Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
Ölçüm ve Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre İzin ve Lisansı Birimi Hizmet İçi Eğitim

2 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

3 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA VERİLEN İZİN/LİSANSLAR İLGİLİ YÖNETMELİKLER DEZAVANTAJLARI ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

4 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ E.DEVLET UYGULAMALARI AMAÇ /TANIM ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

5 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
İÇERİK MEVCUT UYGULAMA AMAÇ/ TANIMLAR İZİN/LİSANSA TABİ OLAN İŞLETMELER YETKİLİ MERCİİLER BAŞVURU VE ONAY ŞEKİLLERİ SÜREÇ BELGENİN İPTALİ/GEÇERLİLİĞİ VE YENİLENMESİ AVANTAJLARI/FAYDALARI DANIŞMANLIK FİRMALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÇEVRİMİÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
MEVCUT UYGULAMA İZİNLER Derin Deniz Deşarjı Gürültü Emisyon Deşarj 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

7 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
MEVCUT UYGULAMA LİSANSLAR Atık Kabul Tesisi Atık lisansları 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

8 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
MEVCUT UYGULAMA İLGİLİ YÖNETMELİKLER Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği PCB/PCT Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği SKKY İdari Usuller Tebliği Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yön. Çevresel Gürültünün Değer. ve Yönetimi Yön. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

9 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
MEVCUT UYGULAMA DEZAVANTAJLARI Sanayici Açısından Birden fazla yere birden fazla başvuru Her başvuruda aynı evraklar İzin sürelerinin farklı olması Hukuki konularda yaşanan sıkıntılar Endüstri üzerindeki yükün fazlalaşması Yetkili Merci Açısından Sağlıklı izin sisteminin olmaması = sağlıksız denetim sistemi Sağlıklı envanter sistemi oluşmamakta Bilgi alışverişi daha zordur Tesisin çevre açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi zordur 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

10 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
MEVCUT UYGULAMA 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

11 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ E.DEVLET UYGULAMALARI Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ( ) 15 Nolu Eylem Çevrimiçi Çevre İzinleri Proje Sahibi Kuruluş; Çevre ve Orman Bakanlığı İlgili Kuruluşlar; İçişleri Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yerel Yönetimler 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

12 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRİM İÇİ ÇEVRE İZİNLERİ PROJESİ AMAÇ/TANIM İşletmelerin kuruluş aşamasından itibaren yaşam evreleri boyunca; Çevre ile ilgili almak zorunda oldukları çeşitli izinlerin başvurularının tek bir noktadan çevrimiçi olarak yapılabilmesi, bu başvuruların yetkili mercilere iletilmesi ve bu merciler tarafından onaylanma sürecinin çevrimiçi tamamlanabilmesini sağlamaktır. 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

13 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Nisan 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete(Değişik 24/02/ ) 1. BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 2. BÖLÜM : Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler 3. BÖLÜM : Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu,Değerlendirilmesi ve Verilmesi 4. BÖLÜM :Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri 5. BÖLÜM : Diğer Hükümler EK-1 :Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler EK-2 :Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler EK Ek-3A : Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ek-3B : Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formu Ekleri Ek-3C : İzin Lisans Sürecinin Tamamlanması İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler EK-4 :Çevre İzin Belgesi (Bakanlık) EK-5 :Çevre İzin ve Lisans Belgesi (Bakanlık) EK-6 :Çevre İzin Belgesi (İl Müdürlükleri) EK-7 :Çevre İzin ve Lisans Belgesi (İl Müdürlükleri) 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

14 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç Olumsuz çevresel etkileri olan faaliyet ve tesisler için, bütüncül yaklaşım çerçevesinde kirliliğin önlenmesi azaltılması kontrolü için tek bir çevre izni verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

15 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Çevre izni : Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve tehlikeli madde deşarjı konularından en az birini içeren izni EMİSYON ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ Çevre İzinleri ATIK SU DEŞARJ DERİN DENİZ DEŞARJ TEHLİKELİ MADDE DEŞARJ 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

16 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Çevre lisansı : Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği, Atık Kabul Tesisi Bitkisel Atık Yağ Toplama Atık Yağ Geri Kazanım ÖTL Geri Kazanım Çevre Lisansları Atık Akü Geri Kazanım Tıbbi Atık Sterilizasyon Tehlikeli Atık Bertaraf Tehlikeli Atık Geri Kazanım Tehlikeli Atık Ara Depolama PCB Arındırma/Bertaraf Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Ambalaj Atığı Geri Kazanım 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

17 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Anahtar Tanımlar Geçici faaliyet belgesi: İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için 7. maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgeyi, İşletme : Tesis ve faaliyetlerin bütününü, Tesis : Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri, 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

18 Tesislerin veya faaliyetlerin
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İzin/Lisansa Tabi İşletme ve Faaliyetler Tesislerin veya faaliyetlerin Kirletici vasfı dikkate alınarak belirlenmiş olup, EK-1 Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Olan Faaliyet veya Tesisler 10 ana başlık altında 64 tesis ve/veya faaliyet Örnek Petrol rafinerileri EK-2 Çevreye Kirletici Etkisi Olan Faaliyet veya Tesisler 10 ana başlık altında 187 tesis ve/veya faaliyet Örnek Tuz işletmeleri 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

19 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE
LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yetkili Merciiler Yetkili Merciiler BAKANLIK EK-1 İşletme ve Faaliyetler İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜKLERİ Ek-2 İşletme ve Faaliyetler 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvurular Başvurular ÇEVRE GÖREVLİSİ ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Başvuru Şekli MEVCUT UYGULAMADA BU YÖNETMELİKLE Tamamen elektronik 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

22 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

23 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Onaylar Islak İmza Mobil İmza Elektronik İmza 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

24 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

25 Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Çevre izin ve/veya çevre izin ve lisansı süreci iki aşamalıdır; Geçici Faaliyet Belgesi Alınması Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

26 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç 1- Geçici Faaliyet Belgesi alınması; Yönetmelik Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi ve belgeler sunulur Bir yıl sürelidir Bu süre zarfında izin veya lisansa esas teşkil edecek Ek-3C’ de belirtilen bilgi, belge ve raporlar hazırlanır 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

27 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-3A GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU/ TESİSİN KİMLİĞİ Tesisin / Faaliyetin Adı Tesisin / faaliyetin Adresi İli İlçesi Ada, Parsel, Pafta Koordinat Bilgileri Vergi Dairesi ve Numarası SGK İşyeri Sicil No Ticaret / sanayi Odası No Tesis Yetkilisi TC Kimlik No Nace Kodu Üretim Konusu Üretim Kapasitesi Tesisin / Faaliyetin Alanı, Vardiya Sayısı, Kişi Sayısı Tesisin / Faaliyetin Bulunduğu Bölge ÇED Mevzuatına Göre Durumu 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

28 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ek-3A GEÇİÇİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU 1. Tesisin/Faaliyetin Adı : 2. Tesisin/Faaliyetin Adresi Tel : Faks : Web : e-posta: 3. İli 4. İlçesi 5. Ada, Parsel Ve Pafta Numarası Ada : Parsel : Pafta (Kadastro Paftası) : 6. Koordinat Bilgileri Sağa Değer (Y) : .... (m) Yukarı Değer (X) : (m) Dilim Numarası : Pafta (1/25.000’lik harita) : Not: Koordinatlar ED-50 datumunda UTM dilimleri esasına göre 1/ ölçekli topoğrafik haritalara uygun girilecektir. 7. Vergi Dairesi ve Numarası 8. SGK İş Yeri Sicil No 9. Ticaret/Sanayi Odası No 10. Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası Tesis Genel Müdürünün TC Kimlik Numarası 11 Kurum / Kuruluş veya İşletmenin İktisadi Faaliyet Alanı (NACE kodu) ……………… (Lütfen seçiniz) 121 Üretim Konusu 131 Yıllık Üretim Kapasitesi Ürün Cinsi Kapasitesi 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

29 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 141 Tesisin/Faaliyetin : A. Toplam Alanı (m2): B. Kapalı Alanı (m2) : C. Vardiya Sayısı : Ç. Çalışan Kişi Sayısı: D. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat): Toplam Çalışma Süresi (İşgünü/Yıl): E. Çalışma Şekli:  Sürekli  Kesikli Kesikli ise günde ortalama çalışma süresi: 15. Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge  Sanayi Bölgesi  Yerleşim Alanı  Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul vb.)  Mücavir Alan Sınırları İçinde  Mücavir Alan Sınırları Dışında  Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)  Organize Sanayi Bölgesi  İhtisas Sanayi Bölgesi  Diğer (belirtiniz) ……………… 16. ÇED Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler  ÇED Olumlu Kararı  ÇED Gerekli Değildir Kararı  ÇED Kapsamı Dışında 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

30 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ortak Belgeler Özel Belgeler ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapasite Raporu Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Acil Durum/Müdahale Planı İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Sterilizasyon Cihazı Uygunluk Belgeleri Sanayi Sicil Belgesi Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

31 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE
LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 8- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı2 Gürültü Kontrolü - Atıksu Deşarjı 8- Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı ( tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge ( tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için) Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Derin Deniz Deşarjı 8- Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık Tehlikesiz Atık Atık Yağ Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4 10- Sanayi Sicil Belgesi Bertaraf Atık Yakma ve Birlikte Yakma 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı. Sayılı İmar Kanunun Kapsamında; 2.1-12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; - Yapı kullanma izin belgesi - İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 2.2-12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; - İşletmenin bu tarihten önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vb.) -İşletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 3-Ticaret Sicil Gazetesi 3 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

32 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Düzenli Depolama 8- Acil Durum/Müdahale Planı (İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dahil) 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 10- Düzenli Depolama Tesisi Onay Belgesi Ara Depolama Tehlikeli Atık 9- İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı4 10- Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi ile Yapılan Protokol 11- Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon Sterilizasyon cihazı uygunluk belgeleri Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tanker Temizleme Hurda Metal Atık Kabul Tesisi 9- Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi Arındırma PCB Arındırma 4-Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge. 5-İşletme Belgesi veya İşletme Belgesinden muaf olduğuna dair belge 6-Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları) 7-İş Akım Şeması ve Proses Özeti (Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları) 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

33 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 2 Çevre İznine Emisyon Konusunda Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. 2 İşletmelerde ilgili yönetmelikte yer alan esas ve hükümlerin(toz tutma toplama, arıtma sistemleri, vb…) sağlandığının belirtilmesi zorunludur. İlgili Yönetmelik: -Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Örnek: Dökümhaneler için; -Toz toplama ve tutma sistemi Çimento fabrikaları için; -Toz emisyonunun sürekli ölçülmesi Kireç fabrikaları için; -Sıcaklık değerinin sürekli takip edilmesi Nitrikasit üretim tesisleri için; -Azotdioksit emisyonunun sürekli izlenmesi 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

34 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 4 Çevre İzin ve Lisansına Atık Kabul Tesisi Konusu Dışında Diğer Lisans Konularından Başvuran İşletmelerden Talep Edilir. 4 İşletmelerde ilgili yönetmeliklerde belirtilen fiziksel şartların sağlandığının belirtilmesi zorunludur. İlgili Yönetmelikler: -Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği -PCB/PCT Kontrolü Hakkında Yönetmelik -Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği -Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kont. Yön. -Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yön. -Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Örnek: Ambalaj Lisansı konusunda başvuran bir İşletme İçin; Zemin beton Kapalı alan 2 Adet toplama aracı Ayırma bandı vb… şartların sağlanması zorunludur. 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

35 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç 2- Çevre İzin ve Lisans Sürecinin Tamamlanması; İşletmelerin başvuru sürecinin tamamlanabilmesi amacıyla Geçici faaliyet belgesinin (GFB) alınmasından itibaren en geç altı ay içerisinde Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporlar sunmaları zorunludur. En geç altı ay içerisinde Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları sunmayan işletmelerin GFB iptal edilir. Geçici faaliyet belgesi iptal edilen veya geçici faaliyet belgesinin süresi içerisinde Çevre izni veya Çevre İzin ve Lisansını alamayan işletmeler 6 ay süresince tekrar müracaatta bulunamaz. İzinsiz faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

36 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-3C SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER Emisyon Ölçüm Raporu Akustik Rapor Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Teknik Uygunluk Raporu Fizibilite Raporu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu MadeniYağ Lisansı Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, Çevre Yönetim Sistem Belgesi Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

37 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Tesise kabul edilen atıkların analizi Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Biyolojik indikatör analiz raporu Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Faaliyet Raporu İzleme Raporları 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

38 ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE
LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Ek-3C İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU İZİN LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER İZİN KONULARI Emisyon 1- Emisyon Ölçüm Raporu Gürültü Kontrolü 1- Akustik Rapor Atıksu Deşarjı 1- Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı 1- Tehlikeli Madde Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi Derin Deniz Deşarjı 1- Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi LİSANS KONULARI Geri Kazanım Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Fizibilite Raporu Tehlikesiz Atık Atık Yağ 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Madeni Yağ Lisansı 3- Geri kazanılan ürünlerin TSE ürün standartları, 4- Çevre Yönetim Sistem Belgesi Bitkisel Atık Yağ Atık Pil ve Akümülatör Ömrünü Tamamlamış Lastik Ambalaj Atığı 1- Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna ilişkin izin belgesi Bertara Atık Yakma ve Birlikte Yakma Deneme Yakması Planı Deneme Yakması Sonuç Raporu Düzenli Depolama 1- İzleme Raporları 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

39 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK LİSANS KONULARI Ara Depolama Tehlikeli Atık 1- Teknik Uygunluk Raporu 2- Tesise kabul edilen atıkların analizi 3- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon faks numaraları ve sorumlu kişiler Ön İşlem Tıbbi Atık Sterilizasyon 1- Tesisin, projesi ve şartnamesine uygun olarak yapıldığını gösterir rapor 2- Atığın temin edildiği sağlık kuruluşları, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler 3- Biyolojik indikatör analiz raporu Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme 1- Teknik Uygunluk Raporu Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma 1- Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı Tanker Temizleme 1- Teknik donanıma ait proje proforma fatura ve bilgiler Hurda Metal 1- Atığın temin edildiği işletmeler, adresleri, telefon, faks numaraları ve sorumlu kişiler Atık Kabul Tesisi 1- Faaliyet Raporu Arındırma PCB Arındırma 1- Teknik Uygunluk Raporu 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

40 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-1 Faaliyetleri İçin 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi Çevre İzin ve Lisansı Birimi 4- İzin ve Lisans Başvurusu Çevre İzin ve Lisansı Birimi İlgili Daireler 5- Teknik İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi Çevre İzin ve Lisansı Birimi 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

41 Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi
EK-1 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. Bakanlık(ÖDD) İnceleme (1 Ay) Başvuru İptal Edilir BAŞVURU UYGUN BULUNDU MU? HAYIR EVET Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir

42 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI
EK-1 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS 6 Ay 80 Gün 80 Gün 20 Gün İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması 6 Ay 1 YIL Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır. Konularına Göre İlgili Daire Başkanlıklarına Yönlendirilir. 80 GÜN 20 GÜN İlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir HAYIR UYGUN BULUNDU MU? HAYIR EVET 80 GÜN

43 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Süreç Ek-2 Faaliyetleri İçin 1- Başvuru 2- İnceleme 3- Geçici Faaliyet Belgesi verilmesi 4- İzin ve Lisans Başvurusu İl Çevre ve Orman Müdürlükleri 5- Teknik İnceleme 6- Çevre İzin/Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmesi 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

44 Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi
EK-2 GEÇİCİ FAALİYET BELGESİNİN VERİLMESİ ÇEVRE İZİN/LİSANSINA TABİ BİR TESİS Ek-3A ve Ek-3B’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak Elektronik Başvuru yapılır. İÇOM-ÇYŞM İnceleme (1 Ay) Başvuru İptal Edilir BAŞVURU UYGUN BULUNDU MU? HAYIR EVET Sürecin Tamamlanması İçin 1 Yıl Süreli Geçici Faaliyet Belgesi Düzenlenir

45 İzin/lisans Dosyasının Kapsamında Değerlendirilir.
EK-2 İZİN/LİSANS SÜRECİNİN TAMAMLANMASI GFB ALMIŞ BİR TESİS 6 Ay 80 Gün 80 Gün 20 Gün İzin/lisans Dosyasının Hazırlanması 6 Ay 1 YIL Ek-3C’de belirtilen bilgi, belge ve raporları içeren dosya hazırlanarak sisteme veri girişi yapılır. İlgili Yönetmelikler Kapsamında Değerlendirilir. 80 GÜN 20 GÜN Eksikliklerin Tamamlanması İçin Ek Süre Verilir GFB Geçerlilik Süresi Sona Erdiğinden Dolayı; -İşletme 6 Ay müracaatta bulunamaz -Faaliyetini sürdürmesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. HAYIR UYGUN BULUNDU MU? HAYIR EVET 80 GÜN

46 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği İzin/Lisans Koşullarında Aykırılık Tespit Edilmesi Durumunda İşletme Faaliyetine Devam Eder EVET Süre Verilecek mi? İş Termin Planı Sunuldumu 1 Yıla Kadar Süre Verilir Uygunsuzluk Giderildimi EVET EVET HAYIR HAYIR HAYIR Belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur. 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

47 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği 5 yıl geçerli İşletmede çevre izin veya çevre izin ve lisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kurum kuruluşlar tarafından hazırlanan durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunulur. 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

48 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği İşletmede aşağıda verilen değişikliklerin olması durumunda a- İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi b- İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi, c- İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi, ç- İşletmenin toplam üretim kapasitesinin en az 1/3 oranında artması, d-İşletmenin yakma/anma ısıl gücünün en az 1/3 oranında artması, İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda ÇEVRE İZİN VE/VEYA LİSANS ALMA SÜRECİ YENİDEN BAŞLATILIR. 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

49 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Belgenin İptali Yenilenmesi ve Geçerliliği İşletmede yapılan diğer değişikliklerde ise çevre izin ve/veya lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından ayrıca değerlendirilerek karara bağlanır. Çevre izin ve/veya lisans alma süreci yeniden başlatılan ve yapılan değerlendirilme sonucunda durumu uygun bulunan işletmelere yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi verilir. İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir. Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin ve lisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir. Aynı adreste bulunan ancak işletmecisi/tüzel kişiliği farklı olan işletmeler ayrı ayrı çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi almakla yükümlüdürler. 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

50 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri Başvuru dosyasını eksiksiz ve doğru olarak hazırlamak ve başvuruyu yapmak, Tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmek, Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmak, Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmak, Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmak, Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmek, 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

51 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Ön İzin/ön Lisanslar İçin Toplam Belge Sayısı 199 Geçici Faaliyet Belgesi aşamasında Toplam Belge Sayısı 16 5 İzin ve 17 Lisans Konusunu içeren tek bir Çevre İzin/Lisansı İçin her belge sisteme bir kez yüklenmekte Aynı Belge 5 İzin ve 17 Lisans için Her Seferinde Tekrar Talep Edilmekte ÇED Belgesi Yapı Kullanım İzni Ticaret Sicil Gazetesi İşletme Belgesi Vaziyet Planı İş Akım Şeması ve Proses Özeti Kapasite Raporu ÇED Belgesi (22 Adet ÇED Belgesi) Yapı Kullanım İzni (22 Adet ) Ticaret Sicil Gazetesi (22 Adet ) İşletme Belgesi (22 Adet ) Vaziyet Planı (22 Adet ) İş Akım Şeması ve Proses Özeti (22 Adet) Kapasite Raporu (22 Adet ) Toplam 154 Belge ( 147 Belge Tekrar) Toplam 7 Belge 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

52 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Her bir İzin/Lisans İçin hizmetin değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve sonuçlandırılma süreci ve süresi farklı Değerlendirme Süreleri; 15 gün, 45 gün, 2 ay, 6 ay vb… Eksikliklerin tamamlanması ? Belirgin Süreler yok İşlemin Sonuçlandırma Süreleri 1 yıl 2 yıl vb… Değerlendirme, eksikliklerin tamamlanması ve işlemin sonuçlandırması için standart süreç -İzin/Lisans Dosyasının Hazırlanması; GFB Alınmasından sonra 6 ay içinde -1.Değerlendirme; 80 Gün içerisinde -Eksikliklerin Tamamlanması -2.Değerlendirme; 20 Gün içerisinde Toplam 1 yıl içerisinde İşlem Sonuçlandırılır. 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

53 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Tüm İzin/Lisans Konularını içeren tekbir Çevre İzin/Lisansı için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları tamamen elektronik ortamda yapılacaktır. Hiçbir aşamada basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya istenilmeyecektir. Tüm İzin/Lisans için başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve onaylanması aşamaları manuel olarak basılı ve ıslak imzalı evrak ve dosya üzerinden yapılmaktadır. 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

54 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD
ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Mevcut Uygulamaya Göre Avantajları Mevcut Uygulamada Bu Yönetmelikle Tüm İzin/Lisans konularını içeren tek bir çevre/izin belgesi için tek bir noktadan tekbir başvuru yapılacak Bu başvurular yetkili otorite tarafından incelenerek uygun bulunması durumunda yine tek bir noktadan onaylanacaktır. Elektronik Ortamda Başvuru ÖDD(Çevre İzin Lisans Birimi) Her bir İzin/Lisans için Bakanlığın farklı birimlere ayrı başvurular yapılmakta, İzinler; Emisyon İzni (HYD) Gürültü İzni (HYD) Atıksu Deşarjı (STYD) Tehlikeli Madde Deşarjı (STYD) Derin Deniz Deşarjı (DKYD) Lisanslar; Atık Kabul Tesisi (DKYD) Atık Lisansları (AYD) 09-11/03/2010 ANKARA Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü / ÖDD

55 SORULARINIZ İÇİN izinlisans@cevreorman.gov.tr 0.312. 207 64 82


"Çevre İzni ve Çevre İzin ve Lisansı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları