Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

2 SUNUM Sunum : bir mesajı iletmek amacıyla gerçekleştirilen sözlü ve/veya görsel iletişimdir. Hiç kimse sunumcu olarak doğmaz. Birilerine bir şeyler anlatırken heyecanlanmak son derece olağandır…

3 SUNUM KORKUSU “İki tür konuşmacı vardır: Heyecanlı olanlar yada bu konuda yalan söyleyenler”. (Mark Twain ) Konuşma korkusu semptomlar: Titreyen eller Kırmızı yanaklar Nefes daralması Titrek ses tonu Hafıza kaybı Bulantı Hepsi normal!!!

4 ETKİLİ SUNUM Sunum yapma işi bir iletişim sürecidir.
Etkili bir sunum etkili iletişime bağlıdır. KAYNAK Mesaj KANAL Mesaj HEDEF Birinci temel ilke: "Gerçek A'nın ne dediği değil B'nin ne anladığıdır". Herkes selektif olarak dinler; yani verilen aynı mesaj birisi tarafından abartılırken bir diğeri tarafından rahatlıkla göz ardı edilebilmektedir. İkinci temel ilke: "Eğer B, A'nın bir mesajını yanlış yorumlarsa suçlanan her zaman A olur". Dolayısı ile konuşmacı mesajı doğru ve kesin olarak iletmekle yükümlüdür. Dinleyicinin beklentisi sunumu rahatlıkla görüp işitebilmek, sunucu veya konuşmacı tarafından strese sokulmamak, gergin bir ortamın oluşmaması, sıkılmadan ilgi ile izlemek ve monologdan ziyade kendisinin de katılabileceği dialog ortamının oluşması, şeklinde özetlenebilir. (SUNUM YAPAN) (Bilgi)(İÇERİK) (DİNLEYİCİ)

5 ETKİLİ SUNUM TEMEL PRENSİPLER Sunum basit olmalı.
Sunum açık ve net olmalı. Teknolojinin sunumunuzu arka plana atmasına izin vermeyin. Dinleyiciler sizin sunumunuzun kalitesini hatırlasınlar, power point hazırlamadaki ustalığınızı değil… Birinci temel ilke: "Gerçek A'nın ne dediği değil B'nin ne anladığıdır". Herkes selektif olarak dinler; yani verilen aynı mesaj birisi tarafından abartılırken bir diğeri tarafından rahatlıkla göz ardı edilebilmektedir. İkinci temel ilke: "Eğer B, A'nın bir mesajını yanlış yorumlarsa suçlanan her zaman A olur". Dolayısı ile konuşmacı mesajı doğru ve kesin olarak iletmekle yükümlüdür. Dinleyicinin beklentisi sunumu rahatlıkla görüp işitebilmek, sunucu veya konuşmacı tarafından strese sokulmamak, gergin bir ortamın oluşmaması, sıkılmadan ilgi ile izlemek ve monologdan ziyade kendisinin de katılabileceği dialog ortamının oluşması, şeklinde özetlenebilir.

6 KÖTÜ SUNUMUN NEDENLERİ
Sunumdan önce hiçbir araştırma yapmamak, Dinleyicileri tanımamak, Ortamı sunuma uygun şekilde düzenlememek / düzenlettirmemek, Hiçbir deneme yapmadan sunumu yapmak, Aktarım yapılacak konuyu bilmemek

7 KÖTÜ SUNUMUN NEDENLERİ
Bir başkasının hazırladığı sunumu yapmak, Sunum içinde dinleyicilere uygun olmayan parçaları bırakmak, Tek düze ve sıkıcı bir tonda konuşmak, Görsellerden hiç yararlanmamak Kendini tanıtmamak, Hiç giriş kısmı yapmamak, doğrudan konuya girmek,

8 KÖTÜ SUNUMUN NEDENLERİ
Gereksiz ve topluluğa uymayan hikayeler ve esprilerle giriş yapmak, Aktarımın içeriğini dinleyicilere uygun yapmamak bu konuda geri bildirim almamak, Aktarımı okuyarak veya ezberden yapmak, Aktarımı vücudunuzu dinleyenlere döndürmeden yapmak, Aktarım sırasında rahatsız edici şekilde hareket etmek

9 KÖTÜ SUNUMUN NEDENLERİ
Aktarımı hiçbir göz kontağı kurmadan yapmak, Aktarım sırasında veya sonrasında soru almamak, geri bildirimden yararlanmamak, Tamamen teorik bilgi vermek pratik hayata bağlantı kurmamak, Kapanış ve sonuç bölümünü yapmamak, İlgiyi sürekli en üst seviye de tutmak yerine görev gereği anlatımı yapmak.

10 SUNUM ÖNCESİ HAZIRLIK Planlama İçerik Hazırlama Pratik Yapma

11 SUNUMA BAŞLARKEN Eğitim Salonu ve Materyallerinin Kontrolü
Eğiticinin Fiziksel Görünümü Dinleyicilerin Sunum İçeriği Hakkında Bilgilendirilmesi Dinleyicilerin Kurallar ve Beklentiler Hakkında Bilgilendirilmesi

12 SUNUMUN BİTİRİLMESİ Kısa olmalıdır, Ana noktaları toparlamalıdır,
SUNUMU BİTİRİRKEN... Sunumun içeriğini güçlendirmek ve ana noktaları tekrarlamak için özet yapın... İyi bir özet; Kısa olmalıdır, Ana noktaları toparlamalıdır, Dinleyicilerin de etkin katılımını sağlamalıdır. Sunumu özetlemek için; Dinleyicilerden soru sormalarını isteyebilirsiniz Onlara soru sorabilirsiniz Alıştırma veya test çözebilirsiniz. Sunumunuzda ele alınanları ve mesajınızın önemli noktalarını dinleyiciye hatırlatmalıdır. Önemli konuların kısa bir özetini içermelidir. Giriş ile arasında bağlantı bulunmalıdır. Sunum yapan kişinin iletişim bilgileri mutlaka yer almalıdır. Özür ya da itiraf içermemelidir.

13 SUNUMUN BİTİRİLMESİ değerlendirme formlarını doldurtunuz..
SUNUMU BİTİRİRKEN... Bir sonraki sunumun/seansın planı ile ilgili ön bilgi veriniz Yoklama listesini ve imzaları kontrol ediniz Kendiniz için: değerlendirme formlarını doldurtunuz..

14 UNUTMAYIN Kısa Kesin (Keep it simple sweety)
Teknolojinin sizin mesajınızı baskılamasına izin vermeyin 6x6x6 kuralına dikkat edin. Prova yapın Önemli noktaları tekrarlayın.


"ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları