Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIBBİ SEKRETERLER İÇİN MEDULA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIBBİ SEKRETERLER İÇİN MEDULA"— Sunum transkripti:

1 TIBBİ SEKRETERLER İÇİN MEDULA
Prof. Dr. Ahmet Bİlge SÖZEN

2 MEDULA Nedir. MEDikal ULAk sözcüklerinden oluşur
MEDULA Nedir? MEDikal ULAk sözcüklerinden oluşur. Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile hastaneler arasında fatura bilgisini elektronik olarak toplamak, geri ödemesini gerçekleştirmek için oluşturulmuş bütünleşik sistemdir.

3

4

5 * Müstahaklık sorgulanır ve Provizyon alınır .
* Hasta bilgileri saklanır. * Fatura kesilir Ayrıca hasta sayısı, tetkik, önceki ve şimdiki teşhisler ve tedavi bilgileri gibi bilgilere ulaşma, geleceğe ilişkin planlamalar yapma, fatura ve ödeme bilgilerini görme, Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT’a)uygunluğunu denetleme, dönem sonlandırma, örnekleme, icmal, üst yazı oluşturma işlemleri yapmaya olanak sağlar. Tesis şifresiyle Web servis işlemleri, yönetici şifresiyle dönem sonlandırma vs. işlemler yapılır. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik (TC K) No olmayan hastaya işlem yapılmaz. Bilgiler her ayın 28’inden önce yüklenmiş olmalıdır.

6 Kayıt; Hasta SGK güvencesinde değil ise ücretli muayene olur, HAstaneler GEnel Direktörlüğü (HAGED) tarafından tespit edilen fiyatlardan fatura kesilir. Hasta SGK güvencesinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No (TCKN) ile provizyon alınır. SGK’ lı olduğu halde provizyon alınamıyorsa manuel fatura yapılır, hastadan SGK’lı olduğuna dair imzalı beyan alınır. MEDULA’nın çalışmadığı konusunda tutanak tutulur. Yenidoğanlarda 28 gün boyunca yenidoğan provizyonu alınır, >28 gün bebeğe yenidoğan provizyonu alınamaz. Ekranda bulunan bazı harfler işaretlenerek kayıtlar yapılır. P: Paket program (Ek9 fiyatları ile fatura edilir), A:Acil, İ: İş kazası, V: Adli Vaka, T: Trafik Kazası M: Meslek Hastalığı

7 AİVTM Ek8 den (Hizmet Başı) fatura edilir. %100 örneklenir.
Uzman hekim başına 50 hasta kayıt yapılabilir, fazlası ödenmez. Hastane bünyesinde ilgili branşta Çocuk Hastalıkları uzmanı olmadığı durumlar hariç <15 yaş çocuklar İç Hastalıklarında (İH) muayene olamaz. Romatoloji muayenesi için İTF gelen 14 yaşında bir çocuk İç Hastalıkları Romatoloji BD’nda bir Romatoloji uzmanına muayene olabilir,çünkü İTF Çocuk Hastalıkları AD da Doktor bilgi bankasına kayıtlı bir Romatoloji uzmanı bulunmamaktadır. Eğer 14 yaşında bir çocuk İH. Endokrinoloji polk. başvursaydı muayene olamazdı. Aynı tesiste aynı branşta 10 gün içinde iki defa muayene kaydı yapılamaz, yapılsa da ödenmez. Eğer 11. gün kayıt yapılırsa ödenir. Ör: Dahiliye polk de bugün muayene olan bir kişi tahlil yaptırmaya gönderilmişse hasta 4 gün sonra sonuç göstermeye geldiğinde bu ikinci gelişine para ödenmeyecektir. Eğer zaman kaybının tehlikeli olacağı bir durum söz konusu değilse hastaya 11. gün veya sonrasında sonuçları getirmesi söylenmelidir böylece SGK tarafından iki defa ödeme yapılacaktır. Bu SGK’nın tanıdığı bir haktır. Hastadan isteyeceğimiz tahlilleri dahi sınırlayabileceğini düşünen SGK (ki dr un hangi tahlili isteyebileceği konusunda karar vermeye mahkemeler dahi yetkili değilken, mahkemeler dahi yerindelik sorgulaması yapamazken,SGK “Hastadan bu ön tanıyla bu tahlili istersen ödeme yapmam”diyebilmektedir, bence bu dava konusu olmalıdır) bize bu yöntemle iki defa fatura kesme hakkını tanımıştır. Acil poliklinikten doğrudan servise yatış yapılamaz. Önce Acilde yatırılmış olması gerekir.

8 SUT Sağlık Uygulama Tebliği (SUT ) hastaneler tarafından yapılan hizmetleri ve karşılığında yapılacak ödemeleri bildiren, belirli aralıklarla yenilenen bir kitapçıktır. SUT ödeme şekilleri Paket program: SUT’taEK9 listesinde hastaneler sınıflanmış ve oluşturulan hizmet gruplarına yapılacak olan ödeme miktarları belirtilmiştir. Ör: İTF için poliklinik muayenelerine verilen fiyat 55 TL dir. Polikliniğe gelen bir hasta için hastaneye 55 TL ödeneceği baştan kabul edilmiş olur ve hastanın muayenesi, kan, idrar tahlilleri ve çekilen PA grafiler gibi hizmetler için ayrıca para ödenmez. Sadece hastayı muayene edip göndersek te hastaya 1000 TL lik tahlil yapsak ta ödenecek miktar 55 TL dir. Bu miktarın altında masraf yaparsak, Ör sadece muayene yaparsak 55 TL net karımız olur. Eğer 40 TL’lik tahlil yaparsak karımız 15 TL olur, 100 TL’lik tahlil yaparsak 45 TL zarar ederiz. Diyaliz hizmeti paket programa dahildir. Paket süreleri:Her paketin bir süresi vardır. Bu süreye içindeki tüm hizmetler pakete dahildir. Kemik iliği nakli : 60 gün A grubu ameliyat : 15 gün B grubu ameliyat : 10 gün C grubu ameliyat : 18 gün D grubu ameliyat : 5 gün E grubu ameliyat : 3 gündür. Ameliyat öncesi hazırlık işlemleri de ameliyat paketine dahildir. Preop 3 hafta boyunca yapılan tüm işlemler pakete dahildir. A grubu bir ameliyat ise ameliyat öncesi 3 ve sonrası 2 hafta (15 gün) boyunca her hizmet pakete dahil olacaktır. Hasta bu süreden daha uzun süre yatmışsa gerekçesi yazılmak kaydıyla fazla yattığı sürede yapılan hizmetlerin bedeli pakete dahil olmayacak, Ek8 üzerinden yani hizmet başına ödenecektir. Hizmet başı ödeme: Bazı hizmetler pakete dahil değildir. SUT Ek8 listesinde yer alan bu hizmetlerde SGK her hizmet için ayrı fatura yapılması halinde onlar için ayrıca ödeme yapar. Yine Acil Poliklinik işlemleri, İş kazaları, Adli Vakalar, Trafik kazaları (AİVT) için her yapılan hizmete ayrıca ödeme yapılır. Bu nedenle aslında en fazla gelir getiren birimlerin Acil poliklinikler olması gerekir. Ek 10C: Bazı hizmetler pakete ve Ek8 e dahil değildir fakat gerekçe yazıldığı takdirde ödeme yapar. Ör BT-MR tetkikleri istendiğinde ekranda endikasyon yazılması gerektiğine dair bir uyarı çıkacaktır, 50 karakterlik bir gerekçe yazılmadığı takdirde bu tahliller istenemeyecektir.

9 İSTİSNAİ DURUMLAR Acil, KT, Onkoloji, Organ Nakli için Donöre yapılan tetkikler Ek 8 den hizmet başı ödenir. Yarım kalmış tedavi Hasta isteği veya başka nedenle tetkik tedaviden vaz geçilirse %10 eksik ödeme yapılır. Risk grubuna göre ödeme Ek riskler ilave ücretle ödenir. Düşük riskli hasta: Normal riskli hastadan %10 fazla ödenir Orta riskli hasta: Düşük riskli hastadan %10 fazla ödenir Yüksek riskli hasta: Orta riskli hastadan %10 fazla ödenir Vefat; Vefat eden hastanın borcu silinir. Komplikasyon; İşleme ait komplikasyonların tedavisinde %10 eksik ödenir. Sevk; Ayaktan tedavi hastası başka hastaneye sevk edilirse sevk eden kuruma %25 eksik ödenir. Yatan hasta sevkinde kesinti yapılmaz. Ayrıca Aile hekimi bakımında eve gönderilen, hastane içi sevk yapılan, vefat eden hastalarda kesinti yapılmaz. Vefat işaretlendiğinde hastanın sistemde ve MERNİSte kayıtları düşer.

10 UYGULAMALAR Ör: Bir hasta polikliniğe gelmiş olsun. Bu hastanın tetkikleri 10 gün boyunca pakete dahildir. Hastanın dosyasında ameliyata dair bir kayıt olmadığı sürece her 10 günlük süreler yeni ödemelere hak kazandıracaktır. Konsültasyonlar da, Ek 10c hizmetler de ayrıca ödenecektir. Ameliyata hazırlık:Bu hastaya ameliyat yapılmasına karar verilip kartına, dosyaya, bilgisayara, herhangi bir yerde bulunan bir kayıta “Ameliyata karar verildi” benzeri bir not düşüldüğü takdirde artık hasta “preop hastadır” ve hastanın ameliyat paketi devreye girer; yapılan her türlü hizmet artık pakete dahildir ve toplam fiyattan düşecektir. Bu hastaya preop anestezi, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları konsültasyonları istense, oralardan da Eko, Efor testi, Koroner anjiyo, stent, solunum fonksiyon testleri yapılması gerektiği belirtilse ve bu hizmetler yapılsa bunların tamamı paket fiyata dahil olacak ve ek para alınamayacaktır. “Ameliyata karar verildi” benzeri bir not düşülmeseydi bu paket başlamayacak ve bu muayene ve hizmetlerin tamamı ayrı ayrı ödenecekti. Bu nedenle “Ameliyata karar verildi” benzeri bir not mutlaka ameliyata çok kısa bir süre kalana kadar kayıtlara yazılmamalıdır. Ör: Acil Polikliniğe göğüs ağrısı ile başvuran bir hasta KYBÜ yatırılıp sonra ACBG kararı verilmiş ise; a) Acilde yapılan işlemler Ek 8 den hizmet başı faturalanır. b) KYBÜ yatarken yapılan hizmetler, Koroner anjiyo ayrı ödenir. c) Ameliyat kararı verildikten sonraki hizmetler, ameliyat ve postop 15 günlük hizmetler ACBG paketinden faturalanır.

11 FATURA Ek 8-9-10 vs. de yazan puanlar 0.593 ile çarpılarak ödenir.
Ayaktan hastaya a) Ek-8 (Hizmet başı ödeme) b) Ek8-9,5 ( Biyokimya/moleküler biyoloji tahlilleri) c) Ek8-10 (Refik Saydam hıfzıssıhha paneli) d) Ek-9 (Paket) e) Ek-10C (Endikasyon yazılması gerekenler) e) Genetik tahlilleri ödenir. Tahlilin fiyatı nasıl tespit edilir? Bir tahlil Ek8 veya Ek9 da yer alabilir. Tahlilin adı Ek10C listesinde bulunur, fiyatı ise Ek8 veya Ek 9 da yazar.

12 UYGULAMALAR Hasta muayene olduktan sonra 10 gün içinde tekrar aynı branştan muayene ücreti istenemez. Ör: Hasta bugün kardiyolojide muayene olup Eko istenmiş ve 15 gün sonraya randevu verilmişse: 1-Hastaya 10 gün boyunca bir daha kardiyoloji muayenesi faturası kesilemez. 2- Hasta 15 gün sonra geldiğinde Eko yapılıp faturası çıkarılabilir. Fakat kayıt sırasında “Muayene bedeli istemiyorum” şıkkı işaretlenerek kayıt yapılır. SGK o gün kardiyoloji muayene parasını ödemeyecektir. Hasta o gün muayene olmaya gelmemiştir, Eko yaptırmaya gelmiştir, muayene için değil Eko için kayıt yapılmalıdır. SGK sadeceEko’nun parasını öder. 3- Hasta geçen süre içinde rahatsızlanmış ve tekrar muayene etme ihtiyacı duyuluyorsa, muayene kaydı açılır fakat başka bir tanı girilir. B- Aynı gün muayene + tanı işlemi varsa muayeneödenmez Ör: Hasta bugün kardiyolojide muayene olup Eko istenmiş ve aynı güne randevu verilmişse Eko’yu öder, muayeneyi ödemez. C-Aynı gün muayene + Ek-9 günübirlik tanı işlemi varsa muayeneödenmez Ör: Hasta bugün kardiyolojide muayene olup koroner anjiyo istenmiş ve aynı güne randevu verilmişse koroner anjiyo’yu öder (günübirliktir ama pakettir), muayeneyi ödemez. D-Aynı gün muayene + Ek-8 günübirlik tanı işlemi varsa muayeneödenir. Ör: Hasta bugün gastroenterohepatolojide muayene olup endoskopi istenmiş ve aynı güne randevu verilmişse endoskopiyi de (günübirliktir ama Ek8, yani hizmet başıdır) muayeneyi de öder. *Yani hasta bugün muayene olmuşsa Ek-8 hariç normal veya günübirlik tanı işlemi yapılmamalı, yarına randevu vermelidir. E) Aynı gün muayene + (Ek-8, Ek9, günübirlik fark etmez) tedavi işlemi varsa muayenede tedavi de ödenir. Ör: Hasta bugün kardiyolojide muayene olup koroner anjiyo istenmiş ve aynı güne randevu verilmişse bu sırada STENT kararı çıkmış ve hemen takılmışsa muayeneyi de,koroner anjiyo’yuda, STENTi de öder, çünkü artık tanıya yönelik bir işlem değil, tedavi oldu.

13 GÜNÜBİRLİK HASTA Tanı amaçlı günübirlik işlemlerde muayene parası alınamaz. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler; sağlık kurumlarında yatış ve taburcu işlemi yapılmadan 24 saatlik zaman dilimi içinde yapılan aşağıda belirtilen işlemlerdir. Kemoterapi tedavisi, Radyoterapi tedavisi (radyoterapi tedavi planlaması hariç), Genel anestezi, bölgesel/lokalanestezi, intravenöz veya inhalasyon ile sedasyon gerçekleştirilen tanısal veya cerrahi tüm işlemler, Endoskopi, Koroner anjiyo, Diyaliz tedavileri, Göz op, Kan, kan bileşeni, kan ürünü, SUT eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (EK-2/B) yer alan ilaçların intravenözinfüzyonu, palivizumab uygulaması.


"TIBBİ SEKRETERLER İÇİN MEDULA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları