Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yalçın KARACA Şube Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yalçın KARACA Şube Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Yalçın KARACA Şube Müdürü
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZİN VE LİSANS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yalçın KARACA Şube Müdürü REW 2012 İSTANBUL

2 İÇERİK 02.04.2017 REW 2012 İSTANBUL 02.04.2017 NEDEN İZİN VE LİSANS ?
ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK UYGULAMAYA İLİŞKİN VERİLER REW 2012 İSTANBUL

3 NEDEN İZİN VE LİSANS ? REW 2012 İSTANBUL

4 Çevre İzinleri ve Lisansları?
ÇEVRE KANUNU 2872 SAYILI 644 SAYILI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KHK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK -Olumsuz çevresel etkileri bulunan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için izin, -Atıkların geri kazanımı, geri döşümü ve bertarafına ilişkin iş ve işlemlerle iştigal eden tüm işletmelerin ise lisans almaları gerektiği belirtilmektedir. Madde 9 (1. Fıkra ) (b) Bendi ile “çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik her türlü faaliyet ve tesisi izlemek, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, denetlemek, çevre izni ve lisansı vermek görevi,” (g) Bendi ile “her türlü atık bertaraf tesisine lisans vermek, bunları izlemek ve denetlemek” görevi Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün görevi olarak tanımlanmıştır.  Çevre Kanunu’nun uygulanması amacıyla; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Madde-4: Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve EK-2 listelerinde yer alan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. REW 2012 İSTANBUL

5 ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ HAKKINDA ÖZET BİLGİ
REW 2012 İSTANBUL

6 Çevrimiçi Çevre İzinleri
Çevreye kirletici etkisi olan tüm sanayi tesislerinin Çevre İzin ve Lisans başvurularının bütüncül bir yaklaşımla, internet üzerinden, hızlı, doğru, akıcı, şeffaf ve kolay bir şekilde yapılabilmesi için tasarlanmış bir yeni bir izin sistemidir. REW 2012 İSTANBUL

7 e-Çevre İzinleri ve Lisansları
e-Devlet uygulamalarının Oscar’ı “e-Türkiye (eTR) Ödülleri”nde, “Kamudan iş dünyasına e-hizmetler” kategorisinde 1.’lik ödülüne layık görülmüştür. REW 2012 İSTANBUL

8 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
REW 2012 İSTANBUL

9 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
1. BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM : Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler K 3. BÖLÜM : Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu Değer. ve Verilmesi A 4. BÖLÜM : Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin Tarihi Sayısı 29/4/2009 27214 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 1 24/12/2009 27442 2 24/2/2010 27503 3 25/4/2010 27562 4 16/8/2011 28027 5 31/12/2011 28159 5. BÖLÜM : Diğer Hükümler G EK-1: Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler İ EK-2: Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler L EK-3: EK-3A: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu EK-3B: Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri H EK-3C: İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4: Çevre İzin Belgesi (Bakanlık) Y EK-5: Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık) EK-6: Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-7: Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri) REW 2012 İSTANBUL

10 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Amaç Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi azaltılması kontrolü amacıyla tek bir çevre izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. REW 2012 İSTANBUL

11 ANAHTAR TANIMLAR Çevre izni : Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izin. Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterlilik. REW 2012 İSTANBUL

12 ÇEVRE İZİNLERİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN
İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZİNLERİ HAVA EMİSYONU ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ ATIK SU DEŞARJ TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ DERİN DENİZ DEŞARJ REW 2012 İSTANBUL

13 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
ÇEVRE LİSANSLARI BERTARAF ARA DEPOLAMA GERİ KAZANIM İŞLEME ARINDIRMA Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı Atık Yakma ve Birlikte Yakma Düzenli Depolama Tehlikeli Atık Tıbbı Atık Sterilizasyon Ömrünü Tamam-lamış Araç Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi PCB Arındırma REW 2012 İSTANBUL

14 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler Tesisler ve faaliyetler, Kirletici Vasıfları dikkate alınarak iki liste altında 10 ana başlıkta toplanmışlardır; 1-Enerji endüstrisi Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan 64 faaliyet 2-Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi EK-1 3-Metal Endüstrisi 4-Kimya ve Petrokimya Endüstrisi 5-Yüzey Kaplama Endüstrisi 6-Ağaç ve Kağıt Endüstrisi 7-Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık Çevreye Kirletici Etkisi Olan 187 faaliyet 8-Atık Yönetimi EK-2 9-Maddelerin Depolanması Doldurma ve Boş. Boşaltılması 10-Diğer Tesisler REW 2012 İSTANBUL

15 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler / Atık Yönetimi Açısından EK-1 8-Atık Yönetimi 8.1 Atık ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesisleri 8.2 Hurdaların veya ömrünü tamamlamış araçların depolama alanları ve/veya işleme tesisleri (Hurda parçalama tesisleri dahil).* 8.3 Gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının toplandığı atık kabul tesisleri. 3-Metal Endüstrisi 3.5 Kapasitesi ton/ gün ve üzerindeki hurda demir çelikten çelik üreten tesisler . 3.6 Kapasitesi 50 ton/gün ve üzerindeki demir dışı metal ergitme tesisleri 3.11 5.000 adet/gün ve üzerindeki kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.* REW 2012 İSTANBUL

16 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler / Atık Yönetimi Açısından EK-2 8-Atık Yönetimi 8.1 Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri.* 3-Metal Endüstrisi 3.3 Kapasitesi ton/günden az olan hurda demir çelikten çelik üreten tesisler. 3.5 Kapasitesi 100 kg/gün ve daha büyük, 50 ton/gün’den küçük demir dışı metal ergitme tesisleri 3.12 5.000 adet/gün’den az kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri üreten tesisler.* 3-Ağaç ve Kağıt Endüstrisi Hazır selülozdan ve /veya atık kağıttan her çeşit karton, kağıt veya mukavva üretimi yapan tesisler 6.1 REW 2012 İSTANBUL

17 Yetkili Merciiler ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN
İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yetkili Merciiler BAKANLIK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ EK-1 İşletme ve Faaliyetler Ek-2 İşletme ve Faaliyetler REW 2012 İSTANBUL

18 BAŞVURULAR ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN
İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BAŞVURULAR ÇEVRE GÖREVLİSİ İŞLETMEDE İSTİHDAM EDİLEN ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ (ÇEVRE GÖREVLİLERİ BULUNDURAN) ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI (ÇEVRE GÖREVLİLERİ BULUNDURAN) REW 2012 İSTANBUL

19 Çevre İzin/ Lisans Sürecinde Dikkate Alınan Mevzuat
Yönetmelikler Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yön. Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değ. ve Yön. Yönetmeliği Gemilerden Atık Al. ve Atıkların Kont. Yön. Ömrünü Tamamlamış Araçların Kont. Hk. Yön. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. PCB ve PCT Kont. Hk. Yönetmelik Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tebliğler Ömrünü Tamamlamış Araçların Depolaması, Arındırılması, Sökümü Ve İşlenmesine İlişkin Teknik Usuller Tebliği Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği SKKY İdari Usuller Tebliği REW 2012 İSTANBUL

20 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BAŞVURU ŞEKLİ ESKİ UYGULAMADA BU YÖNETMELİKLE Tamamen elektronik REW 2012 İSTANBUL

21 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
ONAYLAR Islak İmza Mobil İmza Elektronik İmza REW 2012 İSTANBUL

22 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
e-Başvuru Süreci REW 2012 İSTANBUL

23 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
YAZILIM PORTALINA ULAŞILABİLECEK ADRESLER; REW 2012 İSTANBUL

24 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Süreç REW 2012 İSTANBUL

25 Başvuru ne zaman yapılmalı?
Fizibilite Süreci ÇED Süreci Proje Onay Süreci İnşaatın Tamamlanması GFB İşletmeye Hazır Hale Gelmesi Faaliyete Başlama REW 2012 İSTANBUL

26 Çevre İzin ve/veya Çevre İzin ve Lisansı Süreci
ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre İzin ve/veya Çevre İzin ve Lisansı Süreci I. Aşama Geçici Faaliyet Belgesinin Verilmesi II. Aşama Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması REW 2012 İSTANBUL

27 I. Aşama Geçici Faaliyet Belgesinin Verilmesi Bakanlık(İLD)
Faaliyete Başlayabilmek İçin GFB Başvurusu Bakanlık(İLD) İnceleme (1 Ay) Çevrimiçi Çevre İzinleri Yazılım Portalı BAŞVURU UYGUN BULUNDU MU? Başvuru İptal Edilir Ek-3A Başvuru Formu HAYIR EVET Ek-3B bilgi, belge ve raporların sisteme yüklenmesi Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir Başvuru işleminin tamamlanması REW 2012 İSTANBUL

28 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
EK-3A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU / TESİSİN KİMLİĞİ Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK İşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu REW 2012 İSTANBUL

29 Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
BAŞVURU FORMU EKLERİ ORTAK BELGELER 1-ÇED Belgesi 2- Yapı kullanma izin belgesi 3-Ticaret Sicil Gazetesi 4-Kapasite Raporu 5-İşletme Belgesi 6-Vaziyet Planı 7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti REW 2012 İSTANBUL

30 Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
BAŞVURU FORMU EKLERİ İZİN KONULARINA GÖRE ÖZEL BELGELER - Hava Emisyonu 8- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Gürültü Kontrolü Atıksu Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Derin Deniz Deşarjı 8- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı REW 2012 İSTANBUL

31 Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
BAŞVURU FORMU EKLERİ LİSANS KONULARINA GÖRE ÖZEL BELGELER Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4 10- Sanayi Sicil Belgesi Atık Yakma ve Birlikte Yakma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Düzenli Depolama 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi GERİ KAZANIM BERTARAF REW 2012 İSTANBUL

32 Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
BAŞVURU FORMU EKLERİ Tıbbi Atık Sterilizasyon 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4 Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri ÖTA Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi ÖN İŞLEM REW 2012 İSTANBUL

33 Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ
BAŞVURU FORMU EKLERİ LİSANS KONULARINA GÖRE ÖZEL BELGELER ARA DEPOLAMA Tehlikeli Atık 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4 10- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol 11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi ARINDIRMA PCB Arındırma 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı*4 REW 2012 İSTANBUL

34 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları Çevre İznine Hava Emisyonu Konusunda Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 2 2 İşletmelerde ilgili yönetmelikte yer alan esas ve hükümlerin (ölçüm ve analiz sonuçları dışındaki, işletmede alınması gereken tedbirler ve fiziksel şartlar) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. Çevre İzin ve Lisansına Atık Kabul Tesisi Konusu Dışında Diğer Lisans Konularından Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 4 İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur. REW 2012 İSTANBUL

35 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları SÖZ KONUSU UYGUNLUK YAZILARININ; İşletmeciler tarafından; -Hangi aşamada alınması gerektiği, -Nasıl müracaatta bulunulacağı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından; -Bu yazılar düzenlenirken hangi kriterlere göre değerlendirme yapılacağı, -Hangi formatta düzenleneceği, Hususlarına adresinde yer alan 24.Mayıs.2010 tarih ve “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar” başlıklı duyuruda açıklık getirilmiştir. adresinde yer alan “30.Mart 2011 tarihli ve (ÖNEMLİ!!! “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının” formatında değişiklik…) başlıklı duyuruda açıklık getirilmiştir. REW 2012 İSTANBUL

36 Hava Emisyonu Konulu İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı
REW 2012 İSTANBUL

37 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları 01 Temmuz 2011 tarihli duyuru ile “Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama ve İşleme,Hurda Metal İşleme,Tehlikeli Atık Ara Depolama” konularında İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları için oluşturulan değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapılmıştır. Ayrıca ÖTA Geçici Depolama konusunda verilen İl Müdürlüğü Uygunluk Yazıları için oluşturulan değerlendirme kriterlerinde 21 Aralık 2011 tarihinde tekrar bir değişiklik yapılmıştır. Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisleri fiziksel şartlarında değişiklikler yapılmış, Atık Yakma ve Beraber Yakma (Piroliz Tesisleri) ve Maden Atıkları (I., II., III. Sınıf) Düzenli Depolama Tesisleri fiziksel şartları belirlenmiştir. Duyuruları yapılma aşamasındadır. REW 2012 İSTANBUL

38 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Çevre izin ve Lisansı Belgesine başvuran Tesisler, adresinde yayımlanan fiziksel şartları sağlamak zorundadırlar. REW 2012 İSTANBUL

39 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Ambalaj Atığı REW 2012 İSTANBUL

40 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
REW 2012 İSTANBUL

41 REW 2012 İSTANBUL

42 REW 2012 İSTANBUL

43 REW 2012 İSTANBUL

44 Çevre İzin ve Lisansı Başvurularında Atık Kodlarının Seçilmesi
Lisans konularına göre tesislere kabul edilebilecek atık kodları belirlenmiştir. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Ek-IV atık listesinde yer alan atık kodlarından sistem üzerinden sadece seçilen lisans konusu kapsamında yer alan atık kodları seçilebilmektedir. REW 2012 İSTANBUL

45 Çevre İzin ve Lisansı Başvurularında Atık Kodlarının Seçilmesi
Sistem üzerinden atık kodlarının seçilmesi işlemi; GFB müracaatı aşamasında, Çevre lisansı müracaatı aşamasında, GFB veya Çevre İzin ve Lisansı almış bir tesisin prosesine atık kodu ilave etmesi veya çıkarması amacıyla GFB Yenileme müracaatı aşamasında yapılabilmektedir. REW 2012 İSTANBUL

46 Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması
II. Aşama Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması GFB ALMIŞ BİR TESİS 6 Ay 80 Gün 80 Gün 20 Gün 6 Ay Ek-3C bilgi, belge ve raporların sisteme yüklenmesi 1 YIL Konularına Göre İlgili Şube Müdürlüklerine Yönlendirilir. 80 GÜN İlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. 20 GÜN GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir HAYIR UYGUN BULUNDU MU? HAYIR EVET 80 GÜN REW 2012 İSTANBUL

47 Hava Emisyonu Gürültü Kontrolü Atıksu Deşarjı Derin Deniz Deşarjı
Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında İstenilen Belge ve Bilgiler EK-3 C 1- Akustik Rapor Hava Emisyonu 1- Emisyon Ölçüm Raporu Gürültü Kontrolü Atıksu Deşarjı 1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 1- Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı 1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi REW 2012 İSTANBUL

48 Ömrünü Tamamlamış Lastik
Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında İstenilen Belge ve Bilgiler EK-3 C Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Fizibilite Raporu Tehlikesiz Atık Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- EPDK Madeni Yağ Lisansı 3- Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı 1- Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi GERİ KAZANIM REW 2012 İSTANBUL

49 Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında İstenilen Belge ve Bilgiler
EK-3 C Tıbbi Atık Sterilizasyon 1-Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor 2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler 3- Biyolojik indikatör analiz raporu Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 1- Teknik Uygunluk Raporu Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 1- Ambalaj Atığı Veri Giriş Sistemi İl Müdürlüğü Onay Yazısı Tanker Temizleme 1- Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Hurda Metal 1- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Atık Kabul Tesisi 1- Faaliyet Raporu ÖN İŞLEM REW 2012 İSTANBUL

50 Atık Yakma ve Birlikte Yakma
Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması Aşamasında İstenilen Belge ve Bilgiler EK-3 C Atık Yakma ve Birlikte Yakma Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Düzenli Depolama 1- İzleme Raporları BERTARAF ARA DEPOLAMA Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Tesise kabul edilen atıkların analizi 3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler ARINDIRMA PCB Arındırma 1- Teknik Uygunluk Raporu REW 2012 İSTANBUL

51 Teknik Uygunluk Raporları
TEKNİK UYGUNLUK RAPORLARININ; -FORMATLARI, adresinde yayımlanmaktadır. (20 Temmuz 2011 tarih ve “TEKNİK UYGUNLUK RAPOR FORMATLARI” başlıklı duyuruda açıklık getirilmiştir.) REW 2012 İSTANBUL

52 Teknik Uygunluk Raporları
REW 2012 İSTANBUL

53 Teknik Uygunluk Raporları
REW 2012 İSTANBUL

54 Belge Bedelleri Ücret Nereye Ödenir EK-1 İşletme ve Faaliyetler
2012 yılı Döner Sermaye Birim Fiyat Listesi Bakanlığımız web adresinde yayımlanmaktadır. Ücret Nereye Ödenir EK-1 İşletme ve Faaliyetler Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Ek-2 İşletme ve Faaliyetler REW 2012 İSTANBUL

55 BELGENİN GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ
5 yıl geçerli İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. REW 2012 İSTANBUL

56 ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
BELGENİN GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ İşletmede aşağıda verilen değişikliklerin olması durumunda a- İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi b- İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi, c- İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, ç- İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması, d-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması, İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda ÇEVRE İZİN VE/VEYA LİSANS ALMA SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILIR. REW 2012 İSTANBUL

57 UYGULAMAYA İLİŞKİN VERİLER
REW 2012 İSTANBUL

58 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ VE ÇEVRE İZNİ/ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI
BELGESİ SAYISI (2010, 2011, 2012 *) GFB SAYISI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI SAYISI 2010 2011 2012 * EK-1 68 416 285 1 115 141 EK-2 250 1824 1387 14 696 672 TOPLAM 318 2240 1672 15 811 813 *:01/01/ /05/2012 dönemine ait verilerdir REW 2012 İSTANBUL

59 GEÇİCİ FAALİYET BELGELERİNİN ÇEVRE İZNİ/ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI
KONULARINA GÖRE DAĞILIMI (2011) REW 2012 İSTANBUL

60 ÇEVRE İZNİ/ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI BELGELERİNİN ÇEVRE İZNİ VE
LİSANSI KONULARINA GÖRE DAĞILIMI (2011) REW 2012 İSTANBUL

61 ÇEVRE LİSANSI VERİLEN İŞLETME SAYISI ÇEVRE LİSANSININ KONUSU
GFB SAYISI ÇEVRE LİSANSI SAYISI GERİ KAZANIM Tehlikeli Atık 140 136 Tehlikesiz Atık 265 243 Atık Yağ 32 13 Bitkisel Atık Yağ 21 12 Atık Akü 5 1 Ömrünü Tamamlamış Lastik 14 6 Ambalaj Atığı 217 106 BERTARAF Atık Yakma ve Birlikte Yakma 29 Düzenli Depolama – 1. Sınıf Düzenli Depolama – 2. Sınıf 17 Düzenli Depolama – 3. Sınıf - REW 2012 İSTANBUL

62 ÇEVRE LİSANSI VERİLEN İŞLETME SAYISI ÇEVRE LİSANSININ KONUSU
GFB SAYISI ÇEVRE LİSANSI SAYISI İŞLEME Tıbbi Atık Sterilizasyon 22 8 ÖTA Geçici Depolama 77 37 ÖTA İşleme 4 Ambalaj Atığı Toplama Ayırma 205 123 Tanker Temizleme 32 12 Hurda Metal 20 5 Atık Kabul Tesisi 29 ARINDIRMA PCB 1 - ARA DEPOLAMA Tehlikeli Atık 10 REW 2012 İSTANBUL

63 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.
Yalçın KARACA Şube Müdürü REW 2012 İSTANBUL


"Yalçın KARACA Şube Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları