Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OTİZM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OTİZM."— Sunum transkripti:

1 OTİZM

2 OTİZM NEDİR ? Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

3 GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir Erkeklerde kızlardan 3-4 kat daha fazla görülür Her 70 erkek çocuktan biri otizmlidir

4 DİĞER FORMLARI Asperger Rett sendromu Atipik otizm
Çocukluk dezentegratif bozukluğu

5 OTİZMİN BELİRTİLERİ A. Sosyal İlişkilerde Güçlük
B. İletişim Zorlukları C. İlgi ve Davranış Takıntıları

6 A. Sosyal İlişkilerde Güçlük
Başkalarıyla göz teması kurmakta zorlanmak Arkadaşlık ilişkileri geliştirememek Pek çok şeyi başkalarıyla birlikte değil de kendi başına yapmayı yeğlemek Çevredeki kişilerin yaptıklarıyla ilgilenmemek

7 B. İletişim Zorlukları Dil ve konuşma gelişiminde akranlarının gerisinde olmak ya da hiç konuşmamak Başkalarıyla sohbet başlatmada ve sürdürmede zorlanmak Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz zamanlarda söylemek Çevresinde bulunan aynı yaşlardaki çocukların oynadığı oyunlara ilgi göstermemek

8 C. İlgi ve Davranış Takıntıları
Bazı sıra dışı konulara karşı aşırı ilgi duymak Günlük yaşamdaki düzen değişikliklerine katlanamamak Sıra dışı beden hareketleri yapmak Bazı nesnelerle sıra dışı hareketler yapmak

9 ?;;;SESSİZLİĞİM Zihnim bomboş,düşüncelerim uçuşuyor, Konuşmalarımsa çoğu kez anlamsız. Annem kim, babam kim,zihnimi bir türlü toparlayamıyorum, Bu çok yıpratıcı: Çoğu zaman sinirleniyor,çoğu zaman da küsüyorum, Davranışlarımdaki bilinmezlikle insanları üzüyorum. Lütfen bana yardım edin,ben anlaşılmaz biri değilim, Biraz sevgi, ilgi ve çabanız ile,pek çok şeyi başarabilirim.

10 Otistik Bireylerin Özellikleri
Beden dilini, jest ve mimikleri, amaları kullanamazlar aynı zamanda kullanılan vücut dilini anlayamazlar

11  Yaşamlarındaki rutinlerin değişmesine veya değiştirilmesine aşırı tepki gösterebilirler

12 Zamansız ve anlamsız gülmeleri ve ağlamaları olabilir

13  Dokunmaya karşı aşırı hassas olabilirler, kucaklandıklarında bile sarılmayabilirler

14 Göz kontağı kurup, devam ettiremezler
 Göz kontağı kurup, devam ettiremezler. Boşluğa bakıyorlarmış gibi görünebilirler

15 Objelere karşı aşırı bağımlılık geliştirebilirler

16 Bir sebep olmadan strese girip, üzüntü duyarlar

17 Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık gösterebilirler

18 Tehlikeye karşı duyarsızdırlar

19 Acıya karşı duyarsızlık gösterirler

20 Aşırı hareketli ya da aşırı hareketsizdirler

21 Normal öğrenme metotlarına karşı duyarsızdırlar

22 Nesneleri çevirmekten ve döndürmekten zevk alabilirler

23 Bütünden çok parçalara, ayrıntılara takılırlar

24 Bu bozukluğun nedeni tam olarak bilinmemektedir
NEDENLERİ Bu bozukluğun nedeni tam olarak bilinmemektedir  Başlıca nedeni genetik olmakla birlikte kimi araştırmacılara göre son dönemlerde otizmin görülme sıklığındaki artış, radyasyon, virüsler, çevre kirlenmesi, gıda alışkanlıkları ve hızlı teknolojik gelişim gibi çevresel faktörlere de bağlı olabileceğini düşünülmektedir

25 TANILAMA SÜRECİ Otizmin tanısı nasıl ve kimler tarafından konur? 1-Çocuk ruh hastalıkları uzmanı 2- Çocuk nörologu

26 1-Çocuk ruh hastalıkları uzmanı
Çocuk ruh sağlığını değerlendiren, tanılayan ve tedavi eden doktordur Gerekirse tıbbi tetkik ve ilaç tedavisi önerir. İlaç, eğitime destek ve istenmeyen hareketleri kontrol altına almak amacıyla verilir

27 2. Çocuk nörologu Çocuk nörologu çocuklardaki beyin ve sinir sistemi sorunlarının uzmanıdır Ayrıca, çocuğunuzda otizmle ilişkili olabilecek bazı hastalıkların (sara nöbetleri gibi) olduğu ya da otizm dışında başka sorunların varlığı düşünülürse, çocuk nörologu tarafından bazı tıbbi tetkikler (MR, BT, EEG vb.) ve tedaviler de yapılabilir

28 Eğitimde kazandırılması amaçlananlar
öğrenmeye hazırlık becerileri özbakım becerileri dil ve konuşma becerileri sosyal beceriler davranış sorunlarının azaltılması ve ailelerin eğitimidir

29 EĞİTİMLERİ

30 Yaşlara Göre Eğitim Olanakları
3 yaşından küçük otizmli çocuklar erken çocukluk dönemi eğitimi alabilir

31 Yaşlara Göre Eğitim Olanakları
3-6 yaşları arasında, okulöncesi özel eğitim alabilir

32 Yaşlara Göre Eğitim Olanakları
7-14 yaşları arasında, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte bir ilköğretim okulunda kaynaştırma eğitimi alabilir

33 Yaşlara Göre Eğitim Olanakları
15-21 yaşları arasında ve ilköğretim diplomasına sahipse,  ortaöğretimini öncelikle kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki ortaöğretim kurumlarında sürdürmelidir

34 Özel eğitimin yanı sıra özel eğitime destek olarak verilen terapilerin en önemlileri dil-konuşma terapisi ve uğraşı terapisidir

35 Dil-konuşma terapistleri
Dil-konuşma terapistleri otizmli çocuklarda dil ve iletişim becerilerini geliştirmek için çeşitli terapiler uygularlar

36 Uğraşı terapistleri Uğraşı terapistleri , otizmli çocukların günlük yaşam becerilerini, toplumsal becerilerini ve uyumsal davranışlarını geliştirmek ve davranış sorunlarını azaltmak amacıyla çeşitli terapiler yürütürler

37 ÖNERİLER Otizm dendiğinde iletişimin olmamasından değil farklı bir iletişim tarzının olmasından bahsedilmelidir

38 Otistik bireyin en çok duyduğu aile desteği olduğundan, aile otizm hakkında bilgilenmelidir

39  Aileler çocuğun içine kapanmasına izin vermemeleri ve uyaranları çocuğa düzenli ve ısrarlı bir şekilde sunmaya özen göstermelidirler

40  Eşyaları tanıtmak, onunla konuşmak ve güçlü bir duygusal bağ kurmak önemlidir

41 Yavaş yavaş tane tane konuşulması söylenilenleri anlaması adına daha uygundur

42 Konuşurken olumlu cümleler kurulmalı, çift anlamlı, soyut kelimelerden kaçınılmalıdır

43 Yaptıkları iyi şeyleri fark edip ödüllendirmek gerekir

44 Otistik bir çocuk için en uygun ortam sakin, telaşsız ,kalabalıktan uzak, doğayla içi içe bir aile hayatıdır

45 Eğitim Ortamları Kaynaştırma Özel Eğitim Sınıfı
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi

46 Kaynaştırma Kaynaştırma, özel eğitim gerektiren çocukların eğitimlerini normal gelişim gösteren çocukların devam ettiği resmî veya özel okullarda sürdürmeleridir

47 Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM)
OÇEM’lerde bireylerin öz bakım ve günlük yaşam becerileri ile işlevsel akademik becerilerini geliştirmek ve topluma uyumlarını sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanmış özel eğitim programı uygulanır

48 Özel Eğitim Sınıfı Özel eğitim sınıfları, resmi ve özel okulların bünyesinde özel eğitim gerektiren öğrenciler için açılan sınıflardır

49 Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi
İlköğretimlerini tamamlayan, genel ve mesleki ortaöğretim programlarına devam edemeyecek durumda olan ve 21 yaşından gün almamış otizmli bireyler otistik çocuklar iş eğitim merkezlerine devam edebilir

50 OTİZM PLATFORMU Türkiye’deki otizmli bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması amacıyla bu alanda çalışan önde gelen 17 sivil toplum örgütünün oluşturduğu bir sivil toplum hareketi…

51

52 KAYNAKLAR: www.otizm.org www.bendevatandasim.com www.ezberim.com
Tohum otizm vakfı Wenar C. (1994) devolopment psychopathology:from infancy trough adolescence.United states of America :mc graw-Hill inc Sucuoğlu b.ötkem f.akkök f.gökker 1996 otistik çocukların değerlendirilmesine ilişkin çalışma


"OTİZM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları