Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2009-2013 İDARİ BİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ Barınma ve burs imkânlarını cazip hale getirerek başarılı öğrencileri üniversiteye kazandırmak Kampus içerisinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2009-2013 İDARİ BİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ Barınma ve burs imkânlarını cazip hale getirerek başarılı öğrencileri üniversiteye kazandırmak Kampus içerisinde."— Sunum transkripti:

1

2 2009-2013 İDARİ BİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ Barınma ve burs imkânlarını cazip hale getirerek başarılı öğrencileri üniversiteye kazandırmak Kampus içerisinde öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ortak yaşam alanlarının oluşturulması Mezunlarla İletişim B.’nin ve Derneğinin kurulması Güzel Sanatlar Enstitüsü veya Güzel Sanatlar Fak. Bünyesinde “Görsel Hizmetler Birimi” ekibinin oluşturulması “Görsel Hizmetler Birimi tarafından “Kurum Kimliği Klavuzu” nun hazırlanması. Üniversiteye ait görsellerin, yayınların, tanıtımların vb. faaliyetlerin oluşturulan yeni Kurumsal Kimliğe paralel olarak uygulanması

3 2009 ADEK-REK. HARİÇ DİĞER BİRİMLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Etkin bir idari yapının kurulması ve iyileştirilmesi için İnsan kaynaklarını, Mali kaynaklar ve Taşınır taşınmaz mal varlıkların tespiti komisyonların oluşturulması ve eylem planının hazırlanarak görev tanımları, iş analizleri ve süreç şeması hazırlanması. KOSE eylem planının hazırlanması ve plana göre alt birimler bazında uygulamaya geçilmesi ERASMUS kapsamında değişimin her yıl %25 oranında artırılması Öğrenci merkezli eğitim uygulamasının kendi koşullarımıza göre düzenlenmesi. Hayat boyu öğrenme süreci ile ilgili etkinliklerin OMÜ-SEM aracılığı ile %50 arttırılması

4 2009 ADEK-REK. HARİÇ DİĞER BİRİMLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Mezun portalının oluşturulması http//mezun.omu.edu.tr üniversitenin basın yayın yolu ile tanıtım kampanyalarının düzenlenmesi il içi tanıtım fuarları düzenlemek ve il dışı tanıtım fuarları, stantları ve etkinliklere katılmak, ve il genelinde ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerine yönelik tanıtımın sağlanması “Görsel Hizmetler Birimi tarafından “Kurum Kimliği Klavuzu” nun hazırlanması. Üniversiteye ait görsellerin, yayınların, tanıtımların vb. faaliyetlerin luşturulan yeni Kurumsal Kimliğe paralel olarak uygulanması tadilat isteyen veya iyileştirilmesi gereken mevcut fiziki mekanların, yarım kalan inşaat ve yeni yatırımların tespit edilmesi birimlerden gelen raporlar doğrultusunda tadilat, iyileştirme, yarım alan inşaat ve yatırımlarla ilgili fizibilite raporlarının çıkarılması

5 2009 ADEK-REK. HARİÇ DİĞER BİRİMLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Proje hazırlama, uygulama ve yönetimi konusunda birimlerde seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek Proje sahiplerine, proje hazırlama ve uygulama aşamasındaki teknik konularda destek vermek Proje uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak Proje hazırlama, uygulama ve yönetimi konusunda birimlerde seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek Ulusal ve uluslararası kurumların proje teklif çağrılarını takip etmek, ilgili akademisyen ve birimlere duyurmak Proje yazımı ve yönetimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak, tanıtım etkinliklerini koordine etmek

6 2009 ADEK-REK. HARİÇ DİĞER BİRİMLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Dış kaynaklı projelerin hazırlama ve uygulama aşamasındaki teknik konularda destek verilmesi Öğretim elemanlarının çalışma alanları ve ilgileri ile OMÜ’de gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilen projelere ilişkin veritabanları oluşturmak PYO’da kamu ve özel kuruluşlara proje yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti verebilecek bir birimin oluşturulması PYO‘nun şehre tanıtımının sağlanması Bilimsel araştırma projeleri ve dış finansmanlı projelerin, buluş, açıklama, değerlendirme ve patent başvuruları ile ürün bazındaki çıktılarının ticarileştirilmesi sürecindeki Fikri Mülkiyet süreçlerini ve patent başvurularının koordine edilmesi Arşiv özelliği olan bilgileri veri tabanında depolamak, bu bilgileri PYO web sayfasında yayınlayarak, ilgili kişilerin bu bilgilere ulaşmasını sağlamak sanayi kuruluşlarından gelen istek ve önerileri değerlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve akademisyenleri bu kapsamda projeler hazırlamaya teşvik etmek

7 2009-2013 İDARİ BİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ Avrupa Mükemmellik Modeline (EFQM) göre özdeğerlendirme konusunda iç paydaşların bilgilendirilmesi Özdeğerlendirmenin (EFQM 9 Kriteri bazında) gerçekleştirilerek iyileştirmeye açık alanların ve kuvvetli yönlerin tespit edilmesi İyileştirme ekipleri çalışmalarının başlaması Dış Değerlendirmeye hazır birimlerin saptanması ve JCIA veya benzeri kuruma başvurulması Dış Değerlendirme süreci sonuçlarına göre Avrupa Kalite Ödülü’ne (EQA) başvurulması

8 2009-2013 İDARİ BİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2009 aralık ayına kadar Nanobiyoteknoloji alanında özel bir çalışma ekibinin kurulması ve fizibilite çalışmalarını tamamlaması 19 Mayıs İlçesinde 2010 yılı aralık ayına kadar SHYO kurulması için 250.000 m2 arazinin Milli Emlak Genel Müdürlüğünden tahsisinin sağlanması 2010 yılı Haziran ayına kadar DEGYO kurulması için arazinin tahsisinin sağlanması 2009 yılı içerisinde Kurucu Dekan’ın atanması Su Ürünleri Fakültesi (SİF), Havacılık, Uzay ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kalp Damar Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Enformatik Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurulmaları yönünde YÖK ve ilgili birimlerce gerekli yazışmaların yapılması.

9 2009-2013 İDARİ BİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ Ladik MYO, Alaçam Posta Dağıtıcılığı ve Lojistik YO kurulması ile ilgili YÖK ve ilgili birimlerce gerekli yazışmaların yapılması. Ladik MYO, Alaçam Posta Dağıtıcılığı ve Lojistik Y Okulların derslik ve uygulamalı atölye, laboratuvar ve idari ünitelerini kapsayan binaların temini. Etkin bir idari yapının kurulması ve iyileştirilmesi için İnsan kaynaklarını, Mali kaynaklar ve Taşınır taşınmaz mal varlıkların tespiti komisyonların oluşturulması ve eylem planının hazırlanarak görev tanımları, iş analizleri ve süreç şeması hazırlanması. KOSE eylem planının hazırlanması ve plana göre alt birimler bazında uygulamaya geçilmesi Avrupa Mükemmellik Modeline (EFQM) göre özdeğerlendirme konusunda iç paydaşların bilgilendirilmesi

10 2009-2013 İDARİ BİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ TEKNOPARK’ın kuruluşunun tamamlanması TEKMER’in sanayicilere ve araştırıcılara tanıtılması Eğitim ve hizmet binasının projelendirilmesi 2010 yılına kadar öğrenci işlerinin otomasyonun güncellenmesi. 2012 yılına kadar uzaktan eğitim (e-öğrenme) programlarının başlatılması.

11 2009 ADEK-REK. HARİÇ DİĞER BİRİMLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kurulacak olan Kalp Damar Merkezinin yer tespiti ve fizibilitesinin yapılması Onkoloji Merkezin alt yapı ve donanım projesi ve işlevsel fizibilite analizleri yapılması


"2009-2013 İDARİ BİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ Barınma ve burs imkânlarını cazip hale getirerek başarılı öğrencileri üniversiteye kazandırmak Kampus içerisinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları