Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hipotezlerin /Araştırma sorularının formüle edilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hipotezlerin /Araştırma sorularının formüle edilmesi"— Sunum transkripti:

1 Hipotezlerin /Araştırma sorularının formüle edilmesi

2 Araştırma konumuzu bulduktan, amacımızı saptadıktan, ve literatür taramasını tamamladıktan sonra kuramsal bir çerçeveye ihtiyaç duyarız. Kuramsal çerçeve: problem açısından önem taşıyan faktörlerin arasındaki ilişkiyi açıklar.Kuramsal çerçevenin mantıksal bir tutarlılığı olması gerekir. Araştırmacı, hangi değişkenleri inceleyeceğini , ölçeceğini, ve ne tür istatistiksel ilşkileri arayacağını bildirir.

3 Tanım Hipotez, test edilebilir bir cümledir. Bir olay ya da olgunun açıklanması amacıyla hazırlanmış bir önermedir Araştırma sorusunda ise problem bir soru olarak formüle edilmiştir ve beklenen cevap verilmemiştir.

4 Tanım Burada anahtar kavram test edilebilirliktir.
Örneğin sonbaharda ağaçların yaprakları sararır. Aynı zamanda sıcaklık da azalır. Bu iki olgu birbiriyle ilgili midir? Test edilebilirlik , problemle ilişkili olan değişkenlerin açık ve net bir şekilde tanımlanmasını gerektirir.

5 Örnek gözlemler Topraktaki tuz miktarı bitkilerin büyümesini etkiler.
Bitkilerin büyüme hızı ışığın rengi ile ilgili olabilir. Ultra viyole ışınları kansere sebep olur.

6 Aşağıdaki sorular test edilebilir formatta değildir. (hipotez değildir)
Yöneticilerin revize bütçe konusundaki görüşleri nasıldır? Bu ürün için müşterilerin kabul edebileceği fiyat nedir? A yerleşme biriminde oturanlar açısından en önemli sorun nedir?

7 Bu cümleler hipotezlere dönüştürülebilir.
Yöneticilerin pozisyonları ile bütçe konusundaki görüşler arasında anlamlı bir ilişki vardır. Müşterilerin ürüne duyduğu ihtiyaç ile ürüne ödemeye razı oldukları fiyat arasında anlamlı bir ilişki vardır. Yerleşim biriminde oturanların gelir düzeyi ile algıladıkları sorunlar arasında anlamlı bir ilişki vardır.

8 Araştırma soruları Yöneticilerin pozisyonları ile bütçe konusundaki görüşleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Müşterilerin ürüne duyduğu ihtiyaç ile ürüne ödemeye razı oldukları fiyat arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?. Yerleşim biriminde oturanların gelir düzeyi ile algıladıkları sorunlar arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?

9 Sıfır hipotezi Yöneticilerin posizyonları ile bütçe konusundaki görüşler arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Müşterilerin ürüne duyduğu ihtiyaç ile ürüne ödemeye razı oldukları fiyat arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Yerleşim biriminde oturanların gelir düzeyi ile algıladıkları sorunlar arasında anlamlı bir ilişki yoktur.

10 Değişkenler Değişken: farklı değerler alabilen herhangi bir ögedir.
Sınav notları Başarı Motivasyon Üretkenlik Bütün bunlar kavramsal değişkenlerdir(conceptual variable) Ancak araştırma yapabilmemiz için bu değişkenleri ölçülebilir hale getirmemiz gerekir.

11 Değişkenlerin ölçülebilir hale getirilmesi: İşlemsel tanımlar (operational definitions)

12 kavramsal işlemsel Firma büyüklüğü Sabit personel sayısı Ciro Son 5 yılda gerçekleştirdiği işlerin parasal hacmi Motivasyon ? Başarı (Üniversite başarısı) Mezuniyet ortalaması Üretkenlik

13 Değişkenler Değişken türü Değişken sayısı
Tek değişken: Univariate analysis- t testi Değişken: Bütçe hakkındaki görüş İki grup: orta ve üst düzey yöneticiler

14 Çok değişkenli analizler: Multivariate analysis
Bağımlı değişken araştırmacıyı ilgilendiren ve açıklanması istenen değişken; Bağımsız değişken Açıklayan değişken Bağımlı değişken üzerindeki etkisinin öğrenilmek istendiği değişken

15 Bağımsız/Bağımlı değişken ilişkisi
Günışığı alma süresi Büyüme hızı

16 Bağımsız /bağımlı değişken ilişkisi
Ücret İş tatmini

17 Bağımsız /bağımlı değişken ilişkisi
Alınan alkol miktarı Trafik kazası yapma olasılığı

18 Üç bağımsız /bir bağımlı değişken
İş tatmini Ücret Çalışma koşulları Terfi olanakları

19 Düzenleyici değişken (moderating variable)
Bağımsız değişkenin, bağımlı değişken üzerindeki etkisini etkileyen (arttıran/ azaltan ya da yönünü değiştiren) bir değişkendir. ilişkisi

20 Düzenleyici değişken (moderating variable)
Eğitim süresi _________________Başarı Düzenleyici değişken: yaş Kahve tüketimi_____________Şismanlama Düzenleyici değişken: Krema tüketimi

21 Moderating variable

22 Ara değişken(Intervening variable)
Bağımsız değişkenin bağımlı değişkene etki etme süreci içinde araya girer. Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisine aracılık eder.

23 Bir işyerinde personele ödenen ücret arttıkça müşteri iş tatmini artar-Intervening variable.
Personel ücret Personel iş tatmini Müşteri iş tatmini

24 Eğitim düzeyi Yaşam süresi

25 Sağlığa gösterilen özen
Eğitim düzeyi Sağlığa gösterilen özen Yaşam süresi


"Hipotezlerin /Araştırma sorularının formüle edilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları