Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğitim metodolojisi ve değerlendirme teknikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğitim metodolojisi ve değerlendirme teknikleri"— Sunum transkripti:

1 Eğitim metodolojisi ve değerlendirme teknikleri
Technical Assistance for Alignment in Organ Donation- EuropeAid/131052/D/SER/TR Eğitim metodolojisi ve değerlendirme teknikleri  Eğitici Eğitimi 24 Şubat 2014, Antalya, Türkiye Patricia Peralta Lasso Eğitmen Uzmanı

2 İçerik Amaçlar İçerik Konu 1: Öğretmekten aktif öğrenmeye
Konu 2: Farklı öğrenme stilleri Konu 3: Yeni Eğitimci Rolü Konu 4: İletişim Becerileri Konu 5:Değerlendirme yöntemi ve teknikleri Etkinlik: Sorular ve Yorumlar

3 Öğretme ve öğrenme sürecine ilişkin eğitim metodolojisini tanıyın
Eğiticilerin eğitim süresince kolaylaştırıcı yeni rolünü anlayın. Eğitim materyallerini nasıl kullanlması gerektiğini öğrenin: eğitim materyalleri, öğrenenin özerkliğini teşvik eden kaynaklar ve aktiviteler Öğrencilere aynı eğitimi sözlü iletişim becerileri ile sağlayın. Sağlık profesyonellerine hitap eden uygun eğitim programları tasarlamak ve geliştirmek için anahtar öğeleri belirtin Hedefler, içerik, planlama, etkinlikler ve değerlendirme sürecini: dikkate alarak bir çalışma planı geliştirmeyi öğrenin Tam bir eğitim ve değerlendirmeyi gerçekleştirmek için gerekli en uygun değerlendirme teknikleri ve araçlarını belirtin

4 Öğrenciler şu anda aktif katılımcılar
Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat Konu 1 Öğretmekten aktif öğrenmeye Öğrenciler şu anda aktif katılımcılar Öğrenciler kendi öğrenme sürecine bağlılar Esnek, interaktif ve iki yönlü eğitim eylemleri

5 Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat
Konu 1 Öğretmekten aktif öğrenmeye “öğrenciler farklı şeyler yapmalı ve onları yaptığı zaman düşünmeli” (Bonwell & Eison 1991)

6 Konu 1: Öğretmekten Aktif Öğrenmeye
Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Syllabus Konu 1: Öğretmekten Aktif Öğrenmeye Tip Tanım Stratejiler Faaliyetler High level of participation Yüksek Düzeyde Katılım Participants are more engaged with the topic and find activities highly interesting and motivating. Katılımcılar konu ile daha fazla ilgi gösteriyorlar ve faaliyetleri son derece ilginç ve motive edici buluyorlar. Big or small groups Büyük veya küçük gruplar Self-directed study Self-yönettiği çalışma Explore personal attitudes and values Kişisel tutum ve değerleri keşfetmek Continuous feedback sürekli geri bildirim Ice breaker Case study Simulation Group work Role play Discussion Problem-based exercises. Buz kırıcı örnek olay simülasyon Grup çalışması rol oynama tartışma Probleme odaklanan egzersizler. More active learning activities Daha aktif öğrenme faaliyetleri A way to sharing ideas Fikir paylaşımının yolu The opportunity to discuss topics with others and to listen or address other points of view. Başkaları ile konuları görüşmek ve diğer bakış noktalarını öğrenme fırsatıdır. Critical reflection on action and experience Eylem ve deneyim eleştirel yansıması By sharing knowledge and experiences, by being encouraged to take a different perspective on a particular topic Belirli bir konu üzerinde farklı bir bakış açısı almaya teşvik edilerek, bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, Continuous peer support Devamlı destek To receive feedback from their colleagues. Meslektaşlarından geri bildirim almak. Development of communicative skills (verbal and body language) İletişim Becerilerim geliştirmesi (sözel ve vücut dili) Develop generic skills: expressing ideas trough writing, Genel becerilerini geliştirmek: fikirleri yazarak ifade etmek.

7 Farklı öğrenme stilleri Her öğrenme durumuna tekniklerini adapte edin
Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat Konu 2 Farklı öğrenme stilleri Farklı öğrenme stilleri Her öğrenme durumuna tekniklerini adapte edin Iletişim becerileri için uygulamalı gereken faaliyetler:etkin dinleme, beden dili ... Etkinlik Etkinlik: Yeni bir bilgisayar yazalımı satın aldınız. Ürün hakında bilgi almak için ne yapacaksınız?

8 Eğitim sadece öğrenmeyi teşvik ederse etkilidir.
Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat Konu 3 Eğiticinin yeni rolü Eğitim sadece öğrenmeyi teşvik ederse etkilidir.

9 Konu 3: Yeni Eğitimci Rolü
Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat Konu 3: Yeni Eğitimci Rolü GÖREVLER Öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştırmak. Kullanılan eğitim metodolojisine bağlı olarak bilgi taşıyıcı olarak algılandığından rehber olarak  eğitmenin birkaç tane rolü vardır; düşünene kadar. Eğitmenin en temel görevi öğrenimi kolaylaştırmaktır.  Destek ve devamlı motivasyon. Ana görevlerden biri öğrencilere fikir ve motivasyon etmesidir. Eğiticiler kolaylaştırıcı olarak öğrencilerin aktif katılımıyla bilgilerini ve deneyimlerini paylaşmaya teşvik etmelidir. eni bigi keşfetmek. Eğiticiler karmaşık seçimler yapmak ve karmaşık sorunları çözmede ve faaliyetleri geliştirmede yardımcı olur. Sürekli izlem ve rehberlik. Ana görevlerinden biri öğrenme ilerlemeyi izlemektir. Etkili eğitim eylemleri ile eğitmenler öğrencilerin öğrenme sürecinin sürekliğininden haberdar olur.  Farklı öğrenme stillerine adopte olan iletişim becerileri. Eğitmenler kitlenin özelliklerine göre eğitim tarzı ve metodoloji uygulamalıdır. Bu görev bir veya daha az gerçek zamanlamaya göre eğitim eylemini ilerletmek amacı taşıyan eylemler olarak anlaşılmaz, ancak katılımcıların öğrenme sürecinin desteği olarak anlaşılır.

10 Eğitim süresince devamlı geri bildirim ve izlem
Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat Konu 3: Yeni Eğitimci Yeni Rolü Eğitim planı nasıl oluşturmalı? Eğitim süresince devamlı geri bildirim ve izlem

11 Çalışma Planı Konu 3 Eğitim planının hazırlanması
Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat Konu 3 Eğitim planının hazırlanması Öğrenme hedefleri yazın Teorik içeriği seçin Çalışma metodolojisi Kurs takvimi ya da planmamasını sağlayın Öğrenmeyi teşvik etmek için öğrenme faaliyetleri seçin Grup Çalışmasını geliştirin Değerlendirme kriterleri yazın İzleme Çalışma Planı

12 Konu 3 Eğitimin planının hazırlanması
Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat Konu 3 Eğitimin planının hazırlanması FAALİYET ÖRNEKLERİ Buz Kırıcı: Bu etkinlik bir eğitim ya da ekip oluşturma oturumunda katılımcılar arasında konuşmanın ısınması için kullanılır. Öğrencilerin verilen bir durumda rahat hissetmenize yardımcı bir egzersiz başında kullanılır. Rol oynama:Rol oynama farklı roller farklı katılımcılar atanmış bir biçimlendirici stratejidir. Vakalar:Bir eğitmen sorunlu bir durum, öğrenciler tarafından derinlemesine analiz edilecek bir gerçek problem durumunu açıklayan bir biçimlendirici strateji oluşturmaktadır. İyi tasarlanmış bir vaka çalışması gerçek bir durumunu sunar ve arka plan, gerçekler ve bir karar gerektiren olayları içerir. Grup çalışması: grup tabanlı öğrenme bir faaliyetin geliştirilmesi birlikte katılmaya teşvik eder:ekip çalışması, karar verme ve devamlı değerlendirme. Tartışma: Bu strateji bilgi ve farklı görüşlerin karşılaştırılmasını paylaşımı teşvik etmektedir. Diğer: probleme dayalı öğrenme, işbirlikli problem çözme, anket, öğrenci özetleri, beyin fırtınası

13 Çalışma Planı Örneği: Eğitim alanı
Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat Konu 3 Eğitim planının hazırlanması Çalışma Planı Örneği: Eğitim alanı

14 Organizasyon: giriş, ana mesaj ve sonuç
Educational methodology and assessment techniques  Training of Trainers Müfredat Konu 4 İletişim Becerileri Etkili Beden Dili Sözlü İletişim Hazırlık: Prova Organizasyon: giriş, ana mesaj ve sonuç

15 Konu 5 Değerlendirme teknikleri ve metodları
Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat Konu 5 Değerlendirme teknikleri ve metodları Planlandığı gibi eğitim uygulanmasını sağlayın. Öğrencilere değerli geribildirim kaynağı sağlayın. Değerlendirme kriterlerini ve uygun araçları tespit edin. ÖZETLEYİCİ VE ŞEKİNLENDİRİCİ

16 Konu 5 Değerlendirme teknikleri ve metodları
Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat Konu 5 Değerlendirme teknikleri ve metodları Farklı araçları gerektiren değerlendirme: Öz- değerlendirme Test Memnuniyet Anketi Tablo (Sütün) Kontrol Listesi

17 Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat
Tablo Örneği

18 Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi Müfredat
Tüm eğitim unsurlarını yönetmesini bilmeli (amaçlar, içerik, kaynaklar, öğretmenin özerkliğini teşvik eden faaliyetler, öğretim metodolojisini takip etmek) Bireysel eğitim ihtiyaçlarına odaklanmalı, fakat beklenmeyen durumlar için esnek olmalıdır. İletişim ve eğitim becerilerini geliştirmelidir. Bireysel ve işbirliği içeren görevler ya da etkinlikleri teşvik etmelidir En uygun değerlendirme araçlarını kullanarak devamlı değerlendirme sağlanmalıdır.

19 Eğitim metodolijisi ve değerlendirme teknikleri Eğitici Eğitimi
Amaçlar Eğitimciler için eğitim modülünde geliştirilen temel kavramlarının uygulayabilmesi Farklı iletişim becerileri dikkate alinarak hazirlanan sözlü sunum Değerlendirme sürecinde aktif olarak katılma. En iyi uygulama alışverişini, takım çalışması ve eleştirel düşünmeyi kolaylaştırma Tanımlama Gruplarin organ bağışı ile ilgili olmayan farklı konularda dersler hazırlaması gerekir. Metodoloji 5 grup oluşturulacak. Bunlar aşağıdaki konulardan birinde bir eğitim bölümü tasarlamak ve uygulamak için birlikte çalışacak, her grupta 4 üye olacak. spor, yemek pişirme, tatil, sosyal medya ve sinema. Onlar verilen eğitim metodolojileri ve teknikleri kullanarak 20 dakikalik sunum hazırlamak zorunda olacaklar. Biz tüm talimatları sağlayacağız. Aktiviteye tüm üyeler katılmak zorundadir. Genel kurul toplantısınin sonunda gruplara 5 farklı konu sunulacaktir. Sunumları hazırlaması için 2 gün verilecek. Sunuma basladiklari zaman, onlara sunumlarini bitirebilmeleri icin 10 dakika ek sure verilecek. Calismalar video kayidi altina alinacak ,ve bu kayıtlar gerektiginde tartismalar icin kullanilacak . Geri bildirim sürekli sağlanacaktır. Aktivite tamamlandıktan sonra sonuçlar sağlanacaktır. Değerlendirme Eğitim devamlı değerlendirilecektir. Katılımcılara değerlendirme anketleri verilecektir. Biz eğitimciler olarak onların iletişim becerilerini ve yeteneklerini dikkate alarak performansını değerlendireceğiz. 


"Eğitim metodolojisi ve değerlendirme teknikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları