Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SGK HASTANE PUANLAMASININ HASTANE KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEMLER İ NE ETK İ LER İ DR.SERMET GÜN ERDEM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SGK HASTANE PUANLAMASININ HASTANE KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEMLER İ NE ETK İ LER İ DR.SERMET GÜN ERDEM."— Sunum transkripti:

1 SGK HASTANE PUANLAMASININ HASTANE KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEMLER İ NE ETK İ LER İ DR.SERMET GÜN ERDEM

2

3 SUNUM İ ÇER İĞİ PUANLANDIRMA YÖNERGE TAR İ HÇES İ İ ÇER İĞİ SON DE Ğ ERLEND İ RMEDE KARŞILAŞILANLAR ÖNER İ LER

4 TAR İ HÇE 2009 MAYIS TASLA Ğ I Vaka karması Hastane yatak kapasitesi Hizmet kalite rehberi de ğ erlendirmesi ( Dr.Mehmet Demir, SYD Anlaşmalı Kurumlar Sempozyumu, Nisan 2009)

5 TAR İ HÇE 2009 TEMMUZ TASLA Ğ I 1) Hizmet kalite standardı (300 puan ) 2) Hasta hakları, hasta çalışan güvenli ğ i (150 puan) 3) Vaka da ğ ılımı (250 puan) 4) Kapasite (150 puan) 5) Çalışan hakları ve hukuki sorumluklar (150 puan) 6) Sözleşmeye uygunluk (negatif 200 puan)

6 YÖNERGE İ ÇER İ K Amaç: Bu Yönergenin amacı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sa ğ lık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesi gere ğ i, Kurumla sözleşme yapan özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin, Sa ğ lık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sa ğ lık hizmetleri bedeline ek olarak, Bakanlar Kurulunca belirlenen tavan dâhilinde genel sa ğ lık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden alabilecekleri ilave ücret oranlarının tespitinde kullanılmak üzere hastane puanlarının belirlenmesidir.,

7 YÖNERGE İ ÇER İ K Kapsam Bu Yönerge Kurumla sözleşme imzalayan özel hastaneleri ve vakıf üniversite hastanelerini kapsar.

8 YÖNERGE İ ÇER İ K De ğ erlendirmeye esas faktörler ve puanları: a) Hizmet Kalite Standardı (150 puan) b) Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenli ğ i (100 puan) a) Hizmet Kalite Standartları ( 250 ) b) Hastane Hizmet Dilim Endeksi (550 puan), c) Kapasite (100 puan) d)Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar (100 puan)

9 YÖNERGE İ ÇER İ K Kapasite: Toplam yatak sayısı; Toplam yo ğ un bakım yatak sayısı Yatak başına düşen kapalı alan Ameliyathane oda sayısı Yatak başına düşen hemşire sayısı

10 DE Ğ ERLEND İ RMEDE KARŞILAŞILANLAR Şimdiye kadar karşılaştı ğ ımız Kalite Yönetim Sistemleri denetimlerinin günü tam olarak belli idi, bu sene yapılan de ğ erlendirme de gelinecek hafta bildirildi, haftanın herhangi bir günü gelebiliriz dendi. Yerel de ğ erlendirmeciler kullanıldı.

11 DE Ğ ERLEND İ RMEDE KARŞILAŞILANLAR Hem Hizmet Kalite Standartları, hemde Hizmet Dilim Endeksi De ğ erlendirme sonuçları içerik olarak açıklanmadı. Hizmet Dilim Endeksinin nasıl hesaplandı ğ ını hala bilmiyoruz.

12 DE Ğ ERLEND İ RMEDE KARŞILAŞILANLAR Özel Hastanelerde sınıflandırma kriterlerinin sorumlusu kim? ◦ Kalite Yönetim Temsilcilerimi ◦ Medikal Muhasebe Çalışanlarımı ◦ Hastane Otomasyon Sistemimi ◦ Hekimlermi ◦ Hemşirelermi

13 DE Ğ ERLEND İ RMEDE KARŞILAŞILANLAR De ğ erlendirme sonrasında yapılan itirazlarla sınıfları de ğ işen hastaneler resmi olarak açıklanmadı

14 Yıllara göre hastane 2010- 2011 Hastane Sayısı 2010- 2011 Yüzde 2011- 2012 Hastane Sayısı 2011- 2012 Yüzde Puanları değişmeyenler29469,8%25856,0% Puanları düşenler307,1%13930,2% Puanları yükselenler5813,8%204,3% Puanları yeni değerlendirilenler399,3%398,5% değerlendirilmeye nler 0,0%51,1% Genel Toplam421 461 Yıllara göre puanları azalan, artan, de ğ işmeyen ve yeni eklenenleri de ğ erlendirdi ğ imizde

15 2011-2012 karşılaştırmaSayı (n)% değişim Puanlaması değişmeyen25856,0% Puanlamaya yeni eklenen398,5% %50 den %60 a yükselen81,7% %30 dan %40 a yükselen40,9% %60 dan %70 e yükselen40,9% %40 dan %50 ye yükselen30,7% %40 dan %60 a yükselen10,2% %60 dan %50 ye düşen5511,9% %50 den %40 a düşen439,3% %70 den %60 a düşen337,2% %60 dan %40 a düşen30,7% %40 dan %30 a düşen20,4% %70 den %50 ye düşen20,4% %50 den %30 a düşen10,2% 2012 de puanlanmayan51,1% Genel Toplam461100% 2011-2012 oranların de ğ işim sayıları ve yüzdeleri

16 ÖNER İ LER Hastaneler de ğ erlendirme sonrasında 2012 için sınıflandırma için ne yapabileceklerini kendi içlerinde tüm birimleri ile de ğ erlendirmelidirler. De ğ erlendirme ölçütleri; ◦ Hizmet dilim endeksi açısından yapılan operasyonların yıllara göre farklılıklarına ◦ Kapasite de ğ işikli ğ ine ◦ Ve personel hareketlili ğ i ile ödenen SGK primlerine bakılmalıdır.

17 ÖNER İ LER Sınıflandırma yönergesinde asıl arttırılmak istenen hizmetin kalite ise Hizmet Dilim Endeksi ile Hizmet Kalite Standartları arasındaki puan farkı kalite lehine de ğ iştirilmesi uygun olacaktır.

18 ÖNER İ LER Sa ğ lık Bakanlı ğ ı Hastanelerinde neyi izliyor? ◦ Hizmet Kalite Katsayısı ◦ Memnuniyet Katsayısı ◦ Veri İ zleme Katsayısı ◦ Kurumsal Performans Katsayısı ◦ Kurumsal performans katsayısı = [(Hizmet Kalite Katsayısı x 0,65) + (Memnuniyet Katsayısı x 0,20) + (Veri İ zleme Katsayısı x 0,15) ]

19 Yönergenin de ğ erlendirme kriterleri arasında olan Kapasite bölümünün alt kritelerinde de ğ işiklikler yapılmalıdır: Örne ğ in Yatak başına düşen kapalı alan’ın sınıflandırmadaki yer oldukça şüphelidir.

20 Bu alanda SASDER içinde bir çalışma grubu oluşturulması

21


"SGK HASTANE PUANLAMASININ HASTANE KAL İ TE YÖNET İ M S İ STEMLER İ NE ETK İ LER İ DR.SERMET GÜN ERDEM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları