Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hangi Konular Performans Görevi Hangi Konular Proje Olarak Seçilmelidir? MEB 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hangi Konular Performans Görevi Hangi Konular Proje Olarak Seçilmelidir? MEB 2008."— Sunum transkripti:

1 Hangi Konular Performans Görevi Hangi Konular Proje Olarak Seçilmelidir? MEB 2008

2 Odak nokta: Konuların seçiminde kesin sınırlayıcı net bir çizgi yoktur (broşür hazırlama, gezi planı tasarlama, gazete çıkarma, inceleme yazısı yazma gibi). Olayın felsefesi (çalışmanın hangi amaçla yapıldığı içselleştirilmelidir). Seçilen konu her zaman araçtır. Önemli olan konunun hangi amaca hizmet edeceğinin netleştirilmesidir.

3 BAŞLANGIÇ NOKTASI: Çalışmada “konu ne olmalıdır değil, çalışmanın amacı ne olacaktır” olmalıdır.

4 PROJE AMAÇLAR/ÖNCELİKLER 1. Yapılacak çalışma ürünü bir sorun ya da problemi çözmeye hizmet etmelidir. 2. Amaç ortaya konur (Yapılacak araştırma ve ürün olan broşürün hani amaca hizmet edeceği saptanır: “Bu çalışmanın sonucu ile ….. alanına çözüm getirmek ya da sorunun giderilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.) 3. Ürün insanlığa sorun olarak görülen bir konuda çözüm olmayı amaçlamalıdır 4. Alan bilimine küçük çaplı yeni bir katkı sağlamalıdır. 5. Bilimsel süreç basamaklarına uygun adımlar izlenir (sorun belirleme, hipotez kurma, araştırma yapma, veri toplama, elde edilen verileri hipotezi destekleyeceğine karar verme, sınama, sonuca ulaşma gibi). 6. Araştırma, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, analiz, sentez gibi becerileri kullanmalarını gerektirmelidir. 7. Ürün özgün fikirlerin sonucu oluşmalıdır.

5 PERFORMANS GÖREVİ AMAÇLAR/ÖNCELİKLER Amaç herhangi bir alanda(beceride/kazanımda) performansı ortaya çıkarmak ve geliştirmektedir (konuşma, sunum yapma, karar verme, problem çözme, eleştirel düşünmeye yönelik performanslar gibi). Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarını ve geliştirmelerini ve sergilemelerini amaçlar (eleştirel düşünme, karar verme vs). Araştırma yapma, verileri yorumlama, verileri toparlama ve analiz etme, verileri sentez ederek, değerlendirerek yeniden yapılandırma gereklidir Özgün bir ürün ortaya çıkarma (görsel, basılı materyal ya da sunum).

6 ARALARINDAKİ FARK! Çalışma için yapılan araştırma verileri analiz edilir ve özgün bir şekilde yorumlanılıp ürün oluşturulursa bu performansa görevine hizmet eder. Projelerde ise; özgün olarak yapılan bu yorumlar yani elde edilen sonucun işe vurukluğu yapılır ve araştırmalardan varılan sonuç bir çözüme hizmet eder.

7 Proje İçin Örnekler Fen ve Teknolojiye yönelik bilinç ve duyarlığı geliştirmek adına Fen ve Teknoloji müzesi tasarımı yapma. Fen ve teknolojinin konusu olan bir gerçekliğini diğer insanlara açıklamak için materyal geliştirme (tez da da antitez) Tarihi bir teknolojik ürünü korunması ya da günümüze uyarlanması için çalışmalarda bulunma ve proje geliştirme. Fen ya da teknolojiye yönelik becerilerin kullanımını gerektiren bir maket yapma ve bunu bir amaç adına (sorunun çözümü için) kullanmayı tasarlama.

8 Proje İçin Örnekler Fen ve teknonojiyi kavratıcı ve bilinci geliştirici gazete çıkarma, basılı materyal geliştirme. Teknolojik ve yinelenir bir soruna kendi bakış açısıyla bir çözüm geliştirme. Bir soruna açıklık getirmek, çözüm bulmak duyarlık kazandırmak ya da bilime katkıda bulunmak için araştırma yapma ve sonuçları üründe toplama. Üründe bir sonuca varma.

9 Proje İçin Örnekler Tarihi bilinç ve duyarlığı geliştirmek adına müze tasarımı yapma. Tarih hakkında bir konunun gerçekliğini diğer insanlara açıklamak için materyal geliştirme (tez da da antitez) Yakın çevredeki ören yerlerini araştırma, önemini bulma, gibi tarihi yerlere gezi planı yapma ve bu gezinin amacını ortaya koyma. İlin tarihi yerlerini insanlara tanıtıcı çalışmaları planlama. Tarihi eserlerin korunması adına çalışmalarda bulunma ve proje geliştirme. Belirlenen tarihi eserlerin önemini anlatmak için çeşitli araçlar geliştirme.

10 Proje İçin Örnekler Tarihi yerlerin maketini yapma ve bunu bir amaç adına (sorunun çözümü için) kullanmayı tasarlama. Tarihi bilincin ve değerlerin korunması adına çalışmalarda bulunma. Tarihin önemini kavratıcı ve tarihi bilinci geliştirici gazete çıkarma, basılı materyal geliştirme. Tarihi ve yinelenir bir soruna kendi bakış açısıyla bir çözüm geliştirme. Bir amaç için materyal olarak kullanılmak üzere tarih şeridi hazırlama. Bir soruna açıklık getirmek, çözüm bulmak duyarlık kazandırmak ya da bilime katkıda bulunmak için araştırma yapma ve sonuçları üründe toplama. Üründe bir sonuca varma.

11 Performans Görevi İçin Örnekler Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme, Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme, Bir yolculuk için verilen zaman ve bütçe sınırlamalarıyla bir yolcu rehberi geliştirme, Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme, Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme, Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama Tarih şeridi hazırlama.

12 Performans Görevi İçin Örnekler Araştırma yaparak veri toplama ve bunlardan ürün oluşturma (yazılı, görsel ya da sözlü sunum). Tarihi iki olayın analizini yapma sonuçları hakkında yordamlarda bulunma (yordamalar sonuç olarak kalır ve projelerde olduğu gibi işe vurukluğu yapılmaz). Broşür hazırlama. İldeki tarihi yerler hakkında bilgi toplayarak buraya gezi planı yapma. Belli bir tarihsel kesite/döneme ait olan süredeki olayları neden ve sonuçları açısından inceleme ve yordamlarda bulunma.

13 Performans Görevi İçin Örnekler Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma Bir ev planı çizme Olayları kronolojik sırada analiz etme. Sergi oluşturma,

14 Performans Görevi İçin Örnekler Aynı grafikleri farklı ölçülerde çizme, Bir tarzdaki grafiği başka tarza dönüştürme, Bir yolculuk için verilen zaman ve bütçe sınırlamalarıyla bir yolcu rehberi geliştirme, Bilimsel gözlemlerini tablo oluşturarak belirtme, Bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme, Bir konuyla ilgili afiş, poster, broşür vb. hazırlama, Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma, Araştırma yaparak veri toplama ve bunlardan ürün oluşturma (yazılı, görsel ya da sözlü sunum).

15 Performans Görevi İçin Örnekler Fen ve teknolojinin konusu olan iki olayın analizini yapma sonuçları hakkında yordamlarda bulunma (yordamalar sonuç olarak kalır ve projelerde olduğu gibi işe vurukluğu yapılmaz). Broşür hazırlama. Teknoloji müzeleri hakkında bilgi toplayarak buraya gezi planı yapma. Belli bir tarihsel kesite/döneme ait olan teknolojik buluşları neden ve sonuçları açısından inceleme ve yordamlarda bulunma. Bir oyun, piyes vb. yazma ve sergileme Herhangi bir şey için bir sınıflama şeması geliştirme, kategorileri açıklama ve doğruluğunu savunma Olayları kronolojik sırada analiz etme. Sergi oluşturma,

16 Özet: En başa dönülürse… Konuların seçiminde kesin sınırlayıcı net bir çizgi yoktur (broşür hazırlama, gezi planı tasarlama, gazete çıkarma, inceleme yazısı yazma gibi). Olayın felsefesi (çalışmanın hangi amaçla yapıldığı içselleştirilmelidir). Seçilen konu her zaman araçtır. Önemli olan konunun hangi amaca hizmet edeceğinin netleştirilmesidir.


"Hangi Konular Performans Görevi Hangi Konular Proje Olarak Seçilmelidir? MEB 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları