Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKTİF ÖĞRENME AKTİF ÖĞRENME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKTİF ÖĞRENME AKTİF ÖĞRENME."— Sunum transkripti:

1 AKTİF ÖĞRENME AKTİF ÖĞRENME

2 *Öğrenme, öğrencilerin fikri katılımını ve uygulamasını gerektirir.
*Kendi başına açıklama ve gösterim, uzun süreli öğrenmeyi sağlamaz. Yalnızca Aktif öğrenme bunu sağlayacaktır. AKTİF ÖĞRENME

3 Ne Öğrenmeyi aktif yapar?
Öğrenme etkin olduğunda, işin çoğunu öğrenciler yapar. Beyinlerini kullanırlar, fikirleri düşünürler, problemleri çözerler ve ne öğrendilerse uygularlar. AKTİF ÖĞRENME

4 Aktif öğrenme hızlıdır, eğlencelidir destekleyicidir ve çekicidir.
Öğrenci sıklıkla sırasından uzakta, hareketli ve yüksek sesle düşünür. AKTİF ÖĞRENME

5 Öğrenme neden Aktif olmalıdır?
Bir şeyi iyi öğrenmek için, onu duymak, görmek, onunla ilgili sorular sormak, başkaları ile görüş alış verişinde bulunmak gerekir. Bütün bu eylemler yapmak demektir. AKTİF ÖĞRENME AKTİF ÖĞRENME

6 Biliyoruz ki, öğrenciler en iyi yaparak öğrenirler
Biliyoruz ki, öğrenciler en iyi yaparak öğrenirler. O halde sınıfınızı canlandırarak, Öğrencilerinizi neşelendirerek ve ferahlatarak Öğrenmeyi aktif duruma getirmeniz gerekmektedir. Bu amaçla ilk olarak öğrenmenin nasıl gerçekleştiğinin anlamamız gerekir. AKTİF ÖĞRENME

7 NASIL ÖĞRENİYORUZ? NASIL ÖĞRENİYORUZ?

8 Konfiçyus’ söylemiştir ki ; Ne duyduysam, unuttum.
Yaklaşık 2400 yıl önce Konfiçyus’ söylemiştir ki ; Ne duyduysam, unuttum. Ne görürsem, hatırlarım. Ne yaparsam, anlarım. NASIL ÖĞRENİYORUZ?

9 Bu söylemi aktif öğrenmeye uyarlarsak
*Ne duyduysam unuttum *Ne duyar ve görürsem, biraz hatırlarım *Ne duyar, görür ve onunla ilgili soru sorar veya birisi ile tartışırsam, anlamaya başlarım *Ne duyar, görür, tartışır ve yaparsam, bilgi ve beceri kazanırım *Başkasına ne öğretirsem, iyice öğrenirim. NASIL ÖĞRENİYORUZ?

10 İnsanların duyduklarını unutmalarının bir çok nedeni vardır.
Bunların en önemlisi, öğretmenin konuşma hızı ile öğrencilerin dinleme hızı arasındaki farklılıktır. NASIL ÖĞRENİYORUZ?

11 dk.‘ da yaklaşık 100-200 kelime kullanarak konuşmaktadır.
*Çoğu öğretmen dk.‘ da yaklaşık kelime kullanarak konuşmaktadır. *Öğrenciler, bütün dikkatleri ile dk.’da 50 veya 100 kelime dinleyebilmektedir. NASIL ÖĞRENİYORUZ?

12 *Öğrenciler dinlerken daha çok düşünmektedirler.
*Öğretmenin söylediklerinin yarısının öğrencilerce dinlenebildiği anlamına gelir. *Öğrenciler dinlerken daha çok düşünmektedirler. NASIL ÖĞRENİYORUZ?

13 bu oran son 10 dk’ da %20’ye düşmektedir.
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, *Öğrenciler ilk 10 dk’ da dikkatlerini % oranında toplayabildikleri halde bu oran son 10 dk’ da %20’ye düşmektedir. NASIL ÖĞRENİYORUZ?

14 Sonuç olarak Anlatılan konu ne kadar ilgi çekici olursa olsun, Öğrenciler ne kadar dikkatli dinlerlerse dinlesinler ve Öğretmen bilgiyi ne kadar sıralı ve yavaş anlatırsa anlatsın. Dinleyerek öğrenme sınırlı kalmaktadır. Aktif öğrenme gerçekleşememektedir. NASIL ÖĞRENİYORUZ?

15 * Aktif Öğrenmenin gerçekleşemediği anlatım yönteminin sürekli olarak kullanılmasının ortaya çıkardığı sorunlar. *Öğrencilerin dikkati her geçen dakika azalmaktadır *Sadece dinleyerek öğrenen öğrencilere hitap etmektedir *Ezbere öğrenmeyi desteklemektedir. *Bütün öğrencilerin aynı bilgiye ihtiyaç duyduğu ve hepsinin aynı hızda öğrendiği varsayımına dayanmaktadır. *Öğrencilerin hoşuna gitmemektedir. NASIL ÖĞRENİYORUZ?

16 %14’ten %38’e yükseltmektedir.
Anlatıma görsel unsurların eklenmesi, akılda kalıcılığı %14’ten %38’e yükseltmektedir. NASIL ÖĞRENİYORUZ?

17 3 kat daha fazla etkilidir.
Bir resmin bir kelimeye eşit olduğunu düşünürsek Resim kullanılarak yapılan anlatım sadece kelimeler kullanılarak yapılan anlatımdan 3 kat daha fazla etkilidir. AKTİF ÖĞRENME

18 hem görsel, hem işitsel unsurlar
Öğretim sürecinde bilgi aktarırken hem görsel, hem işitsel unsurlar birlikte kullanılırsa daha çok öğrencinin öğrenmesine yardımcı olunacaktır. NASIL ÖĞRENİYORUZ?

19 Unutmamak gerekir ki, bir şeyi görmek ve dinlemek onu öğrenmeye yetmez.
NASIL ÖĞRENİYORUZ?

20 BEYİN NASIL ÇALIŞIR? Beyin Nasıl Çalışır?

21 Gelen bilgiler sürekli olarak beyin tarafından sorgulanır.
Beynimiz, bir ses kaydedici teyp veya video gibi çalışmaz. Gelen bilgiler sürekli olarak beyin tarafından sorgulanır. Beyin Nasıl Çalışır?

22 Beynimiz aşağıdaki soruları sorarak gelen bilgiyi sorgular.
*Bu bilgiyi daha önce duydun mu? Veya gördün mü? *Bu bilgi nereye uyar? Bununla ne yapabilirim? *Bu bilginin dün, geçen ay veya yıl duyduğum düşünce ile aynı olduğunu farz edebilir miyim? Beyin Nasıl Çalışır?

23 Beyin sadece bilgiyi almaz onu işler
Beyin sadece bilgiyi almaz onu işler Bir bakıma bilgisayar gibi çalışır. Bilgisayarın girilen verileri daha sonra kullanabilmesi için onları saklaması yani kaydetmesi gerekir. Beynimizin hafızaya kaydetmesi için yeni bilgiyi test etmesi, özetlemesi veya başkalarına açıklaması gerekir. Öğrenme pasif olduğunda beynimiz yenbilgiyi kaydedemez. Beyin Nasıl Çalışır?

24 Yeni bilgiyi başkalarıyla tartışırsak onunla ilgili sorular sorarsak beynimiz etkili bir şekilde bilgiyi işler. Daha iyi öğreniriz . Beyin Nasıl Çalışır?

25 Bilgiyi kendi kelimeleriyle yeniden ifadelendirmek.
Eğer öğrenciler aşağıda belirtilenleri yaparlarsa daha iyi öğrenirler. (John Holt, 1967); 1 Bilgiyi kendi kelimeleriyle yeniden ifadelendirmek. Beyin Nasıl Çalışır?

26 Eğer öğrenciler aşağıda belirtilenleri yaparlarsa daha iyi öğrenirler
Eğer öğrenciler aşağıda belirtilenleri yaparlarsa daha iyi öğrenirler. (John Holt, 1967); 2 Örneklendirmek Beyin Nasıl Çalışır?

27 Çeşitli biçimlerinin ve durumlarının neler olduğunu ayırt etmek.
Eğer öğrenciler aşağıda belirtilenleri yaparlarsa daha iyi öğrenirler. (John Holt, 1967); 3 Çeşitli biçimlerinin ve durumlarının neler olduğunu ayırt etmek. Beyin Nasıl Çalışır?

28 Bilgi ile diğer faktörler ve fikirler arasında bağlantı kurmak.
Eğer öğrenciler aşağıda belirtilenleri yaparlarsa daha iyi öğrenirler. (John Holt, 1967); 4 Bilgi ile diğer faktörler ve fikirler arasında bağlantı kurmak. Beyin Nasıl Çalışır?

29 Bilgiyi çeşitli biçimlerde kullanmak.
Eğer öğrenciler aşağıda belirtilenleri yaparlarsa daha iyi öğrenirler. (John Holt, 1967); 5 Bilgiyi çeşitli biçimlerde kullanmak. Beyin Nasıl Çalışır?

30 6 Bazı sonuçlarını önceden görmek.
Eğer öğrenciler aşağıda belirtilenleri yaparlarsa daha iyi öğrenirler. (John Holt, 1967); 6 Bazı sonuçlarını önceden görmek. Beyin Nasıl Çalışır?

31 Bilginin karşıtını veya tersini ifadelendirmek.
Eğer öğrenciler aşağıda belirtilenleri yaparlarsa daha iyi öğrenirler. (John Holt, 1967); 7 Bilginin karşıtını veya tersini ifadelendirmek. Beyin Nasıl Çalışır?

32 Öğrenmek bilgiyi bir bütün olarak yutmak değil, çiğnemektir.
Öğretmen öğrencilerinin yerine onların beyinlerinde bilgiyi işleyemez ama onların bu işi yapmalarını kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleyebilir. Beyin Nasıl Çalışır?

33 Öğrenmek bilgiyi bir bütün olarak yutmak değil, çiğnemektir.
Örneğin; Öğrencilere yeni bilgiyi birbirleri ile tartışma fırsatı vererek, yeni bilgi ile ilgili hem kendisine hem de diğer öğrencilere soru sorma yolunu açarak, uygulatarak ve bir başkasına öğretme fırsatı yaratarak öğrenmeye rehberlik yapabilir. Beyin Nasıl Çalışır?

34 Öğrenme kısa süreli bir olay değildir
Öğrenme kısa süreli bir olay değildir.Bir zaman dilimi içerisinde aşamalarla gerçekleşir. Bu süreçte tekrar yetmez. Örneğin; Matematik gibi soyut konuların öğrenilmesinde somut araçları kullanmak ve günlük yaşamla bağlantılı örnekler vermek gerekir. Beyin Nasıl Çalışır?

35 Öğrencinin kendi öğrenmesinde başrolü oynaması ile gerçekleşir.
Beyin Nasıl Çalışır?

36 Öğrenme aktif olduğunda öğrenci bir şeyler ister.
Sorulara cevap vermek ister, bir problemi çözmek için bilgiler ister, bir işi yapabilmek için yol bulmaya çalışır. Beyin Nasıl Çalışır?

37 Aktif öğrenmede öğrenci öğrenci;
arar, sorar, sorgular. Beyin Nasıl Çalışır?

38 ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY

39 ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY
İkinci sınıf öğrencileri arasında öğrenme üzerine yapılmış bir deneyde izlenen adımlar ve sonuçlar; Uygulama Adımları: 1- Öğretmen tahtaya aşağıdaki işlemleri yazar; ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY

40 ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY
2.Öğrenciler tahtadaki işlemleri defterine yazarken; Öğretmen sözlü olarak “çıkartma işlemine başlamadan önce tahtadaki işlemleri büyükten küçüğe yeniden sıralayınız” talimatını verir. ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY

41 ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY
3- Öğrenciler işlemini tamamlayıp cevapların kontrolüne geçildiğinde Öğretmen sözlü olarak vermiş olduğu işlemlerin büyükten küçüğe yeniden sıralanması talimatının öğrencilerin çoğu tarafından anlaşılmamış olduğunu görür. ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY

42 ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY
Sonuç Bu olayda öğrenciler aynı anda görsel ve işitsel olmak üzere iki farklı türde duyumsal girdi almışlardır. Bu girdiyi kısa süreli hafızaya kaydetme potansiyelleri olmasına rağmen, o sırada tahtada gördükleri işlemleri deftere yazmakta oldukları için sözlü olarak verilen talimat kısa süreli hafızada işleme sokulmamıştır. Sonuç olarak ta öğretmenin talimatı anlaşılmamış ve yerine getirilmemiştir. ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY

43 ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY
DİKKAT!!! Çoğu insan özellikle de çocuklar, iki farklı kaynaktan gelen duyumsal girdileri aynı anda işleyemezler. ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY

44 ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY
ÇÖZÜM Öğretmen, öğrencileri tahtadaki işlemi defterlerine geçirinceye kadar bekleyecek ondan sonra ikinci talimatı verecektir. ÖĞRENME ÜZERİNE BİR DENEY

45 DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETME DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETME

46 Düşünmeyi bilmek, iyi bir eğitimin öğrencilere kazandırdığı bir beceri olmalıdır.
Düşünme becerimiz, yeni bilgiyi ne kadar iyi alabilmemiz ve işleyebilmemiz üzerinde etkilidir. DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETME

47 Düşünme becerisinin geliştirilebilmesi için sınıfta kullanılan zamanın bir bölümü konuyu hatırlamaları için değil, bunun nedenini sorgulamaları ve düşünmelerini sağlamak için kullanılmalıdır. Özellikle zor öğrenen öğrencilerin bu zamana daha fazla ihtiyaçları vardır. DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETME

48 NASIL? DÜŞÜNME ATMOSFERİ YARATARAK
Düşünmeyi öğrenmek konu üzerinde pratik yapmayı gerektirir.

49 Bazı Eğitimciler düşünce atmosferi yaratmak için aşağıdaki önerilerde bulunmaktadırlar
*Düşünme üzerinde kendi düşüncenizi gözden geçirin.

50 Yanlış bir inanç olan “Zeki çocuklar otomatik olarak daha iyi düşünür” fikrini benimsemeyin. Çünkü, zeki çocuklar çabuk cevap verebildikleri için düşünme alışkanlığı geliştiremezler.

51 Ayrıca, nasıl okunacağını bilmek, matematik kuramlarını ezberlemek gibi akademik beceriler düşünme becerisi ile aynı şey değildir.

52 *Erken Başlayın: Düşünmeyi öğrenmek ve hayal gücünü genişletmek mümkün olduğunca erken hatta okul öncesi döneme kadar inen bir yaşta başlamalıdır.

53 *Öğrencilere düşünecekleri bir şeyler verin.

54 Müzelere ve konserlere götürün.
Sanat ile tanıştırın, Müzelere ve konserlere götürün. Onları gördükleri ve duydukları şeyler hakkında düşünmeye teşvik edin.

55 ...........ya.........ise” Onlara çok sayıda
Eğer olsa ne olurdu?, ya ise” gibi sorular sorarak düşündürün.

56 *Şaka yapın. Şakalar, kelime oyunları ve nükteler, kelimelerin ve durumların farklı perspektiflerden değerlendirilmesi olduğu için düşünmeyi sağlar.

57 her zaman en iyi cevap değildir.
*Öğrencilere bütün yönlerden bakmayı öğretin. Apaçık görülen cevap her zaman en iyi cevap değildir.

58 *Öğrencilere bütün yönlerden bakmayı öğretin.
Örneğin, çocukların her zaman “harçlığını arttırmamızı ister misin? Sorusuna verdikleri “evet” cevabı, bu durumun kendi sorumluluklarını arttırdığını anladıkları ana kadar en iyi cevaptır.

59 *Öğrencileri eğilimleri ve kalıpları bulmaları ve bağlantılar kurmaları için teşvik edin.
“Bu bilgi ile geçen hafta öğrendiğim bilgi arasında nasıl bir bağlantı kurabilirim?” sorusunun cevabı ile bağlantılar kurma becerisi öğrenmenin anahtarıdır.

60 *Alışılmadık sorular sorun.
“Bütün arabaları sarıya boyarsak ne olur?”

61 “İnsanlara uçma becerisi nasıl kazandırabiliriz?”
*Alışılmadık sorular sorun. “İnsanlara uçma becerisi nasıl kazandırabiliriz?”

62 *Alışılmadık sorular sorun.
”Dünyanın bir tarafı daima gece diğer tarafı daima gündüz olsa neler olur?”

63 Tek cevabı olmayan ve ilginç fikirler üretmeye yönelten sorular düşünmeyi geliştirir.

64 *Öğrencilere ne anlama geldiğini söylemeyi öğretin.
Dikkatlice seçilmiş kusursuz kelimeler fikirleri kesinleştirir.

65 “Ahbaplık ve arkadaşlık kavramları arasındaki fark nedir?”

66 *Öğrencilere ne anlama geldiğini söylemeyi öğretin.
“Bir kişiyi esrarengiz olarak tanımlarsanız ne demek istemişsinizdir?”

67 *Öğrencilere ne anlama geldiğini söylemeyi öğretin.
Bu tür sorular kavramların ve kelimelerin taşıdıkları anlamların ortaya konması ve kişilerin ne düşündüğünün açık bir şekilde ortaya konması açısından büyük yarar sağlar.

68 *Öğrencileri diğer bakış açılarını dikkate almaları için teşvik edin.
Farklı bakış açılarını dinlerken görüş açımız genişler. Aynı olay üzerine yazılmış farklı kitapların olayı ne kadar farklı yorumlar ile ele aldığını örneklerle gösterin.

69 *Öğrencilerin kendilerini başkalarının yerine koymasını isteyin.
Başkalarının nasıl düşündüğünü ve hissettiğini anlamaya çalışma alışkanlığını geliştirin. Bu alışkanlığı geliştirmenin yolu bu konuyu başkalarının perspektifine göre yazmak veya bir öyküdeki karakterin bakış açılarını ve olayı açıklamaktır.

70 *Yazın. Yazmak bir düşünme etkinliğidir.
Yazmak çok okumuş, bilgili kişilerin yaptığı bir etkinliktir. Yazmak bir düşünme etkinliğidir. Yazmak sistematik düşünmeyi kazandırır.

71 Düşüncelerimiz, kağıt üzerine dökmeye geçinceye kadar net değildir
Düşüncelerimiz, kağıt üzerine dökmeye geçinceye kadar net değildir. Öğretmen, öğrencilerini okudukları kitap üzerindeki görüşlerini yazmaları için, o gün öğrendiklerini geçmiş bilgileri ile nasıl yorumladıklarını ve güncel olaylar üzerindeki düşüncelerini yazmaları için teşvik etmelidir.

72 DOĞRU SORULAR SORARAK

73 Eğitimciler, Sokrat’ın öğrencilerini düşündürmek ve onların fikirlerini analiz etmeleri için sorular sordurduğu yıl öncesinden günümüze kadar,doğru soru sorma stratejilerinin öneminin farkındadırlar.

74 Doğru soru, Düşünmeyi başlatır,öğrencilerin yaratıcılıklarını ve kendi görüşlerini geliştirmelerinde ihtiyaçlarına uygun pratik yapma fırsatı verir.

75 İlköğretim ve ortaöğretimde öğretmenler bir derste onlarca soru sormasına rağmen bu soruların %90’nın cevabı ezberlenen bilgilerdir.

76 Düşünmeyi sağlayacak sorular sormak için Sekiz doğru soru sorma stratejisi önerilmektedir;

77 Örnek: 6x (9 - 4) = 30 cevabı neden doğrudur?
Strateji 1 : Evet Ama Neden ? Öğrencilere bir cevabın neden doğru olduğunu sorun. Örnek: 6x (9 - 4) = 30 cevabı neden doğrudur? Kristof Kolomb Amerika'yı keşfettiği için neden meşhur olmuştur? Her iki soruda temel bilgilerin bilinmesinin yanı sıra sorular bu bilgilerin kullanılmasını gerektirir.

78 Strateji 2 : Faydası Nedir?
Bilginin kullanılmasına odaklanmış sorular sorun. Örnek: Bitkilerin büyümesi üzerinde ışığın etkisini bilmemizin faydası nedir?

79 Strateji 2 : Öğrenciler bitkileri nereye dikeceğimize veya hangi bitkilerin ışığın gelişine göre daha uygun olduğuna karar verebilmemiz için gibi cevaplar verebilirler.

80 Strateji 2 : Bu şekilde sorulan soruların cevapları ne olursa olsun öğrencilerin bilgiyi kullanmalarını sağladığı için kalıcı olurlar. “Neden” sorularının bir başka yararı da, öğrencilerin kısa süre sonra sadece cevap vermenin dışında kendi kendilerine soru sormalarını da sağlar.

81 Bir yeniliğin veya değişimin uygulanmasıyla ilgili sorular sorun.
Strateji 3 : Şimdi Fark Nedir? Bir yeniliğin veya değişimin uygulanmasıyla ilgili sorular sorun. Bu tür soruların sorulmasına yönelik aşağıdaki taktikler önerilmektedir. Uyarlamak, Değiştirmek, Yerine geçirmek, Büyütmek, Küçültmek, Yeniden düzenlemek, Ters çevirmek, Birleştirerek.

82 Bir fikri farklı bir biçime çevirerek sorun.
Uyarlamak. Bir fikri farklı bir biçime çevirerek sorun. Örnek: Bazı hayvanlar gibi insanlar da kış uykusuna yatsalardı neler olurdu?

83 Değiştirmek Bir olay, öyküyü vb. biraz değiştirerek sorun.
Örnek: Eğer Hansel ve Gratel ormanda yanlarına bir harita almış olsalardı neler olurdu?

84 Yerine Geçirmek Bir şeyi bir başka şeyin yerine geçirerek sorun..
Örnek: Ekmeğin arasına elma koyarak tost yaparsak tadı nasıl olur?

85 Büyütmek. Örnek: Newton’un dördüncü yasası ne olacaktı?
Bir konuyu eklemeler yaparak, çoğaltarak genişleterek sorun. Örnek: Newton’un dördüncü yasası ne olacaktı?

86 Küçültmek. Bir konuyu küçülterek, parçalara bölerek veya bazı bölümlerini iptal ederek sorun.

87 Küçültmek. Örnek: Yerçekimi ortadan kalksa Dünyada yaşam nasıl olur?

88 Sıralamaları değiştirerek sorun.
Yeniden Düzenlemek. Sıralamaları değiştirerek sorun. Örnek: harfi en son harfi ilk harf olsaydı alfabedeki sıralama nasıl olurdu?

89 Olayları tam tersinden sorun.
Ters Çevirmek. Olayları tam tersinden sorun. Örnek: Sabah yatıp akşam kalkarsak neler olur?

90 Birleştirerek. İki veya daha fazla şeyi birleştirerek sorun.
Örnek: Her kıta bir devlet olsa neler olur?

91 İspatlayabilir misiniz?
Strateji 4 : İspatlayabilir misiniz? Formüle ederek veya savunarak ispatlayacakları sorular sorun? Öğrencilerin kuramlar, formülleri v.b. Üzerinde sorgulayıcı bir şekilde düşünmeye başlamalarını sağlar. Örnek:Bir dikdörtgenin alanını bulmak için kullandığınız formül her zaman doğru sonuç verir mi? Neden?

92 Doğru, Yanlış veya Hiçbiri?
Strateji 5 : Doğru, Yanlış veya Hiçbiri? Ezberlenmiş bilgi ile cevaplandırılan sorular arkasından neden bu şekilde olduğunu sorun Örnek: Türkiye’de kaç ilin olduğunu sorduktan sonra illerin neden 1,2,3, gibi sayılar ile adlandırılmayıp ta her birine ayrı isim verildiğini sorun.

93 Strateji 6 : Nedir? Yerine Neden?
Öğrencileri dikkatli bir analize yönelten birden fazla doğru cevabı olan sorular sorun. Bu strateji öğrencilere temel becerilerin kazandırılmasında etkilidir. Örnek: Sıfatın tanımını yaptırmak yerine bir cümle içerisinde uygun yerdeki boşluğun bir kelime ile doldurulmasını isteyin ve neden bu kelimeyi kullandığını sorun.

94 Strateji 7 : Benzer veya Farklı
Kavramları, olguları, olayları değerlendirerek karşılaştırmayı gerektiren sorular sorun. Örnek: Atatürk ile Fatih Sultan Mehmet’in yaptıklarının benzerliklerini ve farklılıklarını sorun.

95 Strateji 8 : Sıra dışı Bağlantılar
Sıra dışı ve yaratıcı fikirler gerektiren sorular sorun. Örnek: Kavramları öğretirken bunların alışılagelmiş eylemler ve alışkanlıklar ile bağlantısının dışında kullanımını isteyin.

96 ÖĞRENCİLERİN SORDUĞU SORULARLA
Öğrenciler sordukları sorularla bilgi almak, diğer öğrencilere farklı bir bakış kazandırmak veya onlara fikir vermek için soruları kullanırlar. Öğrencilerin sorduğu sorular, öğretmenin yanlış anlaşılan ve karıştırılan yerleri belirlemesine yardımcı olur.

97 Soru sormak riskli bir iştir.
Sınıf arkadaşları arasında aptal yerine düşme, Öğretmeni zor durumda bırakmak için soru sormak gibi yanlış anlaşılma riski vardır. Bu nedenle, herkesin birbirine güven duyduğu ortamda öğrenciler rahatlıkla soru sorabilirler.

98 “Düşünmeyen beyin sorgulamaz.”
Rahat soru sorabildiği bir ortam onları nasıl düşündükleri,düşünmeyi bilip bilmedikleri konusunda öğretmenlere ipuçları vereceği için teşvik edilmeli ödüllendirilmeli alışkanlık durumuna getirilmelidir. “Düşünmeyen beyin sorgulamaz.”

99 Yaratıcılık Teşvik Edilerek
Yaratıcılık,”İnsanların bilişi, duyguları, eylemleri ve sezgilerini de kapsayan tüm fonksiyonlarının sentezidir. “ Yaratıcı kişiler farklı bakış açısına sahiptir. Problemlere ne olması gerektiğinden çok nasıl olması gerektiği konusunda odaklanırlar Öğrencilerde yaratıcılığın desteklenmesi için;

100 Rol yapma. Öğrencilerin kendilerini bir başkasının yerine koyması istenir. Onun açısından bakarak konuyu incelemesi söylenir. Böylece düşüncelerini yazılı veya sözlü olarak açıklama fırsatı sağlanır.

101 “Eğer olsaydı? Soru şekliyle öğrencilerin verilen bir konu üzerinde düşünmeye başlamaları sağlanır.

102 “Eğer........olsaydı? Eğer toplum kurallarını çocuklar koysaydı
bu kurallar nasıl olurdu?

103 Eğer dünyada yerçekimi Olmasaydı neler olurdu?
“Eğer olsaydı? Eğer dünyada yerçekimi Olmasaydı neler olurdu?

104 “Eğer........olsaydı? Eğer balinalarla iletişim kurabilseydik
neler olurdu? Gibi sorular ile yaratıcı düşünce teşvik edilir.

105 Parçaları düşünme üzerinde pratik yapma. Okul ile ağaç
arasındaki benzerlikler nelerdir?

106 Parçaları düşünme üzerinde pratik yapma.
Bir insan ile kitap arasında nasıl bir benzerlik bulunur? Gibi sorular ile öğrenciler bütünün parçalarını karşılaştırmalı olarak düşünmeye sevk edilebilirler.

107 Açık uçlu problemleri çözme.
Kürdanlar ve silgi parçaları kullanarak nasıl bir bina maketi yaparsınız? Hangi atık maddeleri kullanarak ne gibi sanatsal eserler yapabilirsiniz? Gibi sorular sorarak öğrencilerin dikkati farklı şeyler üzerinde düşünmeye sevk edilebilir.

108 HAYAL GÜCÜNÜ GENİŞLETEREK
Hayal gücü doğal akıcılığı olan bir düşünme biçimidir ve çok hassastır. Küçümsendiğinde veya eleştirilerek, ilgisizlikle dinlendiğinde hemen durur. Hayal gücü, yaratıcılığın aracı olduğu için hassasiyetle dinlenmeli ve önemsenmelidir.

109 Bu çağda yaşayan bir ailenin yaşayışı nasıl olurdu?
Örneğin : Buzul çağında donmuş topraklar üzerinde insanlar yaşasaydı nasıl tarım yaparlardı? Bu çağda yaşayan bir ailenin yaşayışı nasıl olurdu? Aile fertlerinin sorumlulukları nasıl olurdu? Hatta bu çağdaki okul nasıl olurdu? Gibi öğrencilere sorulacak sorular ile Öğrencilerin hayal güçleri harekete geçirilebilir. Dolayısıyla düşünmeye yönlendirilebilirler.

110 ! ! ! ! Olmamalı ÖDEVLER NE OLMAMALI?
Öğrenciler sadece güçlük çeksin diye bir iş, Öğrencilere sınıfta tamamlayamadıkları çalışmaları tamamlama fırsatı, Öğrencileri sınıfta oyalama, Öğrencilere ceza, Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenme yöntemi, Veli de iyi öğretmen imajı yaratmak için, Not vermek için , ! ! ! Olmamalı !

111 ÖDEVLER NE OLMALI? Amacı ve tamamlamanın neden önemli olduğu açıklanmalı, Öğrencinin zamanına ve emeğine değmeli, Velilere öğrenciye uygun çalışma ortamı hazırlamak için teşvik etmeli,

112 öğrencinin emeğinin dikkate alındığını göstermek için toplanmalı,kontrol edilmeli ve üzerinde tartışılmalı, öğrencilerin kişiliklerini ortaya koymalarına fırsat vermeli, öğrencilerin yaratıcılıklarına fırsat sağlayarak öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeli, öğrencileri araştırmaya yöneltmeli.


"AKTİF ÖĞRENME AKTİF ÖĞRENME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları