Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Problem ? / Araştırma Problemi Fikir? – Günlük yaşantıdaki gözlemler ve uygulama – Geçmiş araştırma sonuçları – Çeşitli kuram ve teorileri inceleme KONU>

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Problem ? / Araştırma Problemi Fikir? – Günlük yaşantıdaki gözlemler ve uygulama – Geçmiş araştırma sonuçları – Çeşitli kuram ve teorileri inceleme KONU>"— Sunum transkripti:

1

2 Problem ? / Araştırma Problemi Fikir? – Günlük yaşantıdaki gözlemler ve uygulama – Geçmiş araştırma sonuçları – Çeşitli kuram ve teorileri inceleme KONU> problem Kapsamlı daraltılmış Teknoloji desekli Bilg. Dest., internet dest.

3 Araştırma Problemi= Araştırma sorularının toplamı NİTEL

4 Araştırma Problemi= Araştırma sorularının toplamı NİCEL

5 Hayatın anlamı nedir? Bilimsel araştırma yöntemleri dersi en iyi hangi yöntemle öğretilir? Fen bilgisi öğretmenleri, 7.sınıftaki İş ve Enerji ünitesini hangi öğrenme-öğretme yöntemleri kullanarak işlemektedirler?

6 İyi bir problemin özellikleri: Akla yatkın (zaman, para ve gerektirdiği enerji göz önüne alınmalı) Araştırılmaya değer, bilgi-deneyim-uygulama açısından katkı Açık ve anlaşılır (değişkenler, yapılış net) – (öğrenci merkezli eğitimi nasıl tanımlarsınız?) Meli/malı, ebilmek/abilmek gibi olasılık ve emir kipi kullanılmamalı Sınanabilir, test edilebilir, ölçülebilir – (Hayatın anlamı nedir?) Çok geniş-çok dar kapsamlı olmamalı Özgün /orijinal, daha önce cevaplanmamış olmalı Etik olmalı

7 Araştırma problemi tartışmalı olmamalı

8 Literatür taraması

9 Araştırmak istediğiniz konu; – Ne? Nasıl? Anlamı?, İçeriği, Değişkenleri? – Yapmayı planladığınıza benzer daha önce çalışma yapılmış mı? Yapılmış ise Sorunuz daha önce cevaplanmış mı? Nasıl bir yol izlenmiş? Hangi araçlar kullanılmış? Hangi analiz yapılmış? Sonuçta ne bulunmuş?

10 Literatür taramasında Öncelikle “anahtar kelimeler” ve eşanlamlılarını listeleyin. Bunlarla indeks ve dizinlerde aramayı daha kolay yapabilirsiniz. Birincil ve ikincil olmak üzere iki tür kaynak kullanılabilir. – Birincil Kaynaklar: özgün kitap ve makalelerin yayınlandığı dergiler – İkincil Kaynaklar: YL ve DR tezlerinin kitaplaştırılarak basılmış hali, Ansiklopediler, review türü makaleler

11 Çok fazla bilgi sahibi değil iseniz, ilk başvuru kaynağı olarak kaynak kitapları tercih edebilirsiniz.

12 Eğitim alanına ilişkin indeksler, dizinler ve elektronik veritabanları EBSCO host Education Index ERIC Elsevier-Science Direct ProQuest !!!! Science Citiation Index (SCI) Social Science Citiation Index (SSCI)

13 Dergiler

14 Özel eğitim alanında yurt içindeki dergiler Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi http://editor.ankara.edu.tr/index.php/ozelegt International Journal Of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) Uluslararası Erken Çocuklukta Özel Eğitim Dergisi http://www.int-jecse.net/

15 Özel eğitim alanında yurt dışındaki dergiler (WebOfScience-WOS da taranan dergiler) JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION THEORY AND PRACTICE JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION THE JOURNAL OF SPECIAL CHILDREN EDUCATION JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITIES LEARNING DISABILITY QUARTERLY

16 ULAKBİM http://ulakbim.tubitak.gov.tr/ YÖK tez tarama https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

17 Literatür Taraması En son yayınlanan 20 makale En çok atıf alan 20 makale İlk yayınlanan 10 makale Hedef dergideki 10 makale

18 Literatür taraması için ipuçları Öncelikle yeni çalışmalardan geriye Özet kısmı mutlaka okuyun Birincil kaynaklara ulaşmaya çalışın Notlar alın, hafızanıza güvenmeyin (4N 1K) Her kaynağın fotokopisini çektirmeyin! – “özel eğitim” – özel eğitim and öğrenme / özel eğitim or öğrenme

19

20

21

22

23 Literatür Raporu Giriş – Problemin doğası, temelleri Gelişme – Diğerleri ne bulmuş, değişkenler neler? Özet – Literatürde neler biliyoruz, şu andaki eğilim ne, hangi yönler eksik, bu araştırma ile hangi kısmı giderilecek Problem durumu – Bütün bunların ardında makalelerdeki Introduction- Giriş başlığının en sonuna problem cümlesi-hipotez- amaç olarak var olan araştırmadaki durum yazılır.

24 DEĞİŞKENLER Alınan eğitim programına ilişkin katılımcıların düşünceleri nelerdir? (betimleme) Eğitim programına ilişkin olumlu ve olumsuz düşünceleri olan bireylerin başarıları arasında bir far var mıdır? (ilişkinin cevabı)

25 Örneğin; Öğrenme stillerinin öğrencilerin matematik dersindeki başarısına etkisi nedir? Öğrenme stilleri Matematik dersi Başarı Hangileri değişkendir?

26 Kişiden kişiye değişen şey ne? – Öğrenme stilleri – Başarı puanı Matematik dersi ise ortak olarak herkes tarafından alınmıştır.

27

28 Yapı ve özelliklerine göre: Değişkenler yapı ve özelliklerine göre nitel ve nicel olmak üzere sınıflandırılır. Nicel Değişken: Değişkenin özelliği sayı ve miktar olarak açıklanabiliyorsa nicel değişkendir. Örn; uzunluk,ağırlık ücret,çocuk sayısı gibi Nitel Değişken: Değişkene ait özellikler sınıflandırılıyorsa nitel özelliklerdir. Örn;medeni durum, cinsiyet gibi

29 Aldıkları değere göre;  Süreksiz Değişkenler: Sadece sınırlı sayıda değer alır. Örn: Cinsiyet, medeni durum..  Sürekli Değişkenler: 2 ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilirler. Örn: Boy, ağırlık…

30 Neden-sonuç ilişkisi var ise;  Bağımsız Değişken (Neden): Araştırmada olası nedeni ifade eder.  Bağımlı Değişken (Sonuç): Üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir. Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken (Neden) (sonuç)

31 Örn : Bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel öğretim verilen öğrencilerin başarıları arasında fark var mıdır? Burada bağımlı ve bağımsız değişkenleri nelerdir?

32 Burada araştırılmak istenen öğrencilerin başarılarıdır. Bağımlı değişkendir. Öğretim yöntemi ise üzerinde değişiklik yapılan bağımsız değişkendir. Öğretim yöntemi Başarı Burada başarı öğretim yöntemine bağımlıdır.

33 Bir önceki örneği ; Öğrencilerin başarıları, uygulanan öğretim yöntemine ve cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? şeklinde soralım.

34 Burada; Başarı; bağımlı değişken Öğretim yöntemi; değiştirilebilen bağımsız değişken Cinsiyet ise ; seçilen bağımsız değişkendir

35 BağımlıBağımsız Öğrencilerin araştırmaya yönelik tutumları arasında öğrenim görülen alana göre farklılık var mıdır? Bacak kas kuvveti arttırılan sporcuların sürate etkisi var mıdır? Öğrencilerin bilgisayar oyunları oynama süreleri arttıkça şiddet hareketlerinde bulunma düzeyleri

36 BağımlıBağımsız Öğrencilerin araştırmaya yönelik tutumları arasında öğrenim görülen alana göre farklılık var mıdır? TutumÖğrenim görülen alan Bacak kas kuvveti arttırılan sporcuların hızına etkisi var mıdır? HızKas kuvveti Öğrencilerin bilgisayar oyunları oynama süreleri arttıkça şiddet hareketlerinde bulunma düzeyleri Şiddet hareketlerinde bulunma Bilgisayar oynama süreleri

37  Dışsal değişkenler ise; bağımlı değişkenle ilişkili olan ancak etkisi test edilemeyen değişkenlerdir.  Örn: Ortamdaki; gürültü, ses, ışık gibi faktörler örnek gösterile bilir.

38 Özetle;

39 Bağımsız Değişkenlerin Sınıflandırılması Covariate

40 HİPOTEZ (Denence-Varsayım) Araştırma sonucuna ilişkin olası tahmin Olaylar arası ilişkileri açıklayan bir önerme Önyargı geliştirilebilir önemli diğer noktaları görmeyi engelleyebilir. Önyargı geliştirilebilir önemli diğer noktaları görmeyi engelleyebilir. Tahmin yürütmek Sonuç üzerinde derinlemesine düşünmek Değişkenler arasında ilişki kurup kurmadığınıza karar vermek Yol göstermek Ne tür veri gerekli Kimlerden toplanacak Tahmin yürütmek Sonuç üzerinde derinlemesine düşünmek Değişkenler arasında ilişki kurup kurmadığınıza karar vermek Yol göstermek Ne tür veri gerekli Kimlerden toplanacak

41 Sıfır (Null) Hipotezi [H 0 ] Çocukların internet kullanma süreleri, akademik başarılarını etkiler. Çocukların internet kullanma süreleri arttıkça akademik başarıları azalır. Çocukların internet kullanma süreleri arttıkça akademik başarıları artar. Çocukların internet kullanma süreleri, akademik başarılarını etkilemekte midir? Alternatif (Araştırma) Hipotezi [H a veya H 1 ] Çocukların internet kullanma süreleri, akademik başarılarını etkilemez H 0 => µ iks-ab = 0 H 0 => µ iks- µ ab = 0 µ iks ≠ µ ab µ iks-ab > 0

42 Öğrencilerin İngilizce ve Türkçe dersi başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki var mıdır?

43 Öğrencilerin İngilizce ve Türkçe dersi başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. H 0 => r ib-tb = 0 Öğrencilerin İngilizce ve Türkçe dersi başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Öğrencilerin İngilizce dersindeki başarıları arttıkça Türkçe dersindeki başarıları artar. Öğrencilerin İngilizce dersindeki başarıları arttıkça Türkçe dersindeki başarıları azalır. H 1 => r ib-tb ≠ 0 r ib-tb > 0 H 1 => r ib-tb ≠ 0 r ib-tb > 0

44 Coğrafya dersi, BDÖ, Geleneksel, akademik başarı Uygulanan yöneteme göre öğrencilerin akademik başarıları arasında fark var mıdır? Uygulanan yöneteme göre öğrencilerin akademik başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. H 0 => µ bdö- µ g = 0 Uygulanan yöneteme göre öğrencilerin akademik başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. BDÖ ye göre ders işleyen öğrencilerin başarıları geleneksel yönteme göre işleyen öğrencilerin başarılarından daha yüksektir. BDÖ ye göre ders işleyen öğrencilerin başarıları geleneksel yönteme göre işleyen öğrencilerin başarılarından daha düşüktür. µ bdö ≠ µ g µ bdö > µ g µ bdö < µ g

45 Sıra Sizde?? Çocukların akademik başarıları ile ailelerin sosyo-ekonomik düzeyi arasında ilişki var mıdır? Bilgisayar bağımlısı olan ve olmayan öğrencilerin akademik başarı puanları arasında fark var mıdır?

46 Araştırma Problemi= Araştırma sorularının toplamı

47 AMAÇ Araştırmanın amacı, çalışmanın hedeflerini belirleyen genel bir ifadedir. Araştırmanın amacı belirlenirken;  Genel bir amaç yazılır,  Genel amacı geliştirmek üzere alt amaçlar belirtilir. NOT: Bütün amaçlar düz cümle veya soru cümlesi şeklinde yazılabilir.

48 Alt amaçlar soru cümlesi olarak 3 şekilde yazılır: Betimsel, Korelasyon (ilişkisel), Karşılaştırmalı Betimsel: Bir durumun ne olduğunu betimlemek amacıyla yazılır. Örn; öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri nedir? Korelasyon: Değişkenler arasındaki ilişkinin miktarına, yapısına ve yönüne odaklıdır. Örn; öğrencilerin matematik dersindeki başarılarıyla, motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Karşılaştırmalı: Gruplar arası veya gruplar içi karşılaştırmalara odaklanır.

49 Örnek: Araştırma Problemi: “Bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisi nedir?” Araştırmanın Genel Amacı: Bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmanın Alt Amacı: Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin problem çözme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? (yada) … cinsiyet açısından anlamlı bir etkisi var mıdır?

50 ÖNEM Araştırmacının kendi amacını ortaya koyması Yorum Veriler nerede, nasıl, ne işe yarayabilir?  Var olan bir sorunun çözülmesini veya  Var olan durumun iyileştirilmesiyle ilgili uygulamaya bir katkı sağlamalıdır.

51 Varsayımlar Doğruluğundan büyük ölçüde emin olunması Maliyetin yarardan yüksek olması Denemenin olanaksız olması

52 Sınırlılıklar  Araştırmanın temeli, uygulanması ve sonuçları açısından sınırlandırıldığı bölümdür.  Araştırmada yer verilmesi gereken ancak vazgeçilmek zorunda kalınan durumlar da bu bölümde yer alır. Veri kaynakları Süre Veri toplama teknikleri Ölçme araçları Kapsam

53 Tanımlar


"Problem ? / Araştırma Problemi Fikir? – Günlük yaşantıdaki gözlemler ve uygulama – Geçmiş araştırma sonuçları – Çeşitli kuram ve teorileri inceleme KONU>" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları