Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik"— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik
Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

2 Bilim veya Araştırma kelimesini duyunca kafanızda ilk olarak ne canlanıyor?
Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

3 Sporda Bilime ve Araştırmaya İhtiyaç Var mıdır?
Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

4 Bilim Nedir? Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

5 Bilim, evrenin ya da olayların bir kısmını konu alarak, çeşitli yöntemlerle gerçeğe dayandırarak, genellenebilecek yasalara varmaya çalışan bilgi olarak tanımlanır. bilmek kökü (scire) bilinen şey ya da bilgi (scientia) Science Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

6 BİLİMİNİN NİTELİKLERİ
Bilim olgusaldır. Bilim mantıksaldır. Bilim nesneldir (objektif). Bilim eleştiricidir. Bilim genelleyicidir. Bilim seçicidir. Bilim birikimli bir süreçtir. Bilim evrenseldir. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

7 Bilimsel Araştırma Sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir . Herhangi bir konuyu aydınlatmak, bir soruna çözüm geliştirmek, belirli kavramlara, kuramlara ya da yasalara ulaşabilmek için yapılan planlı ve bilimsel bir çalışma olarak tanımlanabilmektedir. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

8 Bilimsel Araştırma Spor bilimleri açısından bilimsel araştırma; spora yönelik oluşan bir problemin tanımlanarak, problemin nedenlerini ve çözüm yollarına yönelik yapılan sistematik veri toplama ve analiz sürecidir.   Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

9 Merak Problem Güncel yaklaşımlar
Bilimsel Araştırmayı Güdüleyen Motifler Merak Problem Güncel yaklaşımlar Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

10 PROBLEM ÇÖZME ALGORİTMASI
EVET HAYIR Lanet şey çalışıyor mu ? HAYIR EVET Onu kurcalama Kimse biliyor mu? Seni SALAK Onu kurcaladın mı? EVET HAYIR Gizli tut EVET Seni suçladılar mı? Seni geri zekalı ! HAYIR HAYIR Başka birini suçlayabilir misin? Yine de kanıtları yok et EVET SORUN YOK Komikim. Com (Avni Bekir) Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

11 Bilimsel Araştırmanın Amaçları
Olayların tanımlanması, sınıflanması Olaylar arasındaki ilişkileri bulmak Olayları anlamak ve açıklamak Olayların önceden tahmin edilmesi Olayların kontrolü İlişkilerin içindeki sebepleri incelemek Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

12 Bilimsel Araştırma Türleri
Keşfedici Araştırma (Exploratory) Tanımlayıcı Araştırma (Descriptive) Açıklayıcı Araştırma (Explanatory) Tahmin Edici (Predivtive) Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

13 Bilimsel Araştırma Yaklaşımları
Nicel Araştırmalar (Quantitative Research) Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık? sorularına yanıt arar. Nitel Araştırmalar (Qualitative Research) Niçin? Nasıl? Ne şekilde sorularına yanıt arar. Karma Araştırmalar Hem nitel hem de nicel yöntemlerin birlikte kulllanılması Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

14 Bilimsel Araştırmaların Doğruluğunu Etkileyen Etkenler
Yan tutmak Yeter sayıda denek üzerinde çalışmamak  Kontrol grubu kullanmamak  Farkına vardırmama ilkesini uygulamamak  Uygun olmayan istatistiksel teknikleri kullanmak  Sonuçları doğru yorumlayamamak  Araştırmayı standart koşullarda yürütememek  Doğru, güvenilir ve eksiksiz veri toplayamamak  Ölçüm İşlemlerinden Kaynaklanan Hatalar   Ölçüm Aracının Açık Olmaması ve Bilgi Sahibi Olunmaması Mekanik Etmenler Deneklerden Kaynaklanan Hatalar Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

15 Bilgi Edinme Yolları Otoriteden bilgi almak
Kişisel deneyimler sonucu bilgi edinmek Bilimsel yöntemle bilgi edinmek Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

16 Bilimsel Yöntem Gözlem Hipotez Gerçekleme Genelleme
Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

17 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırılacak Konunun Belirlenmesi Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması Amaçların belirlenmesi Problemlerin tanımlanması ve hipotezlerin belirlenmesi Hipotezleri test edilmesi için örneklem grubunun belirlenmesi Araştırmada kullanılacak veri toplama yöntemlerinin ve araştırma düzenlerinin belirlenmesi Tasarlanan araştırmanın uygulanarak verinin toplanması Verilerin bilgisayar programlarına işlenmesi ve kontrollerin yapılması Verilerin özetlenmesi için tablo ve grafiklerin tasarlanması Uygun veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi Veri Çözümleme (Bulguların istatistiksel Analizi) Sonuçların yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

18 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırılacak Konunun Belirlenmesi Konu özgün olmalıdır Yeterli literatür kaynağı olmalıdır Bilimsel yeterlilik gerekir Araştırmacı konuya ilgi duymalıdır Konu araştırmaya değer olmalıdır Yeterli para ve zaman olmalıdır Beklentileri karşılamalıdır Gerekli malzeme, laboratuar, saha v.b. Olmalıdır Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

19 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması Kitaplar Akademik dergiler Konferans bildirileri İnternet Geçmiş tezler Gazeteler / dergiler Ansiklopediler Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

20 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması Kitaplar Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

21 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması Akademik dergiler Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

22 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması Konferans bildirileri Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

23 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması İnternet Türk tıp veri tabanı Sosyal bilimler veri tabanı Akademik google Web of sciences Sport Discus ASSIA PsychInfo Socialogical Abstract Pro Quest Pubmed v.b. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

24 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması Geçmiş tezler Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

25 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması Gazeteler / dergiler Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

26 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması Ansiklopediler Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

27 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Kaynak taramasında not tutma Not Kartları (4N 1K Modeli) Okuduğumuz araştırmaların özetini not kartları ile hazırlayabiliriz. Aşamaları şöyledir;  1K Araştırmayı kim yapmış?  1N Araştırma ne zaman yapılmış?  2N Araştırma niçin yapılmış, hangi problemin çözümü için?  3N Araştırma nasıl yapılmış, Yöntem, çalışma grubu, veri toplama araçları nelerdir?  4N Araştırma sonucunda ne bulunmuş? Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

28 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Amaçların belirlenmesi
TİTREŞİM ANTRENMANLARININ ALT EKSTREMİTE EKLEM HAREKET GENİŞLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİNİN İNCELENMESİ Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı; sekiz hafta boyunca uygulanan titreşim antrenmanlarının alt ekstremite eklem hareket genişliği üzerindeki etkilerini incelemektir. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

29 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Problemlerin tanımlanması ve hipotezlerin belirlenmesi TİTREŞİM ANTRENMANLARININ ALT EKSTREMİTE EKLEM HAREKET GENİŞLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİNİN İNCELENMESİ Araştırmanın Problemi Titreşim antrenmanlarının alt ekstremite eklem hareket genişliği üzerinde etkisi var mıdır ? Araştırmanın Hipotezi Titreşim antrenmanlarının alt ekstremite eklem hareket genişliği üzerinde pozitif yönde etkisi vardır. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

30 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Hipotezleri test edilmesi için örneklem grubunun belirlenmesi Evren, araştırma sonuçlarının geçerli olacağı büyük grup. Örneklem, evrenle ilgili çalışmak için seçilen evrenin sınırlı bir parçasıdır. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

31 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Hipotezleri test edilmesi için örneklem grubunun belirlenmesi ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri Bir sistem doğrultusunda Rastgele - Gönüllü * Basit Rastgele Örnekleme * Tabakalı Rastgele Örnekleme * Küme Örnekleme * Sistematik Örnekleme Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

32 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Basit Rastgele Örnekleme Bu yöntemle seçim yapılması için evrendeki tüm bireyler önce listelenir ve numaralandırılır. Daha sonra «RASTGELE SAYILAR TABLOSU» kullanılarak örnekleme girecek bireyler seçilir. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

33 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Tabakalı Rastgele Örnekleme İncelenen değişken evrendeki bireylerin herhangi bir özelliğine (eğitim, yaş, cinsiyet, sporcu seviyesi v.b.) göre farklılık gösteriyorsa, evrendeki bireyleri önce bu özelliğe göre tabakalayıp sonra her tabakadan yeteri kadar bireyi basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçmeye denir. Örneğin Türkiye’ de tenis sporu ile uğraşan sporcular, Dünya’ da ki basketbolcular Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

34 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Küme Örnekleme Yöntemi Bu yöntemde örnekleme birimi tek birey ya da takım değil bir grup, demet ya da kümedir. Örneğin, bir bölgedeki (Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz v.b.) yaşları arasında bireylerin spora katılış nedenleri incelemek istenebilir. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

35 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Sistematik Örnekleme Yöntemi Örneklem seçim işlemlerinin kolay olması nedeniyle özellikle evren büyükolduğunda kullanılan bir örnekleme yöntemidir. Bu yöntemin en çok kullanıldığı durumlar : 1. Çok sayıda birim içeren kayıt sistemlerinin incelenmesinde 2. Birim sayısı çok fazla olduğu için listelenmesi güç yada olanaksız durumlarda Seçim işlemlerinde evren büyüklüğü (N) örneklem büyüklüğüne (n) bölünerek kaç birimde bir birimin örnekleme alınacağı saptanır. Örneğin, sporcu dosyası bulunan bir arşivden 500 dosya örnekleme seçilecekse ( / 500 = 30) her 30 dosyada 1 dosya örnekleme alınacaktır. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

36 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Araştırılacak Konunun Belirlenmesi Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması Amaçların belirlenmesi Problemlerin tanımlanması ve hipotezlerin belirlenmesi Hipotezleri test edilmesi için örneklem grubunun belirlenmesi Araştırmada kullanılacak veri toplama yöntemlerinin ve araştırma düzenlerinin belirlenmesi Tasarlanan araştırmanın uygulanarak verinin toplanması Verilerin bilgisayar programlarına işlenmesi ve kontrollerin yapılması Verilerin özetlenmesi için tablo ve grafiklerin tasarlanması Uygun veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi Veri Çözümleme (Bulguların istatistiksel Analizi) Sonuçların yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

37 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri - Değişken nedir ? - Verilerin Sınıflandırılması (Ayrık veriler, Nominali, Ordinal, Sürekli, Ratio…..)  - Nitel Veri Toplama Teknikleri (Görüşmeler, Odak grupları, gözlem) - Nicel Veri Toplama Teknikleri (Anketler, Lab-tabanlı, Alan-tabanlı Veri toplama) - SPSS’ te Veri Tabanı Hazırlama Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

38 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Değişken nedir ? Herhangi bir deneğe/şeye ait ve birden çok değer alabilen bir özellik/kavram demektir. Değişebilen, yani birden çok değer alabilen her şey değişkendir. Bu tanıma dayalı olarak örneğin; Cinsiyet (erkek, bayan), Yaş (bir, iki, üç... yaşında gibi), Eğitim durumu (okur-yazar, ilkokul, üniversite gibi) birer değişkendirler. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

39 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Değişken nedir ? - Özellik / Yapı - Değer - Nedensellik Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

40 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

41 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Değişken nedir ? Bağımsız Değişken (Sonuç) Bağımlı Değişken Öğrencilerin bilgisayar oyunları oynama süreleri arttıkça şiddet hareketlerinde bulunma düzeyleri Şiddet hareketinde bulunma Bilgisayar oynama süreleri Bacak kas kuvveti arttırılan sporcuların sürate etkisi var mıdır? Sürat, hız Bacak kas kuvveti Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

42 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Değişken nedir ? Bağımsız Değişken (Sonuç) Bağımlı Değişken Hızlı okuma becerisi, kitap okuma sayısından bağımsız mıdır? Hızlı okuma becerisi Kitap okuma sayısı Öğrencilerin araştırmaya yönelik tutumları arasında öğrenim görülen alana göre farklılık var mıdır? Araştırmaya yönelik tutumları Öğrenim görülen alan Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

43 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Verilerin Sınıflandırılması Ayrık Veri (Descrete Data) Bay/Bayan, Galip/Malup, Evet/Hayır vs. Kategorik Veri (Nominal Data) Takım sporları, Bireysel Sporlar vs. Sıralanmış Veri (Ordinal Data) Fiyata göre, Yaşa göre, Spor yaşına göre sıralama vs. Devam Eden Veri (Continuous Data) 1 saat 32 dakika 13 saniye 36 salise Aralıklı Veri (İnterval Data) Belli aralıklarla değişen değerler, ör: cimnastikte 5-5,5 arası ile 5,5-6 arası puan skalası arası eşit dağılımlı hata puanı Oransal Veri (Ratio Data) Bel kalça oranı, Boy kilo oranı vs Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

44 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Nitel Veri Toplama Teknikleri (Görüşmeler, Odak grupları, gözlem) Röportaj Odak Grup Çalışması Gözlem Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

45 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Nicel Veri Toplama Teknikleri (Anketler, Lab-tabanlı, Alan-tabanlı Veri toplama) Anketler ile veri toplama Laboratuvar Tabanlı veri toplama Alan Tabanlı veri toplama Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

46 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri SPSS’ te Veri Tabanı Hazırlama Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

47 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Frekans Dağılımları Aritmetik Ortalama Ortanca-Medyan Mod Standart Sapma Grafikler - Tablolar (Çubuk, Histogram, Dağılım Poligonu…….) Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

48 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler (Frekans Dağılımları) Örnek Bir antrenör 5000 m koşusu için okul takımına katılmak isteyen 30 koşucunun verilerini incelemek ister. Tablodaki verilere göre 30 kişinin 900 sn ile 1094 sn arasındaki derecelerini incelemesi gerekiyor. Burada gruplandırılmış frekans dağılım yöntemini kullanmak mantıklı olacaktır. Zaman Aralığı (x) Frekans (f) 1 5 8 3 2 N=30 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

49 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Aritmetik Ortalama; Gözlenen değerlerin tümü toplanarak gözlem sayısına bölündüğünde elde edilen değere aritmetik ortalama denir. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

50 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Ortanca veya Medyan; Veri değerleri büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe sıralandıktan sonra, tam ortadaki yani veri dizisini 2 eşit frekansa ayıran değerdir. Örnek: 2,3,2,4,4,6,6,5,8,8,9 sayıları için ortancayı bulunuz. Önce veriler, küçükten büyüğe doğru sıralanır. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

51 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Mod (Tepe Değer); Bir seride en çok tekrarlanan değere “Mod” denir. 10 öğrencinin beden ağırlıklarında oluşan seride Mod; 72, 80, 58, 60, 65, 75, 51, 59, 60, 60 Mod; 60’ tır. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

52 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Değişim Aralığı (Range); Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır. Veri grubu içinde uç değerler varsa sonuç yanıltabilir. Standart Sapma işlemi daha etkindir. R = X maksimum – X minimum Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

53 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Standart Sapma; Bireylerin birbirlerine benzerlik düzeyini gösteren bir yayılım ölçütüdür. Standart Sapma = Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

54 SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ
Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Standart Sapma; 5, 10, 20, 30, 35 sayılarından oluşan veri grubunun standart sapmasını hesaplayalım. Aritmetik Ortalama = 20 Standart Sapma Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

55 Farklılıkları İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri (En Sık Kullanılanları)
Parametrik Analiz Teknikleri T-Testi Bağımsız İki Grup Arası Farkların Testi Eşleştirilmiş İki Grup Arasındaki Farkların Testi ANOVA ve One-Way ANOVA Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri Mann Whitney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

56 Parametrik Analiz Teknikleri / T-Testi
Bu noktadan hareketle, iki tür t-testinden bahsetmek mümkündür. Bunlar; Bağımsız iki grup arası farkların testi (independent samples t-test) Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farklılıkların incelenmesine yönelik t-testi (paired samples t-test) Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

57 Parametrik Analiz Teknikleri / T-Testi
Bağımsız iki grup arası farkların testi Örnek Voleybol (40 kişi) ile basketbol (45 kişi) oyuncularının aktif sıçrama yükseklikleri arasında fark var mıdır ? Bayan sporcular ile erkek sporcuların alt ekstremite esneklikleri arasında fark var mıdır? SPSS Analayze >> Compare Means >> Independent – Samples T Test… Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

58 Parametrik Analiz Teknikleri / T-Testi
Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farklılıkların incelenmesine yönelik t-testi Örnek Sporcularda antrenman öncesi ile antrenman sonrasında beden ağırlıkları açısından fark var mıdır ? Statik germe antrenmanları öncesi ile sonrası arasında esneklik farkı var mıdır? SPSS Analayze >> Compare Means >> Paired-Samples T Test… Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

59 Parametrik Analiz Teknikleri
ANOVA (Analysis Of Variance) T-testi, sadece iki grup arasındaki farklılıkların incelenmesi için uygundur. Ancak uygulamada ikiden fazla grubun karşılaştırılması gerekebilir. Voleybol, basketbol ve tenis oyuncularının sürat performansları arasında fark var mıdır ? 10 yaş, 12 yaş ve 14 yaş sporcu çocukların alt ekstremite esneklikleri arasında fark var mıdır? SPSS Analayze >> Compare Means >> One-Way ANOVA… Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

60 Parametrik Olmayan Analiz Teknikler
Mann Whitney U Testi Wilcoxon Testi Kruskal-Wallis Testi Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

61 Parametrik Olmayan Analiz Teknikler
Mann Whitney U Testi Mann Whitney U Testi, t-testinin parametrik olmayan eşdeğeri olarak düşünülmelidir. Aktif sporculuğu bırakmış ancak düzenli spor yapan yaşları arasındaki erkekler ile hiç spor yapmamış ve halen de yapmayan yaş arasındaki erkekler arasında rastgele seçilen 10’ ar bireyin dinlenik kalp atım sayıları arasında fark var mıdır? SPSS Analayze >> Nonparametric Test >> 2 Independent – Samples… Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

62 Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri
Wilcoxon Testi Wilcoxon testi, eşleştirilmiş t-testine parametrik olmayan bir alternatiftir. 10 kişilik uzun mesafeci atlet grubunun sezon başında ve ortasında 1 dk içindeki nabız sayısındaki değişim anlamlı mıdır? SPSS Analayze >> Nonparametric Test >> 2 Related – Samples… Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

63 Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri
Kruskal - Wallis Testi İkiden çok grupta sayısal bir değişkenin farkı test edilmek istendiğinde ANOVA kullanılmaktadır. Kruskal-Wallis Testi ANOVA testinin parametrik olmayan karşılığıdır. 4 farklı spor dalında, spor yaşı 5-6 yıl ve yaşı 18 olan sporcular arasından rastgele seçilen 15’ er sporcunun 1 dk içinde yaptığı skuat sayıları arasında fark var mıdır? SPSS Analayze >> Nonparametric Test >> K Independent Samples… Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

64 İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri
Korelasyon Analizi Regresyon Analizi Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

65 İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri
Korelasyon Analizi Korelasyon analizi, ölçülmüş iki değişken arasındaki ilişkinin veya bağımlılığının şiddetini belirlemeye yönelik bir analiz tekniğidir. Korelasyon analizi sonucunda hesaplanan korelasyon kaysayısı r ile gösterilir ve -1 ile + 1 arası değerler alabilir. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

66 İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri
Korelasyon Analizi Korelasyon Negatif Pozitif Düşük -0,29 / -0,10 0,10 / 0,29 Orta derecede -0,49 / -0,30 0,30 / 0,49 Yüksek -0,50 / -1,00 0,50 / 1,00 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

67 İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri
Korelasyon Analizi Sıçrama yüksekliği ile skuat sıçrama yüksekliği arasındaki ilişkinin kuvveti ve yönünün incelenmesi. Uzun atlama ile 100 m sürat koşu süresi arasındaki ilişkinin kuvveti ve yönünün incelenmesi. Sıçrama yüksekliği ile baş parmak tırnak uzunluğu arasındaki ilişkinin kuvveti ve yönünün incelenmesi. SPSS Analayze >> Correlations >> Bivariate… Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

68 İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri
Regresyon Analizi İki değişken arasındaki korelasyon katsayısı yeterince büyükse, kolay elde edilen bir x değişkeni değeri yardımıyla elde edilmesi zor olan bir y değişkeni değeri kestirilir. SPSS Analayze >> Regression >> linear… Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

69 İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri
Regresyon Analizi Bir koşu bandında yada bisiklet ergometresinde MaxVO2 ölçümü yapmak oldukça zordur. Ancak, 1.5 km’ lik bir koşu süresini elde etmek ise çok kolaydır. Eğer sporcuların MaxVO2 ölçümü ile 1.5 km’ lik koşu süresi arasında yüksek bir ilişki söz konusu ise 1.5 km’lik koşu süresi (x) yardımıyla MaxVO2 değeri (y) kestirilebilir. Ancak, regresyon denklemi ile yapılacak kestirimler biraz hata içerecek olmakla birlikte, MaxVO2 nin oldukça zor ve pahalı olan doğrudan ölçümünü yapmak yerine bu hatayı kabul etmek daha uygun olabilmektedir. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN


"Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları