Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İçerik Analizi Alan Araştırması BBY252 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İçerik Analizi Alan Araştırması BBY252 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan."— Sunum transkripti:

1 İçerik Analizi Alan Araştırması BBY252 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan

2 Araştırma Yöntemleri 2 Kaynak: Neuman, 2008, s. 21 Nicel Yöntemler -Betimleme Yöntemi -Deneysel Yöntem -İçerik Analizi -Yöneylem Araştırması -... Nitel Yöntemler -Alan Araştırması -Örnek olaylar -Etnografik araştırmalar -Anlatıma dayalı araştırmalar Karma Yöntemler

3 Nicel araştırma sürecinin aşamaları 3 1. Konu seçimi 2. Araştırma sorusu 3. Araştırmanın tasarlanması 4. Veri toplama 5. Verileri analiz etme 6. Verileri yorumlama 7. Başkalarını bilgilendirme KURAM Kaynak: Neuman, 2008, s. 22

4 İçerik analizi Sözlü, yazılı ve sözsüz (simgesel) malzemenin analizi ◦Kitap, gazete, web siteleri, roman, dergi, arşiv ◦Röportajlar, görüşmeler, beyanlar, açıklamalar ◦Dizi, film ◦Mimari yapılar, resim, karikatür, notalar İletişimi konu edinmekte Sistematik ve nesnel ◦İncelenen malzemede ne varsa o ! 4 Kaynak: Gökçe, 2006, s.18-19

5 İçerik analizinin uygulama alanları İletişim eğilimlerinin araştırılması İletişimin ve medyanın çeşitli boyutlarının karşılaştırılması Tutumların ve içeriklerin uluslararası propoganda amacıyla üretilen söylemlerin analizi ve propoganda özelliklerinin tespiti Söylemlerin ideolojik boyutunun tespiti ve analizi Metinlerin anlaşılabilirliğinin ölçümü Haber analizi Kaynakların yazım ve ifade biçiminin yani uslübunun tespiti 5 Kaynak: Gökçe, 2006, s.27

6 İçerik analizinin uygulama alanları İma yoluyla gerçekleştirilmek istenen amaçların tespiti Siyasi ve askeri haber malzemesinin oluşturulması ve analizi Enformasyon politikasının analizi Farklı tarihsel dönemlerdeki yaşam biçimlerinin analizi Bir kültüre özgü düşünce ve yaşam biçimlerinin analizi Reklam analizi Okul kitaplarında ve edebi eserlerde değer sisteminin tespit edilmesi 6 Kaynak: Gökçe, 2006, s.27

7 İçerik analizinin uygulama adımları Araştırma sorusunu belirleme Kategorileri tanımlama, kodlama kurallarını belirleme Kodlama ve analiz birimlerini tanımlama, örnekleme yöntemini belirleme Veri toplama, Kodlama, Betimleme, Değerlendirme, Çıkarsama, Yorumlama 7 Kaynak: Gökçe, 2006, s. 51; Babbie, 2007, s. 320-328; Bilgin, 2006, s. 11-15

8 Kategorileri tanımlama Ülkemizde benzin fiyatları, motorin ve kalorifer yakıt fiyatlarından daha hızlı yükselmektedir Kategori: Petrol fiyatları Kategorinin düzeyleri: Benzin fiyatları, motorin fiyatları, kalorifer yakıt fiyatı Kategoriye bir defa mı yoksa üç defa mı kodlama yapılacak? 8 Kaynak: Gökçe, 2006, s. 64-65

9 Analiz birimi AKP, MHP, HDP ve CHP’nin beş gazetede ve iki değişik zaman aralığında nasıl ve ne şekilde haber konusu yapıldıkları 9 Kaynak: Gökçe, 2006, s. 67-70 Parti1.gazete2.gazete3.gazete4.gazete5.gazete AKPEvetHayırEvet MHPHayır EvetHayırEvet HDPEvetHayır EvetHayır CHPEvet Hayır

10 Kategorileri tanımlama Gazete 1=Sabah, 2=Birgün, 3=Milliyet, 4=Sözcü, 5=Akit Zaman 1=1.araştırma haftası, 2=2.araştırma haftası Gün 1=Araştırmanın ilk günü,...., 6=Araştırmanın altıncı günü Siyasi parti 1=AKP, 2=MHP, 3=HDP, 4=CHP Değerlendirme 1=Olumlu, 2=Olumsuz, 3=Belirsiz 10 Kaynak: Gökçe, 2006, s. 67-70

11 Örnekleme yöntemi Bir yıllık reklamların içerik analizi için örneklem seçimi Tüm kamu spotlarını numaralandırmak ve 10., 20., 30.,... şeklinde seçim yapmak Tüm kanallardaki reklamlardan rastgeler 10’ar reklam seçmek Tüm kanalların içinden rastgele 10 kanal seçmek, bu 10 kanalın her birinden 10’ar reklam seçmek 11 Kaynak: Gökçe, 2006, s.70

12 Verilerin analizi Betimleme Sıklık tabloları Grafikler Tanımlayıcı istatitikler İlişki testi Diğer istatistiksel testler 12

13 Alan araştırması Sıradan olayları ve gündelik etkinlikleri doğal ortamlarda gerçekleştikleri sırada gözlemler İncelenen insanlarla doğrudan iletişim, günlük yaşamlarına dahil olma Derinlemesine inceleme sağlar En temel veri kapsamlı yazılı notlar, ses kayıtları Sokak çetelerinin incelenmesi Etik sorunlar Verilerin analizi (NVivo) 13

14 İçerik Analizi Alan Araştırması BBY252 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan


"İçerik Analizi Alan Araştırması BBY252 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları