Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL İŞLEVLERİNE GÖRE REHBERLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL İŞLEVLERİNE GÖRE REHBERLİK"— Sunum transkripti:

1 TEMEL İŞLEVLERİNE GÖRE REHBERLİK
TÜRLERİ

2 1-Uyum sağlayıcı rehberlik: Uyum sorunu olan öğrencileri tanıyarak, psikolojik durumunu düzeltmek ve mevcut ortama uyum sağlamasına yardımcı olmak amacıyla verilen hizmet türüdür.

3 2-Yöneltici rehberlik: Öğrencinin ilgi ve yeteneklerine uygun olan okul ve meslek seçmesi için yardım etme ve bu yolla bir okul programına veya mesleğe yönelmesi için ona bilgi sunma amacıyla verilen hizmet türüdür.

4 3-Ayarlayıcı rehberlik: Eğitim programlarının öğrencilerin özel ilgi ve yetenekleri göz önünde tutularak oluşturulmasında eğitim planlamacılarına ve program yapımcılara yol göstermek amacıyla yapılan hizmet türüdür.

5 4-Geliştirici rehberlik: Öğrencinin içinde bulunduğu gelişim döneminde kendisinden beklenen görevleri etkili bir şekilde yerine getirmesi ve bu yolla olumlu bir uyum geliştirmesi amacıyla verilen hizmet türüdür.

6 5-Önleyici rehberlik: Bazı olumsuz durumları ortaya çıkmadan ve bu durumların öğrenci üzerinde yaratacağı olumsuz sonuçlar görülmeden önlenmesi amacıyla verilen hizmet türüdür.

7 6-Tamamlayıcı rehberlik: Okullarda yürütülen eğitim ve öğretim etkinliklerinin yeterli düzeyde verimli olabilmesi ve amaçlarına ulaşabilmesi için eğitimcilere verilen hizmet türüdür.

8 PROBLEM ALANLARINA GÖRE REHBERLİK
TÜRLERİ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 Bireylerin öncelikle kendilerini tanımaları, kendi özelliklerine uygun meslekleri seçmeleri, seçtikleri mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri kapsamında yapılan rehberlik çalışmalarıdır.

36 MESLEK: İnsanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünüdür. İŞ: Bir işyerinde benzer etkinlikler grubudur. İş mesleki bilgi ve becerinin uygulanmasıdır. Bir kimsenin mesleği olabilir ama işi olmayabilir.

37 Meslek Doyumu: Bir kişinin mesleğinden ve bu mesleğin faaliyetlerinden hoşnut olma düzeyini ifade eder. İş Doyumu: İşin yapıldığı ortam ve ve ekonomik imkanlardan hoşnut olma düzeyini ifade eder. Mesleki Olgunluk: Bireyin kendisine uygun ve gerçekçi meslek seçebilme yeteneği, yaşına uygun karar vermeye ve mesleki gelişim görevleri ile baş etmeye hazır olması şeklinde tanımlanabilir. Kariyer: Bir kimsenin hayatı boyunca yaptığı işler, hayatında başarı çizgisini oluşturan belli başlı olaylar dizisi ve oynadığı yaşam rollerinin gösterdiği genel bir tablodur. Kariyer yaşam boyu devam eden dinamik bir süreç olup bir meslek seçmekle ya da bir işe girmekle tamamlanmaz. BİREYİN MESLEĞİNDE KENDİNİ GELİŞTİRMESİ, İLERLEMESİ, YÜKSELMESİ ANLAMINDA KULLA NILIR

38 MESLEKİ REHBERLİK PROBLEM ALANINDA YER ALAN KONULAR
1- Mesleki yönlendirme amacıyla bireyi tanıma 2- Meslekleri tanıtıcı grup rehberliği çalışmaları 3- Bölümleri tanıtmak amacıyla üniversite gezileri düzenlenmesi 4- Meslekleri tanıtıcı broşür, pano, ilan hazırlama 5- İş yeri ziyaretleri 6- Meslek uzmanlarının davet edilerek meslek tanıtımlarının yapılması 7- Kariyer danışmanlığı ve mesleki danışmanlık hizmetleri 8- Mesleki uyum ve mesleki kararsızlık problemleri 9- Kısa süreli iş tecrübeleri

39

40

41

42

43

44

45 - Geçiş Basamağı

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65 Lise 1. sınıftaki bir öğrencinin yetenek testi ve ilgi envanterinden aldığı yüzdelik puanlar aşağıda verilmiştir: Yetenek Testi İlgi Envanter Puan (%) Puan (%) Sözel Fen Bilimleri Sayısal Sosyal Bilimler Mekanik Edebiyat Göz – el İş Ayrıntısı Bellek Güzel Sanatlar Bu öğrenciye Lise 2. sınıfta aşağıdaki alanlardan hangisinin önerilmesi en uygundur? Yabancı dil Sosyal bilimler Türkçe – matematik Güzel sanatlar Fen bilimleri

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100


"TEMEL İŞLEVLERİNE GÖRE REHBERLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları