Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OHSAS YÖNETİM SİSTEMİ TANIMLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OHSAS YÖNETİM SİSTEMİ TANIMLAR"— Sunum transkripti:

1 OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TANIMLAR
Click to add subtitle FİRMA ADI

2 OHSAS 1. Kapsam Bu standart, kuruluşun İSG performansını arttırmak ve İSG risklerini kontrol altında tutmak için İSG yönetim sisteminin şartlarını tanımlar. Spesifik İSG performans kriterlerini vermez. Yönetim sisteminin tasarımına yönelik detaylı tanımlar vermez.

3 OHSAS 1. Kapsam Bu standart aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşta uygulanabilir. Kurulusun faaliyetlerden kaynaklana, İSG tehlikelerine maruz kalabilecek çalışanlar ve diğer ilgili taraflar için riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere İSG yönetim sistemi oluşturmak. b) Bir İSG yönetim sistemi kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek. c) Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence vermek.

4 OHSAS 18001- 2007 1. Kapsam Bu standarda uyumu göstermek;
Kendi kendine karar verip ilan ederek, İlgili tarafların (müşteri gibi) uygunluk onayını alarak, Bir dış kuruluşun uygunluk beyanı ile, Bir belgelendirme kuruluşu tarafından İSG yönetim sisteminin belgelendirilmesi ile gerçekleşir.

5 OHSAS 18001 OHSAS 18002’ye göre OHSAS spesifikasyonu, aşağıdakileri yapmak isteyen her kuruluşa uygulanabilir: Faaliyetleriyle ilişkili olarak İS&G risklerine maruz kalabilecek çalışmaları ve diğer ilgili taraflar üzerindeki riski bertaraf etmek üzere en aza indirmek amacıyla bir İS&G yönetim sistemi oluşturmak; Bir İS&G Yönetim sistemini uygulamak, muhafaza etmek ve sürekli iyileştirmek; Kendisinin belirlediği İS&G politikasına kendisinin uyduğundan emin olmak; Böyle bir uygunluğu başkalarına göstermek; İS&G yönetim sisteminin dışardan bir kuruluşça belgelendirilmesini / tescilini istemek: veya Bu OHSAS spesifikasyonuna uygunluğu kendi kendine tespit ve beyan etmek isteyen kuruluşlar için uygundur.

6 TANIMLAR

7 TANIMLAR KAZA : Ölüme, hastalığa veya yaralanmaya sebebiyet veren olay. TEHLİKE : İnsan yaralanması ya da hastalığına neden olabilecek kaynak, faaliyet veya durum. OLAY: İş ile ilgili olan; ölüme, hastalığa, yaralanmaya yol açan veya açabilecek durum. OHSAS 18002’ye göre; hiçbir sağlık bozulması sakatlanma, hasar veya başka kaybın olmadığı bir olay ayrıca "yakın -ıskalama" olarak da adlandırılır. "Olay" terimi "yakın - ıskalama"yı da kapsar.

8 TANIMLAR HASTALIK: Yapılan iş sonucu ve/veya iş ile ilgili durumlardan kaynaklı fiziksel ve zihinsel olarak tanımlanabilir ters durum. RİSK : Tehlikeli bir olayın veya maruz kalmanın meydana gelme olasılığı ve sonuçlarının bileşimi. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ : Çalışanların, geçici isçilerin, müteahhit personelinin, ziyaretçilerin ve iş sahasındaki diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek faktör ve koşullar.

9 TANIMLAR RİSK DEĞERLENDİRME: Riskin büyüklüğünü mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak, belirleme ve riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme işleminin tamamı. TETKİK: Faaliyetlerin ve ilgili sonuçlarının planlanmış düzenlemelere uygunluğunu, bu düzenlemelerin etkili bir biçimde uygulandığını ve politika ile hedefleri gerçekleştirmek için uygun olduğunu belirlemek amacıyla yapılan sistematik bir değerlendirme. İSG HEDEFLERİ : Kuruluşun kendisi için başarmak üzere koyduğu İSG performansı türünden amaçlar.

10 TANIMLAR SÜREKLİ İYİLEŞTİRME : Kuruluşun İSG politikasına uyumlu olarak, genel iş sağlığı ve güvenliği performansını iyileştirmek için is sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini geliştirme (tekrarlanan) süreci. NOT: İyileştirme sürecinin aynı anda tüm faaliyet alanlarında gerçekleşmesi gerekmez.

11 TANIMLAR TEHLİKE TANIMLANMASI: Bir tehlikenin varlığını anlama veya özelliklerini tarif etme süreci. OHSAS 18002’ye göre Tehlike Tanımlaması; bir tehlikenin var olduğunun tanınması ve bunun karakteristiklerinin tanımlanması.

12 TANIMLAR UYGUNSUZLUK: Doğrudan ya da dolaylı olarak insan yaralanması ya da hastalığı, malın hasar görmesi, iş yeri çevresinin zarar görmesi ya da bunların kombinasyonuna neden olabilecek iş standartları, pratikler, prosedürler, kurallar, yönetim sistemi performansı ve benzerlerinden, herhangi bir sapma. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun yönetim sisteminin, faaliyet alanı ile ilgili İSG risklerini yönetmek için kullanılan parçası. Bu sistem, kuruluşun yapısını, planlama faaliyetlerini, sorumlulukları, iş pratiklerini, prosedürleri, süreçleri ve İSG sisteminin geliştirilmesi, uygulanması, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için kaynakları kapsar.

13 TANIMLAR KABUL EDİLEBİLİR RİSK: Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve kendi İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk. KAYBA RAMAK KALMA: Yaralanma, hastalık veya ölüm yaşanmayan olay.

14 TANIMLAR OHSAS NOT: BS 8800 dahil; bazı referans dokümanlar, tehlike tanımlanması, risk belirlenmesi ve uygun risk azaltma veya risk kontrol önlemlerinin seçimiyle ilgili prosesin tamamını kapsayacak şekilde "risk değerlendirmesi" ifadesini kullanmaktadır. OHSAS ve OHSAS bu prosesin her elemanına aynı olarak atıf yapmaktadır ve "risk değerlendirmesi" ifadesini adımların ikincisine, yani riskin belirlenmesine atıfta bulunmak için kullanmaktadır. İLGİLİ TARAFLAR: Bir kuruluşun İS&G performansıyla alakali olan veya bu performanstan etkilenen kişi veya grup UYGUNSUZLUK: Olduğundan veya dolaylı olarak sakatlanmaya, hastalığa, mülke zarara, işyeri ortamına veya bunların bazılarına veya hepsine yol açabilecek şekilde çalışma standartlarından, uygulamalardan, prosedürlerden, düzenleyici kuralardan, yönetim sistemi performansından v.s. herhangi sapma.

15 TEŞEKKÜRLER


"OHSAS YÖNETİM SİSTEMİ TANIMLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları