Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ODTÜ YÖNETİCİLER TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ODTÜ YÖNETİCİLER TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 ODTÜ YÖNETİCİLER TOPLANTISI
30 Kasım 2011

2 KONULAR Sunum Soru, Görüş, Öneriler Mart – Kasım 2011 dönemi – Özet
2011 – 2012 akademik yılı gündem başlıkları Soru, Görüş, Öneriler

3 Mart – Kasım 2011: Bazı Başlıklar
Sayın Kemal Kurdaş’ın vefatı ve anma töreni “ODTÜ Stratejik Planı 2011 – 2016”nın yürürlüğe girmesi “Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması” raporu İmar planı, Eymir Gölü ve yol gündemi “ODTÜ Ağaç Dikme Günü 50. Yıl Etkinlikleri” (23 Ekim) Van-Erciş Depremi Yardım Kampanyası Anayasa değişikliği gündemi

4 ODTÜ Stratejik Planı 2011 - 2016 Araştırma Değerlendirme Raporu (2009)
Araştırma Politikaları Komisyonu (Mart 2010-Mayıs 2011)(12+1 kişi) Prof.Dr. Tuncay Birand, Rektör Yardımcısı (Mart – Ağustos 2010) Prof.Dr. Volkan Atalay, Rektör Yardımcısı (Ağustos 2010 – Mayıs 2011) Prof.Dr. Çiğdem Erçelebi, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. İrem Dikmen Toker, Araştırmalar Koord., Rektör Danışmanı Prof.Dr. Ayşe Güneş Ayata, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Prof.Dr. Erdin Bozkurt, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof.Dr. Tülin Gençöz, Psikoloji Bölümü Prof.Dr. Melih Pınarcıoğlu, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Prof.Dr. Ülkü Yetiş, Çevre Mühendisliği Bölümü Doç.Dr. Altuğ Özpineci, Fizik Bölümü Doç.Dr. Semra Sungur, İlköğretim Bölümü Doç.Drç Ali Özgür Yılmaz, Elektrik ve Elektronik Müh. Bölümü Y.Doç.Dr. Ayşe Elif Ersoy, Biyoloji Bölümü

5 ODTÜ Stratejik Planı 2011 - 2016 Eğitim Değerlendirme Raporu (2010)
Eğitim Politikaları Komisyonu (Mart – Mayıs 2011)(~130 kişi) İngilizce Eğitim Alt-Komisyonu ÖİDB Hizmetlerini Değerlendirme Alt-Komisyonu Lisans Programlarına Yerleştirilen Öğrenci Yeterlik Düzeyi Alt-Komisyonu Eğitim - Öğretim Mekanlarının, Bilgi İşlem, Kütüphane ve Benzeri Desteklerin İyileştirilmesi Alt-Komisyonu Öğretim Teknolojileri Alt-Komisyonu Öğrenci Akademik Başarı Düzeyi Alt-Komisyonu Öğrenci, Öğretim Elemanı ve İdari Personel Davranışları Alt-Komisyonu Ders Programları ve Dersler Alt-Komisyonu Lisansüstü Eğitim Alt-Komisyonu

6 ODTÜ Stratejik Planı 2011 - 2016 Stratejik Programlar
SP # 1: EĞİTİM SP # 2: ARAŞTIRMA SP # 3: TOPLUMSAL HİZMET SP # 4: KURUM GELİŞTİRME SP # 5: İNSANGÜCÜ SP # 6: ODTÜ TEKNOKENT SP # 7: ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU Yıllık “Performans Programı” hazırlama zorunluluğu

7 EĞİTİM 2011 – 2012 Güz Dönemi kayıtlı öğrenci sayıları: Hazırlık: 3253; Lisans: 13237; Yüksek Lisans: 4715; Doktora (Bütünleşik Doktora Dahil): 2850; Özel Öğrenci: 413; Toplam: (1708 yabancı uyruklu öğrenci dahil) + KKK: 1652 Yeni Açılan Programlar (Ankara): Latin ve Kuzey Amerika Çalışmaları Tezli-Tezsiz Yük. Lis. Prog. Aile Psikolojisi İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Trafik ve Ulaşım Psikolojisi Tezli Yük. Lis. Prog. Opsiyonu İş (Endüstri) ve Örgüt Psikolojisi Bütünleşik Doktora Programı Opsiyonu

8 EĞİTİM Eğitim programlarında değişiklikler
İngilizce Hazırlık Programı yeniden yapılandırıldı: (a) “Beginner” grubu için Güz dönemi 480’den 400 saate indirildi; (b) Bahar döneminin başındaki değerlendirmeyle, desteğe gereksinim duyan öğrenciler için Bahar dönemi 120 saatlik Yaz Dönemini içerecek şekilde uzatıldı Kuzey Kıbrıs Kampusu: Bilgi ayrı başlık altında

9 EĞİTİM 6111 Sayılı Kanun kapsamında:
Başvuru yapan öğrenci sayıları: Hazırlık: 307; Lisans: 678; Yüksek Lisans: 1098; Doktora: 409; Toplam: 2492 Kayıt yaptıran öğrenci sayıları: Hazırlık: 35; Lisans: 226; Lisansüstü: 542; Toplam: 803 6111 sayılı yasa uygulama esasları Senato tarafından kabul edildi Lisans ve Lisansüstü yönetmelik ve yönerge değişiklikleri için Komisyon çalışmaları devam ediyor

10 EĞİTİM 2011 – 2012 ders yılı içinde başlatılacak çalışmalar:
Lisans ve lisansüstü programlarını değerlendirme süreci başlatılacak (Bologna kıstasları ve diğer) “Dış Değerlendirme” sürecinden geçmek isteyen akademik birimlere destek verilecek Sürekli Eğitim Merkezi etkinlikleri yaygınlaştırılacak - İstanbul, KKTC; online programlar; tanıtım Öğretim Teknolojileri Pilot Programı başlatılacak Uzaktan Eğitim Programları için önçalışma yapılacak

11 EĞİTİM – Altyapı Eğitim laboratuvar yenilemeleri sürüyor: 2011 bütçesi 2,5 mil. TL Beşeri Bilimler binasına ek bina projesi yapılıyor PC lab. güncellemeleri sürüyor: Refika Aksoy, İsa Demiray, Beşeri Bilimler, Makina 2. PC Salonu ve Hazırlık 2. PC salonu PC salonları bitti; 1. ve 8. Yurt yenilemeleri sürüyor Kablosuz Ağ Çalışmaları: 2011 yılı içinde alınan 60 adet daha yeni kablosuz ağ cihazının kurulumu yapılıyor (Mevcut kablosuz ağ cihazı sayısı: 431) Kütüphane koleksiyonunda RFID sistemi geçiliyor ÖİBS yazılım paketi güncelleniyor Lisans ve lisansüstü programlarının tanıtımı sürüyor: Ayrı başlık altında

12 EĞİTİM – Altyapı 2011 – 2012 ders yılında başlatılacak/sürdürülecek çalışmalar Eğitim ve PC laboratuvarlarını yenileme programı sürecek Öğrenci çalışma alanları artırılacak ÖİDB kadrosu ve fiziksel olanakları geliştirilecek Beşeri Bilimler ek bina inşaatı başlayacak Kampus içi ring seferleri artırılacak “ODTÜ Girişimcilik Merkezi” eğitim programları geliştirilecek (Teknokent’le “Girişimcilik Akademisi” işbirliği içinde) “Akademik Yazım Atelyeleri” düzenlenecek (katılımcılara sertifika verilecek)

13 ARAŞTIRMA Araştırma kaynakları: TÜBİTAK’da artış yok; en üstteyiz
SAN-TEZ’de sayı ve bütçe artışı var; en üstteyiz AB projelerinde sayı ve bütçe artışı var; genç öğretim üyelerimiz başarısı belirgin; proje sayısında en üstteyiz (bütçe bilgisi yok) Sanayi için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) savunma sanayinde TAİ, Aselsan, Roketsan ve SSM desteği ile başlatıldı ODTÜ Emanet Hesabı uygulaması sürüyor: Uluslararası yeni proje geliştirme ve devam eden uluslararası projelere destek veriliyor (Kasım itibariyle 51 etkinlik/öğretim üyesine yaklaşık toplam TL destek/borç) ODTÜ Teknokent ile işbirliği: Ayrı başlık altında 13

14 ARAŞTIRMA DPT/Kalkınma Bakanlığı desteklerinde rekabet artıyor. Ancak:
Kalkınma Bakanlığı 2011 desteği ile BIOMATEN ve RÜZGEM mükemmeliyet merkezleri kuruldu “Merkezler İçin İşbirliği Geliştirme Programı (MİGEP)” 2012’de başlıyor (Üniversite kaynaklarından ek destekle genişletilecek) “Deniz Ekosistemleri ve İklim Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi (DEKOSİM)” için 2012 Kalkınma Bakanlığı desteği sağlandı “Araştırma Merkezleri Etkinlik Değerlendirme Raporu” Kalkınma Bakanlığı’na sunuldu 14

15 ARAŞTIRMA ÖYP-DPT ve ÖYP-YÖK programları – 64 üniversite ile işbirliği
ÖYP-DPT: Mali destek sorunu çözüldü ve 2015 yılına kadar destek sağlandı; öğrenimi süren öğrenci sayısı: 433; mezun sayısı: 264 ÖYP-YÖK: Ödemeler başlamadı; kayıtlı öğrenci sayısı: 120; ataması yapılan öğrenci sayısı: 77 İşbirliğini artırma ve yaygınlaştırma: “ÖYP Üniversitelerarası İşbirliği Geliştirme Toplantısı” (Ekim 2011); 30 yeni üniversiteden 40 yönetici katıldı 15

16 ARAŞTIRMA 2011 – 2012 ders yılında yapılacak/sürdürülecek çalışmalar:
“Yalçın Ayaslı Araştırma Merkezi” inşaatı 2012 başında tamamlanacak “ODTÜ Araştırma Parkı” inşaatı başlayacak ODTÜ Araştırma Merkezleri değerlendirme (kapasite, kullanım, performans) ve destekleme çalışması sonuçlanacak Araştırma projeleri yürütme desteği mekanizmaları geliştirilecek Başarılı araştırmacılara proje geliştirme desteği artırılacak 16

17 TOPLUMSAL HİZMET Van – Erciş Depremi Yardım Kampanyası’yla 19 kamyon malzeme ve ~80 bin TL toplandı Toplumsal Hizmet Stratejik Programı kapsamında Uygulama Planı Toplum ve Bilim Merkezi (TBM) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıyor TBM’nin yürütücülüğünde Eylül 2012’de “Researchers’ Night” etkinliği gerçekleştirilecek “Açık Ders Malzemesi Programı” sürdürülecek “ODTÜ Toplumsal Sorumluluk Fonu” kurulacak Topluma yönelik eğitimler “ODTÜ Halk Üniversitesi” programı altında toplanacak 17

18 İNSANGÜCÜ Akademik personel
Atama ve yükseltmeler (1 Ocak – 1 Kasım): Yükseltmeler: 28 doçent profesör kadrosuna; 37 doçent kadroya; Açıktan atamalar: 26 öğretim üyesi, 2 öğr. gör., 10 okutman, 12 uzman, 178 araş. gör. Akademik Gelişim Programı ( İlk uygulama (Eylül 2011 – Nisan 2012): 57 katılımcı Toplam Modül Sayısı: 8; Tamamlanan Modül Sayısı: 3 (ODTÜ ve Öğretim Üyeleri, Üniversitede Etik, Toplumsal Hizmet); Devam Eden Modül Sayısı: 2 (Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme); Başlayacak Modül Sayısı: 3 (Sanayi İle İşbirliği, Kurumsal Hizmet, Ulusal ve Uluslararası İşbirliği Programları) Destek limitleri: TL BAP desteği ve € seyahat desteği “Yeni Öğretim Üyeleri İçin Bilgi Paketi” hazırlandı (AGEP web sayfasında) 18

19 İNSANGÜCÜ Akademik personel – Kısa Bilgiler/Hatırlatmalar
ÖGEB Seminerleri (Eyl. – Kas.): 5 seminer (160 ö.üyesi katıldı) B grubu UA yayınlar (4 fakülte) güncellendi (PDB sayfasında) Staff Roster güncellendi: Öğretim elemanlarının bilgi girebilmeleri için açılacak Yayınlarda kurum adresi bildirme kuralları hk Senato kararı Vakıf üniversitelerinde görevlendirme hk ÜYK kararı Atama ve yükseltme başvuruları için arayüz programı (beta) YÖKSİS veri tabanına bilgi girişleri yapılıyor Akademik CV Programı yeni düzenlemelerle girişe açılacak 19

20 İNSANGÜCÜ Akademik personel – Kısa Bilgiler/Hatırlatmalar
TÜBİTAK ödülleri ve TÜBİTAK-TWAS ödülü başvuruları için 30 Aralık 2011 son gün Ayrılan 35. madde araş. gör. bilgisinin PDB’ye hemen iletilmesi Boşalan araş. gör. kadroları ancak 1 yıl sonra kullanılabiliyor 20

21 İNSANGÜCÜ 2011 – 2012 ders yılında yapılacaklar/ele alınacak konular:
AGEP kapsamında “Mentörlük” Programı başlatılacak: Genç öğretim üyelerine kariyer desteği Doçentlik ve profesörlük atama ve yükseltmelerinde kullanılan bölüm yayın puanları ’de geçerli olmak üzere ÜYK kararıyla güncellenecek Yurtdışı seyahat desteği artırılması ve bölgelere göre düzenlenmesi ÜYK’da tartışılacak ( ’den itibaren uygulanmak üzere) 38. madde görevlendirilme yönergesi ÜYK kararıyla güncellenecek 21

22 İNSANGÜCÜ İdari personel
Atamalar: 149 yeni atama + 52 statü değişikliği Yükseltmeler: Görevde yükseltme eğitimi (75 saat) ve sınav uygulaması sonucunda 30 şef kadrosuna atama yapıldı Diğer eğitim programları: Toplam 197 saatlik farklı eğitim programlarına 1285 personel katıldı 2011 – 2012 ders yılında yapılacak/sürdürülecek çalışmalar Eğitim programları ve yükseltme sınavları sürdürülecek “İdari Personel Destekleme Komisyonu” oluşturulacak 22

23 İNSANGÜCÜ Öğrenci Yurt yenilemeleri: 4. ve 7. yurtlar tümüyle yenilendi; 3 konukevinin ıslak alanları yenilendi İki yeni yurt projesi hazırlandı: lisans öğrenci yurdu ve lisansüstü öğrenci konukevi Burslar: Bu yıl ODTÜ’ye giren öğrencilere 1213 burs verildi; Toplam burs sayısı 8189, toplam miktar 16,3 milyon TL ÖGEB Çalışmaları: Öğrencilere yönelik 4 seminer; “Elele Programı” yaygınlaştırıldı – 2 seminer ve sosyal etkinlikler (2 gezi); Yabancı öğrencilere yönelik akademik başarı ve memnuniyet anket çalışması yapıldı 23

24 İNSANGÜCÜ Öğrenci 2011 – 2012 ders yılında başlatılacak/sürdürülecek çalışmalar Yeni lisans yurdunun ve lisansüstü konukevinin inşaatı başlatılacak Mevcut yurtları yenileme çalışmaları sürdürülecek Yeni öğrenci çalışma alanları oluşturulacak (akademik binalarda ve hizmet binalarında) “ODTÜ'de İlk Yıl Programı” altında öğrenci oryantasyon ve “Elele Programları” bütünleştirilecek Yabancı uyruklu öğrencilere yönelik burs olanakları geliştirilecek (özellikle lisansüstü programlarda) 24

25 KURUM GELİŞTİRME Kurumsal İletişim etkinlikleri
Tanıtım etkinlikleri: Mayıs – Ağustos 2011 (KKK ile birlikte) Web sayfaları tasarımı başladı: Yeni ana web sayfası; KPM web sayfası; birim web sayfaları pilot (10 akademik+10 idari) çalışması başladı (2011 sonuna kadar) ODTÜ kurumsal sosyal ağları oluşturuldu: Facebook, Twitter ve Youtube hesapları “ODTÜ Görsel Kimlik Kılavuzu” hazırlandı ve Kılavuza uygun iletişim malzemesinin pilot üretimi başlatıldı Tanıtım, halkla ilişkiler, medya etkinlikleri yeniden yapılandırıldı: “Kurumsal İletişim Ofisi” yönergesi ÜYK tarafından onaylandı 25

26 KURUM GELİŞTİRME ders yılında Kurumsal İletişim alanında yapılacaklar “ODTÜ Kurumsal İletişim Ofisi”ne etkinlik kazandırılacak “Kurumsal İletişim Programı” uygulanacak 2012 sonuna kadar tüm birim web sayfaları tasarımı tamamlanacak Kılavuz’a uygun iletişim malzemesi üretilecek Lisans ve lisansüstü programların Türk ve uluslararası öğrencilere etkin tanıtımı sağlanacak (KKK ile birlikte) Üniversite-içi kesimlere ve dış paydaşlara yönelik iletişim etkinleştirilecek – “Tematik Danışma Komisyonları” “ODTÜ haberleri”nin daha etkin duyurulması için (web sayfaları, medya paketleri, basılı ve dijital malzeme) – akademik ve idari birimlerle birlikte mekanizma oluşturulacak 26

27 KURUM GELİŞTİRME “Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması: Görüş ve Öneriler” raporu hazırlandı ve dağıtıldı ( “ODTÜ Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi” kuruldu “Engelsiz ODTÜ Ofisi” yeniden yapılandırıldı (Yeni ofis S. İzdemir Salonu yanı – Şubat 2012) 2011 yılı büyük bakım-onarım: 31 proje kapsamında ~7 milyon TL’lik bütçe; ayrıca bir yeni otobüs ve minibüs alındı Yurtlar, Kafeterya, SRM ve Havuzun kalite belgeleri yenilendi; KDDB ve PDB personeline Kalite Belgesi alınmasına yönelik gerekli eğitimler verildi, çalışmalar sürüyor.

28 KURUM GELİŞTİRME 2011 – 2012 ders yılında başlatılacak/sürdürülecek çalışmalar Maaş promosyon ihalesi 1 Aralık 2011’de yapılacak İdari birimlerin “Kalite Belgesi” çalışmaları sürdürülecek “ODTÜ İnovasyon Fonu” kurulacak -- eğitim, araştırma, toplumsal hizmet ve yönetimde yeniliklerin desteklenmesi “ODTÜ Program ve Kurumsal Değerlendirme Ofisi” kurulacak (Akademik ve idari birimlere destek) “ODTÜ Kurumsal Tarih Ofisi” çalışması başlatılacak “ODTÜ Yükseköğretim Çalışmaları Ofisi” kurulacak Çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları “ODTÜ Sürdürülebilir Kampus Projesi” (Kampus-içi ulaşım, Eymir Gölü ve ODTÜ Ormanı dahil) altında bütünleştirilecek Altyapı ve büyük bakım-onarım çalışmaları sürdürülecek

29 ODTÜ TEKNOKENT 2010 yılında Araş. Koor. bünyesinde yeniden yapılandırılan “ODTÜ Proje Destek Ofisi (PDO)” ile birlikte çalışmak üzere “ODTÜ Teknokent Proje Ofisi (TPO)” kuruldu Teknokent bünyesindeki “Teknoloji Transfer Ofisi” aracılığıyla, ODTÜ öğretim üyeleri adına 40 patent başvurusu yapıldı; 6’sı sonuçlandı ve 1’i ticarileşti. Teknokent arazisi 2003 – 2011 yılları kullanım bedeli olarak ODTÜ’ye TL ödeme yapıldı Teknokent firmalarının desteği ile Tekno-Tez uygulaması 2012’de başlayacak “Yeni Fikirler Yeni İşler Yarışması”nın 7. si yapıldı: 2011 yılı proje destek bütçesi TL (Yeni sponsorlar, yeni modeller) “Girişimcilik Akademisi” yapılanmasına gidilecek 29

30 ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU
ODTÜ Kıbrıs tanıtım programı genişletildi %25 - %50 - %100 burslu kontenjan uygulaması başlatıldı 2011 – 2012 ders yılı yeni öğrenci kayıtları: Kayıt yaptıran öğrenci sayısı %59 arttı; Anadolu ve Fen Lisesi mezunları oranı %16’dan %40’a çıktı (yerleştirilen öğrencilerin %44’ü Ankara Kampusuna girebiliyor) Akademik düzenlemeler yapıldı: Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı (KKK) İlk yıl için Uyum Dersi + Toplumsal Sorumluluk Dersi (seçmeli) Pre-Calculus dersi Hazırlık Okulu Programında Ankara’ya paralel değişiklik (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun Stratejik Plan uygulaması sürüyor) 30

31 Teşekkürler 31

32 Soru, Görüş ve Öneriler 32

33 Ders değerlendirme anketlerinin
Bir soru(n): Ders değerlendirme anketlerinin Web üzerinden uygulanması 33

34 34

35 LİSANS ÖĞRENCİ YURT BİNASI ~ 14.000 m2
180 oda dört kişilik odalar = 2 şer kişilik 2 yatak odası ve 4 kişilik ortak çalışma odası 2 oda engelli kullanımına uygun 720 yatak

36 LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KONUKEVİ ~ 11.900 m2
120 oda içinde yaşama, yatma, banyo ve mutfak alanları olan 360 yatak 4 kişilik, 2 kişilik ve 1 kişilik odalar 1 oda engelli kullanımına uygun

37 YALÇIN AYASLI ARAŞTIRMA MERKEZİ

38 BEŞERİ BİLİMLER EK BİNASI ~ 2000 m2
Behruz Çinici’nin cephe etüdleri, Can Çinici tarafından tamamlanacak

39

40

41

42

43

44

45


"ODTÜ YÖNETİCİLER TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları