Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Level Design Giriş Sektörünün gelişmesi sonucu bu alanla ilgili iş gücü her geçen gün artmaktadır. Seviye tasarımı da bu sektörde önemli bir yer bulmuştur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Level Design Giriş Sektörünün gelişmesi sonucu bu alanla ilgili iş gücü her geçen gün artmaktadır. Seviye tasarımı da bu sektörde önemli bir yer bulmuştur."— Sunum transkripti:

1 Level Design Giriş Sektörünün gelişmesi sonucu bu alanla ilgili iş gücü her geçen gün artmaktadır. Seviye tasarımı da bu sektörde önemli bir yer bulmuştur. Oyunun gameplayi oluşturulduktan sonra bu gameplayin yer alacağı oyun dünyasını yaratacak olan kişi seviye tasarımcısıdır.

2 Level Design Giriş Seviye tasarımı, oyunun tüm farklı faktörlerinin bir arada işlendiği yerdir. Bir bilmecenin ipuçlarını bir araya getirmek gibidir. Seviyeler oluşturulurken tasarımcı, oyunun engine ve gameplay’inden bağımsız olamaz.

3 Level Design Giriş Seviye tasarımı genellikle oyunla ilgili problemlerin meydana geldiği yerdir. Oyunun gameplayi yeterince eğlenceli mi? Engine yeterli mi? Seviye tasarımcısının en önemli görevi, oyun tasarımındaki diğer kolları bu problemler hakkında bilgilendirmek ve problemlerin çözümüne katkı sağlamaktır.

4 Level Design Farklı Oyunlardaki Seviyeler
‘Seviye’ tanımı oyundan oyuna farklılık gösterir. Oyunlarda seviye olarak adlandırılan farklı alanlar vardır. Bu alanlar içeriğe ya da gameplaye bağlı olarak sınırlandırılmıştır.

5 Level Design Farklı Oyunlardaki Seviyeler
Seviyeler arasındaki zorluk ve geçişlerin iyi tasarlandığı oyunlarda, oyuncu bir seviyeyi tamamladığını gördüğünde gameplayin önemli bir bölümünü başardığını bilecek ve kendisini iyi hissedecektir.

6 Level Design Seviye Sırası
Seviyelerin sıralandırılması, oyunun gidişatı için çok önemlidir. Tasarımcının, bu sıralandırmaların oyunun gameplayini nasıl etkileyeceğini bilmesi gerekir.

7 Level Design Seviye Bileşenleri Seviye tasarımına başlamadan önce;
Tasarım ekibi, Oyunun gameplay bileşenlerini ortaya koyması ve gameplayin işlevinin ne olduğunu anlaması gerekir. Seviye tasarımcısı, Ortaya çıkaracağı seviyelerde gameplayi nasıl kullanacağını anlaması gerekir.

8 Level Design Seviye Bileşenleri Bir seviyenin gameplay bileşenleri;
Eylem (Action) Keşfetme (Exploration) Bulmaca Çözme (Puzzle Solving) Hikaye Anlatımı (Storytelling) Estetik (Aesthetics)

9 Level Design Seviye Bileşenleri
Eylem (Action): Çoğu oyun için seviyelerdeki en açık belki de en önemli bileşendir. Seviyenin ne kadar eylem içerdiği, Bu eylemlerin türü, Eylemlerin nasıl gerçekleştiği, Eylemlerin oyuncuya nasıl sunulacağı, seviye tasarımında önemlidir.

10 Level Design Seviye Bileşenleri
Keşfetme (Exploration): Macera oyunlarında önemli bir yer tutar (Tomb Raider, Thief) İyi tasarlandığında ve donanımlandırıldığında oyun için eğlence kaynağı olabilir. Keşfetmeyi oyunun bir parçası haline getirme; Oyunun ortamını farklılaştırma, Oyun seviyesinin gidişatı, Yeni bir ortama giriş yaptığında oyuncunun ne yapması gerektiği ile ilgili değişiklikleri içerir.

11 Level Design Seviye Bileşenleri
Bulmaca Çözme (Puzzle Solving): Bazen bir seviye içinde ilerlemek, sonraki seviye için geçiş yollları bulmaktan daha fazlasını içerir. Büyük bir engeli aşmak için nelerin başarılması gerektiği Bazen de sadece bulmacayı çözmek değil parçaları doğru bir biçimde biraraya getirmek için oyuncuyu manipule etmeyi gerektirebilir. Bu durum oyuncuya bir oyun içinde daha fazla oyun deneyimi yaşatacaktır.

12 Level Design Seviye Bileşenleri
Hikaye Anlatımı (Storytelling): Ortam, hikayenin ana temasının aktarılmasında etkin rol oynar. Bir oyunun ortamını oluşturabilmek için ise seviyeler çok önemlidir. Seviyeyi yaratmadan önce; O seviyede hangi hikayenin aktarılacağı, Ve hikayenin amaçları belirlenmelidir.

13 Level Design Seviye Bileşenleri
Estetik (Aesthetics): Oyunun estetiğinin yaratılması için seviyenin görüntüsü ve kullanılan sesler önemlidir. Oyunun oynanabilirliğini, Seviyenin göze estetik gelmesini, Çabuk değişebilen ve hikayeye uyan bir ortam, Ekrandaki metinler oyuncunun en rahat görebileceği noktalara yerleştirilmelidir. Özel alanlar, gizli bölmeler oyuncuya cazip ve çekici gösterilmelidir.

14 Level Design Seviye Akışı
Farklı oyun tiplerindeki seviyelerin gidişatı değişiklik gösterebilmektedir. Hareket/Keşfetme oyunları (Super Mario 64, Tomb Raider) Seviyelerin işlevleri benzerlik gösterir. Oyuncuların her bir seviyede karşılaşacağı zorluklar önceden tasarlanmıştır. Oyuncu her seviyede aynı gameplay deneyimini yaşar. Seviyelerin gidişatı doğrusaldır.

15 Level Design Seviye Akışı
RPG’de seviye akışı daha az doğrusaldır, oyuncuya sunulan seçenek sayısı artırılmıştır. WarCraft, GTA: Oyun akışı doğrusal değildir. Gameplay daha az tahmin edilebilirdir. Farklı oyuncular seviyeleri tamamen farklı oynayabilirler. Araba yarışları: Başlangıç ve bitiş konumları genellikle aynıdır. Doğrusal bir akış vardır. Modern araba yarışlarında değişiklik göstermektedir (kestirmeler, alternatif yollar) Spor oyunları, Doğrusal olmayan bir akış

16 Level Design Seviye Akışı Oyunları kabaca iki gruba ayırabiliriz;
Doğrusal seviyeli oyunlar (Hareket/Macera, araba yarışları) Doğrusal olmayan, tahmin edilemeyen gameplay deneyimine sahip oyunlar (strateji, spor, çok oyunculu ölüm- maçı oyunları)

17 Level Design İyi Seviyenin Özellikleri Oyuncu sıkışmamalı
Oyuncunun oyunu tamamlayabilmesini sağlayacak alternatif yollar sunulmalı. Alt Amaçlar Esas hedefe ulaşmada yardımcı çok sayıda görevin olması. Bu hem oyuncuyu daha büyük bir görevi tamamlamaya doğru götürür hem de oyunu ne kadar iyi oynadığı konusunda feed-back verir.

18 Level Design İyi Seviyenin Özellikleri Kritik Yol (Critical Path)
Oyuncuya o seviyeyi tamamlaması için gidebileceği yönü gösterir. Fiziksel bir yön (kuzey, güney gibi) ya da bir canlıyı bulma, önemli bir nesneyi getirme gibi görevler olabilir. Oyuncunun her seviyede nasıl ilerleyeceğini kavrayabilmesi önemlidir. Açık bir biçimde oluşturulmuş ‘kritik yol’ oyuncunun kafasının karışmasını önler.

19 Level Design İyi Seviyenin Özellikleri
Aynı yere geri dönmenin sınırlanması (Limited Backtracking) Oyuncunun keşfetmesini sağlayan farklı kollara ayrılmış yollar olabilir fakat bu yolların ana yol ile bağlantısı olmalı ki oyuncu geri dönerken aynı yolu kullanmak durumunda kalmasın. Özellikle keşfetme oyunlarında oyuncunun zaten keşfettiği önemli bir bölümü geri dönmesi iyi bir fikir olmayabilir.

20 Level Design İyi Seviyenin Özellikleri
Hareket alanlarının açıkça belirlenmesi Oyuncunun seviye içerisinde hangi yöne gidebileceğini bilmesi gerekir. Oyuncunun yönlenebileceği ve yönlenemeyeceği tarafların gösterilmesi önemlidir(F16 games- ASSASINS CREED)

21 Level Design İyi Seviyenin Özellikleri Seçenekler
İyi bir seviye, oyuncuya görevleri tamamlaması konusunda farklı seçenekler sunar. Farklı yollar, iyi bir fikir, farklı karakterler olabilir. Oyunun tek düze oynanması oyuncuyu girdiği dünyadan uzaklaştırır.

22 Level Design Seviye Oluşturma Süreci Ön Hazırlık
Tasarladığınız seviye oyunu çok mu değiştirecek? Oyun eğlenceli olmaktan çıkabilir mi? Oynanmayacak hale gelebilir mi?

23 Level Design Seviye Oluşturma Süreci Taslak Hazırlama
Gameplay ve hikayeye göz önünde bulundurularak seviyenin ihtiyaçlarının belirlenmesi. Özellikle planlama sırasında oyunun ana temasına ve yaratılacak seviyenin ana temayı ne derece desteklediğine dikkat edilmesi. Tasarımcı, seviyenin hedefi ile ilgili fikir sahibi olduktan sonra bir taslak hazırlayıp diğer takım üyelerine gösterebilir ve bunun üzerinde tartışma yapılabilir.

24 Level Design Seviye Oluşturma Süreci Temel Yapı
Taslak onaylandıktan sonra yapım aşaması başlar. Bu noktada sadece seviyenin temel çizim planı oluşturulur. Oyuncunun hareket edebileceği alanları, erişebileceği yerler belirlenir.

25 Level Design Seviye Oluşturma Süreci
Eğlenceli Olana Kadar Yapıyı Düzenleme Seviyeyi iyi ve eğlenceli hale getirene kadar temel yapı adımının tekrarlanması gerekir Bunun için seviyenin tamamına bakılması ve oyuncunun gerçekleştirebileceği hareket alanlarını gözlemlemek gerekir.

26 Level Design Seviye Oluşturma Süreci Temel Gameplay
Seviye oyuncuların yönlendirilmeleri için uygun hale geldiğinde, gameplay uygulanmaya başlar. Bir seviyenin gameplayi, o seviyede oyuncunun yapmasına izin verilen eylemleri içerir. Bu aşama macera ya da strateji oyunlarında zorken, araba yarışı ya da spor oyunlarında daha kolaydır. Çünkü bunların gameplayi seviyeden seviyeye değişmez. Bu nedenle özel düzenlemeler gerektirmez.

27 Level Design Seviye Oluşturma Süreci Estetiği Düzenleme
Seviye iyi çalışıyorsa daha güzel görünmesi için yapılması gerekenler ortaya çıkar. Seviyelerdeki gerekli metinleri yerleştirme, Efektleri uygulama, Dekoratif nesneler ekleme. Fakat en önemli şey, seviyenin gameplay hedeflerini gerçekleştirmesi ve iyi çalışmasıdır

28 Level Design Seviye Oluşturma Süreci Test Etme
Test etme, seviye tasarımının önemli bir parçasıdır. Bu sürece sadece projedeki kişilerin değil başka kişilerin de dahil edilmesi faydalı olacaktır.


"Level Design Giriş Sektörünün gelişmesi sonucu bu alanla ilgili iş gücü her geçen gün artmaktadır. Seviye tasarımı da bu sektörde önemli bir yer bulmuştur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları