Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

15.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2014 YILI BİLDİRİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "15.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2014 YILI BİLDİRİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 15.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2014 YILI BİLDİRİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi

2 YAZAR SAYISI

3 YAZARLARIN UNVAN DAĞILIMI (İlk üç)

4 1.Yazarın Üniversitesi

5 2.Yazarın Üniversitesi

6 3.Yazarın Üniversitesi

7 ÇALIŞMANIN TÜRÜ

8 ÖZET İÇERİĞİ ÖZETTE AMACI BELİRTEN: 81 ÖZETTE ARAŞTIRMA TÜRÜ/MODELİNİ BELİRTEN: 37 ALAN ARAŞTIRMASI OLAN ÇALIŞMALARDA (N:74) ÖZETTE VERİ TOPLAMA ARACINI BELİRTEN: 55 ÖZETTE EVREN TARİFİ:24 ÖZETTE ÖRNEKLEME YÖNTEMİ: 15 ÖZETTE TEMAS YÖNTEMİ: 40 ÖZETTE ARAŞTIRMANIN NE ZAMAN YAPILDIĞINI BELİRTEN: 17 ÖZETTE ARAŞTIRMANIN NEREDE YAPILDIĞINI BELİRTEN: 55 ÖZETTE KULLANILAN ANALİZ TEKNİKLERİNİ BELİRTEN: 31 ÖZETTE ANA BULGULARDAN SÖZ EDEN(TÜM BİLDİRİLER AÇISINDAN):85 ÖZETTE TEMEL ÖNERİNİN BELİRTİLMESİ( TÜM BİLDİRİLER AÇISINDAN ): 13

9 ANAHTAR KELİME SAYISI

10 1.ANAHTAR KELİMEDE ANA TEMA VURGUSU

11 ANAHTAR KELİMELER-1 Ana tema vurgusu olan:30

12 Anahtar kelime 1: Ana tema vurgusu olmayan: 81

13 ANAHTAR KELİMELER-2 Ana tema vurgusu: 26

14 2.Anahtar Kelimede Ana tema vurgusu

15

16 ANAHTAR KELİMELER-3 Ana tema vurgusu

17 3.Anahtar kelime, Ana tema vurgusu :15

18 3.Anahtar kelime, ana tema vurgusuz

19 4.Anahtar kelime, Ana tema vurgusu: 7

20 4.Anahtar kelime, ana tema vurgusu olan

21 4.Anahtar kelime ana tema vurgusu olmayan

22 AANAHTAR KELİMELERDE ANA TEMA VURGUSU 1.Anahtar kelimede: 30 (%27,0) 2.Anahtar kelimede:26 (23,4) 3.Anahtar kelimede: 15 (13,9) 4.Anahtar kelimede: 7 (%10,1)

23 GİRİŞ İÇERİĞİ 2 BİLDİRİDE GİRİŞ YOK GİRİŞTE AMACINI BELİRTEN: 80 GİRİŞTE ARAŞTIRMA SORULARINA YER VEREN: 9

24 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ İÇERİĞİ n: alan araştırması olan 74 bildiri ARAŞTIRMA TÜRÜ KEŞİFSEL: 8 TANIMLAYICI: 4 DENEYSEL: 2 KARMA: 14 BELİRTİLMEMİŞ: 46 VERİ TÜRÜ BİRİNCİL VERİ KULLANAN: 65 İKİNCİL VERİ: 4 KARMA: 5

25 ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİNİN VARLIĞI: 16 (%21,6) ARAŞTIRMANIN NE ZAMAN YAPILDIĞI: 47 (%63,5) ARAŞTIRMANIN NEREDE YAPILDIĞI: 67 (%90,5) VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ ANKET: 48 (%64,9) GÖRÜŞME : 13 (%17,6) ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ : 1 (%1,4) GÖZLEM: 2 (%2,7) DOKUMAN İNCELEMESİ : 4 (%5,4) KARMA: 6 (%8,1)

26 Evren & Örneklem EVREN TARİFİ : 56 (%75,7) ÖRNEKLEME ÇERÇEVESİ : 57 (%77) ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜ HESAPLAYAN: 38 (%51,4) ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TESADÜFİ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ: 33 (%44,6) TESADÜFİ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ: 12 (%16,2) TAM SAYIM: 3 (%4,1) BELİRTİLMEYEN: 26 (%35,1) TESADÜFİ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ KOLAYDA ÖRNEKLEME: 20 KOTA ÖRNEKLEMESİ: 3 AMAÇLI-YARGISAL ÖRNEKLEME: 5 KAROPU:1 BELİRTMEYEN: 4 TESADÜFİ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ BASİT TESADÜFİ ÖERNEKLEME: 7 TABAKALI ÖRNEKLEME: 2 ALAN ÖRNEKLEMESİ: 2 BELİRTİLMEYEN: 1

27 TEMAS YÖNTEMİ YÜZ YÜZE: 43 (%58,1) TELEFON İLE: 1 İNTERNET: 1 WEB ANKET: 2 BIRAK-TOPLA: 5 KARMA: 5 BELİRTİLMEYEN: 17 (%23,0)

28 Tanımlayıcı İstatistik Kullanan: 62 Oran: 26 Ortalama: 28 Frekans: 65 Standart sapma: 26 Standart hata: 7 Varyans: 11 Mod: 3 Medyan: 0 Çeyreklikler:0 Min.max.değer:0 Değişim aralığı: 0 Çeyreklikler arası değişim aralığı: 0 Basıklık:1 Çarpıklık:1

29 ANALİZ İÇERİĞİ Tek değişkenli normal dağılım kontrolü yapılan çalışma sayısı: 0 Çoklu sapan analizi yapılan çalışma sayısı: 0 Çok değişkenli normal dağılım kontrolü yapılan çalışma sayısı: 2

30 Geçerlik-Güvenirlik Geçerlik çalışması rapor edilen bildiri sayısı:14 Rapor edilen geçerlik çalışmasının adları - Kapsam-içerik geçerliği: 2 - Yapı geçerliği: 39 - Belirtilmeyen: 31 Güvenirlik analizi yapılan çalışma sayısı: 30 Rapor edilen güvenirlik katsayısı: -Alfa: 29 - Split half : 8 -Karma (alfa, ölçeği ve örneği ikiye bölme): 1

31 Testlerin Türü (n:72) Parametrik test kullanılan çalışma sayısı: 35 Kullanılan parametrik testler -t-testi: 2 -Varyans analizi: 5 -Karma: 28 Nonparametrik test kullanılan çalışma sayısı: 8 Kullanılan nonparametrik testler -Ki-kare: 2 -Mann Whitney U: 3 -Karma (Mann Whitney U, Kruskal Wallis etc): 3

32 Korelasyon & Regresyon Korelasyon analizi yapılan çalışma sayısı: 9 Kullanılan korelasyon katsayıları -Pearson korelasyon katsayısı: 7 -Spearman sıra korelasyonu:1 -Kısmi korelasyon:1 Regresyon analizi kullanılan çalışma sayısı: 8 Kullanılan regresyon analizi: -Basit regresyon analizi: 4 -Çoklu regresyon analizi: 4 Regresyon analizinde rapor edilmesi gerekenler -VIF :1 -Karma (tolerans, VIF, CI): 2

33 Diğer istatistiksel teknikler Diğer çok değişkenli istatistiksel tekniklerin kullanıldığı çalışma sayısı: 19 Kullanılan çok değişkenli istatistikler -Faktör analizi: 15 -Kümeleme:1 -YEM: 3 * Diğer analizler: 2 * Uyum analizi:2

34 Kaynak Sayısı İngilizce kaynak sayısı İngilizce kaynak kullanmayan : 3 Ortalama: 19,4 ss.:14,4Min.:1, Maks: 90 %25: 4%50: 11%75: 20 Türkçe kaynak sayısı Ortalama: 19,4 ss.:10,9Min.:1Maks.: 64 %25: 12%50: 18%75: 26 TOPLAM KAYNAK SAYISI Ortalama: 33,9 ss.:16,7Min.:10 Maks.: 122 %25: 23%50: 30%75: 42

35 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM….


"15.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2014 YILI BİLDİRİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları