Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SPORLA İLGİLİ HAREKETLER DÖNEMİ (7-12 yaş)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SPORLA İLGİLİ HAREKETLER DÖNEMİ (7-12 yaş)"— Sunum transkripti:

1 SPORLA İLGİLİ HAREKETLER DÖNEMİ (7-12 yaş)
Furkan Berk YAVUZ b Hakan SOFUOĞLU b Doğan ATEŞ b

2 SPORLA İLGİLİ HAREKETLER DÖNEMİ (7-12yaş) Bu dönem, genelde 7 yaş yukarısını kapsar. İlkokul çocukları, yeni beceriler kazanmaktan çok daha önce kazandıkları temel becerileri daha akıcı ve doğru olarak ortaya koyarlar. Burada ’spor’ terimi geniş anlamıyla kullanılmıştır. Yani yalnız yarışma değil; aynı zamanda eğlence ve spor etkinlikleri açısından gönüllü katıldıkları faaliyetler; oyun, dans gibi aktiviteleri de kapsayan bir araç olarak benimsenmiştir. Bu dönemdeki gelişim hızı psikomotor olgunluğa ve duygusal etkinliklere bağlıdır.

3 Yedi yaşından on yaşına kadar olgunlaşmış olan çocuk temel becerilerini birleştirerek sporla ilgili becerileri de kullanmaya başlar. Kuvvet, dayanıklılık, hız, denge gibi özelliklerin gelişmesiyle performans artar. Değişik hızlarda ip atlama, taş sektirme ve top fırlatma gibi harekeler bu evrimin tipik geçiş hareketleridir. Hareketler giderek daha karmaşık ve spor türüne özgü seçilmeye başlanır. 11 yaşından sonra beceri gelişmesinde bireysel farklılıklar ve bir branşa (statüye bağlı olarak) yönelme ortaya çıkar. Kapsamlı alıştırma ile yeni birçok hareket öğrenilmiş ve pekiştirilmiş olur. Daha sonraki yaşlarda ise spor dalına özgü hareketler ve becerilerle yaşlara göre spor dalları söz konusu olur.

4

5 İleri çocukluk döneminde (7-12 yaş) cinsiyet farklılığın motor beceri ve performansı üzerindeki etkisi artar. Sürat, sıçrama, fırlatma ve denge ile ilgili hareketlerde erkekler daha iyiyken, esneklik ve küçük kas gruplarının koordinasyonunu gerektiren hareketlerde kızlar daha iyidir. Yapılan araştırmalar, kızların 14 yaş dolaylarında performansın doruk noktasına ulaştıklarını erkeklerin ise, ergenlik döneminde performanslarını artırmaya devam ettiklerini göstermektedir.

6 Sporla ilişkili hareketler dönemi, Spor becerilerine geçiş evresi, Spor becerilerini uygulama evresi ve Yaşam boyu spor aktivitelerine katılım evresi olmak üzere üç evreye ayrılır. SPOR BECERİLERİNE GEÇİŞ EVRESİ Çocuklar 7 ve 8 yaşlarında genel olarak hareket becerisinde geçiş evresine girerler. Bu evrede çocuklar temel hareket becerilerini birleştirmeye, rekreasyonel ortamlarda ve sporda özelleşmiş beceri performansında uygulamaya başlarlar (ip köprü üzerinde yürüme, ip atlama ve futbol oynama geçiş becerilerine örnektir) . .Bu evrede temel hareket becerileri daha kompleks ve özel formlara dönüştürülür. Çocuklar çeşitli hareket örüntülerini keşfederler, birleştirirler ve gelişen hareket becerileri ile gurur duyarlar ve tüm spor branşları ile ilgilenirler. Kendini fizyolojik, anatomik ve çevresel faktörler tarafından sınırlandırılmış hissetmez. Temel hareket yeteneklerinde doğruluk ve beceri önem kazanmaya başlar

7 SPOR BECERİLERİNİ UYGULAMA EVRESİ Çocuğun beceri gelişiminde 11 den 13 yaşa kadar ilginç değişmeler yer alır. Çocuk bu dönemde fiziksel kapasitesinin ve sınırlılıklarını farkına varmaya başlar. Artan zihinsel yetenekleri ve deneyimlerle pek çok branş yerine sevdikleri ve başarabildikleri bir branşa yönelirler. Belli etkinliklere katılma ya da belli etkinliklerden kaçınma eğilimi gösterirler. Bu kararları alırken spor becerisinin türü, bireysel ve çevresel faktörler rol oynar (ör: Takım sporunu seven koordinasyonu ve çevikliği iyi olan 12 yaşında 179 cm boyunda olan çocuk basketbol oynamak isteyebilir).

8 YAŞAM BOYU SPOR AKTİVİTELERİNE KATILIM EVRESİ 14 yaşında başlayan ve yaşam boyu devam eden bu evrenin en önemli özelliği bireyin kazanmış olduğu hareket becerilerini yaşam boyu kullanmasıdır. Bir önceki evrede yapılan seçimler, ilgiler ve yeterlilikler mükemmelleştirilir günlük yaşama, rekreatif etkinliklere ve sporla ilişkili hareketlere uygulanır. Bu evre bundan önceki dönem ve evrelerin zirvesini oluşturur. Bir önceki evrede beliren ilgiler,yetenekler ve seçimler bu evrede daha da sınırlandırılır. Zaman, para, tesis ve malzeme gibi etmenler spora katılımı etkiler. Etkinliğe katılım düzeyi bireyin yeteneklerine, olanaklarına, fiziksel özelliklerine, motivasyonuna ve deneyimlerine göre değişir.

9 SPORLA İLGİLİ HAREKETLER DÖNEMİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ  Çocuğun performans düzeyi ergenlik öncesinde güçlü bir artış gösterir.  Temel hareket yeteneklerinin kusursuz olarak gelişmesi spor becerilerini kazanmanın ön gereğidir.  Temel hareket yeteneklerinin temelinin kusursuz olması, motor gelişimin daha yüksek beceri düzeyine ulaşması için önemlidir.  Öğretmen, öğrencilerin gelişimsel gereksinmeleri ve kapasitelerine uygun olarak gerekli aktiviteleri belirlemeli ve gerektiğinde bu aktiviteleri değiştirmelidir.

10 KAYNAKÇA http://pedagojidernegi
KAYNAKÇA content/uploads/2012/06/cocugun-psikomotor- gelisimi.pdf mi_10_yas.pdf


"SPORLA İLGİLİ HAREKETLER DÖNEMİ (7-12 yaş)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları