Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖRÜŞ GELİŞTİRME TEKNİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖRÜŞ GELİŞTİRME TEKNİĞİ "— Sunum transkripti:

1

2 Bütün öğrencilerin bireysel olarak görüşlerini belirterek etkin katıldıkları bir tekniktir. Bu teknikte öğrenciler görüşlerinin gerekçelerini savunur, isterlerse kendi kararları ile görüşlerini değiştirerek yeniden yapılandırır ve bunun gerekçesini açıklarlar.

3 Bu teknikle öğrencilere; hoşgörülü olma (eleştiriye açık olma), saygı duyma, konuşma ve dinleme, görüşünün gerekçelerini açıklama, görüşünü gerektiğinde değiştirme ve bunun nedenlerini açıklama,

4 kanıt bulma, farklı bakış açılarını görme, konuya eleştirel bakabilme gibi tutum ve beceriler kazandırılır.

5 Görsel Tutum Formu Kesinlikle Katılıyorum KatılıyorumKararsızımKatılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum GÖRSEL TUTUM FORMU

6 Nasıl uygulanır? Belirgin bir çelişki içeren durum veya konu belirlenir. Birbirleriyle ilişkili birden çok tartışma konusu belirlenir. Seçilen konuların tartışmaya açık konular olmasına dikkat edilmelidir. Tartışılacak konu ya da ifade tahtaya yazılır ve öğrencilere bir süre düşünme fırsatı verilir. Kartonlara ‘’Kesinlikle katılıyorum’’, ‘’Katılıyorum’’, ‘’Kararsızım’’, ‘’Katılmıyorum’’ ve ‘’Kesinlikle Katılmıyorum’’ ifadeleri yazılır ve sınıfın farklı noktalarına yerleştirilir.

7 Öğrenciler, tartışma konularına ya da verilen görüşe göre katılma derecelerini belirten kartonların etrafında toplanırlar. Herkes yerini aldıktan sonra tartışmaya başlanır. Öğrenciler düşüncelerini nedenleri ile açıklarlar. Kapanış için sonuçların incelenmesi ve seçeneklerin değerlendirilmesiyle alınan bir kararın değerini ve bundan elde edilecek yararları belirlenir.

8 NOT

9 Konunun geçerli bir çelişki içerecek nitelikte olması gerektiğini bilmelidir. Tartışılacak konuyu tekniğe uygun şekilde belirlemelidir. Sınıfta saygı ortamı yaratmalıdır. Öğrencilerin sınıf ortamında tartışmalarına olanak verilmelidir. Görüş Geliştirme Tekniğinde Öğretmenin Görevleri

10 Görüş belirten öğrencilerden görüşlerinin nedenlerini istemesi, yanlı davranmaması ve öğrencilerin düşüncelerini eleştirmemesi gerekir. Sınıf yönetiminde becerikli olmalıdır.

11 Öğrencilerin bütün halinde katıldıkları bir çalışmadır. Öğrencilere kendi görüşlerini ifade etme, bu görüşleri gerekçeleriyle savunma ve fikir değiştirme olanağı tanır. Öğrencilere, diğer düşüncelere saygı duymayı, yeni fikirlere açık olmayı öğretir.

12  Öğrencilerin bir konuyla ilgili değişik bakış açısı oluşturmalarını ve konuya eleştirel olarak bakmalarını sağlar.  Öğrencilerin ilgi ve dikkatini arttırarak derse aktif katılımlarını sağlar.  Sınıf içinde zevkli ve eğlenceli bir ortam oluşmasını sağlar.

13 Sınırlılıkları Tartışmalı konu bulmak her zaman mümkün olmayabilir. Öğrenciler, dinleme ve tartışma kuralları için gerekli davranışları kazanmamışlarsa, sınıf içinde aynı anda konuşma ve tartışma yaşanmasına, sınıfta aşırı bir gürültü yaratılarak dersin akışının bozulmasına neden olabilir. Öğrencilerin birbirlerinden etkilenerek benzer düşünceleri savunmaları durumunda, farklı düşüncelerin ortaya çıkması mümkün olmayabilir.

14 Öğrencilere öğretilen konular ya da bu konuların, sorunların çözüm yolları bazen zıtlıklar ve çelişkiler içerir. Düşünceleri bu zıtlıkların iki ucunda ya da aralarında bir yerlerde olan öğrencilerin, eğilimlerini gerekçelendirdikleri, bütün sınıfın etkin katılımını gerektiren, katılımcılarda hoşgörü, katlanma, konuşma, dinleme ve değişime açıklık becerileri geliştiren yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? (2008 KPSS) A) Fikir taraması B) Zıt panel C) Beyin fırtınası D) Münazara E) Görüş geliştirme Öğrencilere öğretilen konular ya da bu konuların, sorunların çözüm yolları bazen zıtlıklar ve çelişkiler içerir. Düşünceleri bu zıtlıkların iki ucunda ya da aralarında bir yerlerde olan öğrencilerin, eğilimlerini gerekçelendirdikleri, bütün sınıfın etkin katılımını gerektiren, katılımcılarda hoşgörü, katlanma, konuşma, dinleme ve değişime açıklık becerileri geliştiren yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir? (2008 KPSS) A) Fikir taraması B) Zıt panel C) Beyin fırtınası D) Münazara E) Görüş geliştirme

15 Bir coğrafya öğretmeni “Türkiye’de su kaynaklarının verimli kullanımı için hidroelektrik santrallerinin kurulması doğru bir uygulama mıdır?” sorusuyla derse başlayarak konuyu, öğrencilerinin tartışmasını ister. Tartışma, sınıfa asılan bir görsel tutum formu kullanılarak gerçekleşir. Öğrenciler tutumlarını bu görsel tutum formunun önünde gerekçeleriyle açıklar. Öğretmen bu yolla öğrencilerine kanıt bulma, dinleme, eleştiriye açık olma gibi özellikleri kazandırmayı hedefler. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek oluşturur? (2012 KPSS) A) Görüş Geliştirme B) Konuşma Halkası C) Gösterip Yaptırma D) İstasyon E) Forum

16 KAYNAKÇA  Dilci, Tuncay, (2011), Öğretim İlke ve Yöntemleri, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul.  Sönmez, Veysel, (2012), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.  Pegem Komisyon, (2015), Öğretim İlke ve Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.  http://orhanmaruf.blogspot.com.tr/2014/09/gorus-gelistirme- teknigi.html


"GÖRÜŞ GELİŞTİRME TEKNİĞİ " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları