Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIFLANDIRMA , AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIFLANDIRMA , AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME"— Sunum transkripti:

1 SINIFLANDIRMA , AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
Kimyager: Sevda YÜKSEL

2 Biyosidal Ürünlerin Sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi; tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Söz konusu Yönetmeliğe göre biyosidal ürünler insan sağlığı ve çevre açısından tehlikeli olarak kabul edilir.

3 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmas Hakkında Yönetmelik hükümleri maddeler için 1/6/2015, karışımlar için 1/6/2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

4 Sınıflandırma: Sınıflandırmanın amacı, maddenin normal elleçleme veya kullanım sırasında risk oluşturabilecek, fiziko-kimyasal, toksikolojik ve ekotoksikolojik özelliklerini tanımlamaktır. Madde veya müstahzar, tehlike özelliği tanımlandıktan sonra, kullanıcıları, halkı ve çevreyi korumak için tehlikelerini gösterecek şekilde etiketlenmelidir.

5 Maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi için gerekli bilgiler aşağıda belirtilen yollarla elde edilebilir: - önceki testlerin sonuçları, - tehlikeli maddelerin taşınması üzerine uluslararası kuralların gerektirdiği bilgiler, - referans çalışmalar ve literatürden edinilen bilgiler, - pratik deneyimlerden elde edilen bilgiler

6 FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKEREE GÖRE GÖRE SINIFLANDIRMA
Patlayıcı E R2 R3

7 FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKERE GÖRE GÖRE SINIFLANDIRMA
Madde ve müstahzarlar, patlayıcı iseler, patlayıcı olarak sınıflandırılır ve patlayıcı tehlike özelliğine ait sembol ve işaret ile belirtilir. Bir risk ibaresi zorunludur, bu ibare aşağıdaki hususlara göre belirlenir:  R2 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında patlama riski R3 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski

8 PATLAYICILAR İÇİN ETİKET UNSURLARI

9 Oksitleyici Kendileri yanıcı olmadıkları halde bünyelerinde yanma için gerekli olan oksijeni bulundurduklarından yanabilen maddelerle temas edince reaksiyon veren maddeler bu grupta sınıflandırılır.

10 FİZİKO-KİMYASAL ÖZELLİKEREE GÖRE GÖRE SINIFLANDIRMA
Oksitleyici O R7 R8 R9

11 Oksitleyici R7 Yangına neden olabilir
R8 Yanıcı maddelerle temasında yangına neden olabilir R9 Yanıcı maddelerle karıştırıldığında patlayıcıdır

12

13 Çok kolay alevlenir Madde ve müstahzarlar, kolay alevlenebilen özellikte iseler çok kolay alevlenir olarak sınıflandırılır.

14 Çok Kolay Alevlenir F+ R12

15 Madde ve müstahzarlar, kolay alevlenebilen özellikte iseler çok kolay alevlenir olarak sınıflandırılır. R12 Çok kolay alevlenir

16

17 Kolay alevlenir Bir ateş kaynağıyla kısa süreli bir temasla hemen yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden veya yanıp kül olan katı haldeki maddeler ve müstahzarlar.

18 Kolay Alevlenir F R11 R15 R17 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

19 Bir ateş kaynağıyla kısa süreli bir temasla hemen yanabilen ve ateş kaynağının uzaklaştırılmasından sonra da yanmaya devam eden veya yanıp kül olan katı haldeki maddeler ve müstahzarlar. R11 Kolay alevlenir R15 Su ile temas halinde çok kolay alevlenir gazlar çıkarır R17 Havada kendiliğinden alevlenir

20 Alevlenir F R10 R10 Alevlenir
Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

21 R1 Kuru halde patlayıcıdır
R4 Çok hassas patlayıcı metalik bileşikler oluşturur R5 Isıtma patlamaya neden olabilir R6 Hava ile temasta veya havasız ortamda patlayıcıdır R7 Yangına neden olabilir R14 Su ile şiddetli reaksiyon verir R16 Oksitleyicilerle karıştığında patlayabilir R18 Kullanım sırasında alevlenir/patlayıcı buhar-hava karışımı oluşturabilir R19 Patlayıcı peroksitler oluşabilir R30 Kullanımı sırasında kolay alevlenebilir hale gelebilir R44 Kapalı ortamda ısıtıldığında patlayıcıdır.

22 TOKSİKOLOJİK ÖZELLİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

23 Çok Toksik T+ R26 R27 R28 R39 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

24 R26 Solunması halinde çok toksiktir
R27 Cilt ile temasında çok toksiktir R28 Yutulması halinde çok toksiktir R39 Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi

25

26 Toksik Toksik R46 T R48 R23 R49 R24 R60 R25 R61 R39 R45
Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

27 R23 Solunması halinde toksiktir
R24 Cilt ile temasında toksiktir R25 Yutulması halinde toksiktir R39 Tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etki tehlikesi R 45 Kansere neden olabilir. R46 Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir şeklinde belirtilirler. R48 Uzun süreli maruziyette sağlığa ciddi hasar tehlikesi R 49Solunması halinde kansere neden olabilir. R60 Doğurganlığı azaltabilir ile belirtilir. R61 Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir ile belirtilir.

28 Zararlı, Tahriş Edici R38 Xn, Xi R41 R20 R65 R21 R22 R36 R37
Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

29 R20 Solunması halinde zararlıdır
R Cilt ile temasında zararlıdır R22 Yutulması halinde zararlıdır R36 Gözleri tahriş eder R37 Solunum sistemini tahriş eder R38 Cildi tahriş eder. R41 Gözde ciddi zarar riski R65 Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir

30 Aşındırıcı C R34 R35 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

31 R34 Yanıklara neden olur R35 Ciddi yanıklara neden olur

32

33 Tahriş Edici Tahriş Edici Xi R36 R37 R42
Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

34 R36 Gözleri tahriş eder R37 Solunum sistemini tahriş eder Hassaslaştırıcı R42 Solunması halinde hassasiyet oluşturabilir.

35 İNSAN SAĞLIĞINA OLAN ÖZEL ETKİLERE GÖRE SINIFLANDIRMA
Bu tür maddeler, sınıflandırma etiketleme amacıyla ve mevcut bilgi durumu göz önünde bulundurularak üç kategoriye ayrılır:

36 Kategori 1 İnsanlar üzerinde kanserojen etkiye sahip olduğu bilinen maddeler. İnsanların bir maddeye maruziyeti ile kanserin gelişimi arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurmak için yeterli delil bulunur. Kategori 2 İnsanlar üzerinde kanserojen etkisi varmış gibi kabul edilmesi gereken maddeler. Maddeye maruziyetin insanlar üzerinde kanserin gelişmesiyle sonuçlanacağına dair genellikle: - uzun süreli uygun hayvan çalışmaları, - diğer ilgili bilgilere dayalı olarak güçlü bir varsayım sağlayacak yeterli delil vardır.

37 Kanserojen kategori 1,2 T Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

38 Kategori 3 Muhtemel kanserojen etkileri nedeniyle insanlarda endişeye neden olabilen, ancak bu açıdan tatminkar bir değerlendirme yapabilmek için yeterli bilginin mevcut olmadığı maddeler. Uygun hayvan araştırmalarından elde edilen bazı deliller bulunmakla birlikte, bu deliller maddeyi kategori 2’ye dahil etmek için yeterli değildir.

39 Kanserojen kategori 3 Xn
Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

40 Kategori 1 ve 2 Mutajen: Mutajen kategori 1 veya 2 olarak sınıflandırılan maddeler, T sembolü ve risk ibaresi R46 Kalıtımsal genetik hasarlara neden olabilir şeklinde belirtilirler.

41 Mutajen kategori 1,2 T R46 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

42 Mutajen kategori 3 Mutajen kategori 3 olarak sınıflandırılan maddeler Xn sembolü ve risk ibaresi R68 Tedavisi mümkün olmayan etki olası riski ile belirtilirler.

43 Mutajen kategori 3 Xn R68 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

44 R61 Anne karnındaki çocuğa zarar verebilir ile belirtilir.
ÜREME SİSTEMİNE TOKSİK Kategori 1 ve 2 R60 Doğurganlığı azaltabilir ile belirtilir. Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

45 ÜREME SİSTEMİNE TOKSİK
İnsan doğurganlığı için kaygıya neden olan maddeler için: Üreme sistemine toksik kategori 3 olarak sınıflandırılan maddeler Xn sembolü ve risk ibaresi R62 Doğurganlığı azaltma olası riski ile belirtilir. Muhtemel gelişimsel toksik etkileri yüzünden insanlar için endişeye neden olan maddeler: Üreme sistemine toksik kategori 3 olarak sınıflandırılan maddeler Xn sembolü ve risk ibaresi R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski ile belirtilir.

46 R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski ile belirtilir.
ÜREME SİSTEMİNE TOKSİK Kategori 3 Xn R62 Doğurganlığı azaltma olası riski ile belirtilir. . Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

47

48 ÇEVREYE OLAN ETKİLERE GÖRE SINIFLANDIRMA
Çevre İçin Tehlikeli N R50 R51 R52 R53 Biyosidal Ürün Etiketleri - Çevre Mühendisi Selim ATAK Mesul Müdür Eğitimi Mart Ankara

49 Sucul ortam R50 Sucul organizmalar için çok toksik R51 Sucul organizmalar için toksiktir R52 Sucul organizmalar için zararlı R53 Sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir

50 Sucul Olmayan Çevre R54 Flora için toksiktir. R55 Fauna için toksiktir. R56 Toprak organizmaları için toksiktir. R57 Arılar için toksiktir. R58 Çevrede uzun süreli ters etkilere neden olabilir. R59 Ozon tabakası için tehlikelidir

51 GÜVENLİK İBARELERİNİN SEÇİMİ
Tehlikeli maddeler ve müstahzarlar için güvenlik ibareleri (S-ibareleri) aşağıda yer alan genel kriterlere göre belirlenir. Maddeler ve müstahzarlar için güvenlik ibareleri S1 Kilit altında muhafaza edin. S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S3 Serin yerde muhafaza edin. S4 Yerleşim alanlarından uzak tutun. S içinde muhafaza edin (uygun sıvı üretici tarafından belirlenir) S içinde muhafaza edin (inert gaz üretici tarafından belirlenir.) S7 Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin S8 Kabı kuru halde muhafaza edin

52 S9 Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin
S12 Kabı tamamen kapalı olarak muhafaza etmeyin S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun S ’dan uzak tutun (temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir). S15 Isıdan uzakta muhafaza edin S Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin – Sigara içmeyin

53 S17 Yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin
S18 Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır S20 Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin S21 Kullanım sırasında sigara içmeyin S22 Tozlarını solumayın S23 Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın (Uygun ifade üretici tarafından belirlenir) S24 Cilt ile temasından kaçının

54 S25 Göz ile temasından kaçının
S26 Göz ile temasında, derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun S27 Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır S28 Cilt ile temasında derhal bol (üretici tarafından belirlenir) ile iyice yıkayın S29 Kanalizasyona boşaltmayın S30 Bu ürüne kesinlikle su eklemeyi S33 Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın

55 S35 Bu malzeme ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir
S36 Uygun koruyucu giysi giyin S37 Uygun eldiven giyin  S38 Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın S39 Koruyucu gözlük / maske kullanın

56 S40. Bu malzemenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini
S40 Bu malzemenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini (üretici tarafından belirlenir) ile temizleyin S41 Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan dumanı solumayın S42 Tütsüleme (fümigasyon)/püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takın (uygun ifade üretici tarafından belirlenir) S43 Alevlenmesi durumunda (boşluğa yangın söndürme ekipmanının tam tipini belirtin) kullanın. Su, riski artırıyorsa “Kesinlikle su kullanmayın” ifadesini ekleyin

57 S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin) S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin S °C’yi (üretici tarafından belirlenir) aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin S ile ıslatın (uygun madde üretici tarafından belirlenir) S49 Yalnızca orijinal kabında muhafaza edin S (üretici tarafından belirlenir) ile karıştırmayın S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın

58 S52 Geniş yüzey alanlarında dahili kullanımı tavsiye edilmez
S53 Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin S56 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın S59 Geri kazanım/yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye/tedarikçiye başvurun

59 S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin
S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun S62 Yutulması halinde kusturmayın: Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin. S Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın. S64 Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

60 Ambalajlama Ambalajlama Ambalajlama şartları
Zararlı maddeyi veya karışımı içeren ambalajlar aşağıdaki koşulları sağlar: a) Ambalaj, içindekileri dışarıya sızdırmayacak şekilde tasarlanır ve üretilir. b) Ambalajı ve kapatma aksamını oluşturan malzemeler, ambalajın içindekilerin neden olacağı hasarlara karşı hassas veya içindekiler ile birlikte zararlı bileşikler oluşturmaya yatkın olamaz. c)Ambalaj ve kapatma aksamı, elleçlemenin normal şiddetini ve yükünü güvenli bir şekilde karşılayacak ve gevşemeyecek şekilde sağlam ve dayanıklı olur.

61 ç) Değiştirilebilir kapatma aksamı ile donatılmış olan ambalajlar, içindekiler dışarıya çıkmadan yeniden kapatılabilecek şekilde tasarımlanır. d) Çocukların merakını cezbedecek veya uyandıracak veya tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde ve tıbbi ürünlerde, kozmetik ürünlerde, gıda veya hayvan yemlerinde kullanılan sunuş ve tasarım özellikleriyle karışıklığa yol açarak tüketicileri yanlış yönlendirebilecek şekilde olamaz.

62 e) Değiştirilebilir kapatma aksamıyla donatılmış konteynerler, ambalaj içeriği dışına çıkmadan yeniden kapatılabilecek şekilde tasarımlanır. f) Halka sunulan veya satılan ve 5 inci maddede tanımlandığı gibi “çok toksik”, “toksik” veya “aşındırıcı” olarak etiketlenmiş maddeleri içeren kaplar; kapasitelerine bakılmaksızın çocukların açmasına dayanaklı kapatma aksamı ile kapatılır ve dokunsal tehlike işareti taşır.

63

64 g) Halka sunulan veya satılan ve “zararlı”, “çok kolay alevlenir” veya “kolay alevlenir” olarak etiketlenmiş maddeleri içeren kaplar; kapasitelerine bakılmaksızın kriterlere uygun dokunsal tehlike işareti taşır.

65

66

67 Etiketleme Bir biyosidal ürünün piyasaya arz edilebilmesi için Ek-XII’deki Ürün Etiket Örneğinde belirtilen niteliklere uygun etiket hazırlanması ve Bakanlıkça onaylanması zorunludur. Biyosidal ürünün etiketlenmesinde başvuru sahibi ve onunla birlikte ruhsat veya tescil sahibi sorumludur.

68 Biyosidal ürünün kullanım amacı ve nitelikleriyle ilgili olarak alıcının aldatılmasına sebep olacak ve böylelikle ürüne ilişkin abartılı bir izlenim yaratacak şekilde; yanlış, yanıltıcı ya da eksik bilgi verilmesi ve ürünün gerçek niteliklerinin saklanması yasaktır. Ayrıca biyosidal ürünün etiketinde ‘düşük riskli biyosidal ürün’, ‘toksik değildir’, ‘zararsızdır’ gibi ifadelerin bulunması yasaktır.

69 Etiket üzerindeki bilgilerin konumu
Etiket, ambalaj normal konumdayken üzerindeki bilgiler yatay olarak okunabilecek şekilde ambalajın bir veya birkaç yüzeyine sıkıca yapıştırılır. (2) Etiketin rengi ve sunumu, zararlılık işaretlerinin net olarak görünebileceği şekilde olur. (3) Etiket bilgileri açık ve silinemez biçimde yazılır. Bunlar arka plandan net şekilde görülebilecek ve kolaylıkla okunabilecek boyut ve aralıkta olur.

70 (4) Zararlılık işaretleri, zararlılık ifadeleri, önlem ifadeleri ve uyarı kelimesi etiket üzerinde bir arada bulunur. (5) Tedarikçi, etiket üzerindeki zararlılık ifadelerinin ve önlem ifadelerinin sırasına karar verebilir. Ancak tüm zararlılık ifadeleri ve önlem ifadeleri, etiket üzerinde dil bazında gruplandırılır.

71 Etiket üzerinde a) Biyosidal ürünün ticari adı ve ürünü tanıtıcı her türlü tanımları, b) Ruhsat veya tescil sahibinin adı veya unvanı, adresi ve telefon numarası, c) Her aktif maddenin adı ve metrik birim olarak konsantrasyonu, ç) Türkiye’de verilen ruhsat veya tescil numarası,

72 d) Sıvı konsantreler, granül, toz, katı gibi müstahzarın tipi,
e) Ahşap koruma, dezenfeksiyon, yüzey biyositi, çürüme önleyici gibi biyosidal ürünün ruhsat veya tescil için kullanım amacı, f) Ruhsat ya da tescilde belirtilen her kullanım için kullanım talimatları ve metrik birimlerle belirtilmiş kullanılacak doz miktarları,

73 g) Olası istenmeyen doğrudan ya da dolaylı yan etkileri,
ğ) İlkyardım talimatları, h) Biyosidal ürünün yanında bir broşür veriliyorsa “kullanmadan önce kullanma talimatlarını okuyunuz” ibaresi, ı) Biyosidal ürünün güvenli bertarafı ve ambalajlanmasına, bunun yanı sıra ambalajın tekrar kullanımının önlenmesiyle ilgili talimatlar, i) Ürünün şarj numarası veya parti adı veya tanımı,

74 j) Normal saklama veya depolama koşullarında geçerli olan son kullanma tarihi,
k) Biyosidal ürünün kullanımında etkili olması için gereken süre, tekrar uygulanması için gereken bekleme süresi, l) Ürünün ilk kullanımı ile bir sonraki kullanımı arasındaki zaman aralığı ya da biyosidal ürünün kullanıldığı alana insan ve hayvanların bir sonraki girişi için uygun ve aşağıdakileri de içeren zamanlamanın verilmesi;

75 1) Uygulama yapılan alanın arındırma yolları ve havalandırılması için gereken süre,
2) Ekipmanın temizlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler, 3) Kullanım, depolama ve taşıma veya nakliye sırasında uygulanacak önleyici tedbirler açısından kişisel korunma ekipmanları ve elbiseleri, yangından korunma önlemleri, mobilyaların kaplanması, gıda ve yem maddelerinin kaldırılması ve hayvanların ürüne maruz kalmasının önlenmesine yönelik talimatların etiket üzerinde bulunması zorunludur.

76 (5) Kullanılan ürün ve kullanım amacına göre ürün etiketlerinde aşağıdaki hususlar belirtilir.
a) Biyosidal ürünü kullanması kısıtlanan kullanıcı kategorileri, b) Hedef dışı organizmaların korunması ve suların kirlenmesinin önlenmesiyle ilgili bilgiler başta olmak üzere, çevrede oluşması muhtemel tehlikeler hakkında bilgi,

77 c) Mikroorganizma olan ya da mikroorganizma içeren biyosidal ürünler üretim izinlerinde Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun bilgiler, ç) Ruhsat veya tescilde belirtilen bütün ek bilgiler. Piyasaya arz edilecek Biyosidal ürün etiketleri Türkçe hazırlanır. Biyosidal ürünlerin ihracatında, etiket, ihracatın yapılacağı ülkenin resmi dilinde veya dillerinde hazırlanır.

78 Etiket üzerinde; Üretim ve son kullanma tarihleri ay ve yıl olarak belirtilmeli Şarj numarası Sağlık Bakanlığı ruhsat tarihi ve numarası Kullanılacağı zararlı organizmalar tablo halinde açık ve net olarak belirtilmeli Kullanma şekli,kullanıcının anlayacağı şekilde açıklanmalı Üretici firmanın ve ruhsat sahibi firmanın adı ve adresi Ticari Sicil Gazetesi ile birebir aynı olacak şekilde yazılmalı

79 Net miktarı birimi (kg, l, m3 vb) yazılarak belirtilmeli
Raf ömrü ürüne göre belirtilmeli Kullanıcı grubu (uzman personel, genel halk, sanayi için) belirtilmeli Firma adı ve amblemi , ürünün ticari adı belirtilmeli Formülasyon şekli (SC, birket, CS vb.) belirtilmeli Aktif madde(ler)nin ve yardımcı maddelerin adı, CAS numarası, ürün içindeki miktarları birimleriyle birlikte belirtilmeli

80 Güvenlik ve risk ibareleri yazılmalı
Boş ambalajın imha şekli tarihinde yayımlanan Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belirtilir. Ürün tipi

81 İlk yardım önlemleri; tarihli yayımlanan Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açtığı kurslara katılarak Güvenlik bilgi formu hazırlamaya hak kazanmış serifikalı kişiler tarafından hazırlanan Güvenlik Bilgi Formuyla birebir aynı olarak yazılmalı

82 Biyosidal Ürün Etiket Örneği


"SINIFLANDIRMA , AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları