Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GELİŞİM VE ÖĞRENME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GELİŞİM VE ÖĞRENME."— Sunum transkripti:

1 GELİŞİM VE ÖĞRENME

2 ÖĞRENME İLE İLGİLİ YENİ BİLGİLER
Öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü bir olgu olduğunu, Herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesinin farklı olduğunu, Uygun öğrenme olanağı sağlandığında öğrenemeyecek birey olmadığını ortaya koymaktadır.

3 BEYNİMİZ VE ÖĞRENME Beynin iki yarısı Matematik Dil Mantık Analiz
Beynin sağ (sol) tarafı dumura uğradığında vücudun sol (sağ) tarafı; felç olmaktadır. Beynin hangi kısmı hangi tür zihinsel etkinlikleri yönetmektedir? Beynin iki yarısı Matematik Dil Mantık Analiz Yazmak ve benzerleri Hayal gücü Renk Müzik Ahenk El Becerileri ve benzerleri

4 En İyi Nasıl Öğrenirim? S 1-) Yıllardır görmediğiniz eski bir arkadaşınıza rastladınız. Akşama onu yemeğe davet ettiniz. Arkadaşınızın altında arabası var. Evinizi nasıl tarif edersiniz? a. Kağıt üzerine bir kroki çizerek adresimi veririm. b. Adresi sözlü olarak tarif ederim. c. Kağıt üzerine cadde ve sokak isimlerini yazarım. (Harita çizmeden) d. Bir yerden beni aramasını ister; ve onu oradan alırım.

5 En İyi Nasıl Öğrenirim? d. Her iki yazılışı da bir kağıt üzerine yazar, doğru gözükeni seçerim. S 2-) ‘Makina’ mı yoksa ‘makine’ mi yazıldığından emin değilsiniz. Ne yaparsınız? a. Kelimyi zihnimde canlandırır; doğru gözükeni seçerim. c. İmla kılavuzuna (veya sözlüğe) bakarım. b. Telaffuzunu zihnimden geçiririm.

6 En İyi Nasıl Öğrenirim? c. Aletin özelliklerini okuma.
S 3-) Yeni bir VCD Player satın almak istiyorsunuz. Fiyatın dışında kararınızı en çok ne etkiler? a. Görüntü. b. Satış elemanının sorularınıza verdiği cevaplar. d. Kumandayı elime alıp çalıştırma.

7 En İyi Nasıl Öğrenirim? c. Ders kitabının takip edildiği ve geniş kaynak kitap önerilen. a. Grafik, Tablo, Tepegöz kullanılan.  S 4-) Hangi tür dersleri daha çok seversiniz? b. Öğrencilerin katılımına izin veren. d. Gezi-gözlem, deney türü çalışmalarla dolu olan.

8 En İyi Nasıl Öğrenirim? d. Bende uyandırdığı intiba ile.
S 5-) Bir kez karşılaştığınız birisini daha çok hangi yönüyle hatırlar sınız? a. Simasıyla. b. Ses tonu ile.

9 En İyi Nasıl Öğrenirim? a. Televizyonda izlediğiniz fragman
S 6-) Yeni gösterime giren bir filme gidip gitmeme kararınızı en çok ne etkiler? b.Radyo istasyonunuzdan filmin değer lendirmesini duymak. c. Bir dergide film hakkında okuduğunuz yazı.

10 En İyi Nasıl Öğrenirim? ?!... a. Görüntü.
S 7- ) ‘Kalem’ deyince zihninizde ne canlanır? b. Yazarken çıkardığı ses. ?!... d. Tutuş c. Kalem özellik ve çeşitleri.

11 En İyi Nasıl Öğrenirim? b. O yörenin müziği. S 8-) Herhangi
bir yöremizin adı geçtiği zaman zihninizde ilk çağrışan şey hangisidir? d. O yöreden tanıdığım insanlar. (Veya oradaki gezi anılarım.) c. O yöre hakkında okuduklarım. a. O yörenin haritadaki yeri..

12 En İyi Nasıl Öğrenirim? c. Önce kullanma kılavuzunu okurum.
9-) Yeni aldığınız müzik setini kurmak için ne yaparsınız? d. Kutuyu açıp takıp takıştırmaya başlarım b. Satış elemanından nasıl kuracağımı sorarım.

13 En İyi Nasıl Öğrenirim? c. Kanal tedavisi hakkında broşür vermesini
S 10-) Kanal tedavisi (veya dolgu) için gittiğiniz diş doktorunu zun sizinle nasıl ilgilenmesini istersiniz? a. Kanal tedavisinin nasıl yapıldığını şekille göstermesini d. Maket üzerinde kanal tedavisi yapmasını

14 En İyi Nasıl Öğrenirim? A B C D Görsel İşitsel Okuma/ yazma Deneyimsel

15 KİM NASIL ÖĞRENİR Okuyarak (Yazarak) Dinleyerek Yaşayarak Görerek
Kelimeler yerine sembol işaret ve grafikleri tercih eder. BÜTÜNCÜLdür Duydukları veya dinlediklerini en iyi şekilde öğrenir. Anlatırken de iyi öğrenir. Anahtar kelime lerdir. Okuyarak veya yazarak fazla farketmez Deneyerek yaparak öğrenir. Önemli olan hissetmekdokunmaktır.

16 GÖRSEL ÖĞRENME Bilgi ALMA Farklı ReNkler Üstü çizili yazılar
Beyaz boşluk Semboller q,ewclf Bilgi ALMA Akış diyagramları

17 GÖRSEL ÖĞRENME DERS ÇALIŞMA Bilgileri resimle, şekle dönüştür
Resim ve şekilleri değişik bir uzamsal düzlemde yeniden düzenle Kelimeleri sembollere dönüştür veya Bilgileri harf (kelime) ler ile kodla Okuduğun sayfanın zihninde resmini çekmeye çalış. Bilgileri önce görüntüye çevir sonra zihninde yeniden resimle.

18 GÖRSEL ÖĞRENME SINAVLARA HAZIRLIK
Bilgileri resim veya şekil olarak hatırlamaya çalış. Uygun olan yerlerde akış diyagramları kullan. Zihninde canlandırdığın şeyleri kelimelere dökmeye çalış. Bütüncül yaklaşımını avantaja dönüştür. Yazılı sınav yerine “bireysel proje”yi tercih et.

19 İŞİTSEL ÖĞRENME BİLGİ ALMA Konferansları kaçırma
Öğrendiklerini başkalarıyla tartış. Derste soru sormaktan kaçınma Fikirlerini başkalarına da anlat. İlginç örnek, hikaye, fıkralar derle. Gördüklerini başkalarına anlat. Sonradan doldurmak için notların arasında boşluk bırak

20 İŞİTSEL ÖĞRENME SINAVLARA HAZIRLIK
Sınavlardan önce veya derslerden sonra ders öğretmeni ile görüş. Düşüncelerini seslendir ve yazıya dök Sessiz bir ortamda daha önceden zihninde oluşan fikirleri geri çağırmaya çalış. Daha önceki soruların cevaplarını yazarak çalış. Cevaplarını bir başkasına konuşuyormuşçasına konuş.

21 İŞİTSEL ÖĞRENME DERS ÇALIŞMA
Ders notlarını, başkalarının notlarından da yararlanarak geliştir. Ders notlarını sesli kaydet ve dinle. Anladıklarını sözlü olarak ifadelendir ve Başkalarına dinlet Özet notlarını sesli olarak oku. Ders notlarını dinleyerek öğrenen bir başkasına da açıkla.

22 OKUYARAK/YAZARAK ÖĞRENME
BİLGİ ALMA Sözlük kullan Başlıkları çıkart, listele Ders kitaplarından çalış İlgili makaleleri bul ve oku. Ders notlarından çalış. Tanım ve kavramlar üzerinde yoğunlaş. Yazı diline yakın konuşanları dinlemeyi tercih et.

23 OKUYARAK/YAZARAK ÖĞRENME
SINAVLARA HAZIRLIK Örnek sorular cevapla (yazıyla) Kendi kendine çoktan seçmeli sınavlar yap. Düşüncelerini paragraf yapısı içinde yazmaya çalış. Notlarını 1,2,3,4, a,b,c,d, A1 A2 A3 A4 ... şeklinde kategorize ederek sırala. Zihninde oluşan noktaları hiyerarşik bir düzene koy.

24 OKUYARAK/YAZARAK ÖĞRENME
DERS ÇALIŞMA Önemli şeyleri tekrar tekrar yaz. Notları kendin duyabileceğin bir sesle oku. Düşünceleri tanımları kendi ifadelerinle tekrar yaz. Grafik ve şemaları yazılı ifadelere dönüştür. Duygu ve düşüncelerini yazılı ifadeye dönüştür. Doğru yanlışları çoktan seçmeli sınav şekliyle zihninde canlandır; D/Y ayırdet.

25 DENEYİMSEL ÖĞRENME BİLGİ ALMA Tüm duyu organlarını kullan.
Gözlem gezilerini lab çalışmlarını kaçırma. Önemli ilkelerin pratikteki yansımalarını gösteren çalışmalara önem ver. Deneme- yanılma yoluyla öğrenme yöntemini kullana. Sergi ve gösterileri kaçırma. Dersinde gerçek hayattan örnekler veren öğr. elemanlarını peşine düş!

26 DENEYİMSEL ÖĞRENME DERS ÇALIŞMA
Konuları gerçek hayattan uzak bulduğun için ders notların eksik olabilir. Kavramları ve ilkeleri somutlaştırmak için gerçek hayattan örnekler ver. Fikirleri resim ve fotoğraflarla anlat. Deneyimsel öğrenen bir başkasıyla birlikte çalış. Deneyimlerini, gözlemlerini hatırlamaya çalış.

27 DENEYİMSEL ÖĞRENME SINAVLARA HAZIRLIK
Yazma becerilerini geliştirmeye çalış. Başkalarına öğretirken daha iyi öğrenebilirsin. Önceden sınavın (veya yapacağın diğer çalişmaların) bir provasasını yap. Daha önceki soruların cevaplarını yazarak çalış.

28 ÇOKLU ZEKA: ÖĞRENMENİN 8 YOLU

29 ZEKA ALANI Testteki Bölümler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C Görsel D E F
Toplam Puan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Sözel B Mantıksal C Görsel D Müziksel E Bedensel F Sosyal G Benlik H Doğa 0-7 Gelişmemiş; Biraz; Orta düzey; Gelişmiş; : Çok gelişmiş

30 ÖĞRENMENİN 8 YOLU: SÖZEL-DİL ZEKASI
Özellikleri: TANIM: Anadili veya başka bir dili kullanma kapasitesi ve düşüncelerini başkalarının anlayacağı şekilde ifade edebilme kapasitesidir. Yazılı-sözlü dil. Dilin kullanımını. Semantik, (anlambilim) Ezberleme ve hatırlama. Esprilidir. İkna edicidir. Konuşmayı sever. Hitabeti iyidir. Meslekler: Şair, Yazar, Öğretmen Gazeteci, Politikacı Hukukçu

31 ÖĞRENMENİN 8 YOLU: SÖZEL DÜŞÜNEN/ÖĞRENEN
Okuma yazmayı sever. Hikayeleri sever Söyleyerek, duyarak ve görerek öğrenir. İsimleri yerleri tarihleri iyi ezberler. Ivır zıvır şeyleri ezberlemeyi sever.

32 Öğrenmenin 8 Yolu: Mantıksal/Matematiksel
Özellikleri: TANIM: Neden-sonuç ilişkisi kurabilme, bir şeyin çalışma ilkelerini ortaya koyabilme ve numaralarla oynama kapasitesidir . Soyut düşünme. Tümevarım/tümdengelim. Bilimsel düşünür. Kategorize etme / sınıflandırmada. Muhakeme yeteneği. Formüllerle düşünme/çalışma. Karışık hesap işleri. Meslekler: Matematikçi, Bilim Adamı Muhasebeci, Bilgisayarcı

33 Öğrenmenin 8 Yolu: Mantıksal Düşünen/Öğrenen
İlişkisel düşünmeyi, problem çözmeyi mantık yürütmeyi sever. İlişkileri, örüntüleri yakalama peşindedir. Gruplayarak, sıralayarak ve soyutlayarak öğrenir. Deneysel çalışmalara ilgi duyar Soru sormaya bayılır.

34 Öğrenmenin 8 Yolu: Görsel
Özellikleri: TANIM: Boşluğu zihinde canlandırabilme yeteneğidir. İnsanın dış dünyayı doğru bir şekilde algılaması ve tekrar yaratabilme kapasitesidir. Nesneleri doğru bir şekilde algılama. Nesneler arasındaki ilişkileri farketme. Görselleştirme yeteneği Görüntü yaratma/değiştirme Boşlukta yönünü bulma (Çöl, orman, deniz) Renk, şekil ve çizgilere duyarlılık Değişim ve dönüşümü farketme Meslekler: Ressam, Mimar, İzci, Rehber, Fotoğrafçı

35 Öğrenmenin 8 Yolu: Görsel Düşünen/Öğrenen
Sevdiği derslerde resim/ karikatür çizer. Sevmediği derslerde şatolar kurar Görselleştirerek, hayal kurarak, resim ve renklerle çalışarak öğrenir. Film seyretmeyi, ev alatleriyle oynamayı sever. Öğretmenin kıyafetindeki değişiklik gözünden kaçmaz.

36 Öğrenmenin 8 Yolu: Müziksel/Ritmik
Özellikleri: TANIM: Ritimleri “algılama”, “ayırdetme”, “aranje etme” ve “yorumlama” kapasitesidir. 1.Dinleme, 2.yorumlama ve 3.besteleme (Kompose) Ses tonu kalitesine duyarlılık. Güfte yazma, beste yapma Seslere duyarlılık Ritim, nota, ahenke karşı duyarlılık Müzik türlerini ayırdetme Tempo tutma Ritimleri yakalama/ tekrar yaratma Meslekler: Şarkıcı, Besteci, Müzisyen

37 Öğrenmenin 8 Yolu: Ritmik Düşünen/Öğrenen
Çoğu zaman ya bir şarkı söylüyordur ya da bir melodi mırıldanıyordur. Şarkı söylemeyi müzik aleti çalmayı sever. Ritim, melodi ve müzik ile öğrenir. Sesleri algılama ve ritimleri yakalamada ustadır. Sınıfta ayakları veya parmaklarıyla tempo tutanlardır.

38 Öğrenmenin 8 Yolu: Bedensel/ Kinestik
Özellikleri: TANIM: Vücut hareketlerini kontrol edebilme ve ellerini ustaca kullanabilme kapasitesidir. Beyin ve beden irtibatı. Ustaca taklit etme Koordinasyon, harmoni, kas hareketleri Denge Esneklik . Güçlü dokunma duyusu El becerileri. Meslekler: Atlet, Dansçı, Heykeltraş Cerrah, Aktör, Pandomim!

39 Öğrenmenin 8 Yolu: Bedensel Düşünen/Öğrenen
Beden dilini iyi kullanır. Sportif etkinlikleri sever Duyu organlarıyla dokunarak, tadarak koklayarak... öğrenir. El becerileri iyidir. Çok iyi öğretmen taklidi yapar.

40 Öğrenmenin 8 Yolu: Sosyal Zeka
Özellikleri: TANIM: İnsanların hislerini, niyetlerini motivasyonlarını, karakterlerini, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini anlama ve değerlendirme kapasitesidir. Sinerji: meydana getirme/sürdürme. Başkalarının bakış açısıyla bakabilme Grup içinde başarılı ilişkiler kurma . İnsanlar arasındaki farklılıkları fark Diğer insanların ihtiyaç ve beklentilerini farketme. Yüz ifadesi, jest ve sese duyarlılık Meslekler: Psikolog, rehber uzman, Öğretmen, Siyasetçi

41 Öğrenmenin 8 Yolu: Sosyal Düşünen/Öğrenen
Çok akadaşı vardır. Bir çok grubun üyesidir. . Sosyal etkinliklerin düzenleyicisidir. Paylaşarak, işbirliğiyle, karşılaştırarak, ilşkilendirerek öğrenir. Sınıfın Güzin ablası / “babası”dır. Sınıfın gevezesidir.

42 Öğrenmenin 8 Yolu: Benlik / İçsel
Özellikleri: TANIM: İnsanın kendi duygu ve düşüncelerinin farkında olma, sınırlılıklarını bilme, kendi iç dünyası ile irtibatlı olma, kim olduğu üzerine yoğunlaşabilme kapasitesidir. Odaklaşma, yoğunlaşma Düşünmeyi düşünme. Yüksek düzeyde (ilişkisel) düşünme. Düşünceli / duyarlı. Hislerdeki değişimi farketmek/ifade Kendi kendini motive/disipline etme. Sağlıklı benlik algısı. Meslekler: Şanatçı, Din adamı Psikoterapist, Sosyal Hzmt

43 Öğrenmenin 8 Yolu: İçsel Düşünen/Öğrenen
İçgüdüleriyle hareket eder. Yalnızdır; kendi özel ilgileri peşindedir. Kendi başına, bireysel projelerle, kendi hızında öğrenir. Kendini tanımada iç dünyası üzerine yoğunlaşmada ustadır. Sınıfın mütefekkiridir.

44 Öğrenmenin 8 Yolu: Doğa Zekası
Özellikleri: TANIM: Doğayı, doğal kaynakları ve doğal olayları izleme, anlama; bitkileri ve hayvanları anlama, ayırtetme, ve sınıflama kapasitesidir. Araştırme, inceleme; gezi - gözlem. Hayvanlara ilgi. Toprakla oynama. Bitki yetiştirme. Çevre bilinci . Mevsim ve iklim olaylarına ilgi Keşfetme. Meslekler: Biyolog, Jeolog, Çiçekçi Arkeolog, Meteorolog

45 Öğrenmenin 8 Yolu: Doğacı Düşünen/Öğrenen
Doğa ile ilgili koleksiyonu vardır Konuşmasında bol bol doğal hayattan örnekler vardır Araştırarak, inceleyerek, gözlem yaparak öğrenir. Sınıfın meteoroloji uzmanıdır. Okulun bahçesindeki kedilerin sorumlusudur.

46 Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?
Kendi problem çözme yöntemimizi analiz edelim. Başkaları hangi değişik yöntemleri kullanıyor? Probleme nasıl yaklaşıyorsunuz? Hangi yöntemler işinize yarıyor/yaramıyor? Kullandığınız yöntem işe yaramadığında n’apıyorsunuz? Problem hakkında ne hissediyorsunuz? Çözmekten kaçındığınız veya sevmediğiniz problemler var mı? Hangi tür problerde kendinize daha çok güveniyorsunuz? Hangi tür problemler size daha kolay geliyor? Hangi tür problemler size daha zor geliyor?

47 Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?
Kaç Adımda? Biri kadın diğeri erkek iki kişi yanyana vücut ağırlıklarını sağ ayaklarını vermiş şekilde ayakta duruyor. İkisi aynı anda yürümeye başlıyor. Ancak, kadın erkeğin attığı her iki adım için üç adım atıyor. Adam kaç adım attıktan sonra tekrar ikisi de sağ adımlarını aynı anda atmış olacaklar?

48 Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?
GÖRSEL Yürüyen iki kişiyi gözünde canlandırma Yerdeki ayak izlerini gözünde canlandırma. Diyagram çizmek BEDENSEL Parmaklarını kullanmak Yanına bir arkadaşını almak; Sözel Matematiksel

49 Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?
Kaç Kat? Normal kağıt kalınlığında büyücek bir kağıt parçasını önce ikiye katlayarak iki kat; sonra tekrar ikiye katlayarak dört kat elde edin. Bu işlemi elli kez yaptığınızı düşünün Elinizdeki kağıt kaça katlanmıştır?

50 Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?
GÖRSEL Sözel BEDENSEL Matematiksel

51 Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?
Kim Yaptı? A: "B yaptı." B: "D yaptı." C: “Ben yapmadım." D: "B yalan söylüyor."

52

53 ÖĞRENME VE ÖĞRETME Yeni bilgiler; Öğrenmenin parmak izi kadar kişiye özgü bir olgu olduğunu, Herkesin öğrenme tür, hız ve kapasitesinin farklı olduğunu, Uygun öğrenme olanağı sağlandığında öğrenemeyecek birey olmadığını ortaya koymaktadır.

54 Neler Üzerine Konuşacağız?
En İyi Nasıl Öğrenirim (Uygulama) Hangi tür düşünen öğrencilere “öğrenmeyi öğrenme”lerinde nasıl yardımcı olabilirim? Çoklu Zeka ve Özellikleri Problemlere Nasıl yaklaşıyorum? (Uygulama) Çoklu Zeka Alanlarını nasıl belirlerim? Çoklu Zekanın Sınıf içi uygulamaları.

55 ÖĞRETMENİN YENİ KONUMU
BİLGİ AKTARAN ÖĞRETİRKEN ÖĞRENEN

56 Beynin hangi kısmı hangi tür zihinsel etkinlikleri yönetmektedir?
BEYNİMİZ VE ÖĞRENME Beynin sağ (sol) tarafı dumura uğradığında vücudun sol (sağ) tarafı; felç olmaktadır. Beynin hangi kısmı hangi tür zihinsel etkinlikleri yönetmektedir? Beynin iki yarısı Matematik Dil Mantık Analiz Yazmak ve benzerleri Hayal gücü Renk Müzik Ahenk El Becerileri ve benzerleri

57 En İyi Nasıl Öğrenirim? 1-) Yıllardır görmediğiniz eski bir arkadaşınıza rastladınız. Akşama onu yemeğe davet ettiniz. Arkadaşınızın altında arabası var. Evinizi nasıl tarif edersiniz? a. Kağıt üzerine bir kroki çizerek adresimi veririm. b. Adresi sözlü olarak tarif ederim. c. Kağıt üzerine cadde ve sokak isimlerini yazarım. (Harita çizmeden) d. Bir yerden beni aramasını ister; ve onu oradan alırım.

58 En İyi Nasıl Öğrenirim? 2-) ‘Makina’ mı yoksa ‘makine’ mi yazıldığından emin değilsiniz. Ne yaparsınız? d. Her iki yazılışı da bir kağıt üzerine yazar, doğru gözükeni seçerim. a. Kelimeyi zihnimde canlandırır; doğru gözükeni seçerim. c. İmla kılavuzuna (veya sözlüğe) bakarım. b. Telaffuzunu zihnimden geçiririm.

59 En İyi Nasıl Öğrenirim? 3-) Yeni bir VCD Player satın almak istiyorsunuz. Fiyatın dışında kararınızı en çok ne etkiler? c. Aletin özelliklerini okuma. a. Görüntü. b. Satış elemanının sorularınıza verdiği cevaplar. d. Kumandayı elime alıp çalıştırma.

60 En İyi Nasıl Öğrenirim? 4-) Hangi tür dersleri daha çok seversiniz?
c. Ders kitabının takip edildiği ve geniş kaynak kitap önerilen. a. Grafik, Tablo, Tepegöz kullanılan. b. Öğrencilerin katılımına izin veren. d. Gezi-gözlem, deney türü çalışmalarla dolu olan.

61 En İyi Nasıl Öğrenirim? 6-) Yeni gösterime giren bir filme gidip gitmeme kararınızı en çok ne etkiler? a. Televizyonda izlediğiniz fragman b.Radyo istasyonunuzdan filmin değer lendirmesini duymak. c. Bir dergide film hakkında okuduğunuz yazı.

62 En İyi Nasıl Öğrenirim? 8-) Karadeniz yöremizin adı geçtiği zaman zihninizde ilk çağrışan şey hangisidir? b. O yörenin müziği. d. O yöreden tanıdığım insanlar. (Veya oradaki gezi anılarım.) c. O yöre hakkında okuduklarım. a. O yörenin haritadaki yeri..

63 En İyi Nasıl Öğrenirim? zun sizinle nasıl ilgilenmesini istersiniz?
10-) Kanal tedavisi (veya dolgu) için gittiğiniz diş doktorunu zun sizinle nasıl ilgilenmesini istersiniz? c. Kanal tedavisi hakkında broşür vermesini a. Kanal tedavisinin nasıl yapıldığını şekille göstermesini d. Maket üzerinde kanal tedavisi yapmasını

64 Bulundu bulundu. Beklentilerinize cevap verecek bir yardımcı bulundu...
Ve size eğitim öğretim de kullanabileceğimiz öğrenme özürlü damgası yiyen öğrencilerinde sevineceği bir eğitim modeli yaklaşımı.

65 Çoklu ZEKA:Öğrenmenin 8 Yolu

66 Öğrenmenin 8 Yolu: Sözel Düşünen/Öğrenen
Okuma yazmayı sever. Özellikleri: Hikayeleri sever Yazılı-sözlü dil. Dilin kullanımını. Söyleyerek, duyarak ve görerek öğrenir. Semantik, (anlambilim) Ezberleme ve hatırlama. İsimleri yerleri tarihleri iyi ezberler. Esprilidir. Konuşmayı sever. Hitabeti iyidir. İkna edicidir. Ivır zıvır şeyleri ezberlemeyi sever.

67 Öğrenmenin 8 Yolu: Mantıksal Düşünen/Öğrenen
matematiksel Öğrenmenin 8 Yolu: Mantıksal Düşünen/Öğrenen İlişkisel düşünmeyi, problem çözmeyi mantık yürütmeyi sever. İlişkileri, örüntüleri yakalama peşindedir. Özellikleri: Soyut düşünme. Gruplayıp, sıralayıp ve soyutlayıp öğrenir. Tümevarım/tümdengelim. Bilimsel düşünür. Deneysel çalışmalara ilgi duyar Kategorize etme / sınıflandırmada. Formüllerle düşünme/çalışma. Soru sormaya bayılır. Muhakeme yeteneği.

68 Öğrenmenin 8 Yolu: Görsel Düşünen/Öğrenen
Görsel uzaysal Öğrenmenin 8 Yolu: Görsel Düşünen/Öğrenen Sevdiği derslerde resim/ karikatür çizer. Sevmediği derslerde şatolar kurar Özellikleri: Görselleştirerek, hayal kurarak, resim ve renklerle çalışarak öğrenir. Nesneleri doğru bir şekilde algılama. Nesneler arasındaki ilişkileri farketme. Görselleştirme yeteneği Film seyretmeyi, ev aletleriyle oynamayı sever. Görüntü yaratma/değiştirme Boşlukta yönünü bulma (Çöl, orman) Renk, şekil ve çizgilere duyarlılık Öğretmenin kıyafetindeki değişiklik gözünden kaçmaz. Değişim ve dönüşümü farketme

69 Öğrenmenin 8 Yolu: Ritmik Düşünen/Öğrenen
müziksel Öğrenmenin 8 Yolu: Ritmik Düşünen/Öğrenen Çoğu zaman ya bir şarkı söylüyordur ya da bir melodi mırıldanıyordur. Şarkı söylemeyi müzik aleti çalmayı sever. Özellikleri: Ritim, melodi ve müzik ile öğrenir. Ses tonu kalitesine duyarlılık. Güfte yazma, beste yapma Seslere duyarlılık Sesleri algılama ve ritimleri yakalamada ustadır. Ritim, nota, ahenke karşı duyarlılık Müzik türlerini ayırdetme Sınıfta ayakları veya parmaklarıyla tempo tutanlardır. Tempo tutma Ritimleri yakalama/ tekrar yaratma

70 Öğrenmenin 8 Yolu: Bedensel Düşünen/Öğrenen
Beden dilini iyi kullanır. Sportif etkinlikleri sever Özellikleri: Duyu organlarıyla dokunarak, tadarak koklayarak... öğrenir. Beyin ve beden irtibatı. Ustaca taklit etme Koordinasyon, harmoni, kas hareketleri El becerileri iyidir. Denge Esneklik . Çok iyi öğretmen taklidi yapar. Güçlü dokunma duyusu El becerileri.

71 Öğrenmenin 8 Yolu: Sosyal Düşünen/Öğrenen
Çok akadaşı vardır. Bir çok grubun üyesidir. . Sosyal etkinliklerin düzenleyicisidir. Paylaşarak, işbirliğiyle, karşılaştırarak, ilşkilendirerek öğrenir. Özellikleri: Sinerji: meydana getirme/sürdürme. Başkalarının bakış açısıyla bakabilme Sınıfın Güzin ablası / “babası”dır. Grup içinde başarılı ilişkiler kurma . İnsanlar arasındaki farklılıkları fark Sınıfın gevezesidir. Diğer insanların ihtiyaç ve beklentilerini farketme.

72 Öğrenmenin 8 Yolu: İçsel Düşünen/Öğrenen
İçgüdüleriyle hareket eder. Yalnızdır; kendi özel ilgileri peşindedir. Özellikleri: Kendi başına, bireysel projelerle, kendi hızında öğrenir. Odaklaşma, yoğunlaşma Düşünmeyi düşünme. Yüksek düzeyde (ilişkisel) düşünme. Kendini tanımada iç dünyası üzerine yoğunlaşmada ustadır. Düşünceli / duyarlı. Hislerdeki değişimi farketmek/ifade Kendi kendini motive/disiplinli Sınıfın mütefekkiridir. Sağlıklı benlik algısı.

73 Öğrenmenin 8 Yolu: Doğacı Düşünen/Öğrenen
Doğa ile ilgili koleksiyonu vardır Konuşmasında bol bol doğal hayattan örnekler vardır Özellikleri: Araştırarak, inceleyerek, gözlem yaparak öğrenir. Araştırme, inceleme; gezi - gözlem. Hayvanlara ilgi. Toprakla oynama. Sınıfın meteoroloji uzmanıdır. Bitki yetiştirme. Çevre bilinci . Okulun bahçesindeki kedilerin sorumlusudur. Mevsim ve iklim olaylarına ilgi Keşfetme.

74 Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?
Kendi problem çözme yöntemimizi analiz edelim. Başkaları hangi değişik yöntemleri kullanıyor? Probleme nasıl yaklaşıyorsunuz? Hangi yöntemler işinize yarıyor/yaramıyor? Kullandığınız yöntem işe yaramadığında ne alıyorsunuz? Problem hakkında ne hissediyorsunuz? Çözmekten kaçındığınız veya sevmediğiniz problemler var mı? Hangi tür problemde kendinize daha çok güveniyorsunuz? Hangi tür problemler size daha kolay geliyor? Hangi tür problemler size daha zor geliyor?

75 Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?
Kaç Adımda? Biri kadın diğeri erkek iki kişi yanyana vücut ağırlıklarını sağ ayaklarını vermiş şekilde ayakta duruyor. İkisi aynı anda yürümeye başlıyor. Ancak, kadın erkeğin attığı her iki adım için üç adım atıyor. Adam kaç adım attıktan sonra tekrar ikisi de sağ adımlarını aynı anda atmış olacaklar?

76 Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?
GÖRSEL Yürüyen iki kişiyi gözünde canlandırma Yerdeki ayak izlerini gözünde canlandırma. Diyagram çizmek BEDENSEL Parmaklarını kullanmak Yanına bir arkadaşını almak; Sözel Matematiksel

77 Problemlere Nasıl Yaklaşıyorum?
Kim Yaptı? A: "B yaptı." B: "D yaptı." C: “Ben yapmadım." D: "B yalan söylüyor."

78 Çoklu Zeka Alanlarını Nasıl Belirleyebilirim?
Peki Öğrencilerimizin Zeka Alanlarını nasıl belirleyelim ? A- Öğretmen Gözlemleri B- Belge Toplama ( Portfolyo) C- Rehberlik Gözlemler D- Velilerle Görüşme E- Öğrencilere sormak F- İstasyon Çalışması Eğitimcilerin Zeka Alanlarını Belirleyelim. Bununla ilgili bir test uygulanabilir ve bu zamanla güncelleştirilebilir.

79 Şimdide Çoklu Zeka’nın sınıf içi uygulamalarınd a bazı teknik destekler.

80 Çok Teşekkürler. Paylaşıma açık olup zaman ayırdığınız İçin
En Güzel Yarınlarda Buluşmak Dileğiyle... Paylaşılarak çoğalan bir şey varsa o da Bilgidir. Sevgiyle Kalın...


"GELİŞİM VE ÖĞRENME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları