Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

14.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2013 YILI BİLDİRİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "14.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2013 YILI BİLDİRİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 14.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2013 YILI BİLDİRİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi

2 YAZAR SAYISI

3 YAZARLARIN UNVAN DAĞILIMI (İlk üç)

4 1.Yazarın Üniversitesi

5 2.Yazarın Üniversitesi

6 3.Yazarın Üniversitesi

7 ÇALIŞMANIN TÜRÜ KURAMSAL: 1 KAVRAMSAL: 4 DERLEME: 23 ALAN ARAŞTIRMASI: 53

8 ÖZET İÇERİĞİ ÖZETTE AMACI BELİRTEN: 63 ÖZETTE ARAŞTIRMA TÜRÜ/MODELİNİ BELİRTEN: 22 ALAN ARAŞTIRMASI OLAN ÇALIŞMALARDA (N:53) ÖZETTE VERİ TOPLAMA ARACINI BELİRTEN: 38 ÖZETTE EVREN TARİFİ:32 ÖZETTE ÖRNEKLEME YÖNTEMİ: 11 ÖZETTE TEMAS YÖNTEMİ: 18 ÖZETTE ARAŞTIRMANIN NE ZAMAN YAPILDIĞINI BELİRTEN: 8 ÖZETTE ARAŞTIRMANIN NEREDE YAPILDIĞINI BELİRTEN: 39 ÖZETTE KULLANILAN ANALİZ TEKNİKLERİNİ BELİRTEN: 22 ÖZETTE ANA BULGULARDAN SÖZ EDEN(TÜM BİLDİRİLER AÇISINDAN):61 ÖZETTE TEMEL ÖNERİNİN BELİRTİLMESİ(TÜM BİLDİRİLER AÇISINDAN): 10

9 ANAHTAR KELİME SAYISI 1 ANAHTAR KELİME: 1 2 ANAHTAR KELİME: 7 3 ANAHTAR KELİME: 34 4 ANAHTAR KELİME: 30 5 ANAHTAR KELİME: 8 6 ANAHTAR KELİME:1

10 ANAHTAR KELİMELER-1

11 ANAHTAR KELİMELER-2

12 ANAHTAR KELİMELER-3

13 GİRİŞ İÇERİĞİ HEPSİNDE GİRİŞ VAR GİRİŞTE AMACINI BELİRTEN: 75 GİRİŞTE ARAŞTIRMA SORULRARINA YER VEREN: 9

14 ARAŞTIRMA YÖNTEMİ İÇERİĞİ ARAŞTIRMA TÜRÜ KEŞİFSEL: 10 TANIMLAYICI: 23 DENEYSEL: 1 KARMA: 19 VERİ TÜRÜ BİRİNCİL VERİ KULLANAN: 52 HEM BİİRNCİL HEM İKİNCİL VERİ KULLANAN: 1

15 ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİNİN VARLIĞI: 13 ARAŞTIRMANIN NE ZAMAN YAPILDIĞI: 30 ARAŞTIRMANIN NEREDE YAPILDIĞI: 48 VERİ TOPLAMA TEKNİĞİ ANKET: 41 GÖRÜŞME : 8 KARMA: 4

16 Evren & Örneklem EVREN TARİFİ : 44 ÖRNEKLEME ÇERÇEVESİ :48 ÖRNEK BÜYÜKLÜĞÜ HESAPLAYAN: 19 ÖRNEKLEME YÖNTEMİ TESADÜFİ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ: 25 TESADÜFİ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ: 10 TAM SAYIM: 2 BELİRTİLMEYEN: 16 TESADÜFİ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ KOLAYDA ÖRNEKLEME: 13 KOTA ÖRNEKLEMESİ: 3 AMAÇLI-YARGISAL ÖRNEKLEME: 8 KARMA:1 TESADÜFİ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ BASİT TESADÜFİ ÖERNEKLEME:6 SİSTEMATİK ÖRNEKLEME: 1 BELİRTİLMEYEN: 3

17 TEMAS YÖNTEMİ YÜZ YÜZE: 13 POSTA İLE: 2 TELEFON İLE: 1 İNTERNET: 6 WEB ANKET: 9 BIRAK-TOPLA: 3 KARMA: 7 BELİRTİLMEYEN: 12

18 Tanımlayıcı İstatistik Kullanan: 51 Oran: 50 Ortalama: 40 Frekans: 45 Standart sapma: 29 Standart hata: 6 Varyans: 13 Mod: 2 Medyan:1 Çeyreklikler:1 Min.max.değer:1 Değişim aralığı: 1 Çeyreklikler arası değişim aralığı: 0 Basıklık:3 Çarpıklık:3

19 ANALİZ İÇERİĞİ Tek değişkenli normal dağılım kontrolü yapılan çalışma sayısı: 7 Çoklu sapan analizi yapılan çalışma sayısı: 3 Çok değişkenli normal dağılım kontrolü yapılan çalışma sayısı: 6

20 Geçerlik-Güvenirlik Geçerlik çalışması rapor edilen bildiri sayısı:8 Rapor edilen geçerlik çalışmasının adları - Kapsam-içerik geçerliği: 4 - Yapı geçerliği: 2 - Belirtilmeyen: 2 Güvenirlik analizi yapılan çalışma sayısı: 26 Rapor edilen güvenirlik katsayısı: -Alfa: 25 -Karma (alfa, ölçeği ve örneği ikiye bölme): 1

21 Testlerin Türü Parametrik test kullanılan çalışma sayısı: 15 Kullanılan parametrik testler -t-testi: 1 -Varyans analizi: 3 -Karma: 11 Nonparametrik test kullanılan çalışma sayısı: 8 Kullanılan nonparametrik testler -Ki-kare: 1 -Karma (Mann Whitney U, Kruskal Wallis etc): 7

22 Korelasyon & Regresyon Korelasyon analizi yapılan çalışma sayısı: 5 Kullanılan korelasyon katsayıları -Pearson korelasyon katsayısı: 5 Regresyon analizi kullanılan çalışma sayısı: 6 Kullanılan regresyon analizi: -Basit regresyon analizi: 1 -Çoklu regresyon analizi: 5 Regresyon analizinde rapor edilmesi gerekenler -Tolerans katsayısı: 1 -Karma (tolerans, VIF, CI): 2

23 Diğer çok değişkenli istatistiksel teknikler Diğer çok değişkenli istatistiksel tekniklerin kullanıldığı çalışma sayısı: 21 Kullanılan çok değişkenli istatistikler -Faktör analizi: 10 -Çok boyutlu ölçekleme: 1 -YEM: 6 -Uyum analizi:1 -Karma: 3

24 Kaynak Sayısı İngilizce kaynak sayısı Ortalama: 19,4 ss.:15,4Min.:1, Maks: 70 *Türkçe kaynak sayısı Ortalama: 14,4 ss.:9,2Min.:1Maks.: 49

25 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM….


"14.ULUSAL TURİZM KONGRESİ 2013 YILI BİLDİRİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları