Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HTML GİRİŞ Okt. Sibel KAPLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HTML GİRİŞ Okt. Sibel KAPLAN."— Sunum transkripti:

1 HTML GİRİŞ Okt. Sibel KAPLAN

2 Ağ Sistemleri (Network)
Kaynakları paylaşma ve iletişim amacıyla birden fazla bilgisayarın birbirine bağlanmasıyla oluşan sistemlere bilgisayar ağları (Network) denir. Bu kaynaklara; veri tabanları, dosyalar, yazıcılar ve sürücüler örnek verilebilir. Günümüzün en popüler ağ sistemi INTERNET ’tir. En eski ağ sistemi Amerika Savunma Bakanlığı tarafından kurulan ARPANET (1960). Türkiye’de ilk ağ sistemi THY tarafından kurulan THA ‘dır.

3 Ağ Türleri LAN (Local Area Network) – Küçük kurumlar,
MAN (Midle Area Network) – Kampüs ağı, WAN (Wide Area Network) – İnternet.

4

5 Bir Ağ Sisteminin Bileşenleri
Bilgisayar Sunucu (Server) Ağ ortamında idari görev yüklenmiş bir bilgisayardır. Sunucu veya diğer adı ile server ağda bir yönetici gibi davranır. Ağdaki diğer bilgisayarlar bir ağ kaynağına ulaşmak istediklerinde sunucuya başvurur. İstemci (Client) Ağda sunucu dışındaki bilgisayarlara, diğer bir deyişle sunucuya bağlı olarak ağda çalışabilen bilgisayarlara istemci adı verilir.

6 Bir Ağ Sisteminin Bileşenleri
Ethernet Kartı (Network Interface Card – NIC) Bilgisayarın ağa bağlanmasını sağlayan bir devredir. Kısaca ağ kartı denilebilir.

7 Bir Ağ Sisteminin Bileşenleri
Modem (Modulator / Demodulator) Uzak ağ sistemlerine erişimi sağlar. Veri telefon hatları aracılığıyla iletildiğinden, sayısal sinyalleri analog sinyallere, analog sinyalleri de sayısal sinyallere çevirirler.

8 Bir Ağ Sisteminin Bileşenleri
Kablolar Koaksiyel (BNC) Bu kablo, merkezde iletken kablo, kablonun dışında yalıtkan bir tabaka, onun üstünde tel zırh ve en dışta yalıtkan dış yüzeyden oluşur.

9 Bir Ağ Sisteminin Bileşenleri
Kablolar Twisted (UTP) Günümüzde en yaygın kullanılan ağ kablosu tipi birbirine dolanmış çiftler halinde, telefon kablosuna benzer yapıdaki kablodur.

10 Bir Ağ Sisteminin Bileşenleri
Kablolar Fiber Optik İnsanın saç teli kalınlığında ve çok hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi prensibiyle çalışan bir sistemdir. Bu şekilde üretilmiş kabloların tercih edilmesinin en büyük sebebi, çevresel şartlardan etkilenmemesi ve her zaman stabil bir bağlantı sunmasıdır. Fiber optik kablolar, iletimi ışık hızıyla yani saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştirirler.

11 Bir Ağ Sisteminin Bileşenleri
Ağın temel dağıtım elemanları; Hub Switch Bridge Router

12 AĞ YAZILIMI İletişim Protokolleri
İletişim protokolü veya ağ protokolü, iki bilgisayar arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla verileri düzenlemeye yarayan, standart olarak kabul edilmiş kurallar dizisidir. İki sistem arasında iletişim için kullanılan dili, yani mesajlaşma kurallarını belirtir.

13 AĞ YAZILIMI Türleri OSI Protokol Paketi
Netware SPX/IPX Protokol Paketi Apple Talk Protokol Paketi IBM/Microsoft Protokol Paketi NETBEUI Protokol Paketi TCP/IP Protokol Paketi

14 TCP/IP Protokol Paketi (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP, 1970 ‘li yılların başında Amerika Savunma Bakanlığının yürüttüğü bir araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu proje herhangi bir felaket anında bilgisayarlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması amacıyla geliştirilmiştir. TCP/IP’nin yaygınlaşması ile Internet de yaygınlaştı. Bir bilgisayar ağında, herhangi bir bilgisayar üç parametre ile tanımlanır: Bilgisayar ismi, IP adresi, MAC (Media Access Control).

15 TCP/IP Protokol Paketi (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
TCP/IP bu üç parametreyi de kullanarak bilgisayarları birbirine bağlar ve IP sadece TCP/IP protokolüne ait bir adrestir. Bir IP adresi, noktalarla ayrılmış 4 tane sayıdan oluşur, bu sayılar 0 – 255 aralığında olmak zorundadır. Örneğin MAC adresi ise üretim esnasında Ethernet kartına verilen seri numarasıdır ve Unique’dir.

16 INTERNET Internet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Internet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir.

17 INTERNET Internet Hangi Konularda Çok Yararlıdır?
Bilgi ve kaynak paylaşımı Eğitim ve araştırma Haberleşme Ticaret Eğlence

18 INTERNET Genel Kavramlar
Freeware (Bedava) Yazılımlar : Freeware yazılımlar limitsiz bir şekilde bunları alan kişiler tarafından kullanılabilir. Shareware Yazılımlar :Bazı programları doğrudan satın almak yerine belli bir süre deneyebilir ve daha sonra beğenirseniz satın alabilirsiniz. Bu yazılımlara genel olarak shareware denir. Tryware Yazılımlar : Bazı ticari şirketlerin, yeni geliştirdikleri yazılımların sınırlanmış sürümleridir ve tanıtım amacıyla konurlar. Patch Yazılımlar : Mevcut bir yazılımın bazı hatalarını düzeltmek, ve programı güncellemek amacıyla, ilgili firmaların (ya da kişilerin) çıkardıkları "yama" programlar. Bu tip programlar, Internet üzerinde sıkça dağıtılır.

19 WEB (www – World Wide Web) Nedir?
Web, internet üzerindeki servislerden birisidir. İnternet üzerinde yazı, grafik, resim, ses ve hareketli görüntülerden oluşan dokümanları uzaktaki bilgisayarlara iletir. Bilgisayar ekranında gördüğümüz her bir web dokümanına bir web sayfası denir. Bir kişi ya da kurum, hazırladığı bütün web sayfalarını bir araya getirerek bir web sitesi oluşturabilir. Her web sitesinin internet üzerindeki yerini belirleyen bir adresi vardır. Buna URL (Uniform Resource Locator) denilir.

20 WEB (www – World Wide Web) Nedir?
Bir web sayfasının internette bize ulaşması için geçirdiği başlıca evreler şunlardır: Web sayfasının hazırlanması, Web sayfasının sunulması, Web sayfasının izlenmesi.

21 Internette Hız Internete bağlanma hızı, bir saniyede iletilen bilgi miktarı ile ölçülür (bps – Bit Per Second). Bu hız, internet servis sağlayıcının hızı, hatlar, modem veya ethernet kartının hızı ve bilgisayarın özellikleri gibi bir çok etkene bağlıdır.

22 WEB (www – World Wide Web) Nedir?
1. Web Sayfasının Hazırlanması Web sayfaları özel bir programlama dili ile yazılır. Bu dile HTML (Hypertext Markup Language) denir. Bu dil yalnız yazıları değil grafik, resim, ses iletimini de yapabilmektedir. Yazı, resim ve grafiklerin yanısıra hareketli nesneler (video, ses gibi) içeren web sayfaları oluşturulabilmektedir. Bunların hazırlanabilmesi için çok sayıda yazılım kullanılır. Bu yazılımların her biri ayrı uzmanlık ister.

23 WEB (www – World Wide Web) Nedir?
2. Web Sunucuları Internete bağlı olan ve bir IP (Internet Protocol) numarası olan her bilgisayar web sunuculuğu yapabilir. Hazırlanan bir web sayfasının internette yayımlanabilmesi için sunumu yapan bir yazılımın olması gerekir. Bunu yapan çeşitli yazılımlar vardır. İnternete bağlı ve üzerinde bir web sunucu yazılımı olan bilgisayar bir web sunucudur. Web sunuculuğu yapan bir çok ticari ve resmi kuruluş vardır.

24 WEB (www – World Wide Web) Nedir?
3. Web Tarayıcıları Web dökümanlarını (web sayfalarını) görüntüleyen yazılımlardır. Zamanla, bu yazılımlara başka işlevler de yüklenmiştir. Örneğin, e-posta, newsgroups vb. . Web tarayıcıları arasında en yaygın olanları MS Internet Explorer, Mozilla, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Netscape ‘dir. Bunlara ek olarak yeni web tarayıcıları ortaya çıkmıştır.

25 Adres URL(UNIFORM RESOURCE LOCATOR)
İnternet üzerindeki bir web sayfasının bulunabilmesi için iyi ve sistemli bir adresleme sistemi gereklidir. Bunu yapmak kolaydır. Çünkü, internetteki her web sunucusunun bir IP (Internet Protocol) numarası olduğunu biliyoruz. Anımsamayı kolaylaştırmak için, IP numarası yerine alan adı (domain name) kullanılır. Web sayfasının sunucuda hangi adla hangi klasöre konulduğu da bilinmektedir. Bunların belirtilmesiyle web sayfasının adresi kesinlikle ortaya konmuş olur. Web sayfasının bu yöntemle oluşturulan adresine URL (Uniform Resource Locator) denir. Buna Düzgün Kaynak Bulucu diyebiliriz.

26 Adres URL(UNIFORM RESOURCE LOCATOR)
Bir web sayfası için URL adresinin üç temel bileşeni vardır ve şöyle yazılır: Örnek: Bu URL, web tarayıcısına şunları söylemektedir: Kullanılan protokol http dir. Sunucunun alan adı mersin.edu.tr ‘dır. (Alan adı verilince, sunucunun IP numarası DNS sistemi tarafından bulunur.) Açılacak web sayfasının adı ders.html dir. Bu sayfa, user/fen/akademik/ klasörü (yol, path) içindedir.

27 HTTP(HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL)
HyperText Transfer Protocol deyimindeki sözcüklerin baş harflerinden oluşur. İnternet üzerinde HTML ile yazılan dokümanların iletimini sağlayan protokoldür. URL adresinde en başa yazılan ifadesi, HyperText Transfer Protocol servisi alınacağını belirtir.

28 Alan Adı [Sunucu (host)]
Web sayfasının yerini belirlemek için, internette onu sunan bilgisayarın belirlenmesi gerekir. Web sunucusu her bilgisayarın bir IP (Internet Protocol) numarası vardır. Bu numara, o bilgisayarı internette tanıtan adrestir. Sunucunun IP numarasını her kullanıcı bilemez. Bu nedenle, o numaraya eşlenen sembolik bir ad vardır. Buna alan adı (domain name) denir. Alan adı ile IP numarasını eşleyen sisteme DNS (Domain Name System) denir. Yukarıdaki örnekte yazılan mersin.edu.tr ifadesi, sunucunun alan adıdır; bu ad o bilgisayarın IP adresine karşılık gelir.

29 Alan Adındaki Kısaltmalar
com : Ticari kuruluşları gösterir. edu : Eğitim kurumlarını gösterir. org : Ticari olmayan, hükümete de bağlı bulunmayan kurumları gösterir. net : Internet omurgası işlevini üstlenen ağları gösterir. gov : Hükümete bağlı kurumları gösterir. mil : Askeri kurumları gösterir. ac : Akademik kuruluşlar(bazı ülkelerde edu yerine geçer) num : Telefon numaralarını bulabileceğiniz yerleri gösterir. int : uluslararası organizasyonlar, kuruluşlar ftp : FTP Arşiv Sitesi (ön ek) www : World Wide Web Sitesi (bazen web de kullanılır) -ön ek-

30 Alan Adındaki Kısaltmalar
Yeni kullanıma açılan alan adları şunlardır : arts : Sanat ve kültür ile ilgili siteler firm : Ticari Firmalar info : Bilgi servisi sunan siteler nom : Kişisel domainler için kullanılan adresler rec : Eğlence siteleri stor : Alışveriş merkezleri, ticari ürün satılan yerler web : www ile ilgili servis sunan siteler

31 Alan Adındaki Kısaltmalar
Bazı ülke kısaltmaları tr:Türkiye, jp:Japonya, uk:Ingiltere, it:İtalya, ch:Isviçre, ca:Kanada, ru:Rusya, id:Endonezya, nl:Hollanda, de:Almanya, fr:Fransa, il:İsrail, no:Norveç, se:İsveç, fi:Finlandiya, gr:Yunanistan, hr:Hırvatistan, …………

32 [yol / sayfa] Web sayfasının sunucu makinada hangi alt klasörde olduğunu ve sayfanın adını belirten bileşendir. Yukarıdaki user/fen/akademik/home/auyar/ders.html ifadesi buna bir örnektir. Web sayfaları htm ya da html uzantısını alırlar. Böylece http servisi web sayfalarını tanıyabilir. Bir web sitesinde, programcı istediği kadar iç-içe klasörler yaratarak, birbirleriyle ilgili web dökümanlarını bir araya getirebilir.

33 ftp (File Transfer Protocol)
FTP internet üzerinde dosya alışverişi yapmayı sağlayan bir protokoldür. Web sunucuları gibi FTP sunucuları vardır. Bunların bir kısmı herkese açık dosyaları sunarlar. Anonymous kullanıcı adıyla bu sunuculara erişilebilir ve istenen dosyalar indirilebilir. Bazı ftp sunucuları yalnız yetki verilen kullanıcılara hizmet sunar. Bu tür sunuculardan herkes servis alamaz. Bir FTP sunucusunun URL adresinin sözdizimi, http servisindekine benzer. Örneğin, ftp://ftp.mersin.edu.tr ifadesi ftp servisi veren bir bilgisayarın URL adresidir. Unix, Linux, Windows, Macintosh gibi farklı işletim sistemlerinde çalışan farklı ftp yazılımları vardır. Bunların bir kısmı grafik arayüzlere sahiptir, dolayısıyla kullanılmaları çok kolaydır. Windows işletim sistemi altında yaygın kullanılanlara örnek olarak WS_FTP ve CuteFTP adlı yazılımları gösterebiliriz.


"HTML GİRİŞ Okt. Sibel KAPLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları