Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

2 ÖME Eğitim öğrenci merkezli olmalı. Öğretmen kılavuz olmalı.
Öğrencinin, bilgiyi kendisinin bulmasını sağlayan yöntemler uygulanmalı. (-Araştırma; Roman kahramanı-televizyon dizisi)

3 ÖME Öğrenci merkezli eğitim öğrenciyi ezberden uzaklaştırır.
(Ün. Araşt. Laboratuarı)

4 Öğrenci Merkezli Sınıflarda Kullanılan Yöntem ve Stratejilerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar: İyi bir eğitim öğretim ortamı oluşturulur. Öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun öğrenme etkinlikleri sunulur Öğrencilere, öğrenme sürecinde sorumluluk verilir

5 Öğrenci Merkezli Sınıflarda Kullanılan Yöntem ve Stratejilerin Uygulanmasında Dikkat Edilecek Noktalar: Konular ve sorular öğrencilerin ezberlemelerini engelleyecek şekilde biçimlendirilir Eleştirel düşünme becerileri kullanılarak; öğrencilerin bilgiyi anlamlandırmalarına, sorgulamalarına yardımcı olunur

6 Öğrenci merkezli eğitimde değerlendirme öğrencilerin öğrenmelerini ve gelişimlerini destekler
Öğrenci merkezli eğitimde değerlendirme, öğrenme ve öğretme sürecinin vazgeçilmez parçasıdır. Öğrencilerin katılımı ile düzenlenir Öğrenci merkezli eğitimde geleneksel yöntemlerin yanı sıra alternatif değerlendirme yöntemleri kullanılır. Öğrenci Merkezli Eğitimde önerilen alternatif değerlendirme araçları öğrenciye öz değerlendirme becerisini kazandırır. Öğrenci Merkezli Eğitimde değerlendirmenin temel amacı öğrencileri anlamlı öğrenmeye yöneltmektir.

7 Öğretmenler öz değerlendirme yapmalı ve performans değerlendirme sonuçlarını kendi gelişimleri için kullanmalıdır Öğrenci Merkezli Eğitim öğrenciyi merkeze alır ve bu nedenle öğretmen çok önemlidir Çünkü; öğretmen, bu büyük değişimi destekleyen en önemli kişidir.

8 Öme’de Öğretmen Bir gemi doğuya gider, Biri batıya,
Esen aynı rüzgarla. Hangi yöne gideceğini belirleyen, Rüzgar değil, yelkendir. Ella Wheder Wilcox

9 ÖME’de Öğretmen; Açık fikirlidir Çağdaştır Yenilikleri takip eder Öğrencileri için eğitim ortamını en iyi şekilde hazırlar Eğitim teknolojilerini etkin olarak kullanır Öğrencilerinin bireysel farklılıklarını dikkate alır ve onların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılar.

10 Yarının cahili okuma yazmayı bilmeyen değil nasıl öğrenmesi gerektiğini öğrenmeyen kişi olacaktır. (Tofler 1974)

11 Çoklu zeka kuramı (Gardner, 1983) Zekanın biyolojik yapı ve kültürle ilişkisinin önemini vurgulamış zekanın bireysel ayrılıkları oluşturan önemli bir özellik olduğunu kabul etmiştir (Ülgen ). Çoklu zeka kuramına göre sekiz zeka türünden söz edilebilir.

12 Zekâ Türleri Bedensel/Devinduyusal Zekâ Sözel/Dilsel Zekâ
Görsel/Uzamsal Zekâ Matematiksel/Mantıksal Zekâ Müziksel/Ritmik Zekâ Kişiler arası Zekâ İçsel Zekâ Doğa Zekası

13 Bedensel/Devinduyusal Zekâ
Hareketlerle, jest ve mimiklerle kendini ifade etme, beyin ve vücut koordinasyonunu etkili bir biçimde kullanabilme becerisidir.

14 Özellikleri Bir veya birden çok sporla uğraşır. Uzun süre hareketsiz oturamaz. Nesneleri parçalayıp bütünlemeyi sever. Söylenenden daha çok yapılanı hatırlarlar.

15 Zevk Alınan Çalışmalar
Mimiklerle, vücudu geliştirerek, dokunarak, dans ederek, üç boyutlu tasarımlar oluşturarak öğrenme. Gezi-inceleme, model/maket yapma gibi fiziksel aktivitelere katılımdan zevk alırlar.

16 Öğrenme Yolu Meslek Alanları
Hareket ederek öğrenirler. Rol yapma, atletizm, dans, dikiş - nakış gibi alanlarda yetenekleri vardır. Aktif katılımla daha iyi öğrenirler. Meslek Alanları Spor, Dans, Heykeltıraş, Teknik direktör, Koreografi, Oyunculuk, Cerrahlık, Pandomim, Sanatçılık gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

17 Sözel/Dilsel Zekâ Soyut ve simgesel düşünme ile, kavram oluşturma, dilbilgisi, şiir, hikaye yazma anlatma ve mizah gibi karmaşık olguları içeren dilsel yetenektir.

18 Özellikleri Her hikayeyi, masalı, fıkrayı anlatır. İyi bir hafızası ve kelime hazinesi vardır. Sözel olarak iyi iletişim kurar. Diğer insanların seslerini, dil üslubunu, okumasını ve yazmasını taklit edebilir. Dinleyicileri, konuşmaları ile etkiler. Farklı dilleri öğrenebilir.

19 Zevk Alınan Çalışmalar
Kelime oyunlarını sever. Hikaye, şiir yazma gibi etkinliklerden zevk alır. Öğrenme Yolu Kelimelerle oynayarak, yazarak, okuyarak, konuşarak, mizahı kullanarak, ikna ederek öğrenme. Meslek Alanları Edebiyat, Yazarlık, Şair, Arşivcilik, hatip, Dil Bilim, Hukuk, Siyaset gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

20 Görsel/Uzamsal Zekâ Görme duyusu ve buna bağlı olarak şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneğidir.

21 Özellikleri Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir.
Çok hayal kurar. Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir. Dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller, resimler üretir. Öğrendiği bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır.

22 Zevk Alınan Çalışmalar
Sanat ve proje aktivitelerini, görsel sunuşları sever. Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar. Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır. Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan hoşlanır.

23 Öğrenme Yolu Meslek Alanları
İmgeleri düzenleyerek, zihinsel resimler oluşturarak, çizerek, desen oluşturarak, hayal ederek öğrenme. Meslek Alanları Ressam, Artist, Fotoğrafçı, Mühendis, Kameraman, Mimar, Heykeltıraş, Tasarımcı, Dekoratörlük, İzci, Rehber gibi meslek alanlarında başarıyla çalışabilirler.

24 Matematiksel/Mantıksal Zekâ
Bilimsel düşünme, objektif gözlem yapma, elde edilen verilerden sonuç çıkarma, yargıya varma ve hipotez kurma yetenekleridir.

25 Özellikleri Nesnelerin nasıl çalıştığına dair sorular sorar.
Hızlı bir şekilde zihinsel matematik yapar.

26 Zevk Alınan Çalışmalar
Zeka oyunlarında başarılıdır. Deney yapma, sınama, sorgulama ve araştırmalardan zevk alır. Matematik aktivitelerini, strateji oyunlarını, mantık bulmacalarını sever.

27 Öğrenme Yolu Meslek Alanları
Akıl yürüterek, soyut melodileri tasarlayarak, sayılarla düşünerek, ilişkileri ve bağlantıları kurgulatarak öğrenme. Meslek Alanları Muhasebeci-satın alma, matematik ve mühendislik bilimleri, Bilim adamı, İstatistik, bilgisayar, ekonomi ve fen bilimleri alanlarında başarıyla çalışabilirler.

28 Müzik/Ritmik Zekâ Tonal ve ritmik kavramları tanıma ve kullanma; çevresel seslere, insan sesi ve müzik aletlerine karşı duyarlılık yetenekleridir.

29 Özellikleri Ritmik ve tonal kavramları bulma ve kullanma kapasitelerini içerir. Notasını görmediği müziği tanır. Melodileri tanır. Enstrüman çalar, koroda söyler. Çalışırken tempo, ritim tutar. Müziği hareketlerle birleştirerek farklı figürler ortaya çıkarabilir.

30 Zevk Alınan Çalışmalar
Şarkıları kolaylıkla öğrenir. Şarkı söyleme, mırıldanma ve dinlemeyi sever.

31 Öğrenme Yolu Meslek Alanları
Melodi ve ritim yaratarak, empati kurarak, seslere duyarlı olarak, enstrüman kullanarak, müziğin yapısını kavrayarak öğrenme Meslek Alanları Şarkıcı, besteci, müzisyen, orkestra şefi, müzik eleştirmeni gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

32 Kişilerarası Zekâ Diğer insanlarla sözlü ve sözsüz iletişim kurma, grup içinde işbirliği içerisinde çalışma yetenekleridir.

33 Özellikleri Arkadaşları İle birlikle olmaktan hoşlanır. İkna becerisine sahiptir. Kulüp dernek ve komitelerde zevkle çalışır. Çok arkadaşı vardır. Dinlemeyi ve konuşmayı sever. Güçlü bir espri yeteneğine sahiptir. Davranışlarının sonuçlarını değerlendirebilir. Hoşgörülüdür. Sözel ve bedensel dili etkili bir biçimde kullanır. Farklı ortamlara, farklı insan topluluklarına girdiklerinde kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Liderlik vasıfları taşırlar.

34 Zevk Alınan Çalışmalar
Yönetme ve organize etmeden zevk alır. Yaşıtları ile ya da farklı yaş grupları ile olmaktan zevk alırlar. Grup ve takım halinde çalışmaktan zevk alırlar.

35 Öğrenme Yolu Meslek Alanları
Sinerji oluşturarak, empati kurarak, işbirliği yaparak, kaynaşarak, iletişim kurarak öğrenme. Meslek Alanları Öğretmenlik, Yönetim. İşletme. Danışmanlık, Psikologluk. Rehberlik uzmanı, Din görevlisi ve Politika gibi alanlarda başarıyla çalışabilirler.

36 İçsel Zekâ İnsanın kendi bilişsel ve duyuşsal özelliklerini ve bunların derecesini tanıma, kendi öz benliğini anlama yeteneğidir. Gardner, bu zekâ türünün çok özel olduğunu ve diğer zekâ türlerinin tümünü kapsadığını savunmaktadır.

37 Özellikleri Özgürlüğüne düşkündür. Bireysel çalışmalardan zevk alır. Kendisi hakkında düşünmeyi sever. Kendi ilgi ve becerilerinin farkındadır. Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar.

38 Zevk Alınan Çalışmalar
Yalnız kalmaktan hoşlanır. Kendi iç dünyasını düşünür. Hedefler oluşturma ve hayallerden zevk alır. Yaşamlarında motivasyon kaynakları, hedefleridir.

39 Öğrenme Yolu Meslek Alanları Duygu ve düşüncelerinin farkına vararak,
Düşünerek, benliğini geliştirerek, Özgün bireysel etkinlikler yaparak öğrenme. Meslek Alanları Yazar, Psikoterapist, Sosyal hizmet uzmanı, Dini lider, sanatçı, İş adamı. Ressam, heykeltıraş vb. alanlarda başarıyla çalışabilirler.

40 Özellikle fauna ve floraya karşı çok hassas yaklaşımlara sahiptirler
Doğa Zekâsı Doğadaki tüm canlıları tanıma, araştırma ve canlıların yaratılışları üzerine düşünme becerisidir. Özellikle fauna ve floraya karşı çok hassas yaklaşımlara sahiptirler

41 Özellikleri Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidirler, çiçek türleri hayvan türleri onlar için çok çekicidir. Doğadaki bitki türlerine karşı duyarlıdırlar.

42 Zevk Alınan Çalışmalar
Araştırmalar yapmayı sever. Doğadaki canlıları incelemekten hoşlanır. Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyarlar. Doğanın insanlar üzerindeki ya da insanın doğa üzerindeki etkisi ile ilgilenirler.

43 Öğrenme Yolu Meslek Alanları
Doğayı ve doğada olup bitenleri gözlemleyebilme yeteneği kazanarak, kendisinin de bu dünyanın bir parçası olduğunun farkına vararak öğrenme. Meslek Alanları Zooloji, Botanik, Organik Kimya, Biyoloji, Jeoloji, Meteoroloji, Arkeoloji, Çiçekçilik, Tıp, Fotoğrafçılık, Dağcılık, İzcilik vb. alanlarda başarıyla çalışabilirler.

44 Gardner’a göre; “ bütün çocuklar bu zekâ türlerine çeşitli düzeylerde sahip olarak doğarlar, bu zekâ türlerinden bazılarına daha çok eğilimleri olabilir ve herkes bu zekâ türlerinde sahip oldukları potansiyellerini geliştirebilir.”


"ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları