Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS PROGRAMLARININ ÜNİVERSİTELERDE SPOR VE SAĞLIĞIN GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ Prof. Dr. Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS PROGRAMLARININ ÜNİVERSİTELERDE SPOR VE SAĞLIĞIN GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ Prof. Dr. Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi."— Sunum transkripti:

1 HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS PROGRAMLARININ ÜNİVERSİTELERDE SPOR VE SAĞLIĞIN GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ
Prof. Dr. Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi, Balkan ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı

2 SAĞLIK “Eğer biz her ferde, ne çok az, ne de çok fazla, doğru miktarda gıda ve hareket (spor) verebilseydik sağlık için en güvenli yolu bulurduk.” Hipokrat

3 SAĞLIK “Sağlığı korumanın üç temel prensibi vardır; hareket (spor), gıda ve uykudur.” İbn-i Sina

4 Sağlık ile ilgili yaşam kalitesi hastalığın olmaması yanında, kişinin fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan aktif olmasını, kendisini iyi hissetmesini ve yaşam memnuniyetini kapsar.

5 WELLNESS in temel anahtarı:
Yaşam kalitesini yüksek tutmak, psikolojik olumsuzluklara karşı dirençli olmak, sağlıklı çevrede yaşamak, doğru beslenmek ve düzenli spor yapmak gibi elimizde olan faktörleri kontrol altına alarak WELLNESS kavramına sahip olabilirsiniz. Aşırıya kaçmadan düzenli yapılan sportif hareketler yaşamın kalitesini yükseltmektedir. Aslında bunlar, insanların yaşam biçimiyle doğru orantılıdır. WELLNESS in temel anahtarı: 5

6 “doğru spor ve egzersiz yapmama” yatmaktadır.
Özellikle hareketsizlikten oluşan hastalıklara baktığımızda sebep-sonuç ilişkilerinin temelinde, temel sağlıklı yaşam kurallarına uymamanın yanı sıra, “doğru spor ve egzersiz yapmama” yatmaktadır.

7 Sporun Katkıları İş verimi artışı Stresle başa çıkma
Hayata daha mutlu bakma Öz saygının gelişmesi Kendine güvenin artması Uyku ritminin düzene girmesi Bireyler arası dostluk ve empati Toplum sağlığının ve spor bilincinin oturtulması

8 Herkes İçin Spor ve Wellnes Eğitimi
Beşikten mezara kadar her yaştaki insanın yaşam kalitesini arttırmak, Çocukluk çağından itibaren; doğru beslenme, Vücudunu doğru kullanma, Doğru değerleri yaşam felsefesi olarak benimseme, Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma, Daima aktif yaşam tarzını benimseme, Aile ve toplum ile uyum içinde olma gibi değerleri kazandırmayı hedefler.

9 Herkes İçin Spor (HİS) ve Üniversitelerle İş Birliği
Sağlıklı bir neslin oluşmasında devletin spor politikası ve ekonomik nedenler en belirleyici etkenlerdir. Okul veya işyeri organizasyonlarının önemini, kalitesini ve katılım düzeyini belirleyen sebeplerin başında; .Yetişmiş yöneticilerin spora bakış açısı, .Sağlıklı yaşam kalitesi konusunda bilinçlilik düzeyi, gelmektedir.

10 Herkes İçin Spor (HİS) ve Üniversitelerle İş Birliği
Ülkemizde sporun okul öncesinden başlayarak ilk, orta ve üniversite eğitimleri içersinde yeterince destek görmediğini söyleyebiliriz. Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü arasında geliştirilen protokoller spor adına güzel gelişmeler olarak düşünülebilir. Bu gelişmelerin üniversiteleri de içine alarak genişletilmesi arzumuzdur. Ancak bunu uygulayacak yönetici ve ilgili birim elemanlarının da bu iş birliğinin yararlı ve uygulamada kolaylık yaratacağına inanması gerekmektedir.

11 Herkes İçin Spor (HİS) ve Üniversitelerle İş Birliği
Devletin teşvik edici desteklerinin yanında; sistemsizlik, sadece bilgiye dayalı eğitim, öğretim programlarıyla; aileler, okul yöneticileri ve öğrenciler için spor bir angarya teşkil etmektedir. Geçmişte Amerika Birleşik Devletleri eğitimde bu yanlış politikayı uygulamıştır. Ama sonuçları çok ağır olmuştur.

12 Herkes İçin Spor (HİS) ve Üniversitelerle İş Birliği
Bu gün obezite, kalp rahatsızlıkları ve diğer sağlık sorunları ciddi sorun yumakları haline gelmiştir. Sağlıklı bir neslin oluşumuna çözüm olarak başta okullar olmak üzere toplumun her kesimine spor ve doğru yaşam kuralları konusunda sağlıklı eğitim vermek, sporu teşvik edici yasalar çıkarmak ve yasaların uygulanmasını kolaylaştırıcı tedbirler alarak işlev kazandırılması gerekmektedir.

13 13

14 Herkes İçin Spor (HİS) ve Üniversitelerle İş Birliği
Yaygınlaşaması gereken merkezlerden biride üniversitelerdir. Üniversiteler; felsefi tartışma ortamında akıl sürecini duygusal sürecin önüne alarak kişilerin olayları görerek, tartışarak farkına varılabilirliğini sağlayan ortamlardır.

15 Herkes İçin Spor (HİS) ve Üniversitelerle İş Birliği
öğretim yılı verilerine göre ülkemizde; Üniversiteler arası oyunlara; 98 üniversite 39 branştan, 16.500  öğrenci katılmıştır. Üniversite Öğretim Elemanı İdari Personel Öğrenci 122 87.605

16 ÜNİVERSİTELERDEKİ TESİSLER
Üniversitelerde BESYO’lara bağlı spor tesisleri, SKS’lerine bağlı tesisler, Bu tesislerde BESYO’lar ve Eğitim Fakültelerinin bazı bölümleri yaralanmaktadır Ayrıca okul takımlarının veya üniversite kulüplerinin çalışmaları için zaman ayrılmıştır.

17 Herkes İçin Spor (HİS) ve Üniversitelerle İş Birliği
Üniversitelerin; tesisleşme, organizasyon ve sorunlarını tespit etmek amacı ile; bütün üniversitelere içinde bulunduklar tesis, eğitici faaliyetler ve organizasyonları belirleyici anket gönderdik. Gönderilen bilgi anketlerine katılım/geri bildirim çok az olmuştur. Buna rağmen üniversiteler incelemeye alınmıştır. Üniversitelerde tesislerden okul takımında olmayan öğrenciler, akademik ve idari personelin yeterince yaralanamadığı, katılımları için herhangi bir program hazırlanmadığı gözlenmiştir. Yeni kurulan üniversitelerimiz başta olmak üzere bir çok üniversitemizde spor tesislerinin yer almadığı ya da yetersiz olduğu görülmüştür.

18 Herkes İçin Sporun Üniversitelerdeki Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Rolü
Genç nüfusun fazla olduğu ülkemizde, özellikle büyük bir potansiyel olan üniversite gençliğinin ve personelinin, serbest zamanlarında bir aktivite olarak ya da bir yaşam tarzı olarak spora yönlendirilmelerinin hedef olarak belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

19 Herkes İçin Sporun Üniversitelerdeki Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Rolü
Hareketsiz bir yaşam süren toplumların, ruhsal ve fiziki yapısı üzerinde meydana gelen olumsuzlukların ve sağlık problemlerinin giderilmesi için özel amaçlı egzersiz programlarına katılmaları zorunluluğu kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşamımızda, otomasyon ve teknolojik gelişimler sonucu sağlık üzerinde olumsuz etkisi bulunan “fiziksel etkinlik eksikliği” problemi doğmaktadır.

20 Herkes İçin Sporun Üniversitelerdeki Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Rolü
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de özellikle üniversite gençliği ve personelinin, psikolojik, fizyolojik, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının çözüm yolları ile birlikte, fiziksel ve zihinsel uyumluluğunun bir bütünlük içinde ele alındığı ciddi ve sistemli çalışmalara ihtiyaç vardır.

21 Herkes İçin Sporun Üniversitelerdeki Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Rolü
Herkes İçin Spor Federasyonu’nun geliştirdiği projeler içerisinde üniversite gençliğinin ve personelinin yaşam tarzı ve serbest zamanına katkıda bulunabilmek için farklı yaş gruplarına yönelik fiziksel aktivite ve sosyal etkinlikler düzenlenmesi amaçlanmıştır.

22 Herkes İçin Sporun Üniversitelerdeki Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Rolü
Üniversitelerimizi de içine alacak şekilde başlatılmış olan wellness antrenörlük kurslarının daha fazla yaygınlaşmasını sağlamak, Federasyonumuz bünyesinde bulunan yoga, frizbi ve ip atlama gibi etkinlikleri üniversitelerde yaygınlaştırmak, Sağlık, egzersiz ve hareketsizliğe bağlı hastalıkları içeren çeşitli seminerler ve sempozyumlar düzenlenmek ve bu çalışmaları sistemli hale getirmeyi hedeflemek,

23 Herkes İçin Sporun Üniversitelerdeki Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Rolü
Çağımızın hastalıkları obezite, yüksek tansiyon ve hareketsizliğe bağlı hastalıklar konusunda bilinçlendirici etkinlikler ve broşür çalışmaları yapmak, Üniversiteler Federasyonu, YÖK ile iş birliğinde akademik ve idari personele yönelik rekreatif yarışma ve şenlikler düzenlemektir. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi için YÖK ve üniversitelerin spor konusunda tesisleşme ve bütçe kaynaklarının oluşturulması ve mevcut sistemin yönetmeliklerle yasal hale getirilmesi gerekmektedir.

24 Herkes İçin Sporun Üniversitelerdeki Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Rolü
Herkes için spor anlayışının çalışmaları; eğitimi desteklediği, kültürel ve ekonomik kalkınmayı hızlandırdığı çalışma verimini arttırdığı, beden ve ruh sağlığının korunması ve onarılması, toplum için zararlı davranışların yerleşmemesi açısından da gerekli bir olgudur.

25 Herkes İçin Sporun Üniversitelerdeki Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Rolü
Özellikle çalışan insanlar için bu tür etkinliklere katılmak, yeniden enerji kazanılması bakımından gereklidir. Böylece kişilerin yaşam bağları güçlenecek ve sağlıklı kişi durumuna gelmiş olacaklardır.

26 Herkes İçin Sporun Üniversitelerdeki Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Rolü
Yapılan çalışmalara göre, HİS uygulamalarının; önemli derecede etkileri vardır sosyal-kültürel-ekonomik kalkınma, eğitimde başarı, beden ve ruh sağlığını korunması, sağlıklı nesiller yetiştirme, zararlı davranışlardan korunma, çalışma verimini artırmada,

27 Herkes İçin Sporun Üniversitelerdeki Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Rolü
HİS etkinlikleri rekreatif boyutta günümüzde gittikçe artan bir değer olarak görülmektedir. Üniversitelerdeki bu programların üniversite gençliği, personeli ve aileleri üzerinde çok ciddi bir rolü ve önemi olduğu düşüncesindeyiz.

28 Herkes İçin Sporun Üniversitelerdeki Spor ve Sağlığın Gelişimindeki Rolü
HİS faaliyetleri üniversite yaşamının bir parçası OLMALIDIR. Bugün zamanının büyük çoğunluğunu sınıflarda, laboratuarlarda ya da çalışma masalarında geçiren her öğrenci ve akademisyenin rekreatif etkinliklere katılım ihtiyacı VARDIR.

29 Üniversitelerin Faaliyet Programları
Rekreasyon ve dinlenme için fırsatlar sağlanmalı, Modern yaşamın ve okul çalışmalarının verdiği yoğunluğu öğrencinin ve personelin üzerinden atılmalıdır. Üniversite ortamları daha yaşanabilir sosyal etkinlikleri içinde barındıran bir yapıya büründürülmelidir. Bunun için gerekli çaba, planlama ve programlama yapılmalıdır.

30 22nd TAFISA World Congress
INTRODUCTION TO THE 22nd TAFISA World Congress 20th – 22th November 2010, Frankfurt, Germany

31 International Partners
TAFISA has invited other leading international organizations namely UN, UNESCO, ICSSPE, WHO and IOC to join the Congress as partners.

32 Turkish Sport for All.

33 “Sport for All: Building Bridges”
22nd TAFISA World Congress 10th to 14th November, 2011, Antalya, Turkey “Sport for All: Building Bridges” Session I Recreation as a part of Sport for All Session II Sport for All and Health Studies Session III Sports Management and Sport for All Session IV Wellness, Fitness, Personal Training and Target Groups Training Session V Psycho-Social Aspects of Sports Session VI Sports and its interaction with Tourism Session VII Coping with demographic changes; Sports for Social Integration History of Sports for all how to include sport for all in univercity curriculim how to measure individual physical fitness how to organize inthevidual and group fitnes program how to develop future program between practice and teory how to find common language between practice and teory how to developer common policy for sport for all how to serve sport for all to all people Session I Building Bridges within Society Session II Building Bridges between countries, cultures, religions Session III Building Bridges between Sport for All and Elite Sport Session IV Building Bridges between Traditional Sports and Modern Sports Session V Building Bridges between Sports Sciences and Sport for All Session VI Building Bridges between Sponsors and Sport for All Session VII Session VIII

34

35 Kongrenin Teması – Herkes için Spor: Köprüler Kurmak
22nci TAFISA Dünya Kongresinin temasının hem TAFISA’nın amacı hem de Türkiye’nin coğrafi konumu ile sıkı bir bağlantısı vardır. Türkiye coğrafi olarak kıtaları ve kültürleri bağlayan bir köprüdür. Bunun yanı sıra zengin tarihi ile medeniyetlere beşiklik etmiş olan Türkiye, insanlığın geçmişi ile günümüzü de buluşturmaktadır. Dünya çapında yaygınlaşmış önemli bir spor örgütü olan TAFISA, bir yandan bireylerin sağlık ve mutluluklarını sağlamayı hedeflerken, diğer yandan da bireysel kimliklere saygılı olarak dayanışma içerisinde hareket etme ve dostça yarışma ortamı Spor olgusunun köprüler oluşturmasında  Kültürler ve Ülkeler  Elit Spor ve Herkes için Spor  Özel Sektör ve Herkes için Spor  Geleneksel ve Modern Sporlar  Spor Bilimi ve Pratik alanlarındaki etkisini mercek altına alacaktır. Kongre Yeri – Kemer, Antalya Antalya bulvarlarını palmiye ağaçlarının süslediği, ödül almış bir marinası ve bir resim gibi güzel olan eski şehir merkezi ile Akdeniz bölgesinde sadece Türkiye’nin değil dünyanın da önde gelen tatil merkezlerinden biridir. Antalya ve çevresi sadece doğal güzelliğiyle değil binlerce yıl öncesine uzanan tarihi kalıntılarıyla da ziyaretçilerini büyülemektedir. Ortalama 25 derece olan deniz suyu sıcaklığı ile Kasım ayı Antalya için en iyi zamanlardan biridir. Ulusal ve uluslararası hava yolu ağları ile kolayca ulaşılabilen Antalya son zamanlarda kongre turizminin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Kongre Düzenleme Komitesi Organizasyon Komitesi Kongre Başkanı Prof. Dr. Erdal ZORBA Committee: Wolfgang BAUMANN Bae DIXON Dr. Birol DOĞAN Dr. Mehmet GÜÇLÜ Dr. Mehmet GÜNAY Dr. Özcan SAYGIN Dr. Mutlu TÜRKMEN Dr. Metin YAMAN Kongre Sekreterliği Dr. İ.Hakkı MİRİCİ / Kongre Genel Sekreteri Dr. Fatih ÇATIKKAŞ / Kongre Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa ALTUNSOY / Kongre Genel Sekreter Yardımcısı

36 Kongre Fiyatına Dahil Olanlar:
 5 yıldızlı otelde her şey dahil konaklama (Otel giriş 10 Kasım, otel çıkış 14 Kasım 2011)  Kongre akreditasyon kartı  Kongre sertifikası  Kongre materyalleri Önemli Tarihler  Özet gönderme başlangıcı 15 Ocak 2011, 24:00*  Özet gönderme bitiş 1 Haziran 2011, 24:00*  Yazarlara geri bildirim 1 Ağustos 2011, 24:00*  Sunum yapacak yazarlar için son kayıt tarihi 15 Ağustos 2011, 24:00* Kongreye özet gönderilmesi sadece Kongre web sayfası üzerinden yapılmaktadır. Özet gönderilmesi ile detaylı bilgi için lütfen kongre web sayfasını ziyaret ediniz. (*) TSİ Türkiye Yerel Saati.

37 TEŞEKKÜRLER


"HERKES İÇİN SPOR VE WELLNESS PROGRAMLARININ ÜNİVERSİTELERDE SPOR VE SAĞLIĞIN GELİŞİMİNDEKİ ÖNEMİ Prof. Dr. Erdal ZORBA Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları