Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6 Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES. 6 2 Faaliyet Raporu Nedir? Faaliyet raporu kuruluşun mevcut ve potansiyel iş ortaklarını ve menfaat sahiplerini bilgilendirmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6 Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES. 6 2 Faaliyet Raporu Nedir? Faaliyet raporu kuruluşun mevcut ve potansiyel iş ortaklarını ve menfaat sahiplerini bilgilendirmek."— Sunum transkripti:

1 6 Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES

2 6 2 Faaliyet Raporu Nedir? Faaliyet raporu kuruluşun mevcut ve potansiyel iş ortaklarını ve menfaat sahiplerini bilgilendirmek ve etkilemek amacıyla yıllık olarak hazırlanan dokümandır. (Yıldırım, 2009: 2) Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES

3 6 2 Faaliyet raporu, içerdiği hesap dönemi ile ilgili bilgileri, kuruluşun gelecek dönemdeki hedeflerini ve bu hedefleri nasıl yerine getireceğini anlatmaktadır. Faaliyet raporu tasarım ve içerik olarak hem kurum kültürüne hem de mevzuata uygun olarak hazırlanması gereken bir kurumsal iletişim aracıdır. (Yıldırım, 2009: 2) Faaliyet Raporu Nedir? Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES

4 6 2 Faaliyet Raporu Neden Hazırlanmaktadır? Faaliyet raporuna birbirinden farklı birçok kişi ya da kuruluş farklı amaçlar için ihtiyaç duymaktadır. Potansiyel yatırımcılar, yatırımcılar, finansal analistler, müşteriler, tedarikçiler, kredi sağlayıcılar veya çalışanlar birbirinden farklı nedenlerle faaliyet raporuna ihtiyaç duyarlar. Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES

5 6 2 İyi Hazırlanmış Bir Faaliyet Raporu Bir Kuruluşa Ne Sağlar? Düzenleyici kuruluşların standartlarına uyumu sağlar ve bu kuruluşlarla iletişime katkıda bulunur. Hisse senedi fiyatının, şirketin gerçek değerini yansıtmasını sağlar. Yatırımcıların beklentilerini yönetir. Şirket menfaat sahipleri (yatırımcılar, tedarikçiler, çalışanlar vb.) ile şirket arasındaki ilişkileri geliştirir. Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES

6 6 2 İyi Hazırlanmış Bir Faaliyet Raporu Bir Kuruluşa Ne Sağlar? Şirketin bilinirliliğini artırır. Şirketle ilgili fırsatların ve şirketin büyüme potansiyelinin anlaşılmasını sağlar. Şirketin sermaye piyasalarından yeni fon temin etme yeteneğini artırır. (Yıldırım, 2009: 3) Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES

7 6 Faaliyet Raporunun Hedef Kitlesi 2 Düzenleyici kuruluşlar (SPK, İMKB, MKK, vb.) Şirket hissedarları Aracı kurumlar (Analistler, müşteri temsilcileri) Bankalar ve diğer kreditörler Portföy yönetim şirketleri Diğer kurumsal yatırımcılar Yabancı yatırımcılar Bireysel yatırımcılar Şirket çalışanları Derecelendirme şirketleri Finansal medya Şirketin diğer mevcut ve potansiyel menfaat sahipleri (Yıldırım, 2009: 4) Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES

8 6 Faaliyet Raporu İletişimi 2 Doğru hedef kitleye ulaştırılması Mevcut / potansiyel yatırımcılara gönderilmesi Kurumsal yatırımcılara iletilmesi Yurt içi ve yurt dışına toplu gönderim Web sitesine entegrasyonu (Yıldırım, 2009: 5) Doğru hedef kitleye ulaştırılması Mevcut / potansiyel yatırımcılara gönderilmesi Kurumsal yatırımcılara iletilmesi Yurt içi ve yurt dışına toplu gönderim Web sitesine entegrasyonu (Yıldırım, 2009: 5) Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES

9 6 Faaliyet Raporu Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 2 SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun Net bir mesaj Yatırımcılar için bilgi kaynağı olma hedefi ile Tasarlanmış Kurumsal kimliğe uygun Etkileyici ve yaratıcı tasarım İnandırıcı bir başkan mesajı Kaliteli fotoğraflar SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun Net bir mesaj Yatırımcılar için bilgi kaynağı olma hedefi ile Tasarlanmış Kurumsal kimliğe uygun Etkileyici ve yaratıcı tasarım İnandırıcı bir başkan mesajı Kaliteli fotoğraflar Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES

10 6 Faaliyet Raporu Hazırlanırken Nelere Dikkat Edilmelidir? 2 Anlatım bozuklukları ve yazım yanlışlarının olmaması Kaliteli baskı uygulamaları Tablo ve grafiklerin doğru kullanımı Şirketin kaynaklarını israf ettiğini düşündürecek abartılı uygulamalardan uzak durmak İçerdiği bilgilerin doğruluğu Eğer yabancı bir dilde hazırlanıyorsa sadece çeviriye güvenilmemesi, ayrıca anadili o dil olan bir editör tarafından metnin akıcılığının kontrol edilmesi (Yıldırım, 2009: 6) Anlatım bozuklukları ve yazım yanlışlarının olmaması Kaliteli baskı uygulamaları Tablo ve grafiklerin doğru kullanımı Şirketin kaynaklarını israf ettiğini düşündürecek abartılı uygulamalardan uzak durmak İçerdiği bilgilerin doğruluğu Eğer yabancı bir dilde hazırlanıyorsa sadece çeviriye güvenilmemesi, ayrıca anadili o dil olan bir editör tarafından metnin akıcılığının kontrol edilmesi (Yıldırım, 2009: 6) Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES

11 6 2 Kuruluşa genel bakış Yönetim kurulu başkanının mesajı Yönetim kurulu üyeleri Yürütme komiteleri (üst yönetim) ve denetim kurulu bilgileri Vizyon ve misyon, değerler ve strateji Hisse performansı Kuruluş faaliyetlerinin değerlendirilmesi Risk yönetimi İnsan kaynakları Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES

12 6 2 Kurumsal sosyal sorumluluk Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu Kar dağıtım politikası Kar dağıtım önerisi Mali tablolar, dipnotlar ve denetçi raporu Yönetim kurulu kararı Denetim kurulu (denetçi) raporu Genel kurul toplantısı gündemi Diğer (Derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmeleri, İç kontrol sistemi ile bu sistemin sağlıklı olarak işleyip işlemediğine ilişkin yönetim kurulu beyanı, Bağımsız denetim kuruluşunun şirketin iç kontrol sistemi ile ilgili görüşü) (Yıldırım, 2009: 7-21) Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES


"6 Hafta 6Yazılı İletişim IIBLUES. 6 2 Faaliyet Raporu Nedir? Faaliyet raporu kuruluşun mevcut ve potansiyel iş ortaklarını ve menfaat sahiplerini bilgilendirmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları