmişçesine büyük bir savurganlıkla harcanmıştır. Bunun yanında fabrikalardan üretim amacıyla kullanılan son derece zararlı atıklar da çevreye atılıyordu.

36

37 Çevre nedir?


"ÇEVRE SORUNLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları