Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FAD İ ME AKAGÜNDÜZ SEVG İ SUBA Ş I Aralık 2011. OTİSTİK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ SINIFLANDIRMA TANI DEĞERLENDİRME ARAÇLARI OTİZMİN NEDENLERİ EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FAD İ ME AKAGÜNDÜZ SEVG İ SUBA Ş I Aralık 2011. OTİSTİK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ SINIFLANDIRMA TANI DEĞERLENDİRME ARAÇLARI OTİZMİN NEDENLERİ EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 FAD İ ME AKAGÜNDÜZ SEVG İ SUBA Ş I Aralık 2011

2 OTİSTİK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ SINIFLANDIRMA TANI DEĞERLENDİRME ARAÇLARI OTİZMİN NEDENLERİ EĞİTİM

3 Ya ş amın ilk 3 yılında fark edilen, bireyin sosyal etkile ş im, ileti ş im ve davranı ş larını olumsuz yönde etkileyen geli ş imsel bir bozukluktur.

4 Otizmin Hakkında: İlk olarak 1943’te Amerikalı psikiyatrist Leo Kanner tarafından tanımlanmıştır. Otizm beynin yapısını ve işleyişini olumsuz yönde etkileyen sinir sistemindeki sorunlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Otizmin çocuk yetiştirme şekliyle ya da ailelerin sosyo-ekonomik konumuyla ilgisi yoktur.

5 1960’lı yıllara kadar otizm… Genetik faktörler Beyin hasarı Kimyasal maddeler Otizm anne karnında tesbit edilemez. Hamilelik sırasında bilinemez. Doğum sonrası oluşan bir hastalıktır.

6

7 TANI Tıbbi açıdan tanı Gelişimsel açıdan tanı

8 TANI Tıbbi açıdan tanı: Otizm tanısında kesinleştirecek tipte kan, idrar ya da beyin tetkiki geliştirilmemiştir. Otizm, yaygın gelişim bozukluğu, atipik otizm ya da PDD-NOS gibi değişik adlarla tanı konulmaktadır. Bunun sebebi her bireyde farklı düzeylerde ve farklı şiddetlerde kendini göstermesidir.

9 SINIFLANDIRMA  Otizmli bireyler heterojen bir yapıya sahiptirler.  Bu çocuklar bazı özellikleri temel alınarak sınıflandırılmaya çalışılmış; zihinsel beceri düzeyi, otistik belirtilerin ortaya çıkış yaşı ya da belirtilerin sayısı/ derecesine göre alt gruplar oluşturmuşlardır.

10 Atipik grupta, otistik özellikleri en az olan ve ortalama olarak en üst düzey zekaya sahip bireyler yer almaktadır.

11  Mental Bozuklukların Tanımsal ve Sayısal Kitabı (DSM)  Çocukluk Otizmi Dereceleme Ölçeği (Chilhood Autism Rating Scale)  Davranış Değerlendirme Ölçeği (Behavior summarized Evaluaion)

12 OTİSTİK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ DİL VE KONUŞMA BECERİLERİ SOSYAL BECERİLER BİLİŞSEL BECERİLER DAVRANIŞSAL ÖZELLİKLER SAĞALTIM YÖNTEMLERİ

13 Ekolali İşaretleri ekolotik olarak kullanma. Şahıs zamirleri kullanmada güçlük Monoton konuşma Dile dayalı şakaları anlamada güçlük Konuşma konusunda sınırlılık Neden, niçin, nerede, nasıl sorularını yanıtlamada güçlük ¼ i hiç konuşmamakta %50 si farklı düzeylerde sözel iletişim kurmaktadır.

14 PEK İ EKOLAL İ NED İ R ?

15 Göz kontağının az olması, İletişimde yüz ifadeleriyle jest ve mimiklerini kullanamama, İlgilerini paylaşma isteğinin olmaması, Ortak dikkatteki sınırlılık, Taklit becerilerindeki sınırlılık, Oyun becerilerindeki yetersizlik. Göz kontağının az olması, İletişimde yüz ifadeleriyle jest ve mimiklerini kullanamama, İlgilerini paylaşma isteğinin olmaması, Ortak dikkatteki sınırlılık, Taklit becerilerindeki sınırlılık, Oyun becerilerindeki yetersizlik. Otizm, en çok sosyal becerilerin gelişimini etkiler.

16 Bilişsel ve sosyal becerilerdeki yetersizlikleri en çok diğer kişilerin duygu, düşünce isteklerinin farkında olma ve anlamada görülür.

17 “Davranışsal olarak tekrarlanan hareketleri belirgin özellikleridir.” Bunlardan bazıları:  Sallanma,  Kendi etrafında dönme,  Anlamsız ses çıkarma,  Çevredeki değişikliklere karşı tepki gösterme.

18 SAĞALTIM YÖNTEMLERİ

19 E ğ itim, olabildi ğ ince erken ba ş lamalıdır. Programda ileti ş im ve sosyal beceriler öncelikle yer almalıdır. Ö ğ retim görselle ş tirilmelidir.

20

21 KAYNAKLAR Sucuoğlu, B., Otizm ve otistik bozukluğu olan çocuklar. Özel eğitime giriş. Ankara: Gündüz Yayıncılık www.beratçelik.com www.wikipedia.com www.google.com/görseller www.uzmantv.com


"FAD İ ME AKAGÜNDÜZ SEVG İ SUBA Ş I Aralık 2011. OTİSTİK BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ SINIFLANDIRMA TANI DEĞERLENDİRME ARAÇLARI OTİZMİN NEDENLERİ EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları