Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZA/OLAY/MESLEK HASTALIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZA/OLAY/MESLEK HASTALIĞI"— Sunum transkripti:

1 KAZA/OLAY/MESLEK HASTALIĞI
KAYIT ANALİZİ

2 KAZA/OLAY/MESLEK HASTALIĞI KAYITLARININ TUTULMA AMACI
Kılpayı olaylardan en ciddisine kadar kaza kaynaklarının ve kaza oluş nedenlerinin belirlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygunluğu sağlamak, İstatistiksel sayısal verilerin derlenebilmesini sağlamak, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların etkinliğini değerlendirebilmek, Olası meslek hastalığı durumunda ölçme ve izleme yapabilmektir.

3 KAYITLARININ İNCELENMESİ
İşyerinde bir iş kazası veya meslek hastalığı oluşması durumunda olayın incelemesi yapılmalı ve detaylı kayıt tutulmalıdır, böylece kazaya veya etkilenmeye neden olan tehlikeli durum, kaza kaynağı belirlenebilir. İşyerinde meydana gelen tüm kazaya ramak kalmalar ile tehlikeli durum bildirimleri mutlaka incelenmelidir.

4 KAYITLARININ İÇERİĞİ Hangi bölümde Kaza tipi (çarpma, düşme vb.)
Yaralanma çeşidi (kesilme, yarılma, kırık vb.) Vücudun hangi kısmı (baş parmak, el, ayak vb.) Kaza kaynağı; ne çarpmış veya hastalığa neden olmuş. (Vinç, zemin, makina, kimyasallar vb.) Neden olmuş; (bakım-onarım eksikliği, kişisel koruyucuyu kullanmama vb.)

5 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK KAYITLAR
A. İŞ KAZASI

6 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK KAYITLAR
B. MESLEK HASTALIĞI FORMU

7 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK KAYITLAR
C. SAĞLIK RAPORU

8 SAĞLIK RAPORU 2. SAYFA

9 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK KAYITLAR
D. İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

10 4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE TUTULACAK KAYITLAR
E. İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

11 KAZA/OLAY/MESLEK HASTALIĞI ARAŞTIRMA VE İSTATİSTİKSEL KAYIT OLUŞTURULMASI
Bir işyerindeki meydana gelen iş kazaları, meslek hastalıkları ve olayların analizleri ve oluş şekilleri, kuralları hakkında en önemli ilgiler tutulan Kaza/Olay/Meslek hastalığı formlarından toplanabilir. Denetlemelerdeki kaza raporları ve kayıtları (Çeklist- Kazaya ramak kalma formu – Tehlikeli durum bildirim formu- Tehlikeden dolayı işi red etme formu) etkili İş Sağlığı ve Güvenliği programlarının düzenlenmesi amacıyla gerekli bilgileri elde etmek için önemlidir.

12 KAZA RAPORLAMASI İLE NELER YAPILABİLİR?
Her kaza/Olay/Meslek Hastalığı raporu yeniden incelenebilir, denetlemelerde belirlenememiş tehlikelerin altı çizilebilir. Olgu hızı hesaplanabilir. İş Kazası sıklık ve ağırlık hızı hesaplanabilir. Mal hasar frekansı ve fiyat şiddet frekansı hesaplanabilir.

13 Olgu Hızı İşyerinde meydana gelen tüm kazaya ramak kalmalar, tehlikeli durum bildirimleri ve sağlıkla ilgili bildirimler göz önüne alınarak, belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) işletmede oluşabilecek olası kaza veya meslek hastalığı hızı yani olgu hızı hesaplanır. Başka bir deyişle işletme içerisinde ne sıklıkta bir olay meydana geldiği sorusunun yanıtıdır. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.

14 Olgu Hızı I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç olgu olduğunu gösterir. Olgu Sayısı * Olgu Hızı = Toplam Çalışma Saati II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç olgu olduğunu gösterir. Olgu Sayısı * Olgu sayısı; tüm kazaya ramak kalmalar, tehlikeli durum bildirimleri ve bir gün iş göremezlik alınan iş kazaları ve meslek nedeniyle hastalanmaların sayısının toplamıdır. Formüldeki değişkenler; Olgu Sayısı = Tehlikeli durum, kazaya ramak kalma, 1 gün raporlu iş kazaları, hasarlı kazaların tüm toplam sayısı Toplam çalışma saati = Her gün için 8 saatlik tam çalışma ile çarpılarak tüm sigortalıların bir yıl içinde toplam çalışma saati bulunur. 1,000,000= Çalışılan bir milyon iş saatinde iş kazası sayısını bulmak için kullanılır. 225,000= II. yöntemde, tam gün çalışan 100 sigortalının haftada 45 saat, yılda 50 hafta çalıştığı kabul edilerek yapılan hesap sonucu bulunan bir değerdir.

15 İş Kazası Sıklık Hızı Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) oluşan ve bir günden fazla iş göremezliğe neden olan kazaların sayısını belirtmek için kullanılır. Başka bir anlatımla, oran “kazaların ne kadar sık” olduğu sorusunu yanıtlar. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.

16 İş Kazası Sıklık Hızı I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç kaza olduğunu gösterir. Kaza Sayısı * İş Kazası Sıklık Hızı = Toplam Çalışma Saati II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişi arasında kaç kaza olduğunu gösterir. Kaza Sayısı *

17 İş Kazası Ağırlık Hızı Bu oran, iş kazaları yüzünden ne kadar iş günü kaybedildiğini gösterir. İş kazası aynı KSH’nında kullanılan tanımdır. KAH’nının açık formülü şöyledir: I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 saatte kaç iş gününün iş kazası nedeniyle kaybedildiğini gösterir. Toplam Gün Kaybı * İş Kazası Ağırlık Hızı = Toplam Çalışma Saati II.YÖNTEM: Çalışılan her 100 satte kaç saatin kaybedildiğini gösterir. [(Toplam Gün Kaybı )*8]*100 (Toplam Çalışma Saati) Formüldeki değişkenler; Toplam Gün Kaybı = İş kazası, meslek hastalığı sonucu toplam gün kaybı = (Geçici iş göremezlik süreleri)+ (sürekli işgöremezlik dereceleri toplamı *75) + (ölüm vak'a sayısı *7500) 1,000,000= Çalışılan 1,000,000 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır. 100= II yöntemde, çalışılan 100 iş saatinde iş kazası nedeniyle kaybolan iş saatini bulmak için kullanılır.

18 Mal Hasar Frekansı Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) oluşan ve kabul edilmiş bir değeri aşan büyük ekipman veya mal hasarına neden olan kazaların sayısını belirtmek için kullanılır. Başka bir anlatımla, bu oran “mal hasarlı kazaların ne kadar sık” olduğu sorusunu yanıtlar. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.

19 Mal Hasar Frekansı I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık kaç mal hasarlı kaza olduğunu gösterir. Hasar Olayı Adedi * Mal Hasar Frekansı = Üretim Toplam Saat II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişinin çalışması esnasında kaç mal hasarlı kaza olduğunu gösterir. Hasar Olayı Adedi * Formüldeki değişkenler; Üretim Toplam Saat = Ofis gurubu hariç, üretimde tüm çalışan işçilerin işe verdiği toplam saat.

20 Mal Hasar Fiyatı Şiddet Frekansı
Belirlenmiş bir zaman kesiti içinde (hafta,ay, yıl gibi) oluşan ve kabul edilmiş bir değeri aşan büyük ekipman veya mal hasarına neden olan kazalardaki hasar maliyetini belirlemek için kullanılır. Bu oranı hesaplamak için kullanılan iki yöntem mevcuttur.

21 Mal Hasar Fiatı Şiddet Frekansı
I.YÖNTEM: Bir takvim yılında çalışılan 1,000,000 iş saatine karşılık meydana gelen mal hasarlı kazaların maliyetini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.; Hasar Olaylarının Toplam Fiatı * Mal Hasar Fiyat Frekansı = Üretim Toplam Saat II.YÖNTEM: Tam gün çalışan her 100 kişinin çalışması esnasında meydana gelen mal hasarlı kazaların maliyetini gösterir. Formülü aşağıdaki gibidir.; Hasar Olaylarının Toplam Fiatı *

22 KAZA/OLAY/MESLEK HASTALIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

23 KAZAYA RAMAK KALMA FORMU

24 TEHLİKEDEN DOLAYI İŞİ RED ETME FORMU

25 TEHLİKELİ DURUM BİLDİRİM FORMU

26 SICAK ÇALIŞMA İZNİ

27 SICAK ÇALIŞMA İZNİ

28 KAPALI ALAN GİRİŞ İZNİ

29 TEHLİKEDEN DOLAYI İŞİ RED ETME FORMU

30 TEŞEKKÜRLER


"KAZA/OLAY/MESLEK HASTALIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları