Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENME YÖNTEMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENME YÖNTEMLERİ."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

2 ÖĞRENME: Öğrenme:yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı değişikliklerdir.

3 ÖĞRENME YÖNTEMLERİ Her bireyin öğrenme yöntemi farklıdır.

4 Öğrenme Yöntemleri: 1-Görsel Öğrenme 2-İşitsel Öğrenme
3-Okuyup Yazarak Öğrenme 4-Deneyimsel Öğrenme

5 Görsel Öğrenme SINAVLARA HAZIRLIK
Bilgileri resim veya şekil olarak hatırlamaya çalış. Uygun olan yerlerde akış diyagramları kullan. SINAVLARA HAZIRLIK Zihninde canlandırdığın şeyleri kelimelere dökmeye çalış. Bütüncül yaklaşımını avantaja dönüştür. Fırsat olduğunda yazılı sınav yerine “bireysel proje”yi tercih et.

6 Ders ÇALIŞMA Bilgileri resimle, şekle dönüştür
Resim ve şekilleri değişik bir uzamsal düzlemde yeniden düzenle Kelimeleri sembollere dönüştür veya Bilgileri harf (kelime) ler ile kodla Ders ÇALIŞMA Okuduğun sayfanın zihninde resmini çekmeye çalış. Bilgileri önce görüntüye çevir sonra zihninde yeniden resimle.

7 Bilgi ALMA Farklı ReNkler Üstü çizili yazılar Beyaz boşluk
Semboller q,ewclf Bilgi ALMA Akış diyagramları

8 İşitsel Öğrenme Bilgi ALMA Konferansları kaçırma
Öğrendiklerini başkalarıyla tartış. Derste soru sormaktan kaçınma Fikirlerini başkalarına da anlat. Bilgi ALMA İlginç örnek, hikaye, fıkralar derle. Gördüklerini başkalarına anlat. Sonradan doldurmak için notların arasında boşluk bırak

9 İşitsel Öğrenme SINAVLARA HAZIRLIK
Sınavlardan önce (derslerden sonra) öğretim elemanı ile görüş. Düşüncelerini seslendir ve yazıya dök Sessiz bir ortamda daha önceden zihninde oluşan fikirleri geri çağırmaya çalış. SINAVLARA HAZIRLIK Daha önceki soruların cevaplarını yazarak çalış. Cevaplarını bir başkasına konuşuyormuşçasına konuş.

10 Ders notlarını, başkalarının notlarından da yararlanarak geliştir.
Ders notlarını sesli kaydet ve dinle. Anladıklarını sözlü olarak ifadelendir ve Başkalarına dinlet Ders ÇALIŞMA Özet notlarını sesli olarak oku. Ders notlarını dinleyerek öğrenen bir başkasına da açıkla.

11 Okuyarak/Yazarak Öğrenme
Sözlük kullan Başlıkları çıkart, listele Ders kitaplarından çalış İlgili makaleleri bul ve oku. Bilgi ALMA Ders notlarından çalış. Tanım ve kavramlar üzerinde yoğunlaş. Yazı diline yakın konuşanları dinlemeyi tercih et.

12 Okuyarak/Yazarak Öğrenme
Örnek sorular cevapla (yazıyla) Kendi kendine çoktan seçmeli sınavlar yap. Düşüncelerini paragraf yapısı içinde yazmaya çalış. SINAVLARA HAZIRLIK Notlarını 1,2,3,4, a,b,c,d, A1 A2 A3 A4 ... şeklinde kategorize ederek sırala. Zihninde oluşan noktaları hiyerarşik bir düzene koy.

13 Okuyarak/Yazarak Öğrenme
Önemli şeyleri tekrar tekrar yaz. Notları kendin duyabileceğin bir sesle oku. Düşünceleri tanımları kendi ifadelerinle tekrar yaz. Ders ÇALIŞMA Grafik ve şemaları yazılı ifadelere dönüştür. Duygu ve düşüncelerini yazılı ifadeye dönüştür. Doğru yanlışları çoktan seçmeli sınav şekliyle zihninde canlandır; D/Y ayırdet.

14 Deneyimsel Öğrenme Bilgi ALMA Tüm duyu organlarını kullan.
Gözlem gezilerini lab çalışmlarını kaçırma. Önemli ilkelerin pratikteki yansımalarını gösteren çalışmalara önem ver. Bilgi ALMA Deneme- yanılma yoluyla öğrenme yöntemini kullana. Sergi ve gösterileri kaçırma. Dersinde gerçek hayattan örnekler veren öğr. elemanlarını peşine düş!

15 Deneyimsel Öğrenme Ders ÇALIŞMA
Konuları gerçek hayattan uzak bulduğun için ders notların eksik olabilir. Kavramları ve ilkeleri somutlaştırmak için gerçek hayattan örnekler ver. Ders ÇALIŞMA Fikirleri resim ve fotoğraflarla anlat. Deneyimsel öğrenen bir başkasıyla birlikte çalış. Deneyimlerini, gözlemlerini hatırlamaya çalış.

16 Deneyimsel Öğrenme SINAVLARA HAZIRLIK
Yazma becerilerini geliştirmeye çalış. Başkalarına öğretirken daha iyi öğrenebilirsin. SINAVLARA HAZIRLIK Önceden sınavın (veya yapacağın diğer şeylerin) bir provasasını yap. Daha önceki soruların cevaplarını yazarak çalış.

17 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ÖĞRENME YÖNTEMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları