Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Betimsel Analiz Ne? Yüzeysel Kavramsal Yapı bellidir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Betimsel Analiz Ne? Yüzeysel Kavramsal Yapı bellidir"— Sunum transkripti:

1 Betimsel Analiz Ne? Yüzeysel Kavramsal Yapı bellidir
Strauss ve Corbin (1990)

2 Betimsel Analiz Walcott (1994)’a göre; Betimsel analiz
verilerin özgün formuna bağlı kalarak doğrudan alıntılarla verilerin betimsel bir yaklaşımla okuyucuya sunulmasıdır.

3 Yıldırım ve Şimşek (2011)’ e göre; Betimsel analiz
önceden belirlenmiş bir çerçeveye bağlı olarak nitel verilerin işlenmesi bulguların tanımlanması tanımlanan bulguların yorumlanması adımlarını içeren analiz yaklaşımıdır.

4 Betimsel Analizin Aşamaları
Çerçevenin Oluşturulması Verilerin İşlenmesi Tanımlama (Betimleme) Yorumlama (Yıldırım ve Şimşek, 2011)

5 Çerçevenin Oluşturulması
Betimsel analiz için kullanılacak çerçeve Araştırma sorularından Araştırmanın kuramsal/kavramsal yapısından Görüşme/gözlemlerde yer alan boyutlardan biri olabilir.

6 Verilerin İşlenmesi Bu aşamada veriler incelenir.
Yapılan çözümlemeler sonucunda anlamlı ve mantıklı olan veriler seçilerek çerçeveye göre düzenlenir. Oluşturulan çerçeveyle ilişkili olmayan veriler dışarıda kalabilir. Düzenlemeler sırasında sonuçlar yazılırken kullanılacak “doğrudan alıntılar” seçilebilir.

7 Tanımlama Bu aşamada düzenlenen veriler tanımlanır ve doğrudan alıntılarla desteklenerek okuyucuya sunulur. Gereksiz tekrarlardan uzak ve açık bir anlatım ile bulguların tanımlanması söz konusudur.

8 Yorumlama Bu aşamada araştırmacının olabildiğince nesnel olarak betimlediği verileri yorumlaması söz konusudur.

9 Kaynaklar Miles, M. B., Huberman, M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd Edition). Sage Publication: London Yıldırım, A., Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.


"Betimsel Analiz Ne? Yüzeysel Kavramsal Yapı bellidir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları