Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dümende Olmadan Gemiyi Yönlendirmek

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dümende Olmadan Gemiyi Yönlendirmek"— Sunum transkripti:

1 Dümende Olmadan Gemiyi Yönlendirmek
BuGÜNÜN ETKİN CFO SU

2 CFO Evreni Finansal Tabloların Doğru Gösterimi Doğru Karar İçin Destek
Doğru İş Modeli Doğru Finansman Modeli Stratejik Destek Kurumsallık ve İlişki Yönetimi Rakamlara Güven İkna Et Rakamları Anlamlandır Jüride ol Nakit Akımını Optimize et İdeal Bilançoyu Hayal Et

3 Finansal Tabloların Doğru Gösterimi
Rakamlara Güven CFO Evreni Finansal Tabloların Doğru Gösterimi

4 Finansal Tabloları Oluştur
Rakamlara Güven Finansal Tabloları Oluştur Kayıtların doğru ve zamanında gerçekleşmesini sağlamak «UFRS» , «TFRS», «VUK» Faturaların takip edilmesi, kayda alınması Yatırım/sabit kıymet muhasebesi Maliyet muhasebesi Genel Muhasebe

5 Güvenilirliği Sağla Rakamlara Güven
Görevler Ayrılığı İlkesine Göre Düzen Karar veren Kayıt tutan Ödemeyi yapan Bilgi Sistemleri ile Desteklenen Entegre İlan ve kabul görmüş yazılı kurallar Esnek

6 Vergi Rakamlara Güven Vergi Mevzuatına Uygun Yaşayabilmek
Kurumlar Vergisi Katma Değer Vergisi Gelir Vergisi Transfer fiyatlama raporlaması Karmaşık Finansal İşlemler 1. seviye 2. seviye

7 Yeni Düzen UFRS/TFRS Rakamlara Güven UFRS Finansal Tablolar
Yoruma Açık Sektör, işlem özelinde karmaşık uygulamalar Sürekli Değişen maddeler Dış destek/ denetim ihtiyacı Halka Açık Şirketler için zorunlu Şirket içi know-how maliyeti

8 CFO Evreni Doğru Karar İçin Destek Rakamları Anlamlandır

9 Fin. Tabloları Tercüme Et
Rakamları Anlamlandır Fin. Tabloları Tercüme Et Gelir Tablosu Şirketin bir yıllık belgeseli Varyans Analizleri (miktar, fiyat, miks) Maliyet Analizleri Finansmanın, verginin, amortismanın rolü Bilanço XX Varlıklar, alacaklar, borçlar, özkaynaklar Nakit akımı Bulmaca- Para nerde ?

10 Nasıl daha çok kar ederiz ?
Rakamları Anlamlandır Nasıl daha çok kar ederiz ? Karlılığı etkileyen ana etmenleri bul, göster, ölç Satış, dağtım, üretim, bakım vs. Ana performans göstergelerini fonksiyon sahipleri ile belirlemek, Ana performans göstergelerinin ölçüldüğü, hedeflediği ve sorumlularının belirlendiği sistemleri kurmak KPI’lar ile finansal sonuçlar arasındaki bağları kurmak ve anlatmak Üst Yönetime ve ara kademelere destek ver, alt seviyelere indirmek

11 Nasıl daha çok kar ederiz ?
Rakamları Anlamlandır Nasıl daha çok kar ederiz ? Planlama – Bütçe- Simülasyon Karlılığı etkileyen parametreleri görebilmek Hedefleri ve Ana Performans Göstergelerini organizasyona yaymak Her birim kendi hedeflerinden, CFO ise hepsinden sorumlu İŞİ ANLAMAK, olasılığı düşük varsayımları sorgulamak

12 Başarılı Bütçe Nasıldır?
Rakamları Anlamlandır Başarılı Bütçe Nasıldır? Tüm organizasyonun sahiplendiği Hassasiyet analizleri ile desteklenen Gerçekleşmesinin önündeki riskleri, bertaraf edebilecek aksiyon planları ve sorumluları ile ortaya koyan Çok hızlı ve sık revizyon Kritik başarı faktörleri Bilgi Sistemleri Altyapısı İnsan Kaynakları Yönetsel Beceri

13 CFO Evreni Doğru İş Modelli Rakamlara Güven Rakamları Anlamlandır
Nakit Akımını Optimize et

14 İşletme Sermayesi Nakit Akımı
Nakit akımı: kar ediyoruz ama para nerde? Satış ve Satın alma vadelerinin optimize edilmesi Etkin stok yönetimi Mamul stokları Hammadde/yedek parça stokları Optimizasyon

15 İşletme Sermayesi Nakit Akımı Stok Yönetimi
Birden fazla birimin sorumluluğu ve aktif yönetimi Entegre Bilgi Sistemleri Anahtar Performans Göstergeleri Dinamik planlama Satış miktarlarının güncellenmesi, üretim/bakım zamanlarının talebe ve yatırım/revizyon ayarlanması

16 İşletme Sermayesi Nakit Akımı
Ticari Alacak/Borç Riski Yönetimi Alacak bakiyelerinin teminat altına alınması Alacak Sigortası Teminat enstrümanları Tedarikçilerden operasyonun sürekliliğini ve olası yükümlüklerden sakınmak için teminat enstrümanları alınması Yatırımlarda altişverenlerden alınacak enstrümanlar

17 CFO Evreni Doğru Finansman Modeli Rakamlara Güven
Rakamları Anlamlandır Nakit Akımını Optimize et İdeal Bilanço Hayal Et

18 Nakit Fazlası Doğru Finans Modeli Neden Nakit Fazlası Var?
Ne Kadar fazlan var Ortaklara kar dağtımı imkanı var mı? Hisseni alabilir misin? Karlılığı ve karı arttıracak/sürdürebilir kılacak yatırım imkanları var mı? Dikey entegrasyon mümkün mü? Büyüme imkanın var mı? Ortaklara ve yatırımcılara nakit fazla pozisyonunu açıkla

19 Nakit Sıkıntısı Doğru Finans Modeli Neden Nakit Sıkıntısı Var?
Ne Kadar? Nakit ihtiyacının sebebi yapısal mı? Geçici mi? Karlılık mı düşük? İşletme sermayesi nakit döngüsünde mi problem var? Farklı iş kollarından nakit yaratanlar ve nakit kullananları ayırt edebilir misin? Yeni yatırım/satınalma mı yaptın? Yeni alınanlar nakit yaratıyor mu? Yüksek borçluluk oranı ilerde bilançonun güçlendirmeni gerektirecek mi?

20 Finansal Yatırımlar Doğru Finans Modeli Hissedarın risk iştahını ölç ?
Enstrüman seçimini risk iştahına göre yap Dinamik Planlama modelleri ile nakit projeksiyon larını doğru yap Titiz ve dinamik modelleme sistemleri kur Varsayımların sonuçlara olan etkisini ölçümle- hassasiyet analizleri hazırla Tahminlerin/varsayımların beklenildiği gibi gerçekleşmeyecektir Esnek ürünlere yönel, opsiyon al

21 Yatırım Politikası Doğru Finans Modeli
Döviz pozisyonunu doğru analiz et Vadede ve enstrümanda çeşitlilik yarat «Bono Modası» faydalanabilmek için hazırlık Anlamadığın enstrümandan uzak dur /modelle anla Uzun vadeli plan yap ve bilançonun gelecekteki ideal fotografını düşünerek yatırım yap Esnek ol, esnek ol, esnek ol...

22 CFO Evreni Stratejik Destek Rakamlara Güven Rakamları Anlamlandır
Jüride ol Nakit Akımını Optimize et İdeal Bilanço Hayal Et

23 Şirket Stratejisi Jüride Ol Karar vericilerden olmak için İşi Anla
Finansal Modellemelerde rakamları/ kavramları tercüme et IRR, NPV, Wacc , payback, ROIC, ROE Beklentileri yönet Karlılığı mı arttırmak? Karı mı arttırmak? Az para ile çok mu kazanmak? Çok para ile uzun vadede daha mı karlı olmak?

24 Şirket Stratejisi Jüride Ol
Bütçe ötesi 3 yıllık, 5 yıllık stratejik planlar,10 yıllık stratejik planlar yaparak vizyon geliştir Senaryolar yaratarak gelecekteki olası trendlere, demografik değişimlere, endüstri dinamiklerine göre aksiyon planları hazırla, erken uyarı sinyalleri koy Gelecek için gerekli bilgi sistemleri altyapısı için hazırlan

25 Kurumsallığı Geliştir ve şirketini Anlat
CFO Evreni Kurumsallığı Geliştir ve şirketini Anlat İkna Et ve Değiştir

26 Yeni TTK ve SPK Değiştir ve İkna Et
Şirket yönetimlerinin şeffaflaşması ve kurumsallaşması Yönetim Kurulu’na ait yeni sorumluluklar Bağımsız üyeler Sorumlulukları belli komiteler Riskin Erken Tespiti Komitesi Denetim Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi Ücretlendirme ve YK Aday Belirleme Komiteleri 2013 ilkleri Elektronik Genel Kurul, E- Fatura

27 Kurumsal Risk Yönetimi
Değiştir ve İkna Et Kurumsal Risk Yönetimi Gelecekte şirket faaliyetlerini etkileyebilecek unsurların tespiti ve etkilerini yönetmek için alınacak aksiyon planları Ana Performans Göstergeleri (KPI) – Geçmiş Ana Risk Göstergeleri (KRI) – Gelecek Risklerin ve bu riskler ile ilgili aksiyon planları Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynakları altyapısı

28 İlişki Yönetimi Değiştir ve İkna Et Finansal Kuruluşlar
Yerli ve Yabancı Yatırımcılar SPK ve Maliye Bakanlığı ve uzmanları Medya Kuruluşları Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Tedarikçiler, müşteriler, alt işverenler

29 Ekibiniz Eviniz SİZ


"Dümende Olmadan Gemiyi Yönlendirmek" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları