Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMANIN RAPORLAŞTIRILMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMANIN RAPORLAŞTIRILMASI"— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMANIN RAPORLAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Ender DURUALP

2 Bilimsel yazıların yazılmasında belli kurallar vardır.
İletişimi ve ortak bir dilin oluşması gereklidir. Okuyucu ve araştırmacılara kolaylık sağlar. Araştırmanın mutlaka raporlaştırılması gerekir.

3 Makale türleri Deneysel çalışmalar
GİRİŞ (problemin geliştirilmesi, amaçların ifade edilmesi) YÖNTEM (kullanılan yöntem) BULGULAR-SONUÇLAR (elde edilen bulgular) TARTIŞMA-YORUM (elde dilen sonuçlar yorumlanır) SONUÇ-ÖNERİLER

4 Tarama makaleler Kuramsal makaleler Yöntemsel makaleler Durum çalışmaları BAŞLIK: Okuyucuya makalenin genel yapısı hakkında bilgi verir.

5 GİRİŞ Problemin tanıtılması:
Problemin neden önemli olduğu, çalışmanın kuramsal alt yapısı, çalışmanın düğer çalışmalarla ilişkisi, hangi hipotezlerin test edildiği, soruların cevaplandığı dikkate alınır. Amacın açıkça ortaya koyulması gerekir.

6 YÖNTEM Araştırmanın nasıl yürütüldüğü detaylı olarak anlatılır.
Geçerli ve güvenilir bir çalışma olduğunun anlaşılması gerekir. EVREN-ÖRNEKLEM-ÇALIŞMA GRUBU ARAŞTIRMANIN DESENİ VERİ TOPLAMA ARAÇLARI VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ

7 BULGULAR Bulgu bulunan şeydir. Amaçlar doğrultusunda yapılan aramadan sonra, problem çözümüne ışık tutucu nitelikteki bilgidir. Verinin türüne göre olgusal ve yargısal nitelikte olabilir. Bulgular yorumdan ayrı ve onunla karıştırılmadan sunulmalıdır. Olabildiğince sayısallaştırılıp, çizelge ve şekillerle desteklenerek sunulmalıdır.

8 Bulgular elde edildikleri şekli ile olduğu gibi sunulmalıdır.
Bulgunun beklendik ya da beklenmedik yönde çıkması bu zorunluluğu değiştirmez. Araştırmacının görevi belli sorulara cevap aramak ya da belli beklentileri sınamaktır. Çıkan sonuçları değiştirmek ya da önemsememek değildir.

9 TARTIŞMA-YORUM Yorum, bulgulara, araştırma amaçları doğrultusunda verilen anlamdır. Uygun bir yorumla bütünleşmeyen bulgular, araştırma problemine çözüm önerisi getiremez. Yorumlanmayan bulgular dağınık, ilişkisiz ve havada kalmış bir görünümdedir. Yorum çok yönlüdür. Bulgulara ne kadar değişik açıdan bakılırsa ve değerlendirilirse, yorumun geçerlik olasılığı o derece artar. Yorum son yargı değil, serbest tartışmadır. Yorum yerine “Tartışma” başlığı da kullanılabilir. Yorumda araştırmanın sınırlılıkları mutlaka dikkate alınmalıdır. Bulgular, belirlenen sınırlılıklar içinde bir anlam taşır.

10 ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER ÖZET; Araştırmacının o ana kadar yaptıklarını bir bütün halinde sunmasıdır. Amaçlar, varsayımlar, ve sınırlılıklar içinde durumunu, verileri elde etmek için izlenen yöntemin ve elde edilen temel bulguların özette yer alması beklenir. YARGI; Araştırmacının durumu özetledikten sonra problem çözümüne ilişkin son değerlendirmesidir. Yargı kişiseldir, özneldir. ÖNERİLER; Araştırma sonucu bulunanlar ışığında, kuramsal ya da pratik düzeyde, çözümü için gereken yaklaşımları içerir. Kişiseldir. Uygulama ve yeni araştırma önerileri sunulabilir.

11 ÇALIŞMADA KULLANILAN KAYNAKLAR
EKLER

12 BELİRTİLEN YAZIM KURALLARI DOĞRULTUSUNDA YAZILMALIDIR.
Kağıt ve yazı tipi, satır aralıkları, sayfa yapısı, sayfa numaraları ve üst bilgi, başlık düzeni, boşluklar, hizalama, sayılar, tablolar, kaynak yazımı, aktarmalar, metin içinde gösterme, kaynak listesinde yazımı APA 6

13 Kaynaklar Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 16 baskı. Ankara: Pegem Akademi. Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Akademik.


"ARAŞTIRMANIN RAPORLAŞTIRILMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları