Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finlandiya’da Politika Koordinasyonu, Yatay Yönetişim ve Kanıta Dayalı Politika Yapımı Sirpa Kekkonen 10.3.2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finlandiya’da Politika Koordinasyonu, Yatay Yönetişim ve Kanıta Dayalı Politika Yapımı Sirpa Kekkonen 10.3.2011."— Sunum transkripti:

1 Finlandiya’da Politika Koordinasyonu, Yatay Yönetişim ve Kanıta Dayalı Politika Yapımı Sirpa Kekkonen 10.3.2011

2 Başbakanlık Kurumu BAŞBAKAN BAKAN AB iŞLERİ BAŞBAKANIN ÖZEL DANIŞMANLARI DEVLET MÜSTEŞARI BAKAN MÜLKİYETİNDEKİ YÖNLENDİRMESİ POLİTİKA HİZMETLERİ HÜKÜMET AB İŞLERİ SEKRETARYASI HÜKÜMET HABERLEŞME BİRİMİ HÜKÜMET OTURUMLARI BİRİMİ POLİTİKA ANALİZİ BİRİMİ YAKLAŞIK 60 ÇALIŞAN İDARE VE UZMANLIK HİZMETLERİ DAİRESİ İDARİ BİRİM HÜKÜMET TERCÜME BİRİMİ BİLGİ SERVİSİ YAKLAŞIK 80 ÇALIŞAN SİVİL SAVUNMA DAİRESİ HÜKÜMET GÜVENLİK HİZMETLERİ HAZIRLIK DAİRESİNİN DİĞER GÖREVLERİ YAKLAŞIK 50 ÇALIŞAN MÜLKİYET YÖNLENDİRME DAİRESİ DEVLET MÜLKİYET POLİTİKASI VE DEVLET M Ü LKİYETİNDEKİ YAKLAŞIK 20 ÇALIŞAN DAİMİ MÜŞTEŞAR Başbakanlık Kurumunun Organizasyon Yapısı

3 Başbakanlık Bünyesinde Politika Analizi Birimi Politika Analizi Birimi Geleceğe Dair Çalışmalar Gelecek Raporu: iklim ve enerji politikası Öngörü Ağı Hükümet Programı İzleme Hükümetin strateji belgeleri Değerlendirme Raporları Ara dönem değerlendirme oturumu Ekonomik Konsey Sekretaryası Konsey toplantılarının düzenlenmesi Konsey tarafından yapılan ve yaptırılan çalışmalar

4 Hükümet Programı ve Finlandiya’da 2003’te uygulanmaya Başlanan Program Yönetimi Hükümet Programı Bakanlıklar ve kurumların Hükümetin görev süresi boyunca kullanacakları en önemli kılavuzdur Başbakan önemli rol oynarın güçlü rolü Hükümetin görev süresi 4 yıl Koalisyon hükümeti geleneği: hem genel çerçeve hem de detaylı siyasi hedefler önemlidir Siyasi döngülerin istikrarı Program Yönetimi Hükümet Programının İzlenmesi bağlamında yeni bir araç ve çalışma yöntemi Temel taşlar: Yatay politika programları Hükümet Strateji Belgesi süreci (hükümet programının uygulanışını değerlendirmek için) Ara Dönem Hükümet Değerlendirilmesi oturumları (”Politika Forumları”)

5 2003 Yılından Bu Yana Hükümet Programının İzlenmesi Hükümet Strateji Belgesi süreci daha önce kullanılan Hükümet Portföyü İzlemesinin yerini almıştır: Çıktıların (“yapılanları”) izlenmesi yerine önemli politika alanlarındaki eğilimlerin izlenmesine ve politikalar ile politika eylemlerinin etkililiklerinin değerlendirilmesine vurgu yapılmıştır Başbakanlığın rolü ve politika analizine ayrılan kaynak güçlendirilmiştir. Başka bir güçlü süreç olan bütçe süreciyle daha sıkı bir bağ kurulmuştur Hükümet Strateji Belgesi Hükümet Programının öncelikli hedeflerini belirtir Politika Programlarını operasyonel hale getirir Hükümet Programının uygulanmasındaki başarıyı değerlendirmek için kullanılacak olan politik açıdan geçerli göstergeler dizisini tanımlar Stratejik konulara (önceliklere) odaklanır Yatay konulara odaklanır

6 Göstergeye Dayalı Değerlendirme Sistemi Göstergelerin önemini vurgulardı> kanıta dayalı politika yapımı Hükümet Strateji Belgesi klasik etkililik değerlendirmesi değil, hükümetin kendi kendini değerlendirmesidir: daha iyi bir politika için Bakanların siyasi konulara daha derin ve analitik bir biçimde konsantre olabilmek için resmi karar verme forumlarının sunduğundan daha fazla zaman ve fırsata ihtiyacı vardır Hükümetin hedefleriyle ilgili gelişmenin değerlendirilmesinde kullanılan veriler:  Toplumsal gelişmelere ilişkin veriler  Politika ve eylemlere ilişkin veriler  Hükümet hedefleri bağlamında gerçekleştirilen veya planlanan eylemlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi  Politika hedefinde revizyona gidilmesi veya politika araçlarının yeniden oluşturulması ihtimali

7 Yatay Politika Programları Hükümet Programı hükümetin yatay önceliklerini belirler Yatay öncelikler Politika Programları şeklinde düzenlenir (en fazla 4 adet) Sınırlı süre, zaman sınırı, açıkça belirlenmiş gelişim evreleri, ilerlemenin düzenli olarak değerlendirilmesi Resmi karar verme yetkilerinde bir değişiklik yoktur İdari kaynaklar dışında kendine ayrı bir bütçe yoktur; programları uygulamak için gereken kaynaklat resmi olarak katılımcı bakanlıkların elindedir (matris bütçe) Tam zamanlı çalışan Program Lideri programı yönetir Her program için bir Koordinasyon Bakanı belirlenir, bu bakan kendi hükümet portföyünden geniş olan program alanında siyasi sorumluluğa sahiptir. Bakanlardan oluşan bir koordinasyon grubu programla ilgili tüm politik sorular ve kararlarla ilgilenir

8 Ara Dönem Hükümet Değerlendirilmesi Oturumları Şubat 2009 Başbakan ve siyasi çalışanlarının taahhütleri 2 tam gün, hükümetin tüm üyeleri Başbakanlık / Politika Analizi Birimi tarafından hazırlanan Politika Analizi Raporu: kapsamlı politika analizi ve verilerin kısa ve öz sunumu Sıkı zaman çizelgeleri ve yeni inisiyatiflerle birlikte politik beyanlar Eylemlerin başlatılmasının derhal izlenmesi Hükümet Bütçe Çerçevesi ve farklı alanlarda gerçekleştirilecek olan bir sonraki yılın bütçesi üzerindeki etkiler

9 Tahmin Ve Öngörü (Stratejik Çeviklik) Hükümetin tamamını kapsama yaklaşımı: Hükümetin görev süresinde politikaların uyarlanması ve hızlı tepki verilmesi yönüne giderek artan bir baskı vardır (son olarak ekonomik kriz, kül bulutları, okullarda gerçekleşen silahla ateşleme olayları) Son dönemde yaşanan deneyimler, güçlü siyasi iradenin kararlı eylemleri mümkün kıldığını göstermiştir. > Yine de ideal duruma ulaşma yönünde daha fazla yol kat etmemiz gerekecektir Hem toplumdaki “yavaş” gelişmeleri öngörmek, hem de aniden oluşan ihtiyaçlara karşılık vermek Hükümetin yeni işleyiş biçimlerine sahip olmasını gerektirir.

10 Kamu Kesiminde Öngörü İşlevleri Hükümet Öngörü çalışmaları: Her Hükümet dönemi için kapsamlı bir Gelecek Raporu Sektörel ölçekte geleceğe ilişkin değerlendirmeler: parlamento seçimlerinden önce Hükümet farkındalık etkinlikleri: fiziksel güvenlik ve ani tehditlere hazırlıklı olma ihtiyacı vurgulanır Bakanlıkların farkındalık etkinlikleri: iş dünyası ya işsizlik konularında birden ortaya çıkan yapısal bir değişiklik olmadığı sürece sistematik değildir Gelecek Araştırması: Arka plan verileri Geleceğe İlişkin Parlamento Komitesi: Hükümet ve Parlamento arasında diyalog

11 Güncel Kalkınma Gündemindeki Başlıca Konular DEVAM EDEN ZORLUKLAR Yatay yönetişim Politik yönlendirmenin güçlendirilmesi YENİ VURGU Tahmin etme ve tepki verme kapasitesi Politika yapımında kanıtın daha iyi kullanımı

12 Birbirimizden öğrenmek! www.government.fi www.vnk.fi e-mail: sirpa.kekkonen@vnk.fi


"Finlandiya’da Politika Koordinasyonu, Yatay Yönetişim ve Kanıta Dayalı Politika Yapımı Sirpa Kekkonen 10.3.2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları