Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ"— Sunum transkripti:

1 2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ

2 OTİZM NEDİR ? Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

3 GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir. Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görülür. Her 70 erkek çocuktan biri otizmlidir.

4 DİĞER FORMLARI • Asperger • Rett sendromu • Atipik otizm
• Çocukluk dezentegratif bozukluğu

5 OTİZMİN BELİRTİLERİ 1-Sosyal İlişkilerde Güçlük 2- İletişim Zorlukları
3- İlgi ve Davranış Takıntıları

6 1-Sosyal İlişkilerde Güçlük
-Başkalarıyla göz teması kurmakta zorlanmak . -Arkadaşlık ilişkileri geliştirememek. -Pek çok şeyi başkalarıyla birlikte değil de kendi başına yapmayı yeğlemek -Çevredeki kişilerin yaptıklarıyla ilgilenmemek.

7 2- İletişim Zorlukları Dil ve konuşma gelişiminde akranlarının gerisinde olmak ya da hiç konuşmamak Başkalarıyla sohbet başlatmada ve sürdürmede zorlanmak . Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz zamanlarda söylemek. Çevresinde bulunan aynı yaşlardaki çocukların oynadığı oyunlara ilgi göstermemek .

8 3- İlgi ve Davranış Takıntıları
Bazı sıra dışı konulara karşı aşırı ilgi duymak. Günlük yaşamdaki düzen değişikliklerine katlanamamak. Sıra dışı beden hareketleri yapmak. Bazı nesnelerle sıra dışı hareketler yapmak .

9

10 OTİZMLİ BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
• Beden dilini, jest ve mimikleri, amaları kullanamazlar aynı zamanda kullanılan vücut dilini anlayamazlar.

11 • Yaşamlarındaki rutinlerin değişmesine veya değiştirilmesine aşırı tepki gösterebilirler.

12 • Zamansız ve anlamsız gülmeleri ve ağlamaları olabilir

13 • Dokunmaya karşı aşırı hassas olabilirler, kucaklandıklarında bile sarılmayabilirler

14 • Göz kontağı kurup, devam ettiremezler
• Göz kontağı kurup, devam ettiremezler. Boşluğa bakıyorlarmış gibi görünebilirler

15 • Cisimlere karşı aşırı bağımlılık geliştirebilirler .

16 • Bir sebep olmadan strese girip, üzüntü duyarlar .

17 • Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık gösterebilirler.

18 • Tehlikeye karşı duyarsızdırlar.

19 • Aşırı hareketli ya da aşırı hareketsizdirler.

20 • Normal öğrenme metotlarına karşı duyarsızdırlar.

21 • Nesneleri çevirmekten ve döndürmekten zevk alabilirler.

22 • Bütünden çok parçalara, ayrıntılara takılırlar

23 NEDENLERİ • Bu bozukluğun nedeni tam olarak bilinmemektedir.
• Başlıca nedeni genetik olmakla birlikte kimi araştırmacılara göre son dönemlerde otizmin görülme sıklığındaki artış, radyasyon, virüsler, çevre kirlenmesi, gıda alışkanlıkları ve hızlı teknolojik gelişim gibi çevresel faktörlere de bağlı olabileceğini düşünülmektedir.

24 Eğitimde Kazandırılması Amaçlananlar
• Öğrenmeye hazırlık becerileri • Özbakım becerileri • Dil ve konuşma becerileri • Sosyal beceriler • Davranış sorunlarının azaltılması ve ailelerin eğitimi

25 EĞİTİMLERİ ‘’OTİZMİN TEK TEDAVİSİ EĞİTİMDİR!’’

26 3 yaşından küçük otizmli çocuklar erken çocukluk dönemi eğitimi alabilir .
3-6 yaşları arasında, okulöncesi özel eğitim alabilir. 7-14 yaşları arasında, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte bir ilköğretim okulunda kaynaştırma eğitimi alabilir.

27 15-21 yaşları arasında ve ilköğretim diplomasına sahipse, ortaöğretimini öncelikle kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında sürdürmelidir.

28 **Özel eğitimin yanı sıra özel eğitime destek olarak verilen terapilerin en önemlileri
dil-konuşma terapisi ve uğraşı terapisidir.**

29 Otizm dendiğinde iletişimin olmamasından değil farklı bir iletişim tarzının olmasından bahsedilmelidir .

30 Otistik bireyin en çok duyduğu aile desteği olduğundan, aile otizm hakkında bilgilenmelidir.

31 Aileler çocuğun içine kapanmasına izin vermemeleri ve uyaranları çocuğa düzenli ve ısrarlı bir şekilde sunmaya özen göstermelidirler.

32 Eşyaları tanıtmak, onunla konuşmak ve güçlü bir duygusal bağ kurmak önemlidir.

33 Yavaş yavaş tane tane konuşulması söylenilenleri anlaması adına daha uygundur.

34 Konuşurken olumlu cümleler kurulmalı, çift anlamlı, soyut kelimelerden kaçınılmalıdır.

35 Yaptıkları iyi şeyleri fark edip ödüllendirmek gerekir.

36 Otizmli bir çocuk için en uygun ortam sakin, telaşsız ,kalabalıktan uzak, doğayla içi içe bir aile hayatıdır.

37 KAYNAKLAR *Tohum otizm vakfı
*Wenar C. (1994) devolopment psychopathology:from infancy trough adolescence.United states of America :mc graw-Hill inc *Sucuoğlu B.ötkem f.akkök f.gökker 1996 otistik çocukların değerlendirilmesine ilişkin çalışma.

38 HAZIRLAYAN SERKAN AVCI TEŞEKKÜRLER…


"2 NİSAN DÜNYA OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları