Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küçük Grup Eğitimi Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015 / 281.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küçük Grup Eğitimi Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015 / 281."— Sunum transkripti:

1 Küçük Grup Eğitimi Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015 / 281

2 Amaç Bu sunum sonunda katılımcıların küçük grup eğitimleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. / 282

3 Hedefler Bu oturum sonunda katılımcılar; – Küçük grupların özelliklerini açıklayabilmeli, – Küçük grupların eğitsel özelliklerini tanımlayabilmeli – Küçük grup eğitimlerinin uygulanma şekillerini açıklayabilmeli – Küçük grup yöneticilerinin rol ve sorumluluklarını tanımlayabilmeli – Küçük grup eğitimlerinin avantajlarını sayabilmeli, – Küçük grup eğitiminin yaşam döngüsünü belirtebilmeli. / 283

4 4 Grup Nedir? Küçük Grup nedir? Ortak bir hedefe ulaşmak ya da ortak bir amacı gerçekleştirmek için etkileşimde bulunan ve birbirine bağlı olan, iki ya da daha fazla sayıda bireyden meydana gelen topluluktur. / 28

5 Öğrenen sayısı? Değişkenlik gösterir. Ancak en az 3-4 öğrenen gereklidir. Bununla birlikte çok sayı olması yıkıcı etki yapar. Genellikle 6-12 arası öğrenen olması tercih edilir. / 285 http://www.learningandteaching.info/teaching/group_size.htm

6 Küçük grup eğitiminin avantajları Üst düzey hedeflere ulaşılması sağlanır Grup üyeleri, öğrenilecek materyali anlama ve daha fazla çalışma konusunda birbirlerinin teşvik eder, konuları aralarında tartışarak bilgi paylaşımını sağlarlar. / 286

7 Sınıflarda grupların etkisi, yarışmacı bir ortamda gerçekleşir (Öğrenciler sınıf geçmek için, yüksek not almak için, birbirleriyle yarışırlar) Öğretim üyesi, sınıfında grubun etkisinin yarışmacı değil, daha çok işbirlikçi ve demokratik bir biçimde gerçekleşmesi için önderlik etmelidir / 287

8 Analiz ve problem çözme gibi yüksek düzey bilişsel süreçleri destekleyen aktif ve işbirliği içinde öğrenmeyi sağlar Sorumluluk paylaşımını sağlar Bireyleri birebir değerlendirmeyi sağlar Herkesin katılımına fırsat verir Farklı öğrenme tekniklerinin kullanımına imkan verir / 288

9 Grup üyeleri Ön bilgi düzeyleri, eğitimsel ilgi alanları, gruptaki çalışma yetenekleri bakımından kendi aralarında farklılıkları bulunmaktadır. Bu farklılıklar; ilginç fikir ve tartışmaları ortaya çıkarabileceği gibi grup içi çatışmalara da yol açabilir. / 289

10 Küçük gruplarda ortak öğrenme amaçlarının varlığı kritik bir işlev görür ve temel harekete geçirici güçtür. Ortak öğrenme amaçlarının varlığı grup üyelerini motive eder, yapılandırır, uyumlu çalışmayı ve grup üyelerinin dayanışmalı bir şekilde sorumluluk geliştirmelerini sağlar. / 2810

11 Grup lideri Grubun uygun şekilde işlev görmesi iyi bir lidere bağlıdır. Liderler farklı özellik gösterebilirler. Ancak bu beceriler uygun eğitim ve uygulama fırsatı ile geliştirilebilen becerilerdir. Grup lideri bir öğretim elemanı olabileceği gibi öğrencilerden biri de olabilir. / 2811

12 Liderin özellikleri, görev ve sorumlulukları Grupta sosyal uyumu oluşturmak, Grubu hedefe odaklamak, Amacı belirlemek, Görev dağılımlarını belirlemek, Grubun olgunlaşmasına yardım etmek, Grup kimliği ve normlarını yerleştirmek, Kaynaklarla ilgili yol gösterici olmak / 2812

13 Liderin özellikleri, görev ve sorumlulukları; Çatışma çıkması durumunda yol gösterici ve çözümleyici olmak, Tartışma durumunda öğrenenlerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak, Grup içinde iç gözlem yapmak, Grubun performansını değerlendirmek, Danışman görevi yürütmek. / 2813

14 Küçük Gruplarda Teknikler Brainstorming (Beyin fırtınası) Snowballing (Kar topu) Oyunlaştırma Makale saati Seminer Pobleme dayalı öğrenme (PDÖ) Takım Temelli Öğrenme (Team Based Learning) Klinik eğitim Sessiz düşünme Sırayla görüş sorma Vızıltı / 2814

15 15 Geleneksel Öğretim “Öğretmen” “Öğrenciler” / 28

16 “Öğretmen” “Öğrenciler” Küçük grup / 2816

17 Grup Nedir? Karşılıklı bağımlılık Etkileşim İşbirliği Paylaşılan ortak amaçların olması  Bir Grubu Herhangi Bir Topluluktan Ayıran En Önemli Özellikleri: / 28 17

18 Küçük grupların yaşam döngüsü Bruce Tuckman, 1965 / 2818 Çatışma (Storming) Uzlaşma (norming) Üretme (performing) Sonlanma (adjourning) Oluşma (forming)

19 Oluşma Grup üyelerinin birbirlerini tanıması ile başlar, Her üyenin kendi güçlü ve zayıf yönlerini fark etmesi gerekir, Öğrenme amaçları tanımlanmalı, Grup kimliği ve kuralları oluşturulmalı. / 2819

20 Çatışma Grup üretkenliği için vazgeçilmezdir, Yaratıcı gerilim aşamasıdır, Grup üyeleri ortaya çıkan hipotezleri test etmeli, analiz edebilmeli, Diğer grup üyelerinin önerilerini değerlendirmelidir. / 2820

21 Uzlaşma Görüş birliğine varma, Alternatif fikirleri ele alma, Çatışma aşamasını sonlandırma. / 2821

22 Üretme Son şekil verilir, Ortak paydada buluşulur, Karar desteklenir, Bireysel farklılıklardan vazgeçilir. Karmaşık görevler durumunda gerekirse oturumlar arttırılır. / 2822

23 Sonlanma Grubun dağılmasıyla sonuçlanır Roller ve görevler sonlandırılır. Grup üyelerinin birbirine bağımlılıkları biter. Planlı olmadığında stres sebebi olabilir. / 2823

24 Küçük gruplardaki fırsatlar ve zorluklar Öğrenenler arası değişkenlik; bireysel farklılıklar zorluk oluşturabileceği gibi fırsata da dönüştürülebilir. Grup yönetimi becerileri; grubun etkin şekilde işlev görmesi iyi bir lidere bağlıdır. Ortak bir zeminde buluşmak, İçerik ve öğretim materyali Zaman, Sınama / 2824

25 Küçük grup oturma düzeni / 2825

26 / 2826

27 / 2827

28 Özet Küçük grup eğitiminin aşamalarını açıklayınız 1.Uyum 2.Çatışma 3.Uzlaşma 4.Kapanış. Küçük grup eğitimlerine örnekler veriniz Küçük grupta liderin rol ve sorumlulukları nelerdir? Küçük grup eğitimlerinin avantajları nelerdir? / 2828


"Küçük Grup Eğitimi Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015 / 281." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları